Dikkat: Sızı kesiciler sızınızı artırabilir

Dikkat: Sızı kesiciler sızınızı artırabilir

Ülkemizde yapılan çalışmalara göre en sık tesadüfülen sızı yerleri; baş, bel %13.2, bacaklar %13.2 ve karın bölgesi %11.2 olarak sıralanıyor. Türkiye’de baş sızısı sıklığını tespit eten epidemiyolojik çalışmaya göre ise migren yüzde 16, gerilim tipi baş sızısı ise yüzde 35 oranında görülüyor. Özellikle baş sızılarından mustarip olanların yaptığı en büyük yanlış ise sık sızı kesici kullanımı. Hekime danışmadan ve sık aralıklarla alınan sızı kesiciler, sızıyı eksiltmiyor aksine artırıyor.

Türk Nöroloji Derneği TND İdare Heyeti Abonesi ve Algoloji Çalışma Grubu Moderatörü Doç. Dr. Levent Ertuğrul İnan, küme tipi baş sızılarının özellikle erkeklerde daha çok görüldüğünü belirtiyor. Dünya ile mukayese etildiğinde baş sızılarının Avrupa ve Kuzey Amerika ile eşlik gösterdiğini ifade eden İnan, Uzakdoğu’da baş sızısının daha az görüldüğüne dikkat sürüklüyor.

Batı şehirlerinde sızı sıklığı daha fazla

Çocuklukta da baş sızısının sık görüldüğünü belirten Doç. Dr. İnan, bölgelere göre sızı haritasını şöyle söyledi:

“Türk Eczacılar Birliği ve Türk Algoloji Derneği’nin beraber yaptığı çalışmada araştırmaya katılan şahısların yüzde 63.5’i son üç ay içinde sızıdan yalandıklarını belirtmişlerdir. Sızı sürükleyenlerin yüzde 73.2’sinde bu sızı 6 aydan uzun süren sızılar başka bir deyişle kronik sızılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Sızısı olanların yarısı yüzde 50.1 batıda, takribî beşte biri yüzde 18 orta bölgede, yüzde 5.5’i kuzeyde ve yüzde 9.1’i güneyde yaşamaktadır.”

Hekime danışmadan sızı kesici kullanmayın

Türkiye’de sızı mevzusunda yapılan en ehemmiyetli yanılgının sızı kesici kullanımında görüldüğüne dikkat sürükleyen İnan, laflarını şöyle bitirdi:

“Türk Eczacıları Birliği’nin verdiği rapora göre birey başına düşen sızı kesici ölçüyü senelik iki kutudur. 1999 senesinde yapılan çalışmada sızısı olan şahısların yüzde 73’ünün sızı kesici kullandığı tespit edilmiştir. Türkiye’de öteki ülkelerde olduğu gibi hekime danışmadan sızı kesicilerin sık kullanımı yaygın görülmektedir. Misalin baş sızısında sızı kesicinin sık kullanımının; tersine baş sızısını artırıp rehabilitasyonu güçleştirdiği öğrenilmektedir.”