Yaz yanaşırken ‘Melanom’a dikkat!

Yaz yanaşırken ‘Melanom’a dikkat!

Melanomun rehabilitasyonunda erken teşhisin çok ehemmiyetli olduğunu belirten Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Azası Prof. Dr. Saadettin Kılıçkap, mevzuyla alakalı tekliflerde bulundu. Tehlike taşıyanların, senede en az iki defa saçlı ten de dahil olmak üzere tüm bedendeki benlerinin çaplarında farklılık veya renk farklıyı olup olmadığını hakimiyet etmesi ve senede bir defa dermatolog tetkiki yaptırması büyük ehemmiyet taşıyor.

Hasta rakamlarında çoğalış var

Melanin isimli cilde rengini veren hücrelerin hakimiyetsiz artması neticesinde ortaya çıkan bir cilt kanseri olan Melanom, son senelerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çoğalış gösteriyor. Melanom, cildin diğer urlarından değişik olarak uzak uzuvlara atlama, escort alanya başka bir deyişle metastaz yapma sıklığı yüksek olması sebebiyle en asabi seyirli cilt kanseri olarak öğreniliyor. Dünya Sağlık Teşkilatı bilgilerine göre her sene 132 bin bireye melanom teşhisi koyulurken, hastalıkta yaş, ırk ya da cinsiyet ayrımı olmadığı belirtiliyor. Melanom sıklığındaki çoğalışın esas sebebi olarak ozon katmanındaki seyrelmeyle beraber güneş ışınlarının hasarlı tesirleri gösterilirken, ozon katmanındaki yüzde 10’luk bir eksilme, mevcut sayılara ek olarak senelik 4.500 melanom hastasının daha ilave edilmesi anlamına geliyor.

Yaz mevsimi yanaşırken yapılması gerekenler

Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği 10.00 – 16.00 saatleri arasında, muhtemel olduğunca güneş ışınlarından korunmak gerektiğini belirten Prof. Dr. Saadettin Kılıçkap, güneşin hasarlı tesirlerinin önlenmesi için sarih havada geniş şapka takmanın, uzun kollu giysileri seçim faktörün, en ehemmiyetlisi de 30 etmen ve üzerinde gözetici kapsayan güneş kremleri kullanmanın ehemmiyetinden bahsetti.

Erken teşhis çok ehemmiyetli

Hastaların veya melanom açısından tehlikeli fertlerin, kesinlikle periyodik olarak senede en az iki defa ayna karşısında, saçlı ten de dahil olmak üzere tüm bedendeki nevüslerin benlerin çaplarındaki veya renklerindeki farklılıkların gözlemesinin melanomda erken teşhis için ehemmiyetli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıçkap, senede bir defa dermatolog tetkiki yapılmasının da ehemmiyetini belirtti.

Tanıda yaşanabilecek en ehemmiyetli güçlüğün ihmalkârsızlık olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıçkap, “Özellikle bedenimizdeki benlerin biçim ve renk farklılığı gibi karakteristik özelliklerinin değişikleşmesi ehemmiyetli bir uyarıcı etkendir. Böyle bir vaziyette kesinlikle hekime müracaat etmek gerekir. Gerektiğinde kuşkulu lezyonlardan biyopsi alınmalı ve muhtemelse melanom mevzusunda tecrübeli bir patolog tarafından ur varlığı incelenmelidir.” dedi. Prof. Dr. Kılıçkap, melanomun, cildin her yerinde ortaya çıkabileceğini vurgularken, bu sebeple saçlı ten, bayan genital bölgesi, anal bölge ve ağız içi gibi mukozal alanların da dikkatli bir biçimde araştırılması gerektiğini belirtti.

Tıbbi olarak 4 düzeyde değerlendirilse de melanom reelinde yerel hastalık, bölgesel hastalık lenf nodu metastazı veya ura yakın alanlarda ikinci bir melanom varlığı ve yaygın başka bir deyişle metastatik hastalık olarak 3 grupta değerlendiriliyor. Yerel hastalıkta takip veya bağışıklık sistemini faal hale getiren aşının seçim edildiğini belirten Prof. Dr. Saadettin Kılıçkap, “Özellikle mitoz rakamı düşük, Breslow kalınlığı urun dikey kalınlığı 1 mm’nin altında olan hastalar rehabilitasyonsuz izlenmekte iken Breslow kalınlığı 4 mm ve üzeri olan veya mitoz rakamı çok yüksek olan tehlikeli hastalar interferon ile rehabilitasyon edilebilir. Son çalışmalar, metastaz yapmamış ancak yüksek tehlikeli yerel ileri aşama melanom hastalarında gözetici emelle kullanılan immunoterapi ve BRAF inhibitörlerinin de aktif rehabilitasyon olduklarını ortaya koymuştur.” dedi.

Yeni rehabilitasyon casusları rehabilitasyon galibiyetini artırıyor

Melanom rehabilitasyonunda kullanılan kemoterapi ilaçlarının istenilen zafere erişemediğini aktaran Prof. Dr. Kılıçkap, 2010 senesine kadar melanom rehabilitasyonunda kullanılan ilaçların rakamı oldukça hudutlu iken, son senelerde immünoterapi casusları ve BRAF değişinimi olan hastalar için BRAF ve MEK inhibitörleri gibi ilaçlar kullanıldığını ve yakın zamanda yeni rehabilitasyonların devreye gireceğini belirtti.

Sedef hastalığı hakkında her şey

Sedef hastalığı hakkında her şey

Sedef hastalarının rehabilitasyona erişmesini basitleştirmek ve hastaların sesini daha iyi duyurabilmek için duyuru edilen 29 Ekim “Dünya Psoriasis Günü”ne özel, Türk Cildiye Derneği Psoriasis Çalışma Grubu Yürütme Heyeti başkanı Prof. Dr. Erkan Alpsoy ehemmiyetli söylemeler yaptı. Prof. Dr. Alpsoy “Hastalığı tutuşturabilecek her türlü uygulamadan, özellikle; kaşıma, banyoda liflenme, kese ve fazla güneşlenmeden kesinlikle sakınılmalıdır” diye uyardı.

Prof. Dr. Alpsoy “Sedef hastalığı” hakkında her şeyi anlattı.

Türkiye’de 800 bin sedef hastası var

Sedef hastalığı cemiyette sık görülen, hücumlarla beraber genellikle uzun müddet devam eden bir hastalıktır. Değişik görünümlerle karşımıza çıkabilir. En sık görülen plak tipinde Psoriasis vulgaris, sağlam tenden bariz hudutla dağılabilen, tenden şişkin kızarıklıkların üzerini kaplayan ve hastalığa adını veren sedef veya gümüş renginde kepeklenmeler pullanmalar tipiktir.

Sedef hastalığı sık görülen bir hastalıktır. IFPA’nın bilgilerine göre tüm dünyadaki sedef hastası rakamı en az 125 milyondur. Türkiye’de sıklık takribî %1’dir. Bu netice Türkiye’de 800 bin sedef hastasının varlığına işaret eder. Sedef hastalığı erkek ve bayanlarda denk oranda görülür. En sık 20-30 yaşları arasında başlar.

Sedef hastalığı neden olur

Sedef hastalığının sebebi bütün olarak öğrenilmemektedir. Hastalığın bağışıklık sistemi, genetik ve etrafsal etkenlerin karşılıklı etkileşimi neticeyi büyüdüğü düşünülür. Sedef Hastalığı bulaşıcı değildir. Mikroplarla büyüyen bir hastalık olmadığı için hastalığın bir başkasına bulaştırılması mevzubahisi değildir.

Ayrıca sedef hastalığı sadece tenin hastalığı değildir; kalp ve damar hastalıkları, obezite kiloluluk, cerahatli bağırsak hastalıkları gibi ek hastalıkların gelişimine katkıda bulunuyor olabilir.

sedef hastalığı

Sedef hastalığını tetikleyen etkenler

Sedef hastalığına yatkın fertlerde alttaki etkenler tetikleyici rol oynamaktadır;

1 – Fiziksel travmalar, kaşıma, ovuşturma ya da yolma gibi etkinlikler, banyoda liflenme veya keselenme gibi uygulamalar

2 – Güneş ışınları; ılımlı dozlarda güneş ışını hastalık bulgularını iyileştirirken, fazla güneşlenme veya güneş yanıkları çoğalmasına neden olur.

3 – Enfeksiyonlar; özellikle streptokok sebepli boğaz enfeksiyonları bağışıklık sistemi aracılığıyla, genetik yatkınlığı olan fertlerde hastalığı başlatabilmekte veya yeni saldırılara neden olabilmektedir.

4 – Ruhsal stresler; bazı hastalardan sedef hastalığının başlangıcında veya yeni bir hücum evvelinde yoğun ruhsal stres hikayesi alınabilmektedir.

5 – İlaçlar; bazı ilaçlar ağızdan veya damar yoluyla alınan kortizon, sıtma ilaçları, ruhsal hastalıklarda kullanılan lityum, tansiyon ilaçlarından beta blokerler, interferon, bazı sızı kesiciler, vb. hastalığın gelişimine veya şiddetlenmesine yol açabilmektedir.

6 – Sigara ve fazla içki tüketimi; bazı hastalarda sedef hastalığının hamlelerine neden olabilmektedir.

sedef hastalığı genetik,

Sedef hastalığı genetik mi

Sedef hastalığının ortaya çıkması için genetik bir yatkınlık mevzubahisidir. Yakın kan bağı olan fertlerde sedef hastalığının görülme sıklığı, cemiyetteki öbür fertlere oranla daha fazladır.

Sedef hastalığı eklemleri de etkileyebilir

Sedef hastalığı barbarca her 10 hastadan 2’sinde eklem şikayetlerine neden olabilir. Eklem yüzeyleri ile beraber eklem bağları, kirişleri ve eklem çeperlerini etkileyebilir. Şikayetler tek bir ekleme diz eklemi, kalça eklemi vb. hudutlu olabilir. Hastaların ehemmiyetli bir kısmında romatoit artrite eş biçimde ve özellikle el eklemleri etkilenir. Eklemlerde sızı, kızarıklık ve şişlik kollanır.

sedefte eller

Sedef hastalığı nasıl bir yol izler

Sedef hastalığı evvelden kestirilemeyen hamleler ve iyilik yarıyılları ile genellikle uzun süreli bir seyir izlemektedir. Hastalığın bulguları ve şiddeti şahıstan şahsa ve hatta aynı şahısta zaman içinde farklılık gösterebilir. Genel olarak hastalığın şiddeti zaman içinde ileri yaşlarda eksilme gösterir.

Sedef hastalığının tanısı muayenehane belirtilerle konulabilmektedir. Tanı güçlüğünde yakalanan tenden minik bir parça alınarak ten biyopsisi histopatolojik tahlil ile tanı netleştirilebilir.

sedef hastalığı

Kaşımayın, keselemeyin ve fazla güneşlenmeyin

Son senelerde hastalıkla alakalı bilgilerimizin çoğalması, yeni ve tesirli rehabilitasyon alternatiflerinin kullanılmaya başlanması ile hastalık daha tesirli bir biçimde rehabilitasyon edilebilmektedir. Sedef hastalığı uygun rehabilitasyon ile hakimiyet altına alınabilmekte ve uzun süren iyilik yarıyılları sağlanabilmektedir. Hastalığın rehabilitasyonunda tarafların doktor, hasta ve hasta yakınları iş birliği içinde olması ve geçim içinde mücadele göstermesi rehabilitasyonun dağılmaz bir parçasıdır. Yukarıyada lafı edilen ve hastalığı tutuşturabilecek her türlü uygulamadan kaşıma, banyoda liflenme, kese, fazla güneşlenme, vb. kesinlikle sakınılmalıdır.

Rehabilitasyonunda hangi ilaçlar kullanılır

İlaç tercihinde ve rehabilitasyon sürecinde tanımlayıcı olan hastanın yaşı, rehabilitasyona geçimi, hastalığın yaygınlığı, bulguların mesken yeri, tırnakların tutulum şiddeti ve eklem tutulumu, hastalığın hayat niteliği üzerine olan tesiri gibi parametrelerdir. Seçilecek rehabilitasyon biçimi ve uygulama yolu, rehabilitasyonun süresi, ilaçların dozu doktor tarafına tertip edilir. Hastalığın rehabilitasyon ve izleminde doktorların bilgi, deneyim ve işbirliği içinde çalışmaları ne kadar zorunluysa sedef hastalarının önerilen rehabilitasyona geçimi de o denli ehemmiyetlidir.

En sık karşılaşılan hudutlu tutulumlu sedef hastalığında yan tesirlerin daha az olması ve uygulama basitliği sebebi ile öncelikle mahallî sedef yaraları üzerine uygulanan rehabilitasyon usulleri seçim edilir. En sık kullanılan ilaçlar; keratolitikler ten yüzeyindeki kepekleri uzaklaştıran ilaçlar, kortikosteroidler, antralin, kalsipotriol sentetik D vitamini, kalsinörin inhibitörleri ve fototerapidir.

Mahallî rehabilitasyonlara mukavemetli, yaygın tutulumlu olgularda kullanılan sistemik rehabilitasyonların başında, metotreksat, siklosporin-A ve retinoidler gelmektedir. Bu rehabilitasyonların dışında yaygın kullanılan, oldukça tesirli bir uygulama PUVA rehabilitasyonudur. Son senelerde biyolojik ilaçlar da yukarıyadaki rehabilitasyonlara cevapsız olgularda kullanılmaktadır.

sedef hastalığı çözümü

Çözüm yalnızca çağdaş tıp

Sedef hastalığı gibi uzun süreli seyir gösteren hastalıklarda seçenek rehabilitasyon arayışları gündeme gelebilmektedir. Çoğu kere naçarlık duygusu içinde yeni bir umut olarak ve bilimsel olarak ispatlanmış tesirleri bulunmayan seçenek olduğu öne sürülen rehabilitasyonlara sarılan hastalar sıklıkla büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilmektedir.

“Bilimsel” yaftayı ile de hastalara sunulabilen bu seçenek rehabilitasyon mahsulleri hastalık üzerinde negatif ve bazen geri dönüşü olmayan neticeler doğurabilmektedir. İnsan sıhhatinin sürdürülmesinde, hasta olduğu zaman sığınılacak ve güvenilecek tek liman çağdaş tıptır. Sedef hastalığı için deva arayanların müracaat eteceği doğru adres bu hastalığın birinci derecede tanı, rehabilitasyon ve izleminden mesul olan Ten ve Zührevi Hastalıklar Uzmanları olmalıdır. Hastalarımız ve yakınları faallikleri dedikoduların ötesine geçemeyen, şifa sağladığı iddia edilen ancak hiçbir biçimde bilimsel ispatı olmayan seçenek tıp uygulamalarına kendi sıhhatleri için umursamamalıdır.

Vitiligo hastalığı hakkında merak edilenler

Vitiligo hastalığı hakkında merak edilenler

Bedenin hemen her yerinde ortaya çıkabilen, beyaz renkli yama stili ile gözüken bir ten hastalığı olan Vitiligo mevzusunda Türk Cildiye Derneği İdare Heyeti abonesi Prof. Dr. Osman Köse şu söylemeleri yaptı:

Vitiligo nasıl bir hastalıktır

Vitiligo, millet arasında öğrenilen ismiyle Ala hastalığı, bedenin hemen her yerinde ortaya çıkabilen beyaz renkli yama stili ile gözüken bir ten hastalığıdır.

Vitiligo neden ortaya çıkar

Ala hastalığı; tene rengini veren melanosit dediğimiz hücrelerin melanin ismi verilen boya maddesini üretememesinden kaynaklanır. Burada, melanositlerin pigment üretememe sebepleri genetik anormallikler, bedenin bağışıklık sisteminin melanositleri bölmesi, anormal işlev gösteren asap hücrelerinin melanositleri devirebilecek maddeler salgılaması ve melanositlerin kendini devirmesidir.

Vitiligo nerede görülür

En sık surat, el, kol, bacak ve genital alanlarda görülür. Ala hastalığı; çocukluk veya ergenlik yarıyılında başlayabileceği gibi daha sonraki yaşlarda da ortaya çıkabilir.

Vitiligo başka hastalıklarla da birlikte olabilir mi

Hastaların, %30’unda yakın akrabalarında da vitiligo bulunurken hastanın kendisinde veya akrabalarında Diabet, troid hastalığı olan şahıslarda vitiligo daha sık görülür.

Vitiligo neden yaz aylarında daha apaçık hale kazanç

Özellikle yaz aylarında tenimizin güneş tesiriyle bronzlaşarak koyu bir renk alması, Ala hastalığının daha apaçık hale gelmesine neden olur.

Vitiligo insan psikolojisini nasıl tesirler

Ala adı verilen vitiligo tenin beyaz görünümünden dolayı hastaları ileri derecede rahatsız eder. Hastanın cemiyet içinde kendisini “mühürlenmiş” sezmesine neden olur. Hastaya hastalığı ile alakalı sorulan sualler, sual sormadan yapılan anlamlı bakışlar hastayı sosyal anlamda cemiyetten izole eder. Özellikle ergenlik yarıyılında Ala hastalığına tutulan şahıslarda ilerleyen zamanlarda ciddi karakter meseleleri ortaya çıkabilir.

Vitiligo iç uzuvlarla alakalı bir hastalık mıdır

Ala hastalığı, rastgele bir iç uzuv hastalığının yansıması değildir. Bulaşıcı değildir ve harcanan gıdalar bu hastalığı etkilemez.

Vitiligo rehabilitasyonu var mıdır

Vitiligo Ala Hastalığı rehabilitasyon edilebilir bir hastalıktır. Bu rehabilitasyon; hastanın yaşına, Ala hastalığının bulunduğu bölgeye, hastalığın müddetine bağlı değişebilir. Rehabilitasyonun hangi usul olursa olsun en az 3 ay devam etmesi gerekmektedir. Rehabilitasyonda hudutlu alanlarda bulunan hastalıkta bazı kortizonlu kremler, yaygın olan hastalarda fototerapi ışık rehabilitasyonları, sürülecek güneşe karşı duyarlandırıcı ilaçlar, hücre transferi ve greftleme usulü ile yapılan rehabilitasyonlar vardır.

Rehabilitasyonları dermatologunuz tanımladığı müddetlerde kullanmak çok ehemmiyetli

Her hastanın rehabilitasyonu mevsimsel farklılıklar gösterecek biçimde dermatolog tarafını tasarlanır. Bu rehabilitasyonlarda cevap alınmaya başlandığında hastalığın olduğu beyaz alanın kenarında veya ortasında kahverengi noktalanmalar 1-2 ay içinde ortaya çıkmaya başlar. Rehabilitasyonda ana mesele rehabilitasyonun en az 3 ay gibi bir müddet uygulanmayıp kısa müddette kesilmesidir. Hastaların bu mevzuda sabırlı davranarak faal bir biçimde rehabilitasyonlarını uygulamaları tesirli netice almalarını sağlayacaktır.

Bugün, Ala hastalığındaki rehabilitasyonunda bir mesele bulunmamaktadır. Cemiyetimizde yaygın olarak konuşulan Ala hastalığının rehabilitasyonunun olmadığı şeklindeki inanış yanlıştır. Bugün vitiligodaki mesele hastalığın rehabilitasyon edilmesi değil ilerleyen zamanlarda az rakamda hastada görülebilen ve hastanın değişebilen psikososyal vaziyeti sebebiyle rehabilitasyon olan alanlarda nükslerin görülmesidir. Ancak bu gidişatta yapılacak yakın takip ve acele yapılacak rehabilitasyonlarla hakimiyet edilebilir.

Ciltteki kaşıntıları görmezden gelmeyin

Ciltteki kaşıntıları görmezden gelmeyin

Acıbadem Fulya Sağlık Kurumu Ten ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Sedat Akdeniz, kaşıntının altında ten hastalıklarından diyabete, karaciğer hastalıklarından psikiyatrik hastalıklara dek ehemmiyetli nedenler uyuyabildiğini belirtirken “Kaşıntının en şiddetli olduğu zaman dilimi, yeri ve eşlik eden belirtiler kaşıntının sebebi ile alakalı ehemmiyetli ipuçları verebilir. Kaşıntıyla müracaat eten hastayı detaylı değerlendirmek gerekir. Kaşıntının ne zaman başladığı oldukça ehemmiyetlidir. Etrafsal etmenlerdeki başkalaşım, kullanılan ilaçlar, yiyecekler, deterjanlar ve alerjenlerle ilişkili olup olmadığı incelenmelidir” diyor. Prof. Dr. Sedat Akdeniz ciltte kaşıntının 9 sebebini anlattı, ipuçlarına müteveccih bilgiler verdi.

Ten hastalıkları

Çocukluk yarıyılında başlayan ve senelerce devam edebilen atopik egzama kaşıntılı, yineleyen bir ten hastalığı. Bu sebeple ufakken ‘geçti’ diye bakılan atopik egzama, erişkinlik ve yaşlılık yarıyılında da sık sık bireyin karşısına çıkabiliyor. Tene temas eden alerjenler, deterjanlar, mantar hastalıkları ve uyuz kaşıntıya neden olabilirken, tenin kuruması da kaşıntı gelişiminde ehemmiyetli bir neden. Kuru hava ve fazla banyo yapma alışkanlığı tende kurumaya neden olabiliyor.

Karaciğer hastalıkları

Karaciğer hastalıkları, safra kesesi tıkanıklığı, siroz, hepatit ve pankreas hastalıkları kaşıntıya neden olabiliyor. Karaciğer hastalıklarına bağlı büyüyen kaşıntıda sırt, en sık kaşınan bölge. Kaşıntının şiddeti gündüz, geceye göre daha fazla olurken, kış aylarını çoğalıyor. Kaşıntı giderici ilaçlar tesirli olamıyor. Kolestatik karaciğer hastalığında ise kaşıntı akşam saatlerinde en üst seviyeye erişiyor. El içi ve ayak tabanında kaşıntı esas belirti olup, bazen tüm bedende yaygın görülebiliyor.

Diyabet

Diyabet teni kuruturken kaşıntıya neden oluyor. Bazı olgularda kaşıntı diyabet tanısı konulmadan evvel başlayabiliyor. Kan şeker seviyelerinin sıradan hudutlara gelmesi ile kaşıntı eksiliyor ya da kayboluyor. Yineleyen ve rehabilitasyona mukavemetli mantar enfeksiyonlarında kesinlikle diyabetin incelenmesi gerekiyor.

Tiroit hastalıkları

Prof. Dr. Sedat Akdeniz “Tiroit antikorları kaşıntının ehemmiyetli bir sebebi olduğu için, tiroit hastalığı da kaşıntıya neden olmaktadır. İster hipertiroidi ister hipotiroidi olsun tiroit hastalıklarının rehabilitasyon edilmesi ile olguların çoğunda bariz iyileşme sağlanır” diyor.

Böbrek hastalıkları

Kronik böbrek hastalığı ve diyaliz olgularının yüzde 90’ında kaşıntı büyüyor. Diyaliz hastalarında en ehemmiyetli neden; ten kuruluğu ile beraber kalsiyum, magnezyum ve fosfor balansının bozulması.

Asap sitemi hastalıkları

Asap lifleri ve beyin hücrelerinde alana gelen zarar tende kızarıklık olmadan kaşıntıya neden oluyor. Kaşıntı birden fazla asapsal zarara neden olan hastalıklarla ilişkili olabiliyor. Bazen MS Multiple Skleroz ve beyin uru da kaşıntı oluşturabiliyor. Felç veya inme denilen beyin kanamalarından sonra nörojenik kaşıntı büyüyebiliyor.

Psikiyatrik nedenler

Kaşıntı birden fazla psikiyatrik hastalıkla beraber görülüyor. Kronik kaşıntılı hastaların yüzde 70’inde demans bunama, şizofreni, şahsi bozukluklar, primer depresif hastalık ve tutum bozuklukları gibi en az bir hastalık ile birliktelik kollanıyor. Ancak kaşıntının bu hastalıkların sebebi ya da neticeyi olup olmadığı tartışılıyor.

Kanser

Bazı kan hastalıklarının ilk belirtilerinden biri kaşıntı olabilirken, ten lenfomasının en ehemmiyetli belirtilerinden birini oluşturuyor. Kanser hastalıkları ile ilişkili kaşıntı rehabilitasyona mukavemetli oluyor veya yeterli cevap vermiyor. Yetişkin yarıyılda başlayan egzamalar löseminin başlangıç belirtileri olabiliyor.

İlaçlara bağlı büyüyen kaşıntı

Ten ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Sedat Akdeniz “Kullanılan bazı ilaçlar karaciğer, böbrek işlevlerini bozarak dolaylı olarak kaşıntıya neden olurlar. Hipertansiyon rehabilitasyonunda, kalp ritim bozukluğu rehabilitasyonunda kullanılan bazı ilaçların yanı gizeme, bazı antibiyotikler, pıhtılaşmayı önleyici ilaçlar ve bazı antidepresanlar da kaşıntıya neden olabilmektedir.” diyor.

Kaşıntıda 8 ipucu

– Gece çoğalan kaşıntı; ten ve asalak enfeksiyonları, yatak ve örtülerin tahriş edici tesirine bağlı büyüyebilir.

– Kaşıntıya; çok su içme ve çok idrara çıkma eşlik ediyorsa diyabetin habercisi olabilir.

– Kasıkta başlayan ve kızarıklığın eşlik ettiği kaşıntılarda mantar hastalığı düşünülmeli.

– Anal bölgede daha yoğun sezilen kaşıntıda asalak ve basur incelenmeli.

– Kaşıntıya anksiyete, çarpıntı veya saçlarda seyrelme eşlik ediyorsa hipertiroidi belirtisi olabilir.

– Kaşıntıya eşlik eden halsizlik ve bitkinlik hipotiroidi olabilir.

– Kaşıntı ile beraber tende ve gözlerde sararma, karın sızısı ve kabarıklık, idrar renginde koyulaşma karaciğer hastalığına bağlı olabilir.

– Kilo kaybı, ten renginin koyulaşmasına eşlik eden kaşıntılarda kanser incelenmeli.

Astımla alakalı öneriler

Astımla alakalı öneriler

TÜSAD Astım ve Alerji Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Levent Cem Mutlu tarafından yapılan söylemede, bu hastalık ile alakalı en çok yöneltilen suallere cevap verilirken, rehabilitasyonun ehemmiyetine ve bu süreçte neler yapılması gerektiğine ait önerilerde bulunuldu. Astımın tüm dünyada sık görülen ancak bulaşıcı olmayan kronik hastalıklardan biri olduğunu, bilgilere göre dünyada takribî 300 milyon kadar astım hastası bulunduğunu belirten Doç. Dr. Mutlu, ülkemizde ise takribî her 100 yetişkinden 5-7’sinde ve her 100 çocuktan da 13-15’inde astım görüldüğünü kaydoldu.

Doktor ve hasta işbirliği olmalı

Astımı “yineleyen soluk darlığı, hırıltı, göğüste baskı hissi ve öksürük” gibi bulgularla kendini gösteren, kronik bir hava soluk yolu hastalığı olarak belirleyen Mutlu, bu hastalıkla çaba en ehemmiyetli etmenin doktor-hasta işbirliği olduğunu ifade etti. Mutlu, astım rehabilitasyon sürecine ait şu bilgileri verdi: “Astım hastalığının seyri hastadan hastaya değişik olabildiği gibi, aynı hastada zaman içinde de değişkenlik gösterebiliyor. Astımı hakimiyet altında yakalayabilmek için kullanılan ilaçlar ve dozlarında gidişata göre farklılık gerekebiliyor. Hastalarımız bu hastalıkla gayrette netlikle naçar ve yalnız olmadıklarını öğrensinler. Hekiminizin bu hastalığın hakimiyet altında yakalanmasında en büyük destekçiniz olduğunu da unutmayın.”

Günlük yaşantınızı yasaklamasın

Astımın hastanın yaşantısını kısıtladığına dikkat sürükleyen Mutlu, astım rehabilitasyonunun amacını; “hastanın hiç şikayetinin olmaması, günlük şahsi ve işinin gereği olan işleri rastgele bir kısıtlanma olmadan yapabilmesi ve hastalık sebebi ile iş ve mektep devamsızlığı yaşamaması” olarak söyledi. Ülkemizde astım rehabilitasyonu için zorunlu her cins ilaç ve altyapının bulunduğunu vurgulayan Mutlu, “Astımda ilaçlar yeniden pek çok kronik hastalıktan değişik olarak inhalasyon solukla alma usulü ile kullanılmaktadır. Faal bir rehabilitasyon için hastalar ilaçlarını uygun teknikle ve hekimlerinin önerdiği dozda kullanmalıdır” dedi.

Her astım aynı değildir

Astımın sıklığı ve şiddeti şahıstan şahsa veya aynı bireyde zaman içinde değişkenlik gösterir. Hastalarda şikayetlerin hepsi bir arada olmayabilir. Bazı hastalarda yalnızca öksürük kimilerinde ise hastalar öksürük olmaksızın soluk darlığı olabilir. Bazı vaziyetlerde de, özellikle enfeksiyon varsa tüm yakınmalar bir arada ortaya çıkabilir. Kimi hastalarda yakınmalar sigara dumanı, hava lekeliliği, egzersiz, mesleksel casuslar gibi etrafsal sebeplerle, kimi hastalarda da alerjen olarak adlandırılan konut tozu akarları, polenler, hayvan ten döküntüleri ve mantar sporları gibi maddelerle tetiklenir. Astımın ehemmiyetli tiplerinden biri de işsel astımdır. İşyerinde bulunan maddelere maruz kalma neticeyi ortaya çıkar.

Bunlara dikkat edelim

-Hekim hakimiyetinde olmalısınız.,

-İlaçlarınızı hekiminizin önerdiği biçimde ve uygun teknikle kullanmalısınız.

-Sigara içmemeli ve içilen yerde durmamalısınız.

-Astımınızı tetikleyen etmenlerin ve alerjenlerin neler olduğunun farkında olup muhtemel olduğunca onlardan uzak dururmalısınız.

-Kumpaslı egzersiz yapmalısınız.

-Grip aşınızı olmalısınız.

-Gerektiğinde süratli tesirli soluk açıcı ilacınızı süre geçirmeden, soluk yollarınızın tamamen kapanmasını beklemeden kullanmalısınız.

Astım hakimiyet edilebilir ve rehabilitasyon edilebilir bir hastalıktır.

Alerjiyi önlemek için öneriler

Alerjiyi önlemek için öneriler

VKV Amerikan Sağlık Kurumu Alerji ve İmmünoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Sacide Rana Işık, “Bahar ayları “saman nezlesi” veya “bahar nezlesi” olarak da öğrenilen mevsimsel alerjik nezlenin alerjik rinit en fazla görüldüğü zamanlardır. Mevsimsel alerjik nezle çoğunlukla polenlere bağlıdır. Polenler çiçek tozları, çiçekli nebatların artmasına aracılık eden protein yapısında maddelerdir. Polen taneleri gözle görülemeyecek kadar minik olup bir polen tozunda binlerce polen tanesi bulunabilir ve rüzgarla çok uzak yerlere basitçe taşınabilir. Bazı ağaç polenleri kış sonu ve ilkbahar mevsimi başında, mera-çimen ve yabani ot polenleri ilkbahar ve yaz mevsimi başında ve yabani ot polenleri ise yaz mevsimi sonu ve güzde daha yoğun olarak bulunur. Bu polenlere karşı genetik yatkınlığı sebebiyle alerjik duyarlılık gelişmiş bireylerde polenlerin yoğun olduğu yarıyıllarda alerjik hastalıkların bulgu ve belirtileri de çoğalmaktadır” dedi.

Bahar nezlesinin çoğunlukla çocukluk ve erken yetişkinlik yarıyılında başladığına dikkat sürükleyen Doç. Dr. Sacide Rana Işık, çok seyrek yetişkin yaşlarda da başlayabildiğine dikkat çekti. Dış civar alerjeni olan polenlerin astım gelişimi veya hamleyi için de tehlike etmeni olabildiğini aktaran Işık, bazı hastalarda alerjik nezle ile birlikte veya tek başına astıma da neden olabileceğini anlattı. Işık, “Alerjik nezle, genel olarak mevsimsel ve sene boyu tipleri bir arada düşünüldüğünde dünyada cemiyetin takribî % 20-40’ını etkilemektedir. Ülkemizde ise bu mevzuda yapılan araştırmalar dünya sayılarına göre azıcık daha düşük olmakla beraber, sene boyu nezle takribî %20 ortamındayken, mevsimsel alerjik nezle sıklığı takribî %10’dur” dedi.

Solunum yoluyla alınan polenlerin bulguları

Bahar nezlesi alerjik rinit bulguları arasında hapşırık, burunda, damakta, boğazda ve kulakta kaşıntı, burunda akıntı, tıkanıklık ve geniz akıntısı yakınmaları yer alıyor. Alerjik konjuktivit bulguları olan gözlerde kaşıntı, sulanma, kızarıklık ve göz kapaklarında şişlik çoğunlukla alerjik nezleye eşlik edebildikleri gibi tek başlarına da görülebiliyor. Polenler alerjik nezle ve konjuktivit bulgularıyla beraber veya tek başına astım bulgularına da neden olabiliyor. Tek başına öksürük veya birliktesi soluk darlığı, hırıltılı-hışıltılı solunum, göğüste baskı hissi gibi astım bulguları da eşlik edebilir. Seyrek ciltte kaşıntı, kurdeşen ürtiker de görülebilir.

Alerji için ne yapmalıyız ve ne gibi tedbirler almalıyız

Alerjenlerden korunarak ve uygun zamanda lüzumlu ilaçları kullanarak bu hastalığı hakimiyet altına almak muhtemeldir. Polenler genellikle sabah ve güneşin tepede olduğu öğlen saatlerinde havada yoğun olarak bulunur. Polen alerjisi bulunan hastaların polenlerin yoğun olduğu bahar mevsiminde sabah ve öğlen saatlerinde sarih havada bulunmamaya, piknik ve eşi sarih hava gezilerinden ve sarih havada egzersizden uzak durmaya itina göstermeleri gerekir. Polenlerin rüzgarlı ve kuru havalarda dış etraftaki havada yoğunlukları çoğalır. Bahar aylarında otomobilde sırçaların sarih olması, toplu taşıma taşıtlarında sarih pencerenin önünde oturulması veya rüzgarlı havada dış etrafta bulunulması vaziyetinde surata süratle esen rüzgarla beraber polenler alerjik bireyin ağız, burun ve gözlerine dolmaktadır ve alerjik bulguların çoğalmasına neden olmaktadır. Bu sebeple araba sırçalarının kapalı yakalanması önerilir. Yakınmaların yoğun olduğu yarıyıllarda kapalı etraflarda ve otomobillerde polen filtreli klimalardan yararlanılabilir. Çimlerin biçildiği civarlardan uzak durulması önerilmektedir. Polenlerin yoğun olduğu yarıyıllarda dış etrafta yüksek nitelikte bir maske kullanılabilir. Geniş çerçeveli güneş gözlükleri ve siperli şapkalar da yararlı olabilir. Konuta girdikten sonra cadde elbiselerinin hemen çıkarılıp duş alınması, saç ve tendeki polenlerin uzaklaştırılması açısından ehemmiyetli bir etmendir.

Tüm bu tedbirlerle beraber alerjik hastalığı hakimiyet edici ilaçların kullanılması hastaların hayat niteliğini artıracaktır. Alerjik nezle ve astımı olan birey bu biçimde alerji mevsimini meselesiz geçirebilecektir.

Yatak yarası hastalıklarının bakımı

Yatak yarası hastalıklarının bakımı

Hareket kısıtlılığı olan yatağa ya da tekerlekli sandalyeye bağımlı bireylerde, yaşlılarda, fazla biçimde kilolu ya da cılız olanlarda görülme tehlikeyi oldukça yüksek olan bu sıhhat meseleyi, sadece üç günde oluşabiliyor. Rehabilitasyonu ise üç aydan fazla sürebiliyor. Türkiye’de yatağa bağımlı takribî 300 bin hastanın yatak yarası tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına değinen Medical Center Konutta Bakım Uzmanı Dr. Tayyar Vardar, özellikle havaların ısındığı aylarda bu hastalıktan şikayet edenlerin rakamının çoğaldığına dikkat çekti. Yaz yarıyılı evvelinde alınması gereken temkinlerle yatak yarası yaradılışının %70 oranında yasaklanabileceğini anlatan Tayyar Vardar, konutta doğru ve profesyonel bir bakım sayesinde yatak yaralarının bir problem olmaktan çıkabileceğini söyledi.

Doğru bakım sağlamak

Bireylerin hayat niteliğini etkileyen, sosyal yaşamdan koparan ve psikolojik tesirleri bulunan yatak yarasının sağlık kurumularda yatağa bağımlı olarak yaşayan veya yoğun bakımda uzun müddet kalan hastalarda daha fazla görüldüğünü anlatan Tayyar Vardar, meseleye karşı konutta uygulanacak bakım hizmetlerinin tesirli neticeler verdiğini söyledi. Hastalığın üç günde oluşabildiğini ve fark edilmesinin güç olduğunu belirten Tayyar Vardar şöyle konuştu: “Konutta bakım hizmeti alan yatağa bağımlı hastalarda kumpaslı olarak doktorlar tarafından genel değerlendirmeler yapılır ve her hastada tehlike etmenleri tespit edilir. Hastanın rehabilitasyon tasarısını sorgulayan doktor ve yara bakımı mevzusunda uzmanlaşmış bir hemşire tarafından gereken ihtiyatlar alınır ve uygulanır. Bu usulle yatak yarasının oluşması yasaklanabilir. Tehlike altındaki hastalara önleyici önlemlerin uygulanmasıyla yatak yaralarının en az %50’den aşırısının eksiltilmesi sağlanabilir” dedi.

Daha Öncekine göre hastalık daha fazla var

Yatağa bağımlı hastaların bir haylisinin yatak yarası yaradılışı açısından ehemmiyetli derecede tehlike taşıdığını belirten Medical Center Konutta Bakım Uzmanı Dr. Tayyar Vardar, hastalığın ülkemizde görülme sıklığını eskiki senelere göre %10 oranında artığına dair araştırmaların olduğunu söyledi. Dr. Tayyar Vardar ” Yatak yarası tüm dünyada ciddi bir sıhhat problemi olarak görülmektedir. Genellikle 65 yaş üzeri yatağa bağımlı hastalarda daha çok yaşanan bir sıhhat meseleyidir. Ülkemizde yaşlı popülasyonun çoğalmaya devam ettiğini düşündüğümüzde yatak yarasının gelecekte hem ciddi bir problem hem de ehemmiyetli bir maliyet yaratacağını söylemek muhtemel. Bu güzergahta alınacak önlemlerin ehemmiyetinin iyi öğrenilmesi gerekiyor.” dedi.

Dr. Tayyar Vardar, havaların ısınmasıyla çoğalan hastalıklara karşı konutta şu ihtiyatların alınması gerektiğini anlattı:

– Hastanın cildi pak yakalanmalı, kuru ve fazla nemli olmamalıdır.

– Sürtünme sebebiyle oluşabilecek cilt zararı, yataktan veya tekerlekli sandalyeden hastanın çekilerek değil kaldırılarak pozisyonun değiştirilmesiyle eksiltilebilir.

– Yatağa bağımlı hastalarda emin havalı yatak kullanılmalı, havalı yatak tercihinde bu mevzuda uzman bireylerden takviye alınmalıdır.

– Basınç altındaki bölgenin hafifletilmesi önleyici önlemlerin en ehemmiyetlisidir ve sık sık pozisyon değiştirilmelidir. Hasta en az iki saatte bir çevrilmelidir.

– Pozisyon değiştirirken tenin sürtünme güçlerine maruz kalmamasına dikkat edilmeli, sürtünme güçlerini eksiltmek için transfer takviyeleri kullanılmalıdır.

– Hastanın beslenmesine dikkat edilmelidir.

– Hastanın kumpaslı aralıklarla cilt tamlığı hakimiyet edilmeli ve enfeksiyonlara karşı ihtiyat alınmalıdır.

– Mevcut enfeksiyonlarla çaba edilmeli ve lüzumlu laboratuar muayeneleri kumpaslı yaptırılmalıdır.

– Hastanın genel gidişatı profesyonel konutta bakım uzmanları tarafından ayrıntılı bir biçimde değerlendirilmelidir.

Melanom hakkında öğrenilmesi gerekenler

Melanom hakkında öğrenilmesi gerekenler

Ülkemizde ve tüm dünyada ehemmiyetli bir millet sıhhati problemi haline gelen melanom ten kanserlerinin % 5’ini oluşturmakla beraber, vefatların % 75’inden mesul, en riskli olanıdır.

Tenimizin en üst katmanında bulunan “melanosit” ismi verilen renk hücrelerinin, makûs mizaçlı artması neticeyi oluşan en riskli ten kanseri melanom hakkında Türk Cildiye Derneği Dermoskopi Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Fezal Özdemir önemli uyarılarda bulundu.

Melanom nedir

Melanom, tenimizin en üst katmanında bulunan “melanosit” ismi verilen renk hücrelerinin makûs mizaçlı artması neticeyi oluşan en riskli ten kanseridir.

Hastalık görüme sıklığı nedir

Dünya Sağlık Teşkilatı bilgilerine göre senede 250.000’den fazla bireye melanom tanısı konuyor. Tüm dünyada görülme sıklığı 100.000’de 3’dür ve her saat başı 1 bireyin melanom sebebiyle can vermektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülme sıklığı giderek çoğalmaktadır. 2014 senesinde, Türkiye kanser istatistiklerine geçen görülme sıklığı 100.000’de 1.5 olarak bildirilmiştir. Ege Üniversitesi Kanser Araştırma ve Uygulama Merkezi Kanser Kayıt Üniteyi bilgilerine göre, son 10 senede yalnızca bu bölgede görülen melanom hasta rakamı 1283’dür. Bu bilgi hakikat görülme sıklığının, dünyadaki sıklığından az olmadığına işaret etmektedir.

Erken tanı yaşam kurtarır

Ancak erken yarıyılda, derinlere inmeden tanı konursa, %100 şifa sağlanabilir. Burada en büyük öncelik hastaların bilinçlendirilmesi ve doktora erken müracaatlarını sağlayabilmektir.

Melanom bulguları nelerdir

Melanom; bir ben üzerinden veya bayağı tendeki bir kir üzerinde büyüyen ve koyu kahverengi ya da siyah renkte, 3-4 mm genişlikte, yuvarlak, kenarları düzgün bene benzeyen bir kir veya kabartı olarak başlar ve süratle değişir. Seyrek renksiz veya pembe renkli de olabilir. Bu surattan süratle gelişen deri rengi ya da pembemsi kabartılara çok dikkat etmek gerekir. Erken tanınmazsa geliştikçe, kabarır, sürtünme ile kanayabilir. Melanomun bir kir halindeyken şişkin hale dönüşmesi, kanserin derinlere indiğini başka bir deyişle bedene dağılır hale geldiğini gösteren makûs bir işarettir. Tanıda ışıklı bir büyüteç olan dermoskop ile bakılırsa, tenin içini görebilen dermatolog, %90-95 duyarlılıkla doğru tanıya erişecektir.

Kir ve benden ne zaman şüphelenmeliyiz

– Yuvarlak değil asimetrik olması, başka bir deyişle 2 denk parçaya parçalanamaması.

– Metamorfoz renk, biçim, büyüklük, kaşınma, kanama olması.

– Kenarlarının kumpassız, girintili çıkıntılı olması.

– Değişik renk tonları kapsaması.

– Çapının 5 mm’den büyük olması.

Bu bulgulardan en ehemmiyetlisi metamorfozdur. Melanomu erken tutma mevzusunda en eforlu işaret bu kirin veya kabartının çapının gelişmesi, biçiminin ve renginin değişmesidir. Bu vaziyette hemen doktora gitmelidir.

Melanom bedenin hangi kısımlarında görülür

Melanomun çocuklar dahil her yaşta ve tenin her yerinde surat, gövde, kol, bacak, taban, avuç içi, saçlı ten, tırnaklar hatta ağız içi ve genital bölge dahil görülebileceği unutulmamalıdır.

Kimler tehlike altındadır

– Sarih derili, güneşe duyarlı, hemen yanıp ama bronzlaşamayan bireyler, sarı veya kızıl saçlı, renkli gözlü bireyler.

– Bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler.

– Özellikle çocukluğunda şiddetli güneş yanığı geçirmiş olanlar.

– Tüm yaşamı süresince yoğun güneşe maruz kalmış bireyler.

– Kendisinde veya ailesinde melanom öyküsü olanlar.

– Çok rakamda beni olan bireyler.

– Biçim, renk ve büyüklük açısından kuşkulu özellikler gösteren benlere sahip bireyler.

– Doğumsal benleri olan bireyler.

– Melanom dışı ten kanseri geçirmiş bireyler.

Güneş ve solaryum tesiri nedir

Melanom genellikle ileri yaşlarda, 50-55 yaş sonrasında görülürken son senelerde çocuk, ergen ve genç yetişkinlerde melanom süratle çoğalmaktadır. Korunmasız fazla güneş maruziyeti ve solaryumlar gençlerde melanomun çoğalışına yol açmaktadır.

Hastalığın rehabilitasyonu muhtemel müdür

Melanom rehabilitasyonu olasıdır. Hele erken yarıyılda henüz kanser üst katmanı aşmamışsa urun cerrahi olarak çıkarılmasıyla %100 şifa sağlanır; başka ek rehabilitasyon da gerekmez. Başka Bir Deyişle melanomun ana rehabilitasyonu en kısa zamanda urun cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Tanı konulan iyi mizaçlı bir kir veya ben ise afaki cerrahiden uzaklaşılacaktır. Melanom görülürse, tüm beden için kanser tarama testleri yapılarak hastalığın derecesini ve yaygınlığını tespit etilecek ek rehabilitasyonlar buna göre tasarlanacaktır. Unutulmaması gereken en ehemmiyetli husus da hastalığın derecesi ne olursa olsun melanom tanısı almış bir hastanın ömür boyu izlenmesi zorunluluğudur. Bedeninizdeki öbür kanserleri gözünüz göremeyebilir ama melanom gözünüzün önündedir.

Giderek gelişen ‘ben’lere dikkat

Giderek gelişen ‘ben’lere dikkat

Kanser olan benlerin görüntülerinin birbirinden değişik olabileceğini vurgulayan Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Genel Cerrahi ve Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Lisa Jacobs, “Melanomda ben asimetriktir, yuvarlak değildir. Ayrıca hudutları meçhuldür. Ebatları giderek gelişen benlerde melanomdan şüphelenebilir. Bendeki renk metamorfozu da iyi gözlemlenmeli. Şayet bedende bu özelliklerde bir ben görülürse hemen bir ten hastalıkları uzmanına müracaat etilmeli. Rehabilitasyon edilmeyen ten kanserleri süratlice akciğerlere, karaciğere ya da beyne dağılabilir. Sarih derili insanlar daha büyük tehlike altında olsalar da herkes güneşin hasarlı ışınlarından korunmak için lüzumlu tedbirleri almalı, güneşe fazla maruz kalmaktan sakınmalı” söylemesinde bulundu.

Ten kanserinden korunmak için alınabilecek 4 ihtiyat

Güneş yanıklarını önleyin

Güneşe maruz kalmanın neticeleri zamanla ortaya çıkar. Amerikan Ten Kanseri Vakfı’na göre çocukluk ya da gençlik çağında bir defa geçirilen güneş yanığı, ileri yaşlarda melanoma tutulma tehlikesini en az iki kat artırıyor. Rastgele bir yaşta 5 ya da daha fazla güneş yanığı geçiren şahıslarda da melanoma tutulma tehlikeyi 2 kat çoğalıyor. Solaryum da netlikle tehlikeli. Yapılan araştırmalar kapalı civarda hakikatleştirilen bu “güneşlenme” eyleminin de cilt kanseri tehlikesini artırdığını gösteriyor.

Güneş gözetici krem sürün

Güneşin hasarlı ışınlarından korunmak içinse cilt tipinize uygun güneş gözetici kremler kullanılabilir, güneşin yoğun olduğu saatlerde güneşe maruz kalmayabilir, uygun elbiselerle cildinize gözetebilirsiniz. Özellikle de geniş kenarlı, suratınızı, kulaklarınızı ve omuzlarınızı da gözeten şapkalar çok bereketli. Ayrıca güneş ışınlarından korunmak için sarih renkte, hafif ve uzun kollu elbiseler giyinmenizde fayda var.

Güneş gözetici kremler, cildi güneşin hasarlı ultraviyole ışınlarına gözetirler. 30 koruma etkenli güneş kremleri, güneşten korunmak için yeterli. Ancak bu kremlerin tesirli olabilmeleri için bunları güneşe çıkmadan evvel yeterli ölçüde cildinize sürmeniz gerekiyor. Şayet cildiniz kızarıyor ya da bronzlaşıyorsa kremi doğru ya da yeterli ölçüde sürmemişsiniz demektir. Güneş gözetici mahsulleri iki saatte bir tekerrür cilde sürmek ehemmiyetli. Ayrıca yüzdükten ya da egzersiz sonrası terledikten sonra da tekerrür cilde uygulamak gerekiyor.

“Sabah erken saatte” ve “öğleden sonra” kaidesini uygulayın

Güneş yanığından korunmak için sabah erken saatlerde ve öğleden sonra geç saatlerde caddeye çıkmak öneriliyor. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu özellikle 10:00-14:00 saatlerinde caddeye çıkmamak ya da gözetici ihtiyatlar almak ehemmiyetli. Ultraviyole ışınlarına bulutlu günlerde de maruz kalınıyor. Dolayısıyla havanın kapalı olduğu bulutlu günlerde de güneş gözetici krem sürmek ehemmiyet taşıyor.

Kendinizi tetkik edin

Bedeninizi kumpaslı olarak hakimiyet edin, yeni oluşan ya da başkalaşıma uğrayan benlerin farkında olun. Şayet kuşkulu bir bene rastlarsanız müddet kaybetmeden bir ten hastalıları uzmanına görünün. Melanom tanısı konur ve erken düzeyde ben tenden cerrahi harekâtla alınırsa, ten kanserinden kurtulmak olası olabilir. Her kanser cinsinde olduğu gibi ten kanserlerinde de erken tanı çok ehemmiyetli.

Ten kanseri son 20 senede bir evvelki seneye mukayeseyle yüzde 4 çoğalıyor

Johns Hopkins Medicine ile iş birliği içerisinde olan Anadolu Sağlık Merkezi’nden Ten Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Coşkun Acay güneş ışınlarına karşı yeterli korunmadığında cilt için risk alarmı çalmaya başladığını belirterek “Kanser cinsleri arasında en sık görülen ten kanseri her geçen sene daha da çoğalıyor. En sık görülen kanser cinsi olan ten kanserinin son 20 senede, her sene bir evvelki seneye mukayeseyle yüzde 4 oranında çoğaldığı öğreniliyor. Bunun başlıca sebepleri arasında; kanser mevzusunda bilinçlenmenin ve erken tanı usullerinin çoğalmasıyla daha fazla hasta teşhisi, semandaki ozon katmanının incelmesi, güneş altında veya derinin bronzlaşması emeliyle ultraviyole ışınlarına maruz kalma ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olan kronik böbrek yetmezliği ile AIDS gibi hastalıklardaki çoğalışlar sayılabilir.Melanom gelişimi için başlıca tehlikeler displastik benler displastik nevüs ve doğumsal benlerdir konjenital nevüs. Cemiyetlerin takribî yüzde 4-17’sinde bulunan displastik benlerin, çalışmalara göre değişmekle birlikte yüzde 0.6-2’sinde melanom büyüyebilir. Konjenital benler ise doğumda mevcut olan benlerdir ve melanom büyüme tehlikeyi benin büyüklüğüyle doğru orantılı olarak çoğalır. Bayanlarda hormonal farklılıkların olduğu hamilelik, menopoz ve östrojen hormon rehabilitasyonu gibi gidişatlarda da melanom büyümesi tehlikeyi daha yüksektir.Tüm kanser cinslerinde olduğu gibi ten kanserlerinin rehabilitasyonunun zaferi de erken tanıya bağlıdır. Bu noktada bireylerin bedenini iyi bir biçimde gözlemlemeleri ve muhakkak aralıklarla doktor tetkiki oldukça ehemmiyetli. Genel olarak altı ay içinde iyileşmeyen bir cilt lezyonu ortaya çıkması ya da mevcut bir benin değişmeye başlaması vaziyetinde kesinlikle doktora müracaat etilmeli” dedi.

Otlarla rehabilitasyonun geri dönülmez neticeleri

30 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

Otlarla rehabilitasyonun geri dönülmez neticeleri

Ten hastalıklarında faallikleri bilimsel olarak ispatlanmayan hiç bir usulün uygun olmadığını belirten Türk Cildiye Derneği idare heyeti abonesi Prof. Dr. Osman Köse, özellikle egzema hastalığında kullanılan bazı otların tende zarara yol açtığını ve bu gidişatın karşılamasının olmadığını söyledi.

Otlarla rehabilitasyon mevzusunda kamuoyunu uyaran Köse şunları söyledi:

Tende kalıcı izler vazgeçiyor

“Tabiatta bulunan öncelikle ten hastalıklarında bunun dışında ise özellikle diz ve eklem sızılarına karşı iyi geldiği düşünülen otlar risk saçıyor. İleri yaşlarda ortaya çıkan diz sızıları ve eklem problemleri için özellikle kırsal kesimlerde çok rakamda ot rehabilitasyon emeliyle kullanılmaktadır. Tende ise özellikle egzema hastalığında kullanılan bazı otların tende kalıcı zararlanmalara ve izlere yol açtığı ve bu gidişatın karşılamasının olmadığı belirtildi.

ot

Ne cins otlar kullanılıyor

Bu emelle kullanılan otlar Yarpuz Otu Mentha pulegium, Düğün Çiceği Ranunculus arvensis ve Ters lale çiceği Fritilllaria imperialis olmak üzere kırlarda bulunan otlardır.

Bu cins otlar hangi emelle kullanılmaktadır

Bu otlar daha çok eklem sızıları gidermek emeliyle ileri yaşlardaki bireyler tarafından kullanılmaktadır. Otlar rastgele bir operasyona tabi yakalanmadan ten üzerine sarılmakta ve bir müddet kapalı yakalanmaktadır.

Bu otlar nasıl bir alerjik tepkine neden olur

Tene temastan 6-8 saat sonra tende yanma, kaşıntı, sızı ile başlayan şikayetler daha sonra o bölgede su toplaması, yanık eşi tepkinler, tende kabuklanma, sulanma ile başlayan rahatsızlıklara neden olurlar.

Oluşan bu tesirler kalıcı mıdır

Temas vaktine bağlı olarak tende yanık sonrası oluşan renk kaybı, tende kalınlaşma, skar yaradılışı gibi bazı tesirler kalıcı zararlara yol açabilir. Bunlar rehabilitasyonlarla bütün olarak düzelmeyebilir.

Ten hastalıklarında bu otlar yararlı mıdır

Ten hastalıklarında faallikleri bilimsel çalışmalarla ispatlanamayan hiçbir usul uygun değildir. Tende egzema ve eşi hastalıklarda cildiye uzmanı tarafından tetkik edilmek ve rehabilitasyonun buna göre tanımlanması uygundur.”

Page 1 of 21 2