Gözler kanserin ipuçlarını veriyor

Gözler kanserin ipuçlarını veriyor

Dış dünyayı anlama ve etkileşim kurma mevzusundaki en ehemmiyetli uzuv olan gözlerde oluşabilecek kanser cinslerinin bakımsızlık edilmesi, görmede ciddi kayıplara yol açabilecek meseleler ile karşı karşıya kalınmasına neden olabiliyor. Ülkemizde ise, kanser ile hayatlarını sürdürenlerin rakamı her geçen sene çoğalmaya devam ediyor. Gözlerde görülen kanser cinsleri ve kanserin gözlerde oluşturduğu tesirler hakkında cemiyet şuurunun çoğalmasının ehemmiyetine dikkat sürükleyen Prof. Dr. Samuray Tuncer, göz tetkiklerinin ehemmiyetinden bahsetti.

göz

Rutin göz tetkikleri ile erken teşhis mümkün

Gözlerimiz, pek çok değişik kanser cinsinin ipuçlarını da içlerinde barındırıyor. 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde milletin bu mevzuda bilinçlenmesinin ehemmiyetine dikkat sürükleyen Prof. Dr. Tuncer, göz dibinde gözlemlenen lezyonların, gözde oluşabilecek kanserlerin yanı gizeme, sistematik kanser cinslerinin parçası da olabileceğini belirtiyor. Rutin göz tetkikleri sayesinde; lenf, meme, cilt, prostat ve akciğer gibi kanser cinslerinin yanı gizeme, gözde oluşan melanom urunun da basitlikle teşhis edilebildiğine dikkat sürükleyen Prof. Dr. Tuncer, bu tetkikler sayesinde pek çok hastanın yaşamının bile kurtulduğuna dikkat sürüklüyor. Özellikle çocukluk ve bebeklik yarıyılında, rutin tetkikler sayesinde retinoblastom gibi göz içinde görülen kanserlerin erken teşhis ile rehabilitasyonuna başlanması, hastalığın elimine edilebilmesi ve görme yetisinin korunması açısından büyük ehemmiyet taşıyor.

göz

Bulguları dikkate almak yaşam kurtarabiliyor

Erişkinlerde en sık görülen göz içi kanseri cinsinin koroid melanomu olduğunu belirten Prof. Dr. Tuncer, “Koroid melanomu, görmede eksilme ve bulanma, gözün görünümünde başkalaşımlar, ışık çakmaları, siyah gölgeler ve çarpık görme gibi bulgular ile kendisini gösteriyor. Bu bulgulara ek olarak, gözün iris kısmında oluşan ve giderek gelişen kara noktalar, gözde iritasyon, kızarıklık ve görüş açısının daralması da gözde kanserin habercisi olabilir. Bu bulguları dikkate almak ve süratlice göz dibi tetkiklerinin asıllaştırılması, pek çok değişik kanser cinsinin de teşhisinde dayanakçı olmasının yanı gizeme, kimi hastalar için hayat ile vefat arasındaki farkı yaratabiliyor. Ancak kimi vaziyetlerdeki hastalarda, göz içinde melanom oluşmasına karşın yukarıyada bahsedilen bulguların hiçbiri gözlemlenmiyor. İşte bu noktada hastalığın farkına varılması, rutin göz tetkiklerini kumpaslı olarak reelleştirmeyen bir şahıs için imkânsız hale geliyor” diyor.

göz

Doğru rehabilitasyon tercihi çok ehemmiyetli

Doğru rehabilitasyon usulünün seçilmesi sürecinde hastanın yaşı, göz kanserinin pozisyonu, genel sıhhat gidişatı ve kanserin dağılmış olup olmadığının göz önünde bulundurulduğunu belirten Prof. Dr. Tuncer, “Göz kanserinin rehabilitasyonunda; cerrahi müdahale, lazer rehabilitasyonu, ışınım rehabilitasyonu, kriyoterapi, monoklonar antikorlar ve kemoterapi gibi pek çok değişik rehabilitasyon usulü kullanılabiliyor. Hastalığın ortadan kaldırılması ve hastanın genel sıhhatinin korunması ismine, doğru rehabilitasyon usulünün seçilmesi ise çok büyük ehemmiyet taşıyor. Bu noktada, göz ve göz etrafı tetkikini yapan hekimin uzmanlığı ve deneyimi tanımlayıcı olacaktır. Özellikle erken teşhis edilmiş ve minik çaplı göz kanserlerinde, gözde hiçbir biçim ve işlev kaybına yol açmadan müdahalede bulunulabiliyor. Bu nedenden dolayı, gözlerinde rahatsızlık veren rastgele bir bulgu fark eden şahısların süratlice tetkike yönelmeleri ve lüzumlu tedbirleri almasını, bir doktor olarak öneri ediyorum” diyerek laflarını bitiriyor.

göz

Muhtemel göz kanseri bulguları

– Flu görüş

– Ani görüş kayıpları

– Görüş alanında ortaya çıkan hareketli nokta veya çizgiler, ışık parlamaları

– Görme alanı kaybı

– Gözün renkli kısmında ortaya çıkan koyu nokta veya kir

– Gözbebeğinin biçiminde veya büyüklüğünde metamorfoz

– Gözün göz yuvasındaki natürel konumundan kayması veya dışarı doğru çıkması

– Gözde kızarma veya ışığa karşı hassasiyet

Soluklaşan renkler katarakt habercisi

25 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

Soluklaşan renkler katarakt habercisi

Yaygın olarak 60 yaş ve üstü şahıslarda görülmesi sebebiyle cemiyette yaşlı hastalığı olarak öğrenilen kataraktta erken rehabilitasyon görme kaybını yasaklıyor. Sıklıkla orta yaşlı insanlarda görülmesiyle beraber kataraktın her yaşta ortaya çıkabileceğine dikkat sürükleyen Dünyagöz Sağlık Kurumular Grubu Medikal Direktörü Prof. Dr. Ioannis Pallikaris, “Göz bebeğinin artta bulunan ve görmeyi sağlayan natürel merceğin transparanlığını yitirerek matlaşması neticeyi ortaya çıkan katarakt, ilaçla medikal rehabilitasyonu muhtemel olmayan bir hastalıktır. Tıbben matlaşan merceği tekerrür transparan hale getirmek muhtemel olmadığı için kataraktın tek rehabilitasyon yolu operasyondur” dedi.

Bu bulgulara dikkat

Kataraktın, flu görmeye ve görme niteliğinde ileri derecede kayıplara neden olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Pallikaris “Her hastalıkta olduğu gibi kataraktta da erken teşhis ve rehabilitasyon görme sıhhati açışından büyük ehemmiyet taşıyor. Bu sebeple hastalar katarakt bulgusu olarak ortaya çıkan; görmede yavaş yavaş eksilme, gece ışıklarda ufalama, renklerde soluklaşma, göz bitkinliği ve baş sızısı şikâyetlerde müddet kaybedilmeden kesinlikle uzman bir doktoruna müracaat etilmelidir” diye belirtti.

Kolay bir göz tetkikiyle teşhis muhtemel

Katarakt teşhisinin kolay bir göz tetkikiyle muhtemel olduğunu belirten Pallikaris “Ancak katarakta eşlik eden başka göz hastalıkları var mı, yok mu diye hastanın ayrıntılı göz tetkiki yapılmalıdır. Bu tetkikte; korneanın şeffaflığı, kataraktın yapısı, merceğin pozisyonu, göz bebeğinin genişliği, ağ tabakanın gidişatı operasyon tasarısından evvel ayrıntılıca araştırılarak hastanın rehabilitasyonu işlem açısından değerlendirilir. Belirtiler neticesinde operasyon kararı alınırsa da yapılacak usul ve göz içine yerleştirilecek mercek hakkında seçenekler hastaya ayrıntılı bir biçimde anlatılır” ifadesini kullandı.

Aynı gün taburcu olunabilir

Katarakt da dâhil olmak üzere tüm göz hastalıklarının rehabilitasyonunda kullanılan teknolojinin ehemmiyetine dikkat sürükleyen Prof. Dr. Pallikaris “Günümüzde katarakt rehabilitasyonunda normal usuller yerine kullanılan fako ve femtosaniye lazer usulüyle işlemler; iğnesiz, narkozsuz, sızısız bir biçimde hakikatleştirilebiliyor. Bu usullerde göz, yalnızca damla ile yerel olarak uyuşturulurken, oldukça kısa müddette bitirilen işlem sonrası hasta, aynı gün evine dönebiliyor” diye konuştu.

Glokom hastalığı ve rehabilitasyon usulleri

23 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

Glokom hastalığı ve rehabilitasyon usulleri

Genetik etkenler ve ilerleyen yaşa bağlı olarak yükselen göz tansiyonu ile büyüyen glokom, erken teşhis ile önlenebiliyor. Ancak şikayetler umursanmadığı ve rehabilitasyonu önemsememe edildiği takdirde görme kayıpları hatta âmâlığa varan tablolar ortaya çıkabiliyor.

Memorial Şişli Sağlık Kurumu Göz Merkezi Başkanı Doç. Dr. Barış Sönmez, glokom hastalığı ve rehabilitasyonu hakkında bilgi verdi.

İşte glokom hastalığı ve rehabilitasyon usulleri…

İdeal göz tazyiki 12-18 mmHg aralığında olmalı

Gözün içerisinde, renkli katman irisin arttan salınan ve aköz hümör olarak adlandırılan bir akışkan bulunur. Bu akışkan 24 saat kumpaslı olarak salınır. Gözün lensini, kocamanını ve korneasını yıkayıp, oraya yiyecek getirerek, metabolik artıkları toplayan bu akışkan, kornea ile iris arasındaki açı denilen bölgeden emilerek kana karışır. İç dokuların beslenmesi, artıkların bir araya gelmesi ve gözün patlamış bir top gibi olmaması için 24 saat süresince yapım ve emilim olur. Bu emilim ile yapım arasındaki fark gözün tansiyonunu tanımlar. Sıradan popülasyonun yüzde 95’inde göz tazyiki 12-18 mmHg arasına izler. Bu kıymet, tonometre ismi verilen göz tansiyonu ölçen aletlerle tanımlanır. Hava yolu ve değmeyle çalışan cinsleri olduğu gibi, günümüzde 24 saat göz içi tazyikini monitörize eden kontak lensler de bulunmaktadır.

Kumpaslı göz tetkiki ehemmiyetli

Gözün tüm anatomik yapılarını sağlayabilmesi ve dokularının yaşayabilmesi için ne çok düşük ne de çok yüksek tazyikli olmalıdır. Göz tansiyonu herkeste görülebilmekle beraber bazı şahıslarda yüksek izleyebilmektedir. Bunların bir kısmı da glokom hastası olabilmektedir. Glokomda bireyin baktığı yeri görmekle alakalı bir kasveti olmaz, merkezi görme hastalığın son düzeylerine kadar etkilenmez. Ancak kenardan ezilen asap lifleri sebebiyle görme alanı kayıpları ortaya çıkabilir. Ailesinde glokom hikayesi olan bireylerin takiplerini aksatmaması, bu grubun dışında kalan bireylerin ise bu hastalığın farkındalığı için 40 yaşından sonra senelik rutin göz tetkikinden geçmesi gerekmektedir.

40’lı yaşlarda göz tansiyonu yükselebiliyor

Glokom, bireyin göz tansiyonu 30-35’in üstüne çıkmadığı sürece genellikle bulgu vermemektedir. Göz tansiyonu yükseldiğinde gözde çok da tolere edilemeyen bir sızı olur. Rutin tetkik sırasında göz tansiyonunun yüksek olması ve birliktesi göz asabında zarar tespit edilmesi, ayrıca bu zararın da görme alanı testlerindeki kayıplar ve göz asap lifi tahlillerindeki zararlarla dokümante edilmesiyle hastalık ortaya çıkar. Genellikle 40-45 yaştan sonra usulca yükselir ama 16 iken bir anda 35’e çıkmadığı öğrenilmelidir.

Görme kayıplarına karşı tedbirinizi alın

Glokom, multi faktöriyel başka bir deyişle çok etmenli genetik bir hastalıktır. Ailevi seyirde kesinlikle anne-babadan çocuğa geçmesi mevzubahisi olmadığı gibi aile içinde kesinlikle bir veya birden fazla göz tansiyonu yüksek olan ve glokom rehabilitasyonu gören birey olmaktadır. Rehabilitasyonunun önemsememe edilmesi halinde kalıcı görme alanı kayıpları ve âmâlık oluşur. Yapılan rehabilitasyonlardan, yeni kalıcı görme alanı kayıpları ve âmâlık oluşmasını önlemek hedeflenir. Ancak genellikle daha öncekinden olan zararlar geri döndürülememektedir.

Rehabilitasyon usulleri

Sık görülen glokomların rehabilitasyonu genellikle kumpaslı damla kullanımı ve görme alanı asap lifi incelemelerinin takibiyle yapılır. Glokom hastalarının vasati yüzde 90’ı kumpaslı kullanmaları kaydıyla ilaç rehabilitasyonuyla kalıcı bir âmâlıktan kurtulabilir. Kumpaslı ilaç rehabilitasyonu ehemmiyetli ama herkes buna geçim sağlayamayabilir veya buna karşın göz tansiyonu istenilen maksat tazyik seviyesine getirilemeyebilir. Göz tansiyonu istenilen seviyeye düşürülemediğinde, hasta kumpaslı ilaç kullanamadığında ya da ilaçların yan tesiri olduğunda cerrahi gündeme kazanç. Ancak cerrahi sadece ilaçla hakimiyet edilemeyen olaylarda seçim edilir. Operasyonlar genellikle göz tansiyonunu düşürmede uzun soluklu netice almak için yapılır. Bazı hastalarda ise operasyonla açılan yeni kanallar tıkanabilir. Böylece ikinci defa operasyon olmak ya da yine ilaç kullanmak gerekebilir. Öte yandan glokomun tipine bağlı olarak operasyon olan hastanın ilaca bağımlılığının biteceğine dair bir garanti de bulunmamaktadır. Bazen göz içi irin, cerrahi ve travmalar sonrasında da göz tansiyonu yükselip, glokom büyüyebilir. Bu cins cerahatli ve travmatik vaziyetlerden sonra yapılan glokom operasyonları her zaman galibiyetli olmayabilir. Bu sebeple ikinci, üçüncü cerrahiler ya da yine ilaç kullanmak gerekebilir.