Ejakülasyon Eforluğu – Ejakülatuar Yetmezlik

13 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

Ejakülasyon Eforluğu - Ejakülatuar Yetmezlik

Ejakülasyon gecikmesine bazen, ejakülatuar yetmezlik ismi de verilir. Ejakülasyon gecikmesi, daha az suçlayıcı bir belirlemedir. Bu mesele, muhakkak bir hasta1ığa veya ilaca bağ1ı o1madığı sürece masturbasyonda ortaya çıkmaz, hemen her zaman koitusta cinsel ilişki sırasında görülür. Çoğun1uk1a performans anksiyetesine bağ1ı olarak büyümekle beraber, öğreni1miş bir tutum da olabilir eşe dinlenen dargınlık, tek taraflı doğum hakimiyet kararı vb.. Bazen de, muhakkak bir biçimde masturbasyona alışmış erkek1erde, eş ile ilişkiye giri1diğinde ejakülasyonun gecikmesi biçiminde görülür. Bu vaziyette eşi ile girdiği cin-su baskın ilişki, erkek için orgazma erişmesine yetecek kadar uyarıcı olamamaktadır.

Muhakkak bir şekilde, ejakülasyonu geciktirmeyi alışkanlık haline getiren erkekler, her geçen gün eşinin vulvasına daha yakın orgazm olacak biçimde masturbasyon yaparak tekerrür eğiti1ebi1ir1er. Masturbasyonla hakikatleştirilen ejakülasyon giderek vulvada ve sonunda vajende olur. Bu biçimde ejakülasyon gecikmesi meseleyi ortadan kaldırılabilir.

Muhakkak bir usulle masturbasyon yapmayı alışkanlık haline getirip vajinal ilişkide aynı neticeye erişemeyen erkekler, farklı biçimlerde masturbasyonu sınayıp orgazm ve ejakülasyonu reelleştirmeye özendirilmelidirler. Bu biçimde kendilerini cinsel tepki duyurmaya tekerrür eğitebi1irler.

Ejakülasyonu, pasif-agressif tutum şekillerinin bir parçası olarak geciktiren erkekler ise, cinsel terapiden ziyade psikoterapi ile bu meseleyi çözebilirler. Ancak pasif-agressif tutum biçimi ile ejakülasyon gecikmesi arasındaki ilişkiyi kavramaları gerekir.

Cinsel meseleyi veya işlev bozuk1uğu olan hastaların hemen hemen tümü, değişmek istiyorlarsa ve sağ1ık personeli de dayanakçı olabiliyorsa, bunu muvaffak olurlar. Eldeki rehabilitasyon imkânlarının beceriksiz kaldığı hastalar, şipşak uygun rehabilitasyonun yapı1acağı başka bir kuruluşa veya uzmana sevk edilmelidir. İyi eğiti1miş bir aile tasarılaması çalışanı, kendine müracaat eten hastaların cinsel meselelerinin % 90 ından aşırısını, sevk etmeye gerek kalmadan çözebilir. Hastaların pek azının bir seks terapisti tarafından görülmesi gerekir.

  

Yorum Yazın

Yorum yazmak için üye girişi girişi yapmalısınız.