Kronik böbrek hastalığını etkileyen 6 tehlike

Kronik böbrek hastalığını etkileyen 6 tehlike

Kronik böbrek yetmezliği için tehlike altındaki şahıslara müteveccih kumpaslı tarama ve faal rehabilitasyon ile hastalığın ilerlemesi önlenebiliyor. Böbrek yetmezliğinin, her yaşta ve cinsiyette oluşabildiği bilinse de, özellikle 40 yaşından sonra ve bayanlarda daha sık görülüyor. Memorial Antalya Sağlık Kurumu Bevliye Bölümü’nden Op. Dr. A. Egemen İşgören, 8 Mart Dünya Böbrek Günü sebebiyle böbrek sıhhati hakkında bilgi verdi.

böbrek

Bayanlarda daha çok görülüyor

Kronik böbrek yetmezliği böbreğin süzme işlevlerindeki ilerleyici eksilme olarak belirlenmektedir. Hastalık sıklıkla sinsi izlediği için, hastalığın cemiyette görülme sıklığı ve yaygınlığı çoğalmaktadır. Kumpaslı tarama yapılmadıkça erken düzeylerde teşhisi güçtür. 10 kronik böbrek hastasından yalnızca biri hastalığın farkındadır. Farkındalığının ve erken tanısının düşük olması sebebiyle, hastalık sıklıkla son yarıyıl böbrek yetmezliği düzeyine ilerler.

böbrek

Geceleri çok sık idrara çıkıyorsanız

Hastalık gece idrara çıkma sıklığındaki çoğalışla kendini gösterebilir. Gece bir seferden daha fazla idrara çıkan hastaların böbrek işlev testlerini yaptırması erken tanıda ehemmiyetlidir. Ödem, tansiyon hakimiyetinde güçleşme, idrarda köpüklenme, idrarda mikroskopik ya da gözle görülür kanama veya protein firarisinin olması gibi gidişatlar öbür bulgular arasında yer almaktadır. Son yarıyıl böbrek yetmezliğine erişmiş hastalarda iştahsızlık, bulantı, kusma, kaşıntı, kramp, halsizlik gibi şikayetler görülebilir.

böbrek

Kronik böbrek hastalığı için azami tehlike etkenleri şunlardır;

– Şeker hastalığı

– Tansiyon yüksekliği

– Kalp-damar hastalıkları

– Obezite

– İleri yaş

– Ailede böbrek hastalığı varlığı

böbrek

Kumpaslı hakimiyetler ehemmiyetli

Hipertansiyon ve şeker hastalarının kronik böbrek hastalığına tutulma tehlikeleri yüksektir. Bu sebeple bu hastaların böbrek işlevlerinin daha yakından takip edilmesi ehemmiyetlidir. Hiçbir şikayetleri olmasa da en az 6 aylık periyotlar ile böbrek işlevlerine bakılmalıdır. Ayrıca böbreğin kistik hastalıkları, kronik ve yineleyen böbrek enfeksiyonları, idrar yollarına ait firariler, böbrek taş hastalıkları, özellikle romatizmal ya da sızı kesici ilaçların uzun süreli kullanımları gibi gidişatlar, böbrek hastalığına tutulma tehlikesini artırabilir.

böbrek

Basitçe teşhis edilebilir

Kronik böbrek hastalığı kolay ve ucuz kan ve idrar testleri ile basitçe teşhis edilebilir. Erken düzeyde tespit etildiğinde hem kronik böbrek hastalığına has genel ihtiyatlar, hem de altta uyuyan veya eşlik eden hastalıklara müteveccih rehabilitasyon yaklaşımları ile ilerlemesi yasaklanabilir veya geciktirilebilir. Üstelik tehlikeli fertlere müteveccih faal tarama ve rehabilitasyon ile hastalığın gelişimi önlenebilir.

böbrek

Böbrek sıhhati için bu 15 altın kaideye dikkat edin;

– Kumpaslı egzersiz yapın

– Sıhhatli beslenin ve ideal beden ağırlığınızı gözetin

– Tuzu eksiltin

– Günde vasati 2-2,5 litre su harcayın

– Sigara kullanmayın

– Fazla içki tüketiminden kaçının

– Afaki yere sızı kesici ve antibiyotik kullanmayın

– Taş ve idrar yolu enfeksiyonlarının sebebini bilin

– Kan tazyikinizi takip edin

– Kan şekerinizi emin aralıklarla hakimiyet ettirin

– Magnezyum kapsayan yiyecekler harcayın

– Gazlı ve şekerli meşrubatlardan uzak durun

– Kafein kullanımını emin bir ölçüde tutun

– İdrarı mesanede yakalamaktan kaçının

– Lahana, karnabahar, kırmızı biber, sarımsak, soğan, elma, kızılcık, yaban mersini, frambuaz, çilek, kiraz, kara üzüm, yumurta beyazı, balık ve zeytinyağı harcayın

Kış hastalığı değil kanser bulgusu olabilir

Kış hastalığı değil kanser bulgusu olabilir

Her sene 100’den fazla çocuk yaşı ne olursa olsun kanser hakikati ile karşı karşıya kalıyor. Çocuklar arasında en sık görülen kanser cinsleri arasında ilk sırayı lösemi alırken; lenfoma, böbrek urları ve yumuşak doku urları ile de karşılaşılabiliyor. Halsizlik, ivedi yorulma, öksürük, soluk darlığı ve ateş gibi özellikle kış aylarında sık tesadüfülen ve enfeksiyon hastalıkları ile eşlik gösteren kanser belirtilerinden olan yüksek ateş, uzun sürüyor ve antibiyotik rehabilitasyonuna karşın geçmiyorsa kesinlikle hekime müracaat etilmesi gerekiyor.

kanser

Kansere sıklıkla 2-5 yaş arasında tesadüfülüyor

Bir milyonluk popülasyonda her sene 120-130 çocuk kansere tutulmaktadır. Çocukluk çağında bir hayli kanser cinsi görülmektedir. En sık görüldüğü yaşlar 2-5 yaş arasındadır. Bu erken yarıyılda görülen kanserlerin kimileri genetik bozukluklar kapsar. Ayrıca D vitamin noksanlığının ve viral enfeksiyonlar da kanser gelişiminde ehemmiyetli rol oynar. Çocukluk çağında en sık görülen kanser cinsi lösemilerdir. Lösemi, çocukluk çağı kanserlerinin takribî yüzde 40’ını oluşturur.

Çocuklarda görülen kanser cinsleri şu biçimde sıralanabilir:

– Akut myeloid lösemi AML

– Akut lenfoblastik lösemi ALL

– Kronik myeloid lösemi KML,

– Juvenil miyelomonositik lösemi JMML

– Myelodisplastik belirti MDS

– Hodgkin lenfoma HH

– Nonhodgkin lenfoma NHL

– Hemofagositik lenfohistiositoz

– Langerhans hücreli histiositoz

– Nöroblastoma

– Böbrek urları, santral asap sistemi urları, yumuşak doku urları

ateş

Mukavemetli yüksek ateşe dikkat

Kanserli hastada muayenehane belirtiler çok değişken olabilir. Özellikle lösemi hastalığında kemik iliğinin yakalanmasına bağlı olarak kansızlık, trombositopeni ve nötropeni büyüyebilir. Kansızlık başka bir deyişle anemi neticeyi çocukta soluk görünüm yanında halsizlik, ivedi yorulma görülebilir. Kansızlığın çoğalması ile çarpını ve kalp yetmezliği büyür. Bedenin enfeksiyonlara karşı koruma eforunda vazife alan nötrofillerin eksilmesi, enfeksiyonların büyümesine neden olur. Buna bağlı olarak ateş ortaya çıkar. Ateş yalnızca enfeksiyon büyümesinden dolayı değil, aynı zamanda kanserin kendisi ile de alakalı olabilir. Ancak kansere bağlı ateş uzun devam et ve antibiyotik rehabilitasyonuna yanıt vermemektedir.

morluk

Diş eti kanaması ve bedendeki morlukları önem verin

Kanamalar yalnızca trombositopeniye bağlı değildir. Maliyn hücrelerin, başta karaciğer olmak üzere bir hayli uzuv ve dokuyu etkilemiş olmalarından dolayı koagülasyon sisteminde de bozulmalar ortaya çıkar. Hastalarda burun kanması, diş eti kanaması, bedende morluklar, kanlı kusma ve gaita görülebilir. Bazen ender de olsa sağlık kurumuna beyin kanaması ile gelen çocuk hastalar olmaktadır.

baş ağrısı

Bulgular kanserin büyüdüğü bölgeye göre değişiyor

Lenfoma ve solid urlarda, muayenehane belirtiler daha değişiktir. Kanser nerde büyür ise o sisteme ait belirtiler görülür. Beyin urlarında; sabah kusmaları, baş sızısı ve felçler, göğüs kafesindeki kanserlerde; öksürük, soluk darlığı ve dudaklarda morarma görülebilir. Karın içindeki kanserlerde ise; karın sızısı, kabızlık veya ishal, kanlı gaita ve karında kitle ele gelmesi en sık karşılaşılan belirtilerdir. Kanser hücrelerinin infiltrasyonuna bağlı karaciğer ve dalak büyüklüğü, lenfadenopati ve uzuv infiltrasyonlarına bağlı olarak muayenehane belirtiler ortaya çıkabilir.

kanser tanısı

Tanı nasıl konulur

Hekim tarafından öncelikle hastanın hikayesi tüm ayrıntılarıyla alınır. Ardından hastanın hikayesine göre hemogram, periferik yayma, kemik iliği araştırılması, radyolojik muayeneler USG, PET, CT ve MR ya da biyokimyasal testler yapılır. Kuşku edilen hastalığın cinsine göre kemik iliği tahlili yapılır. Lenfoma ve solid urlarda kesinlikle biyopsi alınıp, kitle çıkarılarak patolojiye sevk edilir. Bu biçimde tanı konulur.

kök hücre nakli

Yineleyen kansere kök hücre nakli

Çocukluk çağındaki kanserlerin rehabilitasyonu kemoterapi, radyoterapi ve kök hücre naklidir. Kemoterapi hastalığın türüne göre değişmektedir. Maliyn hastalıkların cinsine göre, başta Amerika ve Avrupa’da oluşturulmuş çalışma gruplarının standart rehabilitasyonları vardır. Lösemilerde BFM ve COG grupların rehabilitasyonlarında en sık kullanılan kemoterapi protokolleridir. Neticeleri de oldukça galibiyetlidir. Ülkemizde her iki grubun rehabilitasyonları da kullanılmaktadır. Radyoterapi bu grupların tekliflerine göre yerel ve sistemik olarak kullanılmaktadır. Ancak günümüzde hala en ehemmiyetli problem yineleyen hastalıklarda ne cins rehabilitasyonun kullanılacağıdır. Yineleyen lösemilerde, banal kemoterapi protokolleri kullanılabilmektedir. Ancak kök hücre nakli ile daha iyi neticeler alındığı için, yineleyen hastalıklarda ilk alternatif kök hücre rehabilitasyonu olmaktadır.

donör

Tehlikeyi en az donör kaynağı “kardeş”

Kök hücre, hudutsuz ufalanma ve kendini yenileme özelliğine sahip hücrelerdir. Bedenin lüzumuna göre değişikleşerek farklı tip doku hücrelerine dönüşürler. Kök hücre kaynakları;kemik iliği, kordon kanı ve periferik aldat. Her üç kök hücre kaynağı birbiriyle karşılaştırıldığında değişik hastalıklarda farklılıklar göstermekle beraber her birinin öbürüne göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Olağan çocuğun kemik iliğindeki kök hücre oranı yüzde 0.5-2 arasındadır.

donör

Kök hücre naklinin kullanılan tipleri mevcuttur. Bunlar; otolog başka bir deyişle kemik iliği kaynağı hastanın kendisidir. Allojenik başka bir deyişle kemik iliği kaynağı bir başkası olan kök hücre naklidir. Allojenik transplantasyonda en seçim edilen donör; tehlikeyi en az olduğu için ‘doku tipi HLA bütün uygun kardeştir. Seçenek donörler başka bir deyişle doku tipi uygun akrabalardan veya aile dışı donörler kullanılarak yapılan transplantasyonlar daha tehlikeli olmakla beraber günümüzde galibiyetle pek çok merkezde uygulanmaktadır. Ancak yeniden de en büyük mesele donör bulma güçlüğüdür. Bu sebeple son senelerde HLA uygun kardeşi olmayan, akraba içinde uygun donörü bulunmayan veya akraba dışı taramalarda donör bulunamayan hastalara aile ve akraba içinde bütün uygun olmayan donörlerden de nakil yapılabilmektedir. Buna haploidentikal kök hücre nakli denmektedir. Başta gelişmiş ülkelerde olmak üzere deneyimli kök hücre nakli merkezlerinde zafer ile uygulanmaktadır.

Regliniz kumpassızsa sizde polip olabilir

Regliniz kumpassızsa sizde polip olabilir

Her bayan genellikle adet tarihini takip eder ve kendisini buna göre hazırlamaya çalışır. Ancak bazı ilaçların kullanımı, mevsim farklılıkları ya da muhtelif hastalıklar adet kanamalarının kumpassızlaşmasına neden olabilir. Bayanlarda rahim içi çeperi ve rahim ağzında alana gelebilen polipler de adet döngüsünün bozulmasının ehemmiyetli sebeplerinden biridir. Memorial Ataşehir Sağlık Kurumu Bayan Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Zeki Salar, bayanlarda rahim içi polipleri ve rehabilitasyon usulleri hakkında bilgi verdi.

Her yaşta görülebilir

Polipler sıklıkla ”endometrium” ismi verilen rahim iç çeperinde bazen de rahim ağzında ortaya çıkan genellikle minik, çoğu zaman iyi mizaçlı kitlelerdir. Rahmin iç katmanındaki kalınlaşmayla rahmin içinde oluşan et parçası olan polip, bayanlarda menopoz yarıyılı evvelinde görülebileceği gibi, bu süreçten sonra da tesirli olabilir. Büyüklükleri genellikle 1-2 cm kadar olmakla beraber, kimi zaman 10 cm büyüklüğe kadar ulaşabilirler. Poliplerin kanserleşme oranı oldukça azdır. Çoğu zaman ciddi sıhhat meselelerine neden olmazlar ancak özellikle adet döngüsünde bozulmaya neden olabilecekleri için önem verilmelidir. Bununla beraber meme kanseri rehabilitasyonu gören bayanlarda rahim içi polip yaradılışına sık tesadüfülmektedir. Bazı araştırmalar genetik geçişli olabileceğini bildirmektedir.

Kısırlığa neden olabiliyor

Rahim içi polipleri genel olarak suskunca ilerler ancak adet kumpassızlığı bulguların başında gelmektedir. Öteki şikayetler arasında uzun süren, yoğun bir biçimde olan adet kanamaları ve ara kanamalar bulunmaktadır.Ayrıca iki adet yarıyılı arasında kirletilmeler, uzun vajinal akıntılar ve kahverengi akıntılar görülebilir. Polipler cinsel ilişki sonrası kanamaya ve sızıya yol açabilir. Rahim içine yerleşen polipler hamile kalamama ve düşüklere de neden olabilmektedir.

Kumpaslı jinekolojik tetkiklerinizi aksatmayın

Kendisinde polip bulguları olduğunu fark eden bayanların süre kaybeden hekime müracaat etmesi ehemmiyetlidir. Bunun yanında polipler bazı hastalarda hiçbir şiekayete neden olmayabilir. Bunun için kumpaslı jinekolojik tetkikler bayanlarda bu cins rahatsızlıkların tespit etilmesi açısından çok ehemmiyetlidir. Rahim ağzında mesken gösteren polipler tetkik esnasına tespit etilirken, rahim içindeki poliplerin teşhisi için adet yarıyılında ultrason yapılması yeterli olur. Kimi zaman teşhis 3 ebatlı ultrason, rahim filmi ya da rahim içerisine sterilize su verilerek netleştirilir.

Histeroskopi ile konforlu bir biçimde rehabilitasyon edilebiliyor

Rahim içi çeperi ve rahim ağzında alana gelebilen poliplerin rehabilitasyonu “Histeroskopi” ismi verilen usulle ile basitlikle yapılır. Bu operasyon yerel ya da genel anestezi altında yapılır ve takribî 15-20 dakika sürer. Karın bölgesine kesi yapılmadan bir kamera ile girilir ve vajinal yolla rahme erişilerek polip kökü ile beraber çıkarılır. Bu sırada alınan parça tahlil emeliyle patolojik değerlendirmeye alınır. Yüksek bir oranda patoloji neticesine göre makûs mizaçlı bir rahatsızlık görülmez. Seyrek de olsa polipler tekerrür edebilir. Bu sebeple eş yakınmalar olursa bayan sıhhati mevzusunda bir uzmana tetkik olunmalıdır. Rastgele bir mesele olmasa da senelik jinekolojik hakimiyetlerin ehemmiyetli olduğu usta tutulmalıdır.Polip rehabilitasyonu, erken tanı ve doğru tasarılama sayesinde zaferle asıllaştırıldığında; adet kumpassızlığı, cinsel ilişki sonrası kanama ve sızı ile kısırlık gibi meseleler de ortadan kalkmaktadır.

Sünnet hangi yaşta yaptırılmalı

Sünnet hangi yaşta yaptırılmalı

Binlerce yıldır tüm dünyada oğullarına yapılan bir ritüel olan sünnet sıhhat açısından da avantajları bulunan cerrahi bir harekât. Liv Hospital Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Bevliyesi Uzmanı Prof. Dr. Selami Sözübir sünnetle alakalı merak edilenleri anlattı.

En uygun yarıyıl 18 ay evveli ve 6 yaş sonrası

18 ay evvelinde çocuklar şuursuz yarıyılda olduğu için hiçbir biçimde yapılan harekâtı andırmıyor ve bu mevzu ile alakalı hiçbir şey öğrenmiyorlar. Biz çocuk cerrahları ve çocuk ürologları operasyon için en çok bu yarıyılı seçim ediyoruz. Bu da kendi içinde ikiye dağılıyor: Yenidoğan yarıyılı ve dışı.

– 18 aydan evvel sünnet düşünülüyorsa yeni doğan yarıyılı netlikle seçim edilmeli.

– 6 yaş ve üzeri ise şuurlu yarıyıl. Çocuk kabul etse de etmese de, korksa da korkmasa da sünnetin ne olduğunu kavrayabileceği bir yarıyıl oluyor.

– Özellikle 2 buçuk 4 buçuk yaş arasında sünnetten netlikle uzak durmak gerekir. Bu yarı şuurlu yarıyıldır. Çocuk bazı şeyleri hatırlar ama neyin neden yapıldığını andırmaz. Ne olduğunu öğrenmediği ve paylaşmadığı için ileride bir hayli psikolojik orijinli cinsel probleme neden olabilir.

– Ayrıca sünnet bütün teşekküllü, çocuğa her türlü acil müdahalenin yapılabildiği sağlık kurumularda yapılmalıdır.

Sünnetten evvel dikkat edilmesi gerekenler

Ön hazırlık yarıyılında aileye ve etrafa misyonlar düşer.

– Çocuğa sünnetten bahsedilmeli.

– Sünnetin ne olduğu anlatılmalı. Aileler şimdiki çocukların bizden yarıyıl olarak 2-3 yaş ileride olduklarını unutmasınlar.

– TV, internet, gazete vs derken çok süratli büyüyorlar. Hiçbir biçimde palavra söylenmemeli.

– Resim çekilecek, orana pansuman yapılacak vs. şeyler demesinler.

– Öğrenmiyorlarsa konuşmasınlar. “Ben öğrenmiyorum ama hekim anlatacak sana” desinler ama hiçbir biçimde palavra söylemesinler. Yeni jenerasyon her şeyin farkında ve böyle yaptıkça gülüyorlar sizlere…

Sünnet evveli hazırlıkta hekim görüşmesi kesinlikle yapılmalıdır. Hekim de çocukla birebir görüşülmeli, göz ve gerekirse el teması kurmalıdır.

Cerrahi mi, lazer mi

Sünnet operasyonunda teknik banal cerrahi olmalı. Olasıysa bu işi bir çocuk cerrahı ya da çocuk üroloğu asıllaştırmalıdır. Biz basmakalıp banal sünneti öneriyoruz. Aletle yapılanı, lazer kullanılan sünnetleri önermiyoruz. Rastgele bir mesele çıktığında geri dönüşü olmayan operasyonlar bunlar. Bu bağlamda bizim için banal metot her zaman en emin olandır.

Sünnet sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Sünnet günübirlik bir cerrahi harekâttır. Çocuk sabah operasyona girer ve öğleden sonra taburcu olur. Taburcu olurken de hekimin yönergelerini çok iyi dinlemek ve anekdot etmek gerekir. Sünnet sonrasında en çok karşılaşılan kanama ve mikrop kapmadır. Çocuğun fazla hareket etmesi ya da evvelden tespit edilmemiş bir kan hastalığı veya o bölgeye direk vurma gibi travmalarda kanama olabilir. Böyle bir vaziyette hemen hekimle irtibat kurmak gerekir. Kanamaya bağlı şişliğin oluşmaması gerekir ki hekim gereken müdahaleyi yapsın ve yara iyileşmesi bozulmasın. Hekimin söyledikleri uygulandığı sürece mikrop kapma olmaz.

Yenidoğan sünnetinin avantajları nelerdir?

18 aylıktan evvelki sünnetlerde ilk 30 günlük yarıyıla yeni doğan yarıyılı denir. Yenidoğan sünnetinin üç ehemmiyetli avantajı bulunuyor.

– Bebeğe anestezi verilmiyor.

– Çan usulü ile yapıldığından kesme-dikme olmaması için ve yeni doğan bebekte yara iyileşmesi daha süratli daha estetik görünüyor.

– Bebek hiçbir şey andırmıyor; hiçbir biçimde psikolojik problem yaratmıyor.

Yenidoğan sünnetinin ideal zamanı nedir?

Bebeğin 5-21 günlük olduğu yarıyıl. Doğar doğmaz değil. Zira bebek ödemle doğar. Ödemi bedeninden atıp, teninin basmakalıp haline dönmesi gerekli.

İkincisi; bebek bir anomaliye sahip olabilir. Özellikle boşaltımla alakalı anomaliler doğumdan birkaç gün sonra ortaya çıkabilir. Bu surattan bütün sıhhatli olduğunun anlaşılması için 5 gün geçmesinde fayda var.

Üçüncüsü ise; anne bebeği tanımalı ve bebek etraf ile geçimini sağlamalı. Anne bebeğinin neye ağladığını, ne zaman mutlu ya da mutsuz olduğunu az çok kavramalı ki başka sebeplerden kaynaklı ağlamaların sünnetten olduğunu düşünmesin.

Hangi gidişatlarda yeni doğan sünneti yapılamaz

Üç vaziyette yeni doğan sünneti yapılmaz;

Birincisi; 2500 gramın altındaki bebeklerin azıcık daha gelişmesini beklemek gerekir.

İkincisi; doğuştan kan hastalığı olabilir. Kanama, pıhtılaşma zamanlarına baktırmak gerekir.

Üçüncüsü; bebek bir çocuk cerrahi ya da uzman çocuk hekimi tarafından tetkik edilmeli ki ileride sünnet tenini kullanmayı gerektirecek bir anomali varsa yeni doğan yarıyılında sünnet yapılmaması gerektiği öğrenilebilsin.

Miyom her 3 bayandan birinde görülüyor

Miyom her 3 bayandan birinde görülüyor

Adet kumpassızlığından, sızıya, kısırlıktan düşüğe kadar pek çok negatif tabloya neden olan miyomlar, şahsa özel rehabilitasyonlarla hakimiyet altına alınabiliyor. Memorial Şişli Sağlık Kurumu Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Muhacir, miyom ve rehabilitasyonu hakkında bilgi verdi.

miyom

Miyomun en tipik bulgusu kanama

Miyom her zaman bulgu vermeyebilir ancak rahimin iç boşluğuna yerleşmiş başka bir deyişle rahim iç duvarının içerisindeyse bazı şikayetlere yol açabilir. Bu şikayetler sıklıkla fazla kanamalı regl yarıyılı yaşanır. Bu süreçte parçalı ve fazla oranda kanamaya neden olur. Miyomun değişik bulguları şu biçimde sıralanabilir:

– Reglinin uzun sürmesi

– Kasık sızısı

– Rahmin arka kısmına yerleşmişse kalın bağırsağa baskı neticeyi büyük tuvaleti yapmada meseleler ve kabızlık

– Rahmin ön kısmına yerleşmişse mesaneye baskı yapması neticeyi sık idrara çıkma

– Karnı örten çeperler arasına yerleşmesi neticeyi idrar kanalına baskı neticeyi böbrekte sihrime

– Rahim boşluğu, tüplerin uçları ve rahim ağzına yerleşmesi neticeyi infertilite

miyom

Hamilelikle miyom şikayetleri çoğalabilir

Miyomların sebebi bütün olarak öğrenilmemekle beraber östrojen kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Kadında yüksek olan östrojen hormonunun menopozla beraber düşmeye başlamasıyla beraber miyomlarda da küçülme dikkat sürüklemektedir. Miyomların ayrıca hamilelik hormonu olan progesteron tesirine bağlı olarak da geliştiği görülmektedir. Bu sebeple hamilelik evveli miyom tespit edilmesi gidişatında miyomun mesken yeri ve büyüklüğüne bağlı olarak myomun alınması hastaya önerilir. Ancak miyomla beraber hamileliğin hiçbir kasvet olmadan devam edebildiği de unutulmamalıdır.

miyom

Hangi miyomlar rehabilitasyon edilmeli

Miyom bazı bulguları verirse operasyonla alınmalıdır. Bunun için bazı kriterler göz önünde bulundurulur:

– Kanamaya yol açan bir miyomsa ve rahim boşluğuna yerleşmişse hiç zaman kaybetmeden operasyon edilmelidir.

– Rahim duvarının içerisine yerleşmiş yeniden çok fazla kanamaya yol açıyorsa ve bunların da büyüklüğü 5 cm üzerine çıkmışsa alınmalıdır.

– İdrar torbasına ve kalın bağırsağa baskı yapacak hale gelmişse operasyon edilmelidir

Miyomlar kanserleşir mi

Miyomlar genç yaş grubunda tehlike oluşturmamakla beraber menopoz sonrası kitlenin çapında gelişmeye bağlı olarak makûs mizaçlı tablolarla karşılaşılabilir. Bu sebeple menopozdan sonra gelişmeye eğilimli miyomlar ya da süratli gelişmeyle büyüyen miyomlar varsa hastaya çok fazla beklemeden operasyon önerilir.

miyom

Rehabilitasyon biçimi nasıl tanımlanıyor

Rehabilitasyonda genellikle genç yaş grubunda laparoskopik ve robotik cerrahi seçim edilir. Şayet miyom rakamı fazla ve büyüklüğü, yerleştiği yer uygun değilse sarih cerrahi seçim edilir. Hasta ileri yaş grubunda ve artık miyom meselesiyle uğraşmak istemediğini dile getiriyorsa operasyonla rahim alınır ve problem tamamen ortadan kaldırılır. Ancak genç yaş grubunda muhtemel olduğu kadar rahmin alınması alternatifinden uzak durulmaktadır.

miyom

Miyomların yineleme tehlikeyi var mı

Operasyonun ardından takribî 5 senelik süreç içerisinde yüzde 20-25 oranında miyomların tekerrür çıkma tehlikeyi var. Miyomektomi ismi verilen miyom operasyonunda gözle görülen tüm miyomlar arınılabilir ancak bir de gözle görülemeyen mikroskobik seviyede minik olan miyomlar alınamadığı için bunların zaman içerisinde gelişip yine ortaya çıkması ve şikayetlere yol açma tehlikeyi bulunmaktadır.

Mide kanamasının en yaygın nedeni ülser

Mide kanamasının en yaygın nedeni ülser

Günümüzde en çok karşılaşılan rahatsızlıkların başında mide meseleleri geliyor. Yanlış beslenme, stres, lekeli hava mideyi çok etkiliyor. Gastrit, ülser sıklıkla karşılaşılan problemler. Mide meselelerinin ilerleyen safhasında midede kanamalar alana gelebiliyor.

Ülseriniz varsa dikkat!

Mide kanamasının en sık görülen sebebi yüzde 40 oranında mide ülserlerine bağlı büyüyen kanamalardan kaynaklanır. Bu kanamalar ehemmiyetlidir zira bu kanamaların yarısı yoğun ve şiddetli kanamalar biçiminde olabilir. Ayrıca yüzde 5-10 etrafında da vefat tehlikeyi taşır. Mide ülserleri dışında mide kanamasına yol açan öteki nedenler arasında; aşınmalı gastritler, içki kullanımı, özofagus ve mide varisleri, özofagusta oluşan yüzeyel yırtıklar, stres ülserleri, mide urları ve damar genişlemeleri yer alır.

Burun estetiği sonrasında nelere dikkat etmek gerekir

Burun estetiği sonrasında nelere dikkat etmek gerekir

Burun estetiği yaptırmak, estetiğin her evresinde dikkat gerektiren oldukça ehemmiyetli bir mevzudur. Burun estetiği sonrasında dikkat edilmesi gerekenler, en az evveli ve ameliyat esnası ayrıntıları kadar dikkat gerektirir. Bu anlamda estetiği hakikatleştirecek olan hekimden bilgi alınması en doğrusudur. Yapılması gerekenler kesinlikle her hastaya ameliyat neticesinde ayrıntılı bir biçimde bildirilir. Böylece daha tehlikesiz ve süratli bir iyileşme süreci yaşanır.

Op. Dr. Ebru Topuz

Bunlara dikkat

Burun estetiğinden sonra kullanılacak mevcut ilaçların kumpasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Kanama, akıntı, şişlik ve ödemlerin zamanında iyileşebilmesi ismine ilaçlar ehemmiyetlidir. Bununla beraber kullanılmaması gereken mahsuller biçimi de ehemmiyet taşır. Kimi kumpaslı olarak alınan ilaçlar kanamayı ve akıntıyı çoğaldıracağı için, ameliyat sonrasında kesilmesi istenebilir. Sulu besinlerin seçim edilmesi, burun bölgesinin değişmez kalması açısından verimlidir. Burun bölgesinde mevcut olan bandajların kumpaslı olarak değiştirilmesi de, o bölgenin pak ve kuru kalmasını sağlayacaktır. Beklenenden çok daha fazla kanama ya da akıntının alana gelmesi gidişatında ise, kesinlikle hekime gidilmelidir.

Burun operasyonu oldukça alıngan ve ehemmiyetli bir cerrahi harekâttır. Burun bölgesinin iyileşmesi ve son halini alması, hemen hemen her hasta için vasati 1 seneyi işaret eder. Bu sebeple fazla hareketten sakınılması gerekir. Ağır işlerde çalışılmaması da ihtarlar arasında yer alacaktır. Uyku pozisyonunda surat üstü durulmamalı, çok fazla eğilme ve alt bakma pozisyonları seçim edilmemelidir. Gözlük kullanan hastaların ilk 3 ay kullanmaması, lens seçiminde bulunması gerekir. Güneş ışınlarının tesirinden de korunması gerektiği için genellikle operasyonların kış aylarında yapılması önerilecektir. Ağır spor ve egzersizler yapılmamalı, ağır eşya kaldırılmamalıdır. Burun bölgesi gelebilecek darbe ve öteki dış etmenlere karşı korunmalıdır. Hekim teklifi dışında hiçbir masaj uygulamaması seçim edilmemelidir. Şayet tampon takıldıysa, netlikle hekimin çıkarmasından evvel hareket ettirilmemesi gerekir. Tanımlanan hekim tetkiklerine noksansız biçimde gidilmesi gerekir. Her tetkikte de burun bölgesinde alana gelen büyümeler aktarılmalıdır.

Surat adalelerini çok fazla biçimde harekete ettirecek her türlü etkinlikten uzak durulması gerekir. Diş fırçalama, burun pakliği ve bunun gibi rutinlerde yavaş ve hafif biçimde operasyon yapılması beklenir.

Hastaların iyileşme ve son burun görünümünü elde etmesi mevzusunda sabırlı olmaları da gerekir. Şişlikler, morluklar ve ödemler dikkate alınmamalı, son görünümün aylar geçtikçe apaçık hale geleceği unutulmamalıdır. Merak edilen ya da iyileşme yarıyılı ile alakalı rastgele bir mevzuda kulaktan dolma bilgilere güvenilmemesi de oldukça ehemmiyetlidir.

Op. Dr. Ebru Topuz

özel içeriğidir.

5 adımda tansiyonunuzu hakimiyet altına alın

5 adımda tansiyonunuzu hakimiyet altına alın

Türkiye’de her üç erişkinden birinde görülen hipertansiyon, lüzumlu tedbirlerin alınmaması gidişatında ehemmiyetli hastalıklara ve uzuv zararlarına yol açıyor. Beslenme biçimleri, mevsim geçişleri, psikolojik gidişat ve kullanılan ilaçlar gibi etkenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen hipertansiyon, hayat stili farklılıkları ile hakimiyet altına alınabiliyor ya da bazı vaziyetlerde ilaç rehabilitasyonu gündeme geliyor.

ağrı

Enseden başlayan baş sızısı en bariz şikayet

Kan tazyiki yüksek olduğunda, özellikle enseden başlayan baş sızısı, burun kanaması, soluk darlığı gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Tansiyon yüksekliği bazı bireylerde de hiçbir bulguya yol açmayabilir ve şahsın günlük hayatını sürdürmesine bir mani teşkil etmeyebilir. Hasta uzun seneler hipertansiyon meseleyi olduğunu öğrenmeden yaşayabilir. Ancak hastalık hakimiyet altına alınmadığında, özellikle böbrek, göz, kalp gibi uzuvlar bu vaziyetten negatif etkilenir.

tansiyon

Erkekler bayanlara göre daha fazla tehlike altında

Hipertansiyonun %95’inin tespit etilebilen bir sebebi yoktur. Ancak % 5 hastada sekonder hipertansiyon olarak adlandırılan, altta uyuyan başka sebebe bağlı kan tazyiki yükselmesi görülmektedir. Hipertansiyon genellikle 35-50 yaşları arasında görülür. Erkekler tansiyon hastalığı açısından bayanlara oranla azıcık daha tehlike altındadır. Genetik yeniden hipertansiyonda da önde gelen sebeplerin başındadır.

5 altın kaideye dikkat ederek hipertansiyondan korunabilirsiniz

Hipertansiyondan korunmak ya da hastalığı hakimiyet altına almak ise bazı hayat stili farklılıkları ile olasıdır. Sıhhatli beslenme ve kumpaslı egzersizin yanı gizeme stres hakimiyeti gibi etkenler, tansiyon bedellerinin yükselmesini maniler. Bazı hastalar için ise hekim hakimiyetinde ilaç rehabilitasyonu ile kan tazyiki bedelleri hakimiyet altına alınabilir.

Günde 10 bin adım atın

Hipertansiyona karşı şu tedbirler alınabilir:

Tuzu eksiltin: Fazla tuz tüketimi tansiyon hastalığını en başta tetikleyen sebeplerdendir. Günlük tuz tüketim ölçüyü 2 gr’ın altında olmalıdır. Tuz hem sıhhatli şahıslarda tansiyon hastalığı oluşması açısından tehlike oluşturur hem de hipertansiyon hastalığı olan şahıslarda ilaçlarını kumpaslı kullansalar dahi kan tazyiki seviyelerinin banale gelmesini maniler. Tuz kaynağı olarak yalnızca sofra tuzunu düşünmek de yanlıştır. Tuzlu peynirler, tuzlu zeytin, salça, turşu, yağda kavrulmuş kuruyemişler, salamura besinler gibi günlük besinlerin içindeki saklı tuz kaynaklarının da tüketime dikkat edilerek, bu gıdaların hudutlandırılması gerekir.

Kilo verin ve hareket edin: Fazla kilolu olan bireylerin takribî %40’ında yüksek tansiyon görülmektedir. Genç hipertansiyon hastalarının ise takribî üçte biri fazla kiloludur. Fazla kilonun kan tazyiki üzerinde de negatif tesiri bulunmaktadır. Bu sebeple ideal kiloda olmak tansiyonu dengeleyen bir etkendir. Devamlı hareket halinde olmak kan tazyikini kumpaslar. Bu sebeple günde 10 bin adım kaidesine uyacak biçimde hem sıhhatli bireylerin hem de tansiyon hastalarının hareket etmesi ehemmiyetlidir.

Şekeri eksiltin: Şeker hastalarında yüksek tansiyona sık tesadüfülür. Yeniden tansiyon hastalarında da şeker hastalığı büyüyebilmektedir. Genelde iki hastalık bir arada görülmektedir. Zira her iki hastalık da kan damarları üzerinde negatif tesir yaratır. Bu nedenle tansiyon hastalarının ilerleyen yarıyıllarda şeker hastalığına tutulmamak için kesinlikle şeker tüketimini eksiltmeleri gerekmektedir.

İçki tüketimi: İçki kullananlarda yüksek tansiyon görülme sıklığı çoğalır. Hipertansiyon hastalığı olanların da ilaçlarını kumpaslı kullanırken içki ölçüsünü de eksilterek kan tazyikini balansta yakalamaları olasıdır.

Stres: Uzun çalışma saatleri, masa başı çalışma kumpası ve kumpassız beslenme tansiyonu negatif tesirler. Çalışma yaşamının stresi de göz önüne alındığında çalışanlar hipertansiyon ve hipertansiyona bağlı meseleler için tehlike altındadırlar. Stresten uzak bir hayat sürmek bir hayli hastalık gibi hipertansiyon için de gözeticidir.

Yemeği dışarıda gıdaysanız bunlara dikkat edin

-Yemeğe çok aç karnına gitmeyin.

– Menüyü dikkatle araştırın ve tuzsuz, az yağlı, yağsız mahsulleri seçin.

– Porsiyonları oranlı harcayın.

– Kırmızı et yerine beyaz et seçim edin.

– Tatlı yerine meyve yiyin.

– Ara sıcaklardan kaçının.

– Su tüketimini artırın ve şekerli meşrubatlardan uzak durun.

– Yemeklerde tuz yerine limon ve baharat kullanın.

Aniden gelişen benlere dikkat

31 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

Aniden gelişen benlere dikkat

Şayet benlerinizde aniden rakamca çoğalış ve sihrime oluşması halinde bir doktora görünmeniz gerektiğini vurgulayan Dermatolog Dr. Sibel Duysak, benler üzerinde kaşınma, sızı, kanama ve yara varsa bu vaziyetin risk yaratabileceğini söyledi.

Ben deyip geçmeyin

Bedendeki benler melanosit ismindeki tene rengini veren hücrelerin gruplaşması ile oluşur. Benler doğumsal olabileceği gibi zaman içerisinde de ortaya çıkabilmektedir. Ailesel yatkınlık, yaşam boyu maruz kalınan güneş ışığı benlerin oluşmasında ana nedenlerdir. Yeniden güneş ışıkları mevcut benlerde sihrime ve kişilik metamorfozuna da neden olabilmektedir.

Doğuştan var olan ya da sonradan çıkan benler bazen göz arkasını edilebiliyor ancak benlerin üzerindeki farklılıklar cilt kanseri habercisi olabiliyor. Bazı benler kolay, iyi mizaçlı ve hasarsızdır ancak kimileri ise zaman içerisinde gelişip renk ve biçim değiştirerek malin melanom denilen tenin en makûs seyirli cilt kanserine dönüşebilir. Sık kollanması ve kansere çevirme potansiyellerinin de olması sebebi ile benler önem verilmeli ve hangi vaziyetlerde doktora müracaat etilmesi gerektiği öğrenilmelidir.

Mevcut benlerinizi gözlemleyin

Şayet benlerinizde aniden rakamca çoğalış varsa, mevcut benlerde renk ve ebat metamorfozu büyüdü ise benler üzerinde kaşınma, sızı, kanama ve yara yaradılışı var ise bir doktora görünmenizde fayda var. Et beni olarak nitelendirilen çoğunlukla ten renginde, ten yüzeyinden şişkin, minik ve saplı görünümde olan benler ise hasarsızdır. Bireye estetik endişe ve rastgele bir rahatsızlık vermediği sürece rehabilitasyon edilmelerine gerek yoktur. Et benleri sıklıkla kilo alımı, bazı hormonal rehabilitasyonlar, hamilelik veya ailesel yatkınlık gibi vaziyetlerde ortaya çıkabilmektedir.

50’den fazla ise doktora müracaat etmek zorunlu

50 yaş üzeri herkes melanom için bir kere ten tetkiki olmalıdır. Değişik görünüme sahip başka bir deyişle atipik beni olanlar, konjenital başka bir deyişle doğumsal beni olanlar, 50’den fazla beni olanlar, ailesinde cilt kanseri olanlar, daha evvel melanom geçirmiş olanlar, öteki cinste cilt kanseri geçirmiş olanlar senede en az iki kere ten tetkiki olmalıdır.

Dermatolojik tetkik ve dermoskop dediğimiz ten mikroskobu ile benlerinizin yakından araştırılması malin melanom dediğimiz ve yaşamı tehdit eden en makûs seyirli cilt kanserinin erken teşhisi ve önlenmesinde büyük ehemmiyet talep etmektedir. Bunun yanı gizeme cilt kanserine yol açan en ehemmiyetli etmenlerin başında gelen güneşten korunma, sadece tatil veya denize gidince değil sıradan günlük yaşamımızda da uygulanmalıdır. Güneşderi gözetici kreminizi her sabah surat, boyun kol ve ellere ve sarihte kalan beden alanlarına sürüp 3-4 saatte bir tekerrür etmelisiniz.

Burun kanamasına neden olan etmenler

26 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

Burun kanamasına neden olan etmenler

Özellikle çocukların burnunda kan görmek her anne baba için bütün bir kabus! Hakikatinde panik yaptığımız bir hayli burun kanaması suçsuz sebeplerden kaynaklanıyor.

Burun kanamasının çok azı, ur veya yüksek tansiyon gibi ciddi meselelerin habercisi olabiliyor. Kanamaların yüzde 90’ı rastgele bir müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden geçiyor. Ehemmiyetli olan bu ayrımı doğru yapabilmek.

Acıbadem Ataşehir Cerrahi Tıp Merkezi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Güzin Akkuzu, ne tip kanamaların suçsuz, ne tip kanamalarınsa riskli olabileceği hakkında bilgi veriyor ve özel tekliflerde bulunuyor.

Arka taraftaki burun kanamaları riskli

Her sene cemiyetin takribî yüzde 5-10 unda etkin burun kanaması yaşanıyor. Bu kanamaların yüzde 90’ı kendiliğinden geçiyor. Burun mukozası çok yoğun bir damar ağı tarafından beslendiği ve dış etrafla teması yoğun olan bir bölge olduğu için sık kanıyor. Burun kanamaları burnun ön ya da arka tarafından kaynaklanabiliyor. Ön taraftan olan kanamalar genellikle daha hafif ve üst solunum yolları enfeksiyonu, saman nezlesi gibi sebeplerle alana geliyor. Ur ya da yüksek tansiyon gibi sebeplerle alana gelen kanamalar ise genellikle burnun arka tarafından kaynaklanıyor ve erişkinlerde sık yaşanıyor.

Burun kanamasının sebepleri

1- Burun karıştırma: Özellikle çocuklarda yaşanan bu gidişat burun kanamasına neden olan nedenlerin başında geliyor. Ayrıca burna yabancı cisim sokma da çocukluk çağında sık karşılaşılan kanama sebepleri arasında yer alıyor.

2- Travma: Burun operasyonları, çarpmalar, yüzme veya dalma sırasında oluşan tazyik ve uzun süreli sprey kullanımı gibi nedenler de burun kanamasına neden oluyor.

3- Burun içi çarpıklıklar: Burun içindeki çarpıklıklar banal hava akımını bozdukları için kuruluk ve kabuklanmaya arttan da burun kanamalarına neden olabiliyor. Operasyonla bu problemin çözülmesi kanamalarında sona ermesini sağlayabiliyor.

4- Isıtma sistemleri: Özellikle kış aylarında ısıtma sistemlerinin yarattığı kuruluk ve üst solunum yolları enfeksiyon sıklığı sebebiyle çocuk ve yetişkin yaş grubunda burun kanaması daha sık görülüyor.

5- Urlar: Burun içerisi, sinüsler ve geniz kaynaklı urlarda burun kanamasına neden olabiliyor. Ancak bu burun kanamaları genellikle tek taraflı aralıksız ya da yineleyicidir.

6- Hormonel nedenler: Gebelik yarıyılında kan hacmi çoğalışı sebebiyle burun kanamalarına sık tesadüfülüyor.

7- Kalp damar hastalıkları: Hipertansiyon, kalp yetmezliği gibi kalp damar hastalıkları da yetişkin popülasyonda burun kanamalarının ehemmiyetli sebeplerinden biridir.

8- Kan hastalığı: Hastanın doğuştan ya da sonradan büyüyen pıhtılaşma bozukluğu ile giden bir kan hastalığı mevzubahisi ise burun kanaması en sık ortaya çıkan bulgulardan biridir.

Başınızı asla arkaya kaldırmayın

Burnu kanayan şahsın evvel burnundan pıhtıları uzaklaştırmak, oturtup başını öne eğmek, burun kanadından sıkıştırarak takribî 5-10 dakika baskı uygulamak gerekiyor. Baskı sırasında burun üzerine buz uygulamak da burun kanamasını hakimiyet altına almada dayanakçı oluyor. Bu biçimde ön taraftan olan kanamaların büyük bir kısmı hakimiyet altına alınıyor. Cemiyette yanlış öğrenilen başı arkaya doğru kaldırmak, öğürme ve boğaza doğru akan kanla boğulma tehlikesini artırıyor.

Hekime müracaat etmeniz gereken vaziyetler

– Yoğun burun kanaması

– Kanama soluk almayı yasaklamaya başladıysa

– Yineleyen burun kanaması

– Öğrenilen kan hastalığı

– Öğrenilen kalp damar hastalığı olan yaşlı fert

– Kan sulandırıcı ilaç kullanımı

– Travmaya ikincil burun kanaması

– Tek taraflı sık yineleyen burun kanaması

Kolay burun kanamalarını önlemek için bunları yapın

– Burun karıştırma alışkanlığı olan çocuklarda tırnaklarını sık sık kesmek

– Özel bir zorunluluk yok ise aspirin ve türevi sızı kesicileri sık harcamamak

– Zorlu sümkürmeden sakınmak

– Kuru ve soğuk kış aylarında civarın ıslatılması, gerekirse burun içi ıslatıcıların kullanılması

Page 1 of 21 2