KOAH’ın en ehemmiyetli nedeni sigara

KOAH'ın en ehemmiyetli nedeni sigara

Kronik Obstrüktif Tıkayıcı Akciğer Hastalığı sözcüklerinin baş harflerinden oluşan KOAH, hava yollarını daraltan, solunumu eforlaştıran bir hastalık. Genellikle kronik bronşit ve amfizem içeriklerine göre KOAH’da hastalar, öksürük ve balgamdan kısa mesafeli yürüyüşte dahi oluşan soluk darlığına kadar farklı bulgular yaşayabiliyor.

Kronik öksürüğün en sık sebeplerinden biri KOAH’tır. Dünyada dördüncü, ülkemizde ise üçüncü vefat sebebini oluşturan KOAH ne yazık ki sinsice ilerliyor ve zamanında tanı konulamadığı için rehabilitasyonunda beceriksiz kalınıyor. Hastalığın en ehemmiyetli nedeninin sigara olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece “Sigaranın vazgeçilmesi KOAH büyüme tehlikesini eksilten ve hastalığın ilerlemesini durduran tek ve en tesirli teşebbüstür. KOAH için kullanılan ilaçlar yalnızca hastaların soluk darlığı şikayetlerini eksiltmek için kullanılır. Bu sebeple KOAH rehabilitasyonunun esasını sigarayı vazgeçmek oluşturur. 3 haftadan fazla süren öksürüğünüz varsa dikkate alın. Altından KOAH çıkabilir” diyor.

KOAH’ın en ehemmiyetli nedeni sigara

Hastalığın en ehemmiyetli nedeni sigaradır. Sigara dumanı ile hava yollarına ve hava keseciklerine hasarlı gazlar ve maddeler dolar. Seneler geçtikçe bu hasarlı gazlar ve maddeler bronşların ve hava keseciklerinin yapısını bozmaya başlar. Bunun neticesinde bronşların hasta olması ve tıkanması ile bronşit, hava keseciklerinin harabiyeti ve dağılınması ile amfizem ortaya çıkar. Akciğerlerde ortaya çıkan bu tıkanıklıklar ve bozulmalar neticesinde kana oksijen geçişi eksilir ve bedenin oksijensiz kalması ile pek çok ciddi rahatsızlıklar doğar.

Rehabilitasyonunda en ehemmiyetli adım sigarayı vazgeçmektir

KOAH ilerleyici bir hastalıktır. Sigarayı vazgeçtikten sonra bozuklukların tamamen ortadan kaybolması çok güçtür. Ancak sigaranın vazgeçilmesi ile hastalığın ilerlemesi yavaşlar. Aksi halde çok süratli ilerler. Sigaranın vazgeçilmesi KOAH büyüme tehlikesini eksilten ve hastalığın ilerlemesini durduran tek ve en tesirli teşebbüstür. KOAH için kullanılan ilaçlar yalnızca hastaların soluk darlığı şikayetlerini eksiltmek için kullanılır. Bu sebeple KOAH rehabilitasyonunun esasını sigarayı vazgeçmek oluşturur.

Tanı nasıl konulur

Öksürük, balgam çıkarma, soluk darlığı olan hastalarda yapılan solunum işlev testi ile tanı konulur ve hastalığın şiddeti tanımlanır.

KOAH düzeyleri nelerdir

KOAH hafif, orta, ağır ve çok ağır olmak üzere 4 aşamada araştırılır. Çok ağır aşamada kalp yetmezliği alana gelebilir ve ayaklarda su toplama ödem başlar. Kalp yetmezliği büyüyen hastalarda hastalığın ileri yarıyıllarında soluk darlığı çok şiddetlenir ve hastalar konuttan dışarı çıkamaz hale kazanç. Bu yarıyıldaki hastalar artık günün yarısından çoğunda oksijen aygıtına bağlı kalırlar.

Rehabilitasyonu nasıl yapılır

Tesirli bir rehabilitasyon programında dört basamak vardır.

1- Hastalığın değerlendirilmesi ve izlenmesi

2- Tehlike etkenlerinin eksiltilmesi

3- Farmakolojik ve farmakolojik olmayan yaklaşımlarla istikrarlı KOAH’ın rehabilitasyonu

4- KOAH semptomlarında kısa süreli makûslaşma ile karakterize akut tutuşmaların rehabilitasyonu.

İstikrarlı KOAH rehabilitasyonu, şikayetler için bronş açıcı ilaçların kullanımını ve senede bir kere grip aşısı yapılmasını kapsar. Farmakolojik olmayan rehabilitasyon yaklaşımları ise, solunumsal rehabilitasyon programları, oksijen rehabilitasyonu ve hudutlu rakamdaki hadisede uygulanan bronkoskopik valf meskeni gibi teşebbüsleri içerir.

Böbrek taşının nedeni sıcak hava

Böbrek taşının nedeni sıcak hava

3. Milli Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kurultayı Başkanı ve Minimal İnvaziv Bevliye Derneği Başkanı Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen, böbrek taşı hastalığının ülkemizde en yaygın görülen hastalıklarından biri olduğunu ve bu mevzuda uğursuz sayılabilecek bir coğrafi noktada yer aldığımızı söyledi.

Rehabilitasyon edilmezse böbrek yetmezliği yaşanıyor

Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen, böbrek taşı hastalığı ülkemizin en yaygın hastalıklarından bir tanesi olduğunu ve bu mevzuda uğursuz sayılabilecek bir coğrafi noktada yer aldığımızı belirtti. Prof. Dr. Bilen, “Cemiyetimizde böbrek taşı hastalığındaki reel oranı öğrenmiyoruz ama sık olduğunu hepimiz biliyoruz. Bilimsel literatüre baktığımızda hakikatinde böbrek taşı hastalığının batıdan doğuya gitgide çoğaldığını da görüyoruz. Bizim açımızdan şöhretsizliği, böbrek taşının özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde çocukların böbrek yetmezliği nedenlerinden birisi de olmasıdır. Dolayısıyla rehabilitasyon edilebilir bir hastalığın çocuklarda ve erişkinlerde böbrek yetmezliği gibi bir noktaya gelmesi gerçekten en büyük bahtsızlığımız. Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcak bir bölge ve sıcak bölgelerde de taş hastalığı tehlikeyi çoğalıyor. Bugün ülkemizde böbrek taşı tanısı mevzusunda dünyanın hiçbir ülkesinden geri kalır bir yanımız yok. Hem teknolojik hem de doktorların bilgi ve ekipmanları açısından olabilecek en üst seviyedeyiz” diye konuştu.

Taş düşürmek için içki içmeyin

Prof. Dr. Bilen cemiyette bazı doğru öğrenilen yanlışların da olduğunu dile getirerek, özellikle içki içerek böbrek taşı düşürülür kanısının hakikatinde yanlış olduğunu ifade etti. Bilen, “İçkinin böbrek taşı üzerine hiçbir bereketi yok. O kadar su kapsasanız yeniden taşınızı düşürürsünüz. Ulus arasında o su kaynağı çok verimli, bu akışkan çok verimli gibi bazı düşünceler var. Bu hacme dayalı bir şey, o kadar musluk suyu da içseniz zorlayıp yeniden o taşı düşüreceksiniz. Bugüne kadar bilimsel literatürde, rastgele bir akışkanın ya da rastgele bir perhizin ya da rastgele bir hayvanın gözünün, rastgele bir balığın beyninin taş düşürmeyi basitleştirdiğine dair bilgi yoktur. Ama bazı ilaçların taş düşürmeyi kolaylaştırdığını öğreniyoruz. Bu taşın nerede olduğuna da bağlı ama öyle böbreğinizin içindeki 4 mm’lik taşı düşürmek için avuç avuç öğrenmediğiniz ilaçları içmenize gerek yok. Ancak idrar kanalının altına düşmüş ve idrar torbasına sıkışmış taşların düşmesinde bazı prostat ilaçlarının bunu kolaylaştırdığını öğreniyoruz ve bunları hastalarımıza veriyoruz. Dolayısıyla, biz hastalarımıza bir şeyi öneri ederken ispata, tıbba dayalı olan rehabilitasyonları öneri ediyoruz. Gözü kapalı olarak öneri edebileceğimiz rastgele bir yiyecek vb. kaynağımız yok” dedi.

Protein beslenmesi ne kadar zararlı

Protein beslenmesi ne kadar zararlı

Protein tüketimiyle herhangi bir nedenden ölüm arasında aslında bir bağlantı saptanamıyor. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Sağlıklı Yaşam Merkezi Direktörü Dr. Özgür Şamilgil “50-65 yaş arasındakilerin, yüksek miktarda (günlük kalorinin yüzde 20’sinden fazla) özellikle kırmızı et ve peynir kaynaklı protein tüketiminin şeker hastalığına bağlı sorunlardan ölüm riskini yüzde 72 arttırdığı söyleniyor. Ayrıca aynı grubun kanserden ölüm oranlarının 4 kat yüksek olduğu bildiriliyor. Buna rağmen çalışmacılar, ölenlerin sayıca az olması nedeniyle çok daha büyük sayıda insanı içeren çalışmalar yapılmadıkça kesin bir yargıya varılamayacağını bildiriyor” diye konuştu.

Dikkat edilmesi gereken noktalar

Şamilgil protein ağırlıklı beslenmenin dikkat edilmesi gereken noktalarını anlattı.

– Kırmızı etin kanser yaptığını iddia eden eski çalışmalara bakıldığında, aslında zararlı olanın sosis, salam, sucuk benzeri kimyasal katkı maddeleriyle işlenmiş, duman altı pişirilen et tüketimi olduğu biliniyor. Yeşillikle beslenen hayvan etinin daha sağlıklı olduğu bilinse de, bu çalışmada bunların hiç sorgulanmadığı görülüyor.
– Benzer bir şeklide sonucu etkileyebileceği halde, kişilerin egzersiz alışkanlıkları da değerlendirilmemiş olduğu anlaşılıyor.
– Tüketilen karbonhidrat ürünlerinin saf şekerli olması, proteinin vücutta zararlı formalara dönüşmesine neden olabileceği bilinmesine rağmen yine bu çalışmada sorgulanmadığı ortaya çıkıyor.
– Sonuç olarak, Akdeniz diyeti olarak bilinen, sebze, baklagiller, kepekli tahıllar, meyve ve kuruyemişten zengin, zeytinyağının ön planda kullanıldığı, balığın kırmızı ete biraz daha fazla tercih edildiği, süt ürünlerinin de tüketildiği, yemeğe bir kadeh şarabın eşlik ettiği beslenme şeklinden uzaklaşmamak gerekiyor.

Yanlış pozisyonda yatmak sıhhatinizi bozabilir

Yanlış pozisyonda yatmak sıhhatinizi bozabilir

Bel ve boyun sıhhati için uyku pozisyonunun ve yatak tercihinin büyük ehemmiyet taşıdığını söyleyen Medical Park Göztepe Sağlık Kurumu Kompleksi Fizik Rehabilitasyon ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ruhsan Koç şu bilgileri verdi: Geceleri yüzüstü yatmak bel ve boyun yaralanmalarına sırtüstü ise bacak adalelerinde kısalmaya neden oluyor. En sıhhatlisi ve ideali, bacakların karına doğru çekilerek embriyo pozisyonunda uyumak. Omurga ve diske en az yükün binmesini sağlayan bu yatış biçimi, horlamanın da önünü kesiyor.

Omurgamız bir tamdır, bel ve boyun omurgaları ayrı düşünülemez, bel omurgalarındaki bir rahatsızlık boyun omurgamızı da doğrudan tesirler. Zira omurgamız çevremizdeki adaleler bir hasır örgü gibi birbirinin içerisine geçmiştir. Bel ya da boyun bölgenizde ortaya çıkan bir problem tüm bedeninizde meselelere yol açar. Bel ve boyun omurgalarının sıhhati için gün içerisindeki duruş, oturuş pozisyonlarına dikkat etmemiz ehemmiyetli ancak yeterli değil. Omurga sıhhatimiz üzerinde alışkanlık edindiğimiz uyku pozisyonumuz hatta yatak tercihimizin tesiri büyük.

Yüzüstü uyumak beli büküyor

Yüzüstü uyumak en riskli uyku pozisyonudur. Bu pozisyonda yatmak omurga çevresindeki bağların ve adalelerin gerilmesine, omurgadan asapların çıktığı deliklerin sıkışmasına neden olur. Bu da omurga ve disk üzerine yük bindirir. Tüm bunlar ise bel ve boyunda çarpıklıkların çoğalmasına bağlı olarak omurgada yaralanmalara ve fıtık gibi neticeleri ortaya çıkarır.

Ancak bazı insanlar yan yatış pozisyonunu yatamazlar. Sırt üstü uyuyorsanız kesinlikle dizler bir yastık ile desteklenmeli. Ancak yeniden de sırt üstü yatış bir zaman sonra bacakların arka adalelerinde kısalmaya yol açıyor. Bu sebeple uzun zaman sırt üstü uyunmasını önermiyoruz.

En ideali embriyo pozisyonu

Yan yatış pozisyonu bel ve boyun sıhhati için en idealidir. Bacaklar karına doğru çekilerek uyunmalı. Bu pozisyonda belin tazyikini eksiltmek için dizlerin arasına bir yastık koyulmalıdır. Bu biçimde omurga ve diske daha az yük biner aynı zamanda horlamayı da maniler. Hamile bayanların sol taraflarında yatması önerilmektedir. Bu pozisyonda bebeğe giden kan akışı yasaklanmayacaktır. Ancak bu vaziyette de boyun ve omuzlar zorlanmaktadır.

Yataktan gerinmeden kalkmayın

Sabahları uyanır uyanmaz yataktan süratli bir biçimde kalmayın. Zira tüm gece istirahat yarıyılında olan adaleler uykuda hafifler, aniden harekete tepkin gösteremez bu vaziyette omurgada ve eklemlerle ciddi sızılara, yaralanmalara neden olur. Yataktan ani kalkışlar bel yakalanmalarının en büyük nedenlerindendir. Bu sebeple uyandıktan sonra yatak içerisinde beş dakika gerinerek hafifleyen adaleler usulca harekete geçirilmeli. Yataktan kalkarken, blok olarak yana dönün. Evvel bacaklarınızı sarkıtın, sonra kollarınızın takviyesiyle bedeninizi yatak kenarında, dik bir konuma getirin.

Yatak sizden 20 cm. uzun olsun

Doğuştan bel ve boyun bölgemizde çarpıklıklarımız vardır. Çok sert veya çok yumuşak yataklar natürel çarpıklıklarımızın çoğalmasına ya da eksilmesine neden olur. Yanlış yatak tercihi pek çok omurga hastalığına davetiye çıkarıyor. Sıhhatiniz için yatağınızın eni 95 cm’den dar olmamalı, boyunuzdan 20 cm daha uzun olmalı. Çift şahsiyet yatakların eni ise en az 1.65 olmalı.

Yatağınız çok yüksek olmasın

Şayet yatağınızın ortası çökmüşse, yenisiyle değiştirin.

– Birden fazla yastıkta uyumak, boynunuzun yakalanmasına neden olabilir.

– Yatağınız, basitçe çıkıp inebileceğiniz yükseklikte olsun.

– Uyurken, kollarınızı başınızın arda doğru gererek uzatmayın.

– Yatağa uyumak için ise evvel yatak kenarına oturun. Bacaklarınızı yukarıya sürüklerken aynı anda gövdenizi yatağa uzatın. Bedeninizi blok olarak döndürerek sırtüstü yatın.

Ağız kokusunun yedi sebebi

Ağız kokusunun yedi sebebi

Makûs ağız kokusunun halitoz bir hayli sebebi olduğu belirtildi. Beslenme uzmanlarına göre, birinci neden dişlere iyi bakmamak. Beynelmilel Ağız Bilimi Dergisi’nin 2012’de yaptığı bir araştırmaya göre, ağız kokusunun yüzde 85 nedeni dişleri iyi arınmamak. Dişleri pak yakalamamak, ağızdaki bakterilerin kükürt bileşikleri üretmesine neden olur. Bu da ağızdan makûs kokular yükselmesinin nedenidir. Ağız kokusunun önüne geçmek için günde iki defa dişleri fırçalamak ve iple tezmizlemek gerekiyor.

Araştırmaya göre, öteki nedenler şöyle:

1.Dişleri iye bakmamak:

Beynelmilel Ağız Bilimi Dergisi’nin 2012’de yaptığı bir araştırmaya göre ağız kokusunun yüzde 85 nedeni dişlere iyi temzilememek. Dişlerin hijyenine yeterli seviyede dikkat etmemek, ağızdaki bakterilerin kükürt bileşikleri üretmesine neden olur. Bu da ağızdan makûs kokuların yükselme nedenidir. Halitozun önüne geçmek için günde iki defa dişlerinizi fırçalamak ve diş ipiyle tezmizlemek elzem.

2- Yeterince su harcamamak:

Az su içmek tükürük salgısını artırır. Tükürükle beraber ağızda oluşan bakteriler ağız kokusuna neden olan başlıca faktördür. Beslenme uzmanları günde vasati 8 kadeh su içmeyi öneriyor. Yeşil çayın da su gibi ağız kokusunu önlediği belirtiliyor.

3- Alerjik bir bünyeye sahip olmak:

Alerji sahibi insanların burunlarının tıkanmasıyla soluk alıp vermeleri güçtür. Bu da ağzı kurutur. Soluk tıkanıklığını açarak daha çok akışkan harcamak gerekir.

4- Yanlış yiyecekleri fazla yemek:

Sarımsağın makûs soluk kokusuna neden olduğunu öğrenmeyen yok. Peki süt ve süt mahsullerinin balgam yaptığını ve ağızda kükürtsü bir kokuya neden olduğunu öğreniyor muydunuz? Mesela profesyonel şarkıcılar daha duru bir ses için süt mahsulleri harcamamaya itina gösterir.

5- Sinüzit ve bademcik enfeksiyonu olmak:

Sinüslerdeki enfeksiyon makûs kokunun bir nedeni olabilir. Hekime gitmeli ve antibiyotik kullanmalı. Ağız kokusuna neden olan bademcik cerahati için de antibiyotik kullanarak kurtulabilirsiniz. Haftada birkaç kere tuzlu suyla gargara yaparak ağız pakliği desteklenebilir.

6- Reflü olmak:

Mide ekşimesi ağızda asit oluşmasına neden olur. Bu da ağız kokusunun nedenlerinden biridir. Narenciye, tarçın, çikolata harcayarak reflü kaynaklı ağız kokusunun önüne geçilebilir.

7- Kanser gibi daha ciddi bir hastalığa tutulmak:

Çok ender tesadüfülse de ağızdaki makûs koku; kulak, burun ve boğazdaki bir kanserli yapının habercisi olabilir.

Uyandığınızda yanaklarınız ağrıyorsa dikkat

Uyandığınızda yanaklarınız ağrıyorsa dikkat

Hayatımızın üçte birini uykuda geçirdiğimiz düşünüldüğünde, uykunun insan zekayı ve vücudu için ne kadar ehemmiyetli olduğuna değinen Hospitadent İdare Heyeti Azası Dt. Selçuk Özbölük, “Gün boyu kent yaşamı veya iş yaşamına bağlı yaşanan stres, balanssız beslenme alışkanlıkları ve hareketsizlik uyku bozukluklarına neden olabiliyor. Bu uyku bozukluklarından bir tanesi de uykuda diş gıcırdatma olarak öğrenilen ‘Bruksizm’. En sık görülen uyku bozukluklarından biri olan ‘Bruksizm’, uykuda konuşma ve horlamadan sonra 3. sırada karşımıza çıkıyor” dedi.

Uyku esnasında oluşan eforlu çene hareketlerinin neden olduğu çeneleri sıkma, dişleri gıcırdatma hadiseyi olarak belirlenen bruksizmin görülme sıklığının %20’lere kadar eriştiğini söyleyen Dt. Özbölük, “Bruksizm mevzusunda yapılan araştırmalar; horlama ve uyku apnesi gibi vaziyetlerin dişlerini gıcırdatan bireylerde daha çok görüldüğünü gösteriyor. Fazla duygusal hassasiyet, asap, stres, vesvese, balanssız beslenme ve hareketsizliğin yanı gizeme fazla ölçüde harcanan içki, sigara ve kafein uykuda diş gıcırdatmayı çoğaldırıyor” diye konuştu.

‘Genelde hastalar farkında olmuyor’

Diş sıkma ve gıcırdatmanın gece veya gündüz oluşabilen istemsiz bir etkinlik olduğu ancak bu vaziyetin muhtelif negatif semptomlar ortaya çıkmadan hastalar tarafından genellikle farkına varılmadığını söyleyen Dt. Özbölük; “Diş sıkma ve gıcırdatmanın bir hayli sebebi var ve bu nedenler arasında; stres ve şahsi özellikler, uyku kumpası, uyku esnasındaki solunum bozuklukları, travmatik yaralanmalar, merkezi asap sistemi rahatsızlıkları, yasadışı ilaç kullanımı ekstazi, ilaç rehabilitasyonları seratonin, içki, kafein ve sigara kullanımı gibi etkenler sayılabilir.

‘Bruksizm’, en sık görülen uyku bozukluklarından, uykuda konuşma ve horlamadan sonra 3. sırada karşımıza çıkıyor. Hastalar genellikle diş gıcırdattığının farkında dahi olmuyor. Hasta bize ancak dişlerde hassasiyet, yıpranma, sallanma ve kırılma, diş asaplarında vefat, etraf dokularda yaralanma, çene eklem rahatsızlıkları, baş sızısı ve işlev bozukluğu gibi vaziyetlerde geliyor. Hastanın eşleri ya da yakınları da bu vaziyetten kendisi kadar davacılar” dedi.

Peki bunun çözümü var mı

Diş sıkma ve gıcırdatma rehabilitasyonunun nasıl yapıldığı hakkında bilgi veren Dt Özbölük, “Uygulanan rehabilitasyon metodu çoğunlukla şahsa özel yaptığımız gece plaklarıyla etkinliğin hakimiyet altına alınmasını ve alana gelebilecek patolojik veya fiziksel farklılıkların önlemesini kapsar. Doğru teşhis konulduğu taktirde, bu rahatsızlığın gece plağı kullanımı, hasta eğitimi ve gerek dinlendiğinde fizik ve ilaç rehabilitasyonu ile hakimiyet altına alınabildiği bilimsel araştırmalarla ispatlanmıştır. Ancak diş gıcırdatmanın altında uyuyan değişik stres kaynaklı problemler için de bir uzmandan takviye almalarında fayda var” diye konuştu.

Diş gıcırdattığınızı nasıl anlarsınız

• Sabahleyin kalktığınızda yanaklarınız ağrıyorsa

• Ağzınızı rahat açamıyorsanız, açtığınızda sızı varsa ve gün içinde de sızı devam ediyorsa

• Kulağa ve başa dağılan sızılarınız varsa

• Ağız açma kapama sırasında güçlüğün dışında klik, klak gibi sesler çıkıyorsa, uykuda dişlerinizi gıcırdatıyor olma olasılığınız çok çok yüksek.

Sıcak meşrubat gırtlak kanserine davetiye

Sıcak meşrubat gırtlak kanserine davetiye

İstanbul Samatya Eğitim ve Araştırma Sağlık Kurumu Genel Cerrahi Muayenehane Şefi Opr. Dr. Mehmet Emin Güneş, gırtlak kanserinin son senelerde çoğaldığını belirterek “Erzurum, Van, Kars ve Ağrı’da yemek borusu kanserine çok tesadüfülüyor. Sebebi ise çok fazla harcanan sıcak çay” dedi.

Dr.Güneş laflarına şöyle devam etti: “Özellikle Erzurumlular ‘kıtlama’ denilen usulle ağızda şekeri tutarak çayı fazla sıcak harcar. Bu da ağız tabanında ve yemek borusunda bir kronik zarara, kanser büyümesine neden olur. Çaya şeker konulup karıştırıldığında, sıcaklığı bir ölçü düşer. Bu sıcaklık farkı kanser yaradılışında en ehemmiyetli faktör.

Kanser hücrelerinin en hoşlandığı beslenme maddesi şeker. Doğu ve Güneydoğu’da kış uzun sürüyor. Bu sebeple sıcak ve demli çayı çok fazla harcıyorlar.

Yutma eforluğu, yutarken takılma hissi, en ehemmiyetli bulgudur. Hemen uzman doktora müracaat etmek gerekir. Bu cins hastalara şipşak gastroskopi yapılmalı. Kansere ait bir lezyon varsa, şipşak arınılmalı ve rehabilitasyona başlanmalı.

İşlemde yemek borusunun tamamı ya da midenin yarısı alınıyor. Bu tehlikeli bir operasyondur. Türkiye’de de kısıtlı merkezlerde yapılır. Bu harekât İstanbul Eğitim ve Araştırma Sağlık Kurumu Genel Cerrahi Kliniği’nden Doç. Dr. Hasan Bektaş ve takımı tarafından zaferle reelleştiriliyor.”

5 adımda kalp krizi tehlikenizi eksiltin

5 adımda kalp krizi tehlikenizi eksiltin

Her sene tüm dünyada 29 Eylül günü Dünya Kalp Günü olarak kutlanıyor. Sayılar ise vasati her üç yetişkinden birinin vefat nedeninin kalp hastalıkları olduğunu gösteriyor. Popülasyonumuzun yüzde 5’i kalp krizi geçiriyor ve hastaların en az 3’te biri aniden kaybediliyor. Ancak fertsel olarak alınan kararlar ve ihtiyatlarla bu sayılar tersine çevrilebiliyor ve kalp hastalıkları tehlikeyi eksiltilebiliyor.

Özellikle çok sıcak bir yaz mevsimini geride vazgeçerken yeniden çok konuşulan sıhhat mevzularının başında kalp hastalıkları yer alıyor. Sayılar, son senelerde kalp hastalıklarının görülme sıklığının çoğaldığını gösteriyor. En çok dikkat edilmesi gereken rahatsızlıkların başında ise koroner kalp hastalığı geliyor. Koroner kalp hastalığı meseleyi yaşayan her 100 şahıstan 25’i rastgele bir bulgu olmadan ani vefatla karşılaşıyor. Koroner kalp hastalıklarının büyük miktarda öteki kalp meselelerine de taban oluşturduğunu söyleyen Anadolu Sıhhat Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, sualin esasında “damar ihtiyarlaması” olduğuna dikkat sürüklüyor. Dünya Kalp Günü’nde dünyaca şöhretli doktor Dr. William Osler’in lafını andırdıran Prof. Dr. Koylan, “İnsanlar hakikatte damarlarının yaşındadır” diyor ve ilave ediyor: “Damarın ihtiyarlaması büyük miktarda doğumla başlayan bir süreç. İnsanın yaşı ilerledikçe damar sertliğinin de ilerlediğini görüyoruz. Bu açıdan kalp hastalıklarının önlenmesi, hakikatinde ihtiyarlamanın önlenmesi anlamına da geliyor. Kalp hastalıklarını önlemek istiyorsanız damar sağlığınıza gözetmelisiniz.”

Bugün kalp hastalıkları tehlikemizi en hakikatçi şekilde bilebilmemiz için muhtelif algoritmalar olduğunu belirten Prof. Dr. Koylan, Anadolu Sıhhat Merkezi’nde de SHAPE kalsiyum skorlamasını da kapsayan usuller kullanılarak tehlike incelemeleri yapıldığını söylüyor. Peki kalp hastalıkları tehlikemizi düşürmek için ne yapmamız gerekiyor? Yaş, cinsiyet ve aileden gelen özellikler değiştiremeyeceğimiz tehlike etmenleri arasında yer aldığına göre, değiştirebileceğimiz tehlike etmenleri neler? Kalp hastalıklarından korunmanın başlı başına bir tehlike çabasına dönüştüğünü söyleyen Prof. Dr. Koylan, bunun için alacağımız 5 büyük kararı söylüyor:

1- Şekeri vazgeçin

Pratik olarak bedenimizin şeker gereksinimi diye bir kavram olmadığını belirten Prof. Dr. Koylan lüzum dinlendiğinde bedenin kendisinin şekeri öteki besinlerden tedarik edebileceğini söylüyor. Fazla şeker harcanıyorsa bunu olabildiğince düşük ölçülere sürüklemek gerekiyor. Şeker hastası olmayı yasaklamak kalp hastası olma tehlikenizi de eksiltiyor. Öte yandan şekeri vazgeçerek, şekerin yaratacağı fazla kiloyu ve obezite tehlikesini de yasaklayacağımıza dikkat sürükleyen Prof. Dr. Koylan kalp hastalıklarından büyük oranda korunacağımızı belirtiyor.

2- Tuzlu yiyecekleri alışveriş listenizden çıkarın

Fazla tuz tüketimi yüksek tansiyona neden olarak kalp sıhhatimizi tehdit ediyor. Gün içinde harcadığımız tuzun üçte ikisi endüstriyel besinlerden geliyor. Mahsullerin yaftalarını tahlili kesinlikle bir alışkanlık haline getirmemizi belirten Prof. Dr. Kolyan “Sofraya tuzluk koymayın, az tuzlu peynir ve zeytin alın. Market alışverişlerinizde devamlı aldığınız yiyecekleri tuz açısından da araştırarak hasarlı olabilecekleri alışveriş listenizden çıkarın” diyor.

3- Sigarayla “bakiye dek” vedalaşın

Sigara içmeyi vazgeçmek kalp hastalıkları tehlikesini ciddi oranda eksiltiyor. Özellikle bayanların bu mevzuda daha çok ihtiyat alması gerekiyor. Zira sigara, menopoz evveli bayanlarda kalp hastalıkları tehlikesini 4-5 kat artırıyor.

4- Miktarlı beslenmeye çalışın

Fazla yiyecekten sakınmamız, tüketimimize dikkat etmemiz gerekiyor. Alınması gereken ideal oranlar %50-60 karbonhidrat, %20-30 protein ve %10-15 yağ olarak belirtiliyor. Proteinlerin üçte ikisini nebatsal besinlerden almakta fayda olduğuna dikkat sürükleyen Prof. Dr. Kolyan hayvansal proteinde de balığa daha fazla yer vermemiz gerektiğini söylüyor. Kızartma derecesine kadar kızdırılan her yağda trans mutasyon oluyor. Bu sebeple yağı muhtemel olduğunca çok kızdırmadan kullanmak gerekiyor.

5- Her fırsatta hareket edin

Kumpaslı olarak spor yapmak gerekiyor. Her akşam yarım saatlik yürüyüşler dahi kalp sıhhati için büyük ehemmiyet taşıyor. Dans etmek, bahçeyle uğraşmak, alışveriş için markete yürüyerek gitmek, kısaca günlük yaşamımızda hareketli olmamız gerekiyor.

Kumpassız adet neyin göstergesi

Kumpassız adet neyin göstergesi

40 yaş altındaki her 100 bayandan birini etkileyen erken menopoz hastalığıyla alakalı söylemelerde bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Özgür Demirel, bayanların kumpassız adetlerinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Erken menopoz sebebi ile bayanlık hormonlarının gözetici tesirlerinin ortadan kalkmasıyla cinsel birleşmede ehemmiyetli meselelerin ortaya çıktığını kaydolan Dr. Demirel, erken menopoz hastalığı yaşayanlara, banal yolla hamile kalmalarının çok güç olması sebebi ile tüp bebek önerildiğini belirtti.

Dr. Demirel, “Menopoz kelime anlamı itibari ile adetten kesilme olarak belirlenmektedir. Erken menopoz ise 40 yaşından evvel adetten kesilme vaziyetidir. Her 100 bayandan birini etkilemektedir. En sık bulgu, adetlerde alana gelen kumpassızlıktır. Bunun yanında kısırlık, bunalım, çarpıntı, halsizlik gibi öteki belirtilerle de doktora müracaat etebilmektedirler. Erken menopoza neden olan en sık nedenler arasında otoimmün hastalıklar, cerrahi olarak yumurtalıkların alınması veya yaralanması, aile hikayesi, kullanılan bazı kanser ilaçları ve hayat stili yer almaktadır. Hayat stili derken özellikle sigara ve İçki kullanımı, uyuşturucu içerikli ilaçların kullanımından laf edilmektedir” dedi.

Östrojen hayati ehemmiyet taşıyor

Erken menopoz rehabilitasyonunun, şahsın çocuk isteyip istememesine göre farklılık gösterdiğini anlatan Dr. Demirel, “Çocuk isteyen çiftler için en uygun rehabilitasyon alternatifi tüp bebek iken, doğurganlık müddetini bitirmiş şahıslarda emel noksan olan hormonların yerine konması olan hormon dış saha rehabilitasyonudur. Emel, hastadaki şikayetler ve hormon beceriksizliğine bağlı kollanabilecek hastalıkları yasaklamaktır. En sık öğrenilen bayanlık hormonu olan östrojen, bedende bir hayli dokuya tesir etmektedir. Özellikle vajina mukozasında takviye dokuların sürekliliği ve kayganlığı sağlayan akışkanların salgılanması gibi çok ehemmiyetli rollere sahiptir.

Erken menopozdaki hastaların yaşını dikkate alırsak hala cinsel olarak etkin yarıyılda oldukları için azalan hormon sebebi ile kuruluk ve darlık büyüyeceğinden Ağrı sebebi ile cinsellikten uzaklaşabilmektedir. Ayrıca östrojen kalp damar sıhhatinde, kemik imalinde, cildin nemli ve gergin kalmasında, kalın barsak kanserine karşı gözetici tesiri sebebi ile noksanlığının yerine konması ile kadının geri kalan hayatında daha konforlu yaşamasını sağlayacaktır. Ayrıca rehabilitasyon sonrası bağlı ateş basması, tedirginlik gibi şikayetler de ortadan kalkacağı için şahsın hayat niteliği ehemmiyetli oranda çoğalacaktır” diye konuştu.

Keneden korunma yolları

Keneden korunma yolları

Kene ısırması neticeyi bulaşan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi KKKA hastalığı mevzusunda bilgi veren Uzm. Dr. Ertan Uzun, “Her sene mart-kasım ayları arasında görülmekte ve haziran-temmuz aylarında pik yapmaktadır. Son senelerde hastalığın görüldüğü alan genişlemiş olup hemen hemen ülkemizin her bölgesinden olay bildirimi yapılmaktadır. Virüsü taşıyan özellikle hyalomma cinsine ait kenelerin insan bedenine tutunması, virüsü taşıyan kenelerin üryan el ile ezilmesi, KKKA virüsünü taşıyan hayvanların kan, doku ve öbür beden akışkanları ile temas edilmesi, KKKA hastalarının kan ve öbür beden akışkanları ile temas edilmesi ile bulaşabilmektedir” dedi.

Kene nasıl çıkarılmalı

Bedene yapışmış kenenin çıkarılması mevzusunda ehemmiyetli nasihatlerde de bulunan Dr. Ertan Uzun, “Kene tutunmaları sıklıkla sızısız olduğu için, genellikle bireyler keneyi tutunduktan çok daha sonra günlerce, hatta kene kan emerek şiştikten sonra fark ederler. Kene ne kadar kısa vakitte bedenden uzaklaştırılırsa hastalık tehlikeyi de o kadar eksilir. Beden üzerindeki keneler öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır. Keneleri bedenden uzaklaştırmak emeliyle, kenelerin üzerine sigara basmak, kolonya, gaz yağı, içki ve eşi kimyevi mahsuller dökmek gibi usullere müracaat etilmemelidir. Bedene tutunan kene, hiç müddet kaybedilmeden üryan el ile değmemek koşuluyla, bir kene kartı, eldiven, kağıt mendil, bez veya naylon poşet gibi materyal kullanılarak, ezmeden, patlatmadan hemen çıkarılmalıdır.

Bedene tutunan veya hayvanların üzerinde bulunan keneler netlikle üryan el ile öldürmemeli ve patlatılmamalıdır. Kene bedenden çıkartıldıktan sonra, tutunma yeri su ve sabunla arınılmalı ve daha sonra tentürdiyot ve baticon gibi antiseptik bir solüsyon uygulanmalıdır. Bedene tutunan kenelerin uzaklaştırılması operasyonunu bireyler kendileri yapabilirler. Şayet birey keneyi kendi çıkaramayacaksa en yakın sıhhat kuruluşunda çıkarılması sağlanmalıdır. Bedenine kene tutunan bireyler kendilerini 10 gün müddetle halsizlik, iştahsızlık, ateş, adale sızısı, baş sızısı, bulantı, kusma veya ishal gibi bulgular istikametinden izlemeli ve bu bulgulardan bir veya bir kaçının ortaya çıkması halinde şipşak en yakın sıhhat kuruluşuna başvuru etmelidirler” diye konuştu.

Keneden korunma yolları

Korunma temkinleri hakkında bilgiler veren Uzun, “Muhtemel olduğu kadar kenelerin bulunduğu alanlardan hayvan sığınakları, natürel alanlar, ormanlar, orman kenarları, tarım arazileri sakınılması gerekmektedir. Hayvan sığınaklarına, kırsal alanlara, orman kenarı ve tarım arazileri ile bu gibi yerlere gidenler muhtemel olduğunca bedende sarih kısım kalmamasına itina göstermeli kenelerin daha basit fark edilmesi sebebiyle sarih renkli giysileri seçim etmelidirler. Kenelerin bedene girebileceği yerlerin kapatılması misalin pantolon paçalarının çorap içine alınması, çizme giyilmesi gerekmektedir. Dönüşte kesinlikle beden ve kıyafetler kene istikametinden hakimiyet edilmeli, kene varsa uygun biçimde uzaklaştırılmalıdır.

Bedene tutunan kene ne kadar kısa zamanda bedenden uzaklaştırılırsa hastalığın bulaşma tehlikeyi de o kadar eksilmektedir. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar bedenlerini, çocuklarının bedenlerini ve giysilerini sık sık kene istikametinden hakimiyet etmelidirler. Hasta şahısların kanlarına veya öbür beden akışkanlarına korunmasız bir biçimde değilmemelidir.

Piknik emelli olarak natürel alanlarda bulunanlar döndüklerinde, kesinlikle üzerilerini kene bakımından hakimiyet etmeli ve kene varsa usulüne uygun olarak bedenden uzaklaştırmalıdır. Piknik veya kamp alanlarında yere toprak, çimen, ot sarih renkli örtü serilerek oturulmalıdır. Hayvanlar üzerinde bulunan keneler netlikle üryan elle koparılmamalıdır. Hayvanların kanlarına ve öbür beden akışkanlarına korunmasız bir biçimde değilmemelidir. Hayvan kanı, dokusu veya hayvana ait öbür beden akışkanları ile temas sırasında zorunlu korunma temkinleri eldiven, önlük vb alınmalıdır. Hayvanlarda kene çabası yapılmalıdır. Hayvan sahipleri, hayvanlarını kene ve öbür dış asalaklara karşı uygun ektoparaziter ilaçlarla doğru zaman, doz ve aralıklarla senede en az dört defa ilaçlamalıdır. Gayrette bölgede çayıra çıkan tüm hayvanlarda eş zamanlı yapılmalıdır. Genel olarak geniş etraf ilaçlamaları verimli görülmemektedir” biçiminde konuştu.

Page 1 of 21 2