Demans hastalığında erken tanı ehemmiyetli

Demans hastalığında erken tanı ehemmiyetli

Alman Alzheimer Yüksekokul Başkanı Mefküre Ülker, ihtiyarlamayla birlikte beynin öğrenişsel işlevlerinde yavaşlama görülebileceğini, bu nedenle unutkanlık ve konsantrasyon yetersizliği yaşamanın klasik olduğunu, ancak bu natürel sürecin arkasına saklanmış demans hastalığına da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Ülker: ”Demans hastalığında erken tanı, teşhisi kabul etmek ve profesyonel destek almak çok ehemmiyetli.” diyerek erken tanının yanı gizeme hastalık teşhisini kabul edip profesyonel destek almanın büyük ehemmiyet taşıdığını ifade etti.

Yaşlılık semptomları deyip geçmeyin

Günlük hayatta adları, buluşmaları ya da hadiseleri unutmanın klasik olduğuna, ancak yaşın ilerlemesiyle birlikte bu vaziyetin sık sık yinelenmesi halinde demans kuşkusunun oluşabileceğine vurgu yapan Ülker, ” Son zamanlarda alana gelmiş hadiseleri unutmak, eşyaların yerlerinin karıştırılması, tanıdık etraflarda oryantasyon bozukluğu, dilin fakirleşmesi, günlük etkinlikleri yapmada güçlükler ve tutum farklılığı bir arada görülürse demans bulgusu olarak kabul edilir. Bu bulguları taşıyan bireylerin muhakkak nöroloji hekimine görünmesi gerekir” dedi.

Aynı zamanda Türk Alzheimer Derneği Başkanı da olan Ülker, emin bir tıbbi tanı ile demans bulgularının sebeplerine sarihlik getirilebileceğini, şahsın ilk demans ya da demansa eş öteki hastalıklara ait semptomlar başka bir deyişle öteki bir deyişle ikincil demans olup olmadığı mevzusunda bilgi alınabileceğini söyledi. Erken tanıda ise hastalığa ve buna bağlı bozukluklara geçim sağlama sürecinin daha basit olacağına vurgu yapan Ülker, erken tanıyla sosyal hizmetlere ve legal haklara zamanında ulaşım sağlanacağını, bunun da hastaya ve hasta yakınlarına takviyeci olacağına dikkat çekti.

Teşhisi kabul edin ve destek alın

Demans hastalığında hastalığı kabul edip, hastalık hakkında olası olduğunca ivedi bilgi edinmenin geçim sürecini süratlendireceğini söyleyen Ülker ”Demans hastalarının bakımı çoğunlukla birinci derece aile bireyleri tarafından üstlenilir. Demans hastalarının bakımı oldukça güç ve kompleks bir gidişattır. Bu surattan hasta yakını, hastalığın ilk teşhisinden itibaren profesyonel danışmanlık ve bakım hizmetlerinden faydalanmalıdır. Hasta yakınları genellikle bu mesullüğü tek başlarına taşıyabileceklerini düşünürler, ancak ilerleyen yarıyıllarda tükenmişlik belirtiyi gibi hastalıklarla karşılaşabilirler. Bu sebeple hasta yakını gündüz bakım merkezleri, mobil bakım ve dayanak, 24 saatlik kısa süreli bakım gibi profesyonel hizmetlerden faydalanmalı ve kendine şahsi serbestlik alanı yaratıp, zaman ayırmalıdır” diye konuştu.

Demansın artta ne var

Demans hastalığının tutumu, düşünceyi ve günlük faaliyetleri yerine getirme yetisini negatif istikamette etkileyen beyin bozukluklarının neden olduğu bir bulgular tamı olduğunu söyleyen Ülker, hastalık hakkında bilgi verdi. Ülker ”Eksilen zekâ maharetlerinin bir neticeyi olarak günlük faaliyetlerin kısıtlanmasına neden olan demans, hafıza, dil hünerleri, idrak ve dikkat hünerlerini negatif istikamette etkilemektedir. Demans hastalığının en yaygın cinsi olan Alzheimer demans, takribî olarak hastaların yüzde 70’ini oluşturur. Birkaç proteinin anormal tavırlarının neticeyi oluşan hastalıkta bu proteinler, beyin işlevlerini negatif etkileyip bazı bölgeleri devre dışı vazgeçer. Bunlar bellekle ve koordinasyonla yakından ilişkili olan beyin üniteleridir” dedi.

Hayat süresi uzadıkça demans tehlikeyi de çoğalıyor

Hayat müddetinin gün geçtikçe çoğaldığına vurgu yapan Ülker, 1960’larda 52 olan hayat müddetinin 2018 bilgilerine göre 78,3’e yükseldiğini söyledi. Bu bilgilere göre günümüz insanlarının 26 sene daha uzun yaşadığını ifade eden Ülker ”Hayat müddetinin uzaması memnuniyet verici, ancak bu vaziyet demans hastalığı oranının çoğalmasını da birliktesi getiriyor. Yaşla birlikte bunamaya tutulma ihtimali çoğalıyor. 70-75 yaş grubundaki bireylerin demans hastalığına tutulma ihtimali yüzde 3,5 iken 80-84 yaş grubunda yüzde 15,7’yi bulmaktadır. 90 yaş üstündeki şahıslarda ise neredeyse iki bireyden biri bu hastalıktan mustariptir” diye konuştu.

Demans hastalarının şifası seçenek tıpta

Demans hastalarının şifası seçenek tıpta

Demans bunama bazı şeyleri unutmayla başlayan ciddi bir rahatsızlıktır. Belleğin zamanla zayıflaması, bağlantı maharetinde düşüş, düşünme ve idrak hünerinin eksilmesi demansla beraber gelen semptomlardan kimileridir. Bir bireyde yalnızca bir demans çeşidi bulunmayabilir. Birden fazla demans görülüyorsa bireyde miks demans var denir. En öğrenileni ise Alzheimer’dır.

Creutzfeldt-jakob, AIDS gibi hastalıklar veya içki bağımlılığı gibi gidişatlar da aynı zamanda demansa neden olabilir. Bir Hayli insanda 65 yaş üstünde görülmeye başlanır ancak 65 yaş altı fertlerde de görülme sıklığı son zamanlarda çoğalmıştır. İngiltere’de Alzeimer’s Research UK tarafından yapılan araştırmalarda 65 yaş üstü 850 bin fertte görülürken, 65 yaş altı 40 bin fertte demans ortaya çıktı.

Peki demans teşhisi nasıl koyulur, nasıl rehabilitasyon edilir?

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, bu mevzuda ehemmiyetli bilgiler verdi.

Anksiyete, bunalım, vitamin beceriksizliği ve tiroid problemleri gibi rahatsızlıklarda alınan rehabilitasyonlara veya ilaçlara bağlı olarak unutkanlık başlayabilir. Bundan dolayı hasta öyküsü teşhiste çok ehemmiyetlidir.

Şayet unutkanlığınız ve hafıza kaybınız gün geçtikçe çoğalıyor ve gitgide makûsa gidiyorsanız kesinlikle bir uzmana danışmalısınız. Hafıza, mental gidişat, konuşma marifeti, karakter ve tutumlardaki metamorfozlar değerlendirilmelidir.

Demansın erken teşhisi; rehabilitasyon ve hastalığın ilerleyişi açısından çok ehemmiyetlidir. Semptomlar hafıza kaybı ve unutkanlıkla hudutlu değildir. Adları ve suratları unutma, eşyaların koyulduğu yerleri andıramama, kaybolma, doğru sözcükleri kullanamama, korkak ve rahat olmayan tutumlar, bağlantı problemleri, yürümede güçlük, birden fazla duyguyu aynı anda hayata gibi meseleler de demansla beraber karşımıza çıkar.

Ayçiçeği kuşkonmaz üzüm böğürtlen

Bir ekip ilaçlar demans için destekleyici olmaktadır. Hekiminizin hakimiyetinde kullandığınız ilaçlarla hastalığın seyri takip edilmelidir. Vitamin C ve vitamin E’nin demansın rehabilitasyonu ve hastalığı önlemede bereketli olduğu ispatlanmıştır. Ayçiçeği, kuşkonmaz, yeşil yapraklı nebatlar vitamin E güzergahından zenginken; narenciye, taneli meyveler üzüm, böğürtlen gibi ve bir hayli sebze de vitamin C güzergahından zengindir. Aynı zamanda etkin olmak da demansa karşı bir temkindir. Rastgele bir hobi edinmek, günlük olarak kumpaslı egzersiz yapmak, sosyal etkinliklere katılmak da beyni etkin yakalamada takviyeci olur.

Seçenek tıpta demansın dermanı nedir

Demansın bir öteki şifası da seçenek tıpta. Surat ve ayaktan yapılan bir uygulama olan refleks terapi benim Türkiye’ye getirdiğim bir usuldür. Refleks terapi ile beynin işlevlerini çoğaldırmaya müteveccih yapılan çalışmalar ile bireydeki işlev kayıplarına uygun rehabilitasyon programı tanımlanır. Düzenlenmesi istenilen işlevlerin kendilerine has çalışma ilkeleriyle beraber disiplinli bir rehabilitasyon süreci tasarlanır. Us yürütme, motor hünerler, yosunu, konuşma ve tasarılama hareketlerinden mesul frontal ve temporal loba yapılan çalışmalar ile işlev kayıpları önlenmeye veya eksiltilmeye çalışılır. Rehabilitasyon müddetince hastadaki ilerleyişin yavaşlaması veya durması beklenir. Uzun soluklu rehabilitasyonlarda ise kaybolan işlevlerin bir kısmının geri gelmesi de mevzubahisidir.

Sadece rehabilitasyon olarak düşünmeden gözetici bir usul olarak da refleks terapi uygulaması yaptırabilirsiniz. Unutmayın nitelikli bir hayat istiyorsak, işini öğrenen uzman şahıslardan dayanak almamız gerekmektedir. Sizler de kendiniz için harekete geçin.

Akdeniz tipi beslenmek demansı yavaşlatıyor

Akdeniz tipi beslenmek demansı yavaşlatıyor

Belleğinizle alakalı meseleler mi başladı? Unutkanlığınız büyük bir problem haline mi geldi? Artık günlük işlerinizi dahi yapamaz gidişatta mısınız? Şayet yanıtınız ‘evet’se demans kapınızda olabilir. Medical Park Gaziosmanpaşa Sağlık Kurumu Nöroloji Uzmanı Dr. Eser Buluş, 65 yaş ve üstü şahıslarda görülen demans başka bir deyişle bunama ile alakalı önemli uyarılarda bulundu: “İçeriğinde alüminyum bulunan kaplar, tencereler ve alüminyum folyo içerisinde pişirilen besinlerden uzak durun!”

Demans nedir

“Demans” millet arasında öğrenilen ismiyle “bunama”, dünya popülasyonunun ihtiyarlaması ile süratle yayınlaştı. Hastalığın özellikle 65 yaş ve sonrasında ortaya çıkabildiğini söyleyen Dr. Buluş, tutum bozuklukları, sosyal ve mesleksel etkinliklere ait bozukluklar ve günlük hayat etkinliklerinde bozulmaların demansın varlığına bir işaret olduğunu belirtti.

demans

Hastalar geçmişte yaşıyor

Bulgular hastalığın düzeyine göre farklılık gösterir. Hafif düzeyde adları unutmak, eşyaları koydukları yerleri anımsamakta eforluk sürükleme ve uzak hafıza görece korunmuş olup daha çok yakın hafıza ile alakalı problemler yaşanmaya başlar. Şahsın konuşma ölçüyü giderek eksilir ve özellikle karışık mevzular konuşulurken kelime bulma güçleşir. Orta düzeyde ise hafıza bozukluğu daha ilerlemiş olup daha önceki vakaların da unutulduğu kollanır. Birey-yer-zaman kavramlarında bozulmalar olur ve hasta tanımadığı etraflarda kaybolmaya başlar. Anlama bozuklukları, yanlış anlamalar ve bunlara bağlı olabilecek tutum yanılgıları ve sanrı, varsanı sanrı gibi psikiyatrik bulgular ortaya çıkar. Giyinmede, tuvalet ve banyo lüzumlarının giderilmesinde bağımsızlık giderek eksilir. İleri düzeyde ise hasta tamamen geçmişte yaşar, aile abonelerini tanıyamayabilir. Konuşma tamamen mevzuyla ilişkisiz hale kazanç ve sonunda tamamen yitirilir. Emelsiz dolaşma, yineleyici hareketler, tedirginlik ve haykırma sık görülür. İdrar ve büyük abdestini yakalayamama da tabloya ilave edilir.

demans bunama

Rehabilitasyonu var mı

Rehabilitasyonda kullanmakta olduğumuz donepezil, rivastigmin, memantin vs gibi değişik gruplarda ilaçlar mevcuttur. Ancak bu ilaçlar hastalığı tamamen iyileştirmez, seyri üzerine tesir ederler. Hastalığın ilerlemesini yavaşlatırlar. Ayrıca hastanın eşlik eden sanrı, varsanı sanrı, tedirginlik, uykusuzluk gibi eşlik eden yakınmaları da varsa bunlara müteveccih de semptomatik rehabilitasyon dediğimiz şikayete müteveccih ilaçlar da mevcuttur.

Alüminyum tencereler demansı etkiliyor

İhtiyarlama süreci başta olmak üzere hayat süresince beden kütle indeksinin klasik aralıkta yakalanması ve sıhhatli beslenmenin hayat stiline dönüştürülmesi demans tehlikesinin eksiltilmesinde büyük ehemmiyet taşır. Yaşlı fertler başta olmak üzere demanstan korunmak isteyen fertlerin günlük beslenmelerinde omega-3 yağ asitlerini, polifenol kapsayan yiyecekleri çay, meyve suyu ve antioksidan vitaminler E-C vitamini başta olmak üzere vitamin alımlarını artırmaları gerekir. Akdeniz tipi beslenme modelinin uygulanması da demanstan korunmaya destekçi olmasının yanı gizeme demans bulguların eksilmesi ve hastalığın ilerlemesinin yavaşlaması açısından ehemmiyet taşır. Alüminyumun Alzheimer’i tetiklediği düşünülmektedir. Bu sebeple içeriğinde alüminyum bulunan kaplar, tencereler ve alüminyum folyo içerisinde pişilen besinlerden uzak durun. Alüminyum kapsayan kabartma tozları kullanmayın.

demans

Genetik etkenler tesirli

Özellikle Alzheimer hastalığı olgularının yüzde 5-10 kadarında otozomal hakim dediğimiz bir cins genetik geçiş mevzubahisidir. Bu gidişatta demans bunama tablosu 65 yaş üstünde değil de 40 yaş gibi erken yaşlarda başlar. Ailesinde demans hastası olan biri, gençlik çağlarından itibaren beslenme biçimine, uyku kumpasına, kumpaslı egzersiz yapmaya ve beden kitle indeksine göre tanımlanan kilo gidişatına dikkat etmelidir. Erken yarıyılda fark ettiği veya yakınları tarafından fark edilen çok yakın tanıdıklarının adlarını unutma, eşyaları koyduğu yerleri bulamama, yapmayı tasarladığı işleri organize edememe veya konutun yolunu karıştırma gibi gidişatlarda süre kaybetmeden nöroloji doktora müracaat etmelidir.

demans bunama

Balık ve ceviz harcayın

Akdeniz tipi beslenme önerebileceğimiz bir beslenme tipidir. Doymuş hayvansal yağlardan uzak daha çok doymamış nebatsal kaynaklı yağları harcamak, fazla karbonhidratlı besinlerden uzak durmak, yağsız kırmızı et, ıspanak başta olmak üzere yeşil yaprakları sebzeler, ceviz ve omega açısından balık tüketimi önerilmektedir.

demans

İyi yatın, bulmaca çözün

Zeka egzersizleri yapmamıza destekçi olan bulmaca çözme, sudoku doldurma veya şahsın yapmaktan neşe aldığı el işlerini yapması önerilebilir. Aynı zamanda haftada 3-4 kere 30-45 dakikalık tempolu yürüyüş yapılması, uyku kumpasına dikkat edilmesi, içki-tütün ve uyarıcı maddelerden uzak durulması, fazla karbonhidratlı ve yağlı gıdalardan da sakınılması önerilir.

Bunamayı önlemek için sigara ve içkiye dikkat

Bunamayı önlemek için sigara ve içkiye dikkat

İnsan ömrü uzadıkça alzheimer, bunama gibi hastalıkların görülme sıklığı da çoğalıyor. Özellikle ailesinde bu cins meseleyi olanların rutin hakimiyetlerinin yapılması gerektiğini söyleyen Liv Hospital Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Asena Akdemir “Unutkanlık gibi bir bulgu varsa kesinlikle detaylı incelenme yapılması gerekir. Unutmayalım demansı oluşturan bazı hastalıklar rehabilitasyonu muhtemel hastalıklardır” diyor. Prof. Dr. Asena Akdemir bunama hastası olanlara ve yakınlarına tekliflerde bulundu.

Demans nedir

Demans bunama unutkanlıkla izleyen bir hastalık grubuna verilmiş genel bir addır. Bu grupta en tanınmış hastalık alzheimer’dır. Şeker, tansiyon gibi hastalıklar rehabilitasyon edilmediği takdirde bunama yapabilir. İnsan ömründeki uzama da düşünülürse bunama için yeniçağın hastalığı denilebilir. Yavaş başlayan sinsi bir hastalıktır.

Tehlike etkenleri nelerdir

– Kadın olmak
– Düşük eğitim seviyeyi
– Kalp damar hastalıkları
– Yüksek kolesterol
– Sigara ve yoğun içki tüketimi
– Ailede eş hastalık olması

Rehabilitasyonu var mı

Başladıktan sonra geri dönüşü olmadığından gözetici doktorluk daha ehemmiyetlidir. Bazı ilaçlarla ilerleyişi yavaşlatılabilir ya da durdurulabilir. Hastalığın bulgularını eksiltmek ve hastaların günlük hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamak rehabilitasyon maksatlarındandır. Kumpaslı fiziksel egzersizin gözetici olduğu ile alakalı pek çok yayın vardır. Yeni bir dil bilmek ya da yeni bir spora başlamak gibi ileri yaşlarda değişik bir etkinliğe başlamak da önerilir. Düzenlenebilir demans sebepleri arasında guatr eşi hastalıklar, vitamin yetersizlikleri de olduğundan bunların kesinlikle gözden geçirilmesi gerekir.

Yalnızsa tükenmişlik belirtiyi büyüyebilir

Hastalığın aşamasına göre meseleler değişir, ileri düzeyde yatakta bakım gerektiğinden buna müteveccih tertip etme koşuldur. Her düzeyde bakım veren bireye fiziksel ve psikolojik anlamda yardım gerekebilir. Bu şahıslar özellikle yalnızlarsa tükenmişlik belirtiyi büyüyebilir. Aralıksız dolaşma isteği, konuttan uzaklaşmalar, düşmeler hastaların yaşayacağı meselelerdendir. Hastalar hırçınlık hatta saldırganlık yapabilir. İlk düzeylerde yalnız yaşayan hastalarda unutkanlık sebebiyle konut içi kazalar olabilir. Ocağın sarih kalması, sıcak suyla banyo yapma sık görülür. Konutta bakım veren birinin varlığı destekleyicidir.

Bunamayı önlemek için ipuçları

– Akdeniz tipi beslenme gerekir.
– Günde 1 saat yürüyüş yapılmalıdır.
– 50 yaşından sonra yeni bir etkinlik edinilebilirYeni bir dil, yeni bir spor ya da yeni bir müzik aleti.
– Sıkı sosyal ilişkiler kurulmalıdır.
– Demans önlenebilir bir hastalıktır. Bunama insan ömrü uzayınca kaçınılmazmış gibi gelmeye başladı. 50 yaşından sonra zeka işleyişi hakimiyet edilmelidir.
– Konut içinde hastalar için tertip etme gerekebilir. Akşam kapıların kilitlenmesi, balkon kapılarının iptali, odaların kapısına fotoğrafların asılması, okuyabilecekleri büyüklükte saatin göz hizasında bir yerde asılı olması minik ama işe bereket tedbirlerdir.
– Hastanın kaybolması tehlikeyi için elbiselerin içine ad ve adresi belirten bir yazının dikilmesi de yaşam kurtarıcı olabilir.

Alzheimer bayanlarda daha sık görülüyor

Alzheimer bayanlarda daha sık görülüyor

Unutkanlık, hepimizin zaman zaman yaşadığı bir mesele… Ancak unuttuklarımızı andırmanız uzun sürmez. Çoğu stresli iş civarı, bitkinlik gibi etkenlerden kaynaklanan unutkanlıklar ya bu kadar kolay orijinli değilse ve günlük yaşamımızı etkilemeye başladıysa? Medicana International Ankara Sağlık Kurumu Nöroloji Uzmanı Dr. Songül Turğut, yaş ilerledikçe şahıslarda unutkanlıkla ortaya çıkan Alzheimer hastalığının, seyrek de olsa daha erken yaşlarda görülebildiğini belirtti. Ancak her unutkanlığın Alzheimer olmadığına işaret eden Turğut, hastalığın muayene evveli esas kabul edilen bulguları hakkında bilgi verdi. Buna göre; unutkanlığınız besbellileşerek şahsiyetinizi değiştirmeye başladıysa ve etrafınızı yargılama noktasına geldiyseniz dikkat…

Alzheimer bulgusu

Dünyada 20 milyondan fazla ve ülkemizde de 300 bin ortamında Alzheimer hastası olduğuna işaret eden Uzm. Dr. Turğut, “Ne yazık ki bu sayıların arttığını kolluyoruz. Bayanlarda erkeklerden daha çok görülüyor. Yapılan çalışmalar, 65 yaş üzerinde 15 bireyden, 80-85 yaşın üzerinde ise her 2 bireyden birinde görüldüğünü ortaya koyuyor” dedi. Dr. Turğut, şunları ifade etti:

“Esas 10 bulgusu mevcut: Günlük hayatı etkileyecek derecede unutkanlık, günlük işlerini yapamama, kelime bulmada güçlük; tarih ve yol unutma; karar verememe, hesap yapmada kasvet, pratik düşünmede zorlanma, eşyalarının yerini karıştırma, tutum farklılığı, karakter farklılığı ve insanları yargılama, mesullükten kaçma. Baştaki kısa süreli unutkanlıklar, zamanla hastanın günlük işlerini aksatma noktasına kazanç. Hasta sorduğu şeyleri tekerrür sorar, yakınlarını tanıyamaz. Bu gidişatta psikolojik meseleler ortaya çıkar: İçine kapanır; konuşma, yürüme, tuvalete gitme gibi hayatsal etkinliklerini yerine getiremez.Beyin MR ve kan muayeneleri ile değişik hastalıklardan ayırt edilmeye çalışılır.”

Dr. Songül Turğut, ihtiyat olarak zekasal egzersizlerden uzak kalmamanın; yeni hobilerin, arkadaşlarla daha sık biraraya gelmenin, sarih havada yürüyüşün ve kitap okuma sıklığının artırılabileceğini söyledi.

Erken tanı ehemmiyetli

Hastalığın kesin rehabilitasyonu olmadığını ancak erken tanı ile uygulanacak ilaç rehabilitasyonunun ilerlemeyi yavaşlatabildiğini kaydolan Uzm. Dr. Turğut, hasta ve yakınlarına ise şu tekliflerde bulundu: “Hastanın hislerinin paylaşılması, ona cesaret ve güven verilmesi çok ehemmiyetli. Hastanın hobileri kısıtlanmamalı. Hastalarımız da günlük yaşamlarını basitleştirmek için yapılacak işleri anekdot alabilir. Ancak vasıta kullanmalarını önermiyoruz. Alzheimer yalnızca bireyin kendisi için değil ailesi için de çok güç. Bu sebeple hastalıkla yaşamaya alışmak gerekiyor. Alışma ve başetme mevzusunda profesyonel takviye alınabilir.”

Ayçiçek ve mısır yağıyla yapılan kızartmalarda kanser riski

Ayçiçek ve mısır yağıyla yapılan kızartmalarda kanser riski

Dünyanın en saygın üniversitelerinden Oxford’lu bilim insanları ayçiçek ve mısıryağlarının kimyasal toksin oluşumuna neden olduğunu, yiyeceklerin zeytinyağı ya da tereyağıyla pişirilmesi gerketiğini belirtti. Araştırmaya göre ayçiçeği ve mısır yağı tüketimi, başta kanser olmak üzere kalp hastalıkları ve bunama gibi çeşitli rahatsızlıklara sebep oluyor.

Günlük limitin çok üstünde toksin içeriyor

Uzmanlar ayrıca, çok fazla ayçiçeği ve mısır yağı tüketiminin beynin gereğinden fazla omega 6 almasına sebep olacağını böylece omega 3 alımını olumsuz etkileyeceğini belirtti. Araştırmayı yürüten Profesör Martin Grootveld, “Ayçiçeği ve mısır yağı ile kızartılan besinler, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) açıkladığı günlük limitin 100-200 katı kimyasal toksin içeriyor” ifadelerini kullandı.

Kumpaslı yemek bunamayı önlüyor

Kumpaslı yemek bunamayı önlüyor

Millet arasında bunama olarak öğrenilen demans, zekâsal maharetlerin zayıflaması gidişatıdır. Demas hastalığının bir cinsi olarak adlandırılabilen alzheimer gerçeğinde demansın en büyük sebebidir. Yeşilçam’ın büyük ustası Münir Özkul’un da senelerce gayret eden hastalıkla alakalı yeni bir büyüme var.

Kumpaslı yemek hayat kalitesini çoğaldırıyor

California Üniversitesi’nde fareler üzerinde yapılan bir araştırma, kumpaslı yeme alışkanlığının kazandırılmasının uyku niteliği, kalp sıhhati ve demans üzerinde pozitif tesir yaptığı kollandı. Bu neticeye göre her gün aynı saatte yemek yenmesi, demansla çabaya dayanakçı olabilir. Kumpaslı yemekler, demansla beraber dejenere olan, beden hakimiyeti ile irtibatlı beyin bölgesindeki gen ifadesini geliştiriyor. Tahlilciler, belirtilerin demans gibi rehabilitasyonu muhtemel olmayan hastaların hayat niteliklerini çoğaldıracağına inanıyor.

California Üniversitesi’nden Profesör Christopher Colwell, “Demans, genetik olduğu bililnen ve rehabilitasyonu olmayan bir hastalıktır. Bu neticeler, hayat niteliğini çoğaldırmakla kalmayıp, hastalığın ilerlemesini de geciktirecektir.” dedi. Türkiye’de takribî 1 milyon demans hastası olduğu varsayım ediliyor.

Unutmanın yaşı yok

24 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

Unutmanın yaşı yok

Unutkanlığın sadece ileri yaşlarda değil gençler arasında da sıkça görülmeye başladığını belirten Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği ETÜ Hastanesi’nden Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Erdal Eroğlu, erken teşhis ve rehabilitasyonun yanı gizeme hafıza check-up yaptırmanın ehemmiyetli olduğunu söyledi. Bunalımın gençler ve yaşlılarda unutkanlık tehlikesini artırdığına dikkat sürükleyen Doç. Dr. Eroğlu, çoğunlukla sinsi izleyen hafıza kaybı unutkanlık ve nedenleri hakkında merak edilen bir hayli suale yanıt verdi.

Hafıza – hafıza

Hafıza hafıza, bir insanın ömrü süresince yaşadığı ya da muhtelif yollardan bildiği bilgileri usta yakalayabilme kabiliyetidir. Hafıza, yalnızca etraf hakkında kazandığınız deneyim ve bilgilerin depolanması biçiminde değil, aynı zamanda gerek dinlendiğinde bu bilgilerin geri çağrılmasını da sağlar.

Her unutkanlık bunama mıdır

Unutkanlık, bilgi ve marifetleri belleğe kayıtlamada ya da bellekte depolanan bilgi ve deneyimlerin geri çağırılmasında yaşanan eforluklar olarak belirlenebilir.
Beynimizde takribî elli milyar kadar hücre bulunmaktadır ve bu hücreler birbirleriyle çok rakamda irtibat kurar. Duyu uzuvlarımızla idrak ettiğimiz tüm bilgiler ve bildiklerimiz bu hücreler sayesinde kayıt ve gerektiğinde de bilginin geri çağrılması sağlanmaktadır. Genetik etmenler, bireyin hayat stili, beslenme alışkanlıkları ve etrafsal etkenler toplanarak beynimizin ihtiyarlama sürecini tanımlar. Tüm uzuvlarımızda olduğu gibi beynimiz de zaman içerisini ihtiyarlar ve hücre kayıbına uğrar. Bu da öğrenişsel işlevlerimizin daha öncekisi gibi eforlu olmasını maniler. Ancak bilgi ve kabiliyetler kesintisiz yenilendiğinde ve yinelendiğinde bellekte kalması ve andırılması daha basit olur. Aksi takdirde kullanılmayan bilgiler hafızadan silinir.

Unutkanlıklar bireyin günlük hayat etkinliklerini, bireyin performansını ve sosyabilitesini bozmadığı sürece büyük bir mesele yaratmaz. Bunlardan birisinde aksama olduğunda meseleler başlar ve salt rehabilitasyon edilmesi gerekir.

Unutkanlık genelde ileri yaşın meseleleri olarak görülse de günümüzde artık genç popülasyonda da unutkanlıklar çoğalış göstermektedir.

Her unutkanlık bunama anlamına gelmez. Unutkanlığın yanında öbür öğrenişsel işlevlerimizin bilme, oriantasyon, lisan işlevleri, şahsiyet farklılıkları gibi en az bir tanesinde daha bozukluk olmalı ve bu bozukluklar hastanın sosyal ve iş yaşamını etkileyebilecek kadar şiddetli olmalıdır.

Bilgisayar ve uslu telefonlar

Unutkanlığın sebepleri oldukça fazladır. Genç popülasyonda unutkanlığa yol açan sebeplerin tamamı ileri yaşlarda da unutkanlığa yol açabilir. Ancak, yalnızca ileri yaşlarda görülen ve unutkanlığa yol açan bazı hastalıklar Alzheimer hastalığı, frontotemporal demans gibi genç yaşlarda unutkanlığa yol açmaz.

Genç popülasyonda en sık unutkanlığa yol açan nedenler; bunalım, anksiyete, yoğunluk, stres, endişeler, lüzumlu/afaki bir hayli uyaran ve bilgiye maruz kalma, uyku bozuklukları, vitamin B12, Folik asit, D3 vitamin noksanlıkları, tiroid hormon bozuklukları, kafa travmaları, kumpassız hayat stili, yanlış beslenme alışkanlıkları ve etrafsal toksik maddelere maruz kalma sayılabilir. Ayrıca hafıza işlevlerimizin miskinliğine yol açan bilgisayar ve uslu telefonlar gibi teknolojiler de unutkanlığın ehemmiyetli sebeplerinden birisidir.

Yaşlılarda ise daha çok; Alzheimer hastalığı, vasküler damarsal sebepli unutkanlıklar, Lewy cisimcikli demans bunama, parkinson hastalığı-demans kompleksi, basmakalıp tazyikli hidrosefali gibi nedenler hafıza işlevlerinde bozukluğa neden olduğu gibi, gençlerde unutkanlığa neden olan etkenler de yaşlılarda hafıza bozukluklarına neden olabileceği unutulmamalıdır.

Bunalım ve unutkanlık

Bunalım hem gençlerde hem de yaşlılarda unutkanlığa yol açan ehemmiyetli sebeplerden birisidir. Tıp dilinde depresif psödodemans bunalıma bağlı palavracı demans olarak adlandırılmaktadır. Bazen zaman içerisinde demansa bunalım da ilave olabilir. Bunalım, öğrenişsel işlevlerde hafif bozukluklara yol açabileceği gibi ciddi seviyelerde de etkileyebilir. Bunalım erken tespit edilip rehabilitasyon edildiğinde “bunalıma bağlı palavracı demans” da düzelmektedir.

Yaşla birlikte mutluluk hormonu denilen “seratonin” eksilmektedir. Bu sebeple “depresif palavracı demanslar” yaşlılarda daha fazla görülmektedir. Mutlu bir biçimde yaşayan ve bunalımdan uzak duran hastalarda unutkanlık daha az ortaya çıkmaktadır.

Uzun müddet bunalımda kalan ve rehabilitasyon edilmeyenlerde hayatın ileriki senelerinde Alzheimer hastalığına tutulma tehlikeleri çoğalmaktadır. Başka Bir Deyişle bunalım Alzheimer hastalığı için tehlike teşkil etmektedir. Hatta uzun müddet “depresif palavracı demans” sebebiyle takip edilen hastaların takribî %10-15’i kalıcı demansa dönüşebilmektedir. Bu sebeple bunalımın tanısı konulduktan sonra hemen tesirli rehabilitasyona başlanmalıdır.

“Bunalıma bağlı palavracı demanslı hastalar”, kendileri hekime giderken, Alzheimer gibi demansı olanlar yakınları tarafından hekime götürülür. Depresif hastalar unutkanlıklarını mübalağalı gösterirler ve hekimin suallerine yanıt verirken çaba göstermezler ve genelde “öğrenmiyorum” sözcüğünü çok kullanırlar. Oysa hakikat demansı olan hastalar suallere doğru yanıt verebilmek için mucizevi çaba gösterirler.

Sinsice ilerler

Bu her zaman için mümkün olmaz. Hafıza bozukluğu bazen sinsi başlar ve erken yarıyıllarda hasta ve yakınları tarafından basitçe fark edilmeyebilir. Hafıza bozukluğunun erken fark edilmesi ehemmiyetlidir, zira bazı hafıza bozukluklarının rehabilitasyonu muhtemeldir ve erken tespit edildiğinde rehabilitasyona erken başlanılabilir. Hafıza bozukluğunun erken yarıyıllarında evvel kolay şeyler adları andırmada zorlanma, konutta ya da işyerinde koyduğu eşyalarını arama gibi unutulmaya başlar. Ancak, unutkanlık ve öbür öğrenişsel işlevlerdeki bozulma günlük hayat etkinliklerini bozmaya başladığında ya da performansı düşmeye başladığında ehemmiyet kazanır.

Unutkanlık check-up’ı

Hafıza işlevlerimizin basmakalıp olduğunu düşünsek dahi unutkanlık check-up yaptırmamızda büyük fayda vardır. Hafıza check-up yaptırıldığında, basmakalıp hafıza performans ölçümü yapılmış olacaktır ve bu da ileride oluşabilecek hafıza bozuklukları için referans olacaktır. Bazen de unutkanlık check-up’ı ile muhtemel hafıza bozukluğunun erken düzeyleri tutulabilmektedir. Hangi yaşta olursanız olun ve özellikle 50 yaş üstündeki insanların salt unutkanlık check-up’ı yaptırmasında büyük fayda vardır. Aşinayı üzere 65-85 yaş arası bunama tehlikeyi her 5 senede bir iki katına çıkmaktadır. Unutmayınız ki, Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif bunamalarda unutkanlık bulgusu ortaya çıkmadan takribî 10-15 sene evvel beyinde farklılıklar başlamaktadır. Ancak unutkanlık check-up’ı ile erken yarıyılda silik de olsa bazı belirtilere tespit edilebilmektedir.
Unutkanlık check-up’ı ile şahısların ruhsal gidişatı, oriantasyonu, hafıza işlevleri, anlama, kavrama, idrak etme, bilgileri bilme ve andırabilme işlevleri tespit edilebilmektedir. Bunun yanında kan muayeneleriyle bedende yetersiz-bozuk olan ve unutkanlığa yol açan parametreler ortaya konulmakta, beyin görüntüleme Beyin MRI ve EEG Elektroensefalografi ile de beyinde olabilecek anatomik ve fonksiyonel bozuklukların varlığı ya da yokluğu tanımlanabilmektedir.

Kısa boylu olanlar daha erken bunuyor

23 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

Kısa boylu olanlar daha erken bunuyor

İngiltere’de yapılan araştırmaya göre, boyu 1.68 metreden kısa erkeklerde bunama ve buna bağlı vefat tehlikeyi yüzde elli daha 50 fazla oluyor. Bayanlarda ise bu tehlike daha az.

“British Journal of Psychiatry” mecmuasında yayımlanan araştırmaya göre, boyu 1.68 metreden kısa erkeklerde bunama ve buna bağlı vefat tehlikeyi yüzde 50 fazla.

80 binden fazla şahsın katılımıyla yapılan 18 çalışmayı araştıran bilim adamları, boy ile bunama ya da Alzheimer’a tutulma ve buna bağlı vefat tehlikeyi arasındaki ilişkiyi inceledi. Boyu 1.68 metreden kısa erkeklerin bunama ya da Alzheimer’a bağlı vefat tehlikesinin 1.78 metreden uzunlardan yüzde 50 fazla olduğu görüldü.

Bayanlarda tehlike daha az

Bayanlarda ise boyu 1.55 metre olanların bunama ya da Alzheimer’a bağlı rahatsızlıklardan vefat tehlikesinin, boyu 1.65 metre olanlardan yüzde 35 fazla olduğu saptandı.

Araştırmaya imza atanlardan Dr. David Batty, gerçeğinde neticelerin kısa olmanın bunamaya neden olduğu anlamına gelmediğini, boyun genellikle başka tehlike etmenlerini işaret ettiğini belirtti.

Edinburgh Üniversitesi’nden Tom Russ da boy ile bunama ya da Alzheimer’a bağlı karmaşıklıklardan vefat arasındaki irtibatın yaş, sosyo-ekonomik statü, obezite, sigara içme alışkanlığı, kalp-damar ve kronik hastalıklar gibi etmenler göz önüne alındığında da değişmediğini vurguladı.

Deniz mahsulü tüketimi Alzheimer tehlikesini eksiltiyor

21 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

Deniz mahsulü tüketimi Alzheimer tehlikesini eksiltiyor

Amerika Birleşik Devletlerindeki bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, deniz mahsulleri harcamanın hafıza üzerinde bir tesiri yok ancak Alzheimer gelişimi ehemmiyetli miktarda geriletiyor. Voice of America Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Chicago’daki Rush Üniversitesi’nden analistler, can verdikten sonra üniversiteye uzuvlarını affeden 286 bireyin beynindeki civa ölçüsünü ölçtü. Bunun neticesinde deniz mahsullerini daha fazla harcayanların beyinlerinde bekledikleri gibi civa ölçüsünün daha fazla olduğu görüldü. Ancak araştırmada bir başka netice daha ortaya çıktı. Buna göre haftada en az bir kere balık ve deniz mahsulleri harcamak, yaşlı şahıslarda Alzheimer’ın gelişimini yasaklıyor.

Apoe4 geni Alzhemier’a neden oluyor

Habere göre, Milli Etraf Sıhhati Bilimleri Enstitüsü Başkanı Cindy Lawler, bireylerin Alzheimer’a neden olan genlere sahip olsa da balık harcadıkları bir hayat stiliyle bunu yasaklamaya çalışabileceklerini belirtti. Rush Üniversitesi’indeki analistler, beyinde Alzheimer ve öbür demans hastalıkları ile bağdaştırılan daha az farklılığa tesadüftüklerini kaydoldu. Belirtilere ‘Apoe4′ geni taşıyan bir grup yaşlı kobayda erişildi. Bu geni taşıyanlar Alzheimer hastalığına daha fazla tutuluyor. ‘Apoe4′ geni taşıyanlarda aynı zamanda yüksek kolesterol da bulunuyor. Bu da Alzheimer’ın beyinde plaklara neden olması ile bağdaştırılıyor. Araştırma, Milli Etraf Sıhhati Bilimleri Enstitüsü tarafından finanse edildi ve neticeler Amerika Tıbbi Bilimler Birliği Dergisi’nde yayınlandı.

Page 1 of 21 2