Akciğer kanserine gözlerden teşhis

26 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

Akciğer kanserine gözlerden teşhis

Göz, göz hastalıkları dışında başka hastalıklar hakkında ipucu verebilir, hatta ipucu değil daha ötesini bize verir. Tanı koymamızı sağlar. Dr. Özer Kavalcıoğlu, bir hayli hastalığa teşhis koyulabileceğini söylüyor:

“Göz tetkiki yaparken özellikle bazı kanser cinslerini teşhis edebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi akciğer kanseri. İkincisi bayanlarda göğüs meme kanseri. Üçüncüsü her iki türde, bayan erkek ayrım yapılmadan kan kanserleri. Dördüncüsü de beyin urlarının büyük bir kısmı. Gözü tetkik ederken tetkik sırasında gördüğümüz bazı şeylerle biz bunların olduğunu tanıyabiliyoruz.”

“Gözden böbrek hasarı anlaşılabilir”

Yüksek tansiyon hastalarında , beden tansiyonu yüksek olan bireylerde şayet o sırada hastanın bilgisi yoksa ve o vaziyetin farkında olunuyorsa; zira ölçtürmedikleri takdirde bazı insanlar tansiyon hastası olduklarını bilmezler dahi, göz tetkiki sırasında bunu da kavrayabiliyoruz. Bu aynı zamanda böbrek eksikliğinin de ilk işaretleri anlamına kazanç. O surattan hemen kan ve idrar analizleri yapılması için hastayı bir dahiliye uzmanını yollarız. Bir de şeker hastaları. Şeker hastalarının büyük bir kısmı kendilerinin şeker hastası olduklarını öğrenirler; fakat kimileri vaziyetin vahametinin farkında değillerdir.

Göze baktığımız zaman şeker hastası olunduğunu ve şeker hastalığının hangi dozda ilerlemiş olduğunu görebiliyoruz. Yeniden böbrek bu vaziyetten hasar görmüş müdür görmemiş midir o mevzuda bizlere ipuçları veriyor. Şekerden dolayı böbrekte bir bozukluk var mı onun da bulgularını göze baktığımızda kavramak olası.

“En öncül bulgusu göz dibindedir”

Funduskopi dediğimiz göz küresinin içini tetkik etmemizi sağlayan aygıtlarımız var. Onlara bakıyoruz ve o aygıtlarla baktığımızda göz dibinde gördüğümüz görüntü ve belirtilerden bu bahsettiğimiz hastalıklarının tanıları konulabiliyor. Göz tetkiki yapmak her kanser tipinin erken teşhisi koyulmasını sağlamıyor. Misalin meme kanseri genellikle daha geç bir belirtidir başka bir deyişle hasta meme kanseri olduğunu öğreniyordur, hatta belki operasyon olmuştur. Daha sonra göz dibinde meme kanserine ait bir belirti çıkar. Ama akciğer kanserinde gidişat tersinedir. Filhakika en öncül bulgu gözdeki bulgu olabilir. Göze bakarız ve gözün içerisinde o kitleyi gördüğümüzde bireyin akciğer kanseri olduğunu düşündüğümüzde daha hala akciğer filmleri sıradan olabilir. Daha henüz hastalık göğüs filmlerinde daha görünür hale dahi gelmemiş olabilir. Başka Bir Deyişle akciğer kanserinde göz tetkiki yaptığımızda erken teşhis koyabiliyoruz, ama bu mesela meme kanserinde erken teşhis anlamına gelmiyor.

“Kanser dışı hastalıklara da tanı koyabiliyoruz”

Kan kanserlerinde de gidişat yeniden karmaşık. Bazı cins kan kanserlerinde göz tetkikindeki belirtileri görmek erken tanı olarak ele alınabilir. Bazı kan kanserlerinde ise daha geç safhada gözde bulgular vardır ve bireyin kanser olduğu söylenebilir. Başka Bir Deyişle hastalığın türüne hatta her uzuvdaki kanser cinsinin de detaylarına göre değişir. Ama pek çok kanser tipinde, göz tetkiki erken teşhis koydurabiliyor. Ayrıca dediğimiz gibi kanser dışındaki hastalıklarda da tanı koymamızı sağlıyor. Önceden de anlatıldığı gibi özellikle yüksek tansiyon hastalarında , beden tansiyonu yüksek olan bireylerde böbrek yetmezliğinin başlamasının hemen evvel göz tetkiki ile vaziyeti görmek, fark etmek ve ihtiyat almak olası. Aynı gidişat şeker hastalığı için de yeniden kısmen geçerli. Kansızlık dediğimiz anemide de gidişat aynı. Bunda da göz tetkiki ile hastanın anemik olduğu, anemi sürüklediği hemen anlaşılabilir. Bu da bir erken tanı olarak idrak edilebilir.

  

Yorum Yazın

Yorum yazmak için üye girişi girişi yapmalısınız.