Böbrek taşı yaz aylarını çoğalıyor

21 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

Böbrek taşı yaz aylarını çoğalıyor

Böbrek taşı, böbreğin süzdüğü idrarın bir araya geldiği ve beden dışına doğru atıldığı kanalların içinde oluşan mineral içerikli partiküllerin değişik sebeplerle birleşmesi ve gelişmesi sonrasında oluşan sert bileşikler olarak belirleniyor. Coğrafi etmenler, beslenme ve genetik yatkınlığın taş yaradılışında tesirli oluyor. Yaz aylarında hastalığa daha sıklıkla tesadüfülüyor.

Taş yaradılışında rol oynayan pek çok etkenin olmasına rağmen kesin sebebin bütün olarak öğrenilmediğine değinen Anadolu Sağlık Merkezi Bevliye Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Adayener, “Genetik yatkınlık, taş yaradılışındaki en ehemmiyetli tehlike etmenidir. Böbrek taşı hastalığı olan hastaların birinci derece yakınlarında yüzde 10-40 arasında değişen oranlarda taş hastalığı hikayesi vardır. Coğrafi etmenler de taş yaradılışında tesirlidir. Taş hastalığı sıcak bölgelerde daha sık görülüyor. Erkek cinsiyette üriner sistem taş hastalığı daha fazla görülür. Erkeklerde bayanlardan üç kat fazla görülmesine rağmen çocuk yaşlarda hastalık her iki türde de aynı oranda görülüyor” dedi.

Beslenme ve su tüketimi ehemmiyetli

Beslenmenin bir öbür ehemmiyetli etmen olduğunu söyleyen Bevliye Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Adayener “Protein ve karbonhidrattan zengin, lifli yiyeceklerden muhtaç perhiz, taş hastalığı tehlikesini artırıyor. Günlük içilen su ölçüyü eksildikçe taş yaradılışı tehlikeyi de o kadar artıyor. Yineleyici idrar yolu enfeksiyonları, muhtelif böbrek hastalıkları, bazı ilaçların uzun süreli kullanımları, geçirilmiş bağırsak operasyonları ve gut hastalığı gibi metabolik hastalıklar da taş yaradılışında ehemmiyetli rol oynuyor” biçiminde konuştu.

Böbrek taşı en çok 20-25 yaşları arasında görülüyor

Böbrek taşının her yaş grubunda görülebilmekle beraber, sıklıkla 20-50 yaşları arasında izleniyor. Günlük iki litre idrar çıkartacak kadar akışkan alımı, egzersiz, hayvansal protein alımının eksiltilmesi, lifli perhizin seçim edilmesi, tuz tüketiminin eksiltilmesi böbrek taşı yaradılışı olasılığını eksiltiyor.

Yaz aylarında böbrek taşına daha sık tesadüfülüyor

Taş hastalığı ve hava sıcaklığı arasındaki ilişkinin daha öncekinden beri aşinasını anlatan Bevliye Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Adayener “Devamlı sıcağa maruz kalan makinistlerde, taş hastalığı görülme sıklığı basmakalıp popülasyona göre 3-4 kat daha fazla. Hava sıcaklığı ve taş hastalığı görülme sıklığı arasındaki doğru orantı, terleme neticeyi akışkan kaybına bağlı daha konsantre idrardaki, kristalizasyon süreci ile ilişkilendiriliyor. Bu sebeple özellikle aile büyüklerinde üriner sistem taş hastalığı olanlar olası olduğunca sıcaktan uzak durmalı ve kalacaksa daha fazla su harcanmalı” biçiminde konuştu.

Hareketsiz hayat böbrek taşına neden oluyor

İdare ve ofis gibi durağan işlerde çalışanlar, taş hastalığına daha sık tesadüfüldüğüyle alakalı çalışmalar bulunuyor. Her ne kadar iş grupları ile taş hastalığı ilişkisini, fertlerin çalışma civarlarındaki beslenme alışkanlıkları, sıcağa maruz kalma ve su alımı ile beraber değerlendirmek daha doğru olacaksa da fiziksel etkinliği kısıtlı olan işlerde çalışanların belirli aralıklarla işlerine ara verip en azından yürüyerek egzersiz yapmasında fayda vardır. Kumpaslı spor yapıp bol su içerek günde 2.5 – 3 kilogram böbreğin toplayıcı sisteminde durağan bir biçimde kalıp taş yaradılışına neden olabilecek partiküllerin bir an evvel idrar yolu sisteminden dışarıya atılmasını sağlamak ehemmiyetli. Böbrek taşlarının çoğu kendiliğinden düşme meylindedir. Taşın düşmesi büyüklüğü ile orantılıdır. 4 mm altındaki taşların yüzde 80’i düşerken, 6 mm ve üzerindeki taşların düşme ihtimali daha azdır.

  

Yorum Yazın

Yorum yazmak için üye girişi girişi yapmalısınız.