Yaz yanaşırken ‘Melanom’a dikkat!

Yaz yanaşırken ‘Melanom’a dikkat!

Melanomun rehabilitasyonunda erken teşhisin çok ehemmiyetli olduğunu belirten Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Azası Prof. Dr. Saadettin Kılıçkap, mevzuyla alakalı tekliflerde bulundu. Tehlike taşıyanların, senede en az iki defa saçlı ten de dahil olmak üzere tüm bedendeki benlerinin çaplarında farklılık veya renk farklıyı olup olmadığını hakimiyet etmesi ve senede bir defa dermatolog tetkiki yaptırması büyük ehemmiyet taşıyor.

Hasta rakamlarında çoğalış var

Melanin isimli cilde rengini veren hücrelerin hakimiyetsiz artması neticesinde ortaya çıkan bir cilt kanseri olan Melanom, son senelerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çoğalış gösteriyor. Melanom, cildin diğer urlarından değişik olarak uzak uzuvlara atlama, escort alanya başka bir deyişle metastaz yapma sıklığı yüksek olması sebebiyle en asabi seyirli cilt kanseri olarak öğreniliyor. Dünya Sağlık Teşkilatı bilgilerine göre her sene 132 bin bireye melanom teşhisi koyulurken, hastalıkta yaş, ırk ya da cinsiyet ayrımı olmadığı belirtiliyor. Melanom sıklığındaki çoğalışın esas sebebi olarak ozon katmanındaki seyrelmeyle beraber güneş ışınlarının hasarlı tesirleri gösterilirken, ozon katmanındaki yüzde 10’luk bir eksilme, mevcut sayılara ek olarak senelik 4.500 melanom hastasının daha ilave edilmesi anlamına geliyor.

Yaz mevsimi yanaşırken yapılması gerekenler

Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği 10.00 – 16.00 saatleri arasında, muhtemel olduğunca güneş ışınlarından korunmak gerektiğini belirten Prof. Dr. Saadettin Kılıçkap, güneşin hasarlı tesirlerinin önlenmesi için sarih havada geniş şapka takmanın, uzun kollu giysileri seçim faktörün, en ehemmiyetlisi de 30 etmen ve üzerinde gözetici kapsayan güneş kremleri kullanmanın ehemmiyetinden bahsetti.

Erken teşhis çok ehemmiyetli

Hastaların veya melanom açısından tehlikeli fertlerin, kesinlikle periyodik olarak senede en az iki defa ayna karşısında, saçlı ten de dahil olmak üzere tüm bedendeki nevüslerin benlerin çaplarındaki veya renklerindeki farklılıkların gözlemesinin melanomda erken teşhis için ehemmiyetli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıçkap, senede bir defa dermatolog tetkiki yapılmasının da ehemmiyetini belirtti.

Tanıda yaşanabilecek en ehemmiyetli güçlüğün ihmalkârsızlık olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıçkap, “Özellikle bedenimizdeki benlerin biçim ve renk farklılığı gibi karakteristik özelliklerinin değişikleşmesi ehemmiyetli bir uyarıcı etkendir. Böyle bir vaziyette kesinlikle hekime müracaat etmek gerekir. Gerektiğinde kuşkulu lezyonlardan biyopsi alınmalı ve muhtemelse melanom mevzusunda tecrübeli bir patolog tarafından ur varlığı incelenmelidir.” dedi. Prof. Dr. Kılıçkap, melanomun, cildin her yerinde ortaya çıkabileceğini vurgularken, bu sebeple saçlı ten, bayan genital bölgesi, anal bölge ve ağız içi gibi mukozal alanların da dikkatli bir biçimde araştırılması gerektiğini belirtti.

Tıbbi olarak 4 düzeyde değerlendirilse de melanom reelinde yerel hastalık, bölgesel hastalık lenf nodu metastazı veya ura yakın alanlarda ikinci bir melanom varlığı ve yaygın başka bir deyişle metastatik hastalık olarak 3 grupta değerlendiriliyor. Yerel hastalıkta takip veya bağışıklık sistemini faal hale getiren aşının seçim edildiğini belirten Prof. Dr. Saadettin Kılıçkap, “Özellikle mitoz rakamı düşük, Breslow kalınlığı urun dikey kalınlığı 1 mm’nin altında olan hastalar rehabilitasyonsuz izlenmekte iken Breslow kalınlığı 4 mm ve üzeri olan veya mitoz rakamı çok yüksek olan tehlikeli hastalar interferon ile rehabilitasyon edilebilir. Son çalışmalar, metastaz yapmamış ancak yüksek tehlikeli yerel ileri aşama melanom hastalarında gözetici emelle kullanılan immunoterapi ve BRAF inhibitörlerinin de aktif rehabilitasyon olduklarını ortaya koymuştur.” dedi.

Yeni rehabilitasyon casusları rehabilitasyon galibiyetini artırıyor

Melanom rehabilitasyonunda kullanılan kemoterapi ilaçlarının istenilen zafere erişemediğini aktaran Prof. Dr. Kılıçkap, 2010 senesine kadar melanom rehabilitasyonunda kullanılan ilaçların rakamı oldukça hudutlu iken, son senelerde immünoterapi casusları ve BRAF değişinimi olan hastalar için BRAF ve MEK inhibitörleri gibi ilaçlar kullanıldığını ve yakın zamanda yeni rehabilitasyonların devreye gireceğini belirtti.

Sağlıklı uyuyun kanserden korunun

Sağlıklı uyuyun kanserden korunun

Uyku kanserden korunmadaki en önemli etkenlerden biri. Çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor.

Uyku ile kanser ilişkisi

Uyku apne sendromunun uyku ile ilişkili hastalıklar arasında en çok dikkat edilmesi gereken ve tedavi edilmezse vücutta birçok bozukluğa neden olabilecek hastalıklardan olduğunu belirten Türk Uyku Tıbbı Derneği Başkanı Oya İtil, “lk kez, iki ayrı çalışma da insanlarda uyku apnesi ve kanser arasında bir bağlantı bulundu. Çalışmalardan biri Wisconsin Üniversitesi’nde yapıldı. Araştırmacılar obstrüktif uyku apnesi ve kanser ölümleri arasında olası bir ilişkiyi araştırmak için uzun vadeli, kapsamlı bir uyku çalışması verileri kullandılar. 1.522 erkek ve kadının, uyku ve sağlığı ile ilgili verileri 22 yıl boyunca takip edildi ve sonuçlar derlendi. Hafif uyku apnesi varlığı olan grupta kanserden ölüm riski yüzde 10 artış ile ilişkili bulunmuştur. Orta uyku apnesi olanlarda kanser ile ilişkili ölüm riskinin iki kat daha arttığı bulunmuştur. Şiddetli uyku apnesinde, kanserden ölüm yaklaşık beş kat artış ile ilişkilendirilmiştir. İspanya’da yapılan çalışmalarda melanom tümörünün normal ve düzenli oksijen solunumu olan farelere göre oksijen yoksunluğu olanlarda daha çabuk büyüyüp yayıldığını bulmuşlardır” dedi.

Gözler kanserin ipuçlarını veriyor

Gözler kanserin ipuçlarını veriyor

Dış dünyayı anlama ve etkileşim kurma mevzusundaki en ehemmiyetli uzuv olan gözlerde oluşabilecek kanser cinslerinin bakımsızlık edilmesi, görmede ciddi kayıplara yol açabilecek meseleler ile karşı karşıya kalınmasına neden olabiliyor. Ülkemizde ise, kanser ile hayatlarını sürdürenlerin rakamı her geçen sene çoğalmaya devam ediyor. Gözlerde görülen kanser cinsleri ve kanserin gözlerde oluşturduğu tesirler hakkında cemiyet şuurunun çoğalmasının ehemmiyetine dikkat sürükleyen Prof. Dr. Samuray Tuncer, göz tetkiklerinin ehemmiyetinden bahsetti.

göz

Rutin göz tetkikleri ile erken teşhis mümkün

Gözlerimiz, pek çok değişik kanser cinsinin ipuçlarını da içlerinde barındırıyor. 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde milletin bu mevzuda bilinçlenmesinin ehemmiyetine dikkat sürükleyen Prof. Dr. Tuncer, göz dibinde gözlemlenen lezyonların, gözde oluşabilecek kanserlerin yanı gizeme, sistematik kanser cinslerinin parçası da olabileceğini belirtiyor. Rutin göz tetkikleri sayesinde; lenf, meme, cilt, prostat ve akciğer gibi kanser cinslerinin yanı gizeme, gözde oluşan melanom urunun da basitlikle teşhis edilebildiğine dikkat sürükleyen Prof. Dr. Tuncer, bu tetkikler sayesinde pek çok hastanın yaşamının bile kurtulduğuna dikkat sürüklüyor. Özellikle çocukluk ve bebeklik yarıyılında, rutin tetkikler sayesinde retinoblastom gibi göz içinde görülen kanserlerin erken teşhis ile rehabilitasyonuna başlanması, hastalığın elimine edilebilmesi ve görme yetisinin korunması açısından büyük ehemmiyet taşıyor.

göz

Bulguları dikkate almak yaşam kurtarabiliyor

Erişkinlerde en sık görülen göz içi kanseri cinsinin koroid melanomu olduğunu belirten Prof. Dr. Tuncer, “Koroid melanomu, görmede eksilme ve bulanma, gözün görünümünde başkalaşımlar, ışık çakmaları, siyah gölgeler ve çarpık görme gibi bulgular ile kendisini gösteriyor. Bu bulgulara ek olarak, gözün iris kısmında oluşan ve giderek gelişen kara noktalar, gözde iritasyon, kızarıklık ve görüş açısının daralması da gözde kanserin habercisi olabilir. Bu bulguları dikkate almak ve süratlice göz dibi tetkiklerinin asıllaştırılması, pek çok değişik kanser cinsinin de teşhisinde dayanakçı olmasının yanı gizeme, kimi hastalar için hayat ile vefat arasındaki farkı yaratabiliyor. Ancak kimi vaziyetlerdeki hastalarda, göz içinde melanom oluşmasına karşın yukarıyada bahsedilen bulguların hiçbiri gözlemlenmiyor. İşte bu noktada hastalığın farkına varılması, rutin göz tetkiklerini kumpaslı olarak reelleştirmeyen bir şahıs için imkânsız hale geliyor” diyor.

göz

Doğru rehabilitasyon tercihi çok ehemmiyetli

Doğru rehabilitasyon usulünün seçilmesi sürecinde hastanın yaşı, göz kanserinin pozisyonu, genel sıhhat gidişatı ve kanserin dağılmış olup olmadığının göz önünde bulundurulduğunu belirten Prof. Dr. Tuncer, “Göz kanserinin rehabilitasyonunda; cerrahi müdahale, lazer rehabilitasyonu, ışınım rehabilitasyonu, kriyoterapi, monoklonar antikorlar ve kemoterapi gibi pek çok değişik rehabilitasyon usulü kullanılabiliyor. Hastalığın ortadan kaldırılması ve hastanın genel sıhhatinin korunması ismine, doğru rehabilitasyon usulünün seçilmesi ise çok büyük ehemmiyet taşıyor. Bu noktada, göz ve göz etrafı tetkikini yapan hekimin uzmanlığı ve deneyimi tanımlayıcı olacaktır. Özellikle erken teşhis edilmiş ve minik çaplı göz kanserlerinde, gözde hiçbir biçim ve işlev kaybına yol açmadan müdahalede bulunulabiliyor. Bu nedenden dolayı, gözlerinde rahatsızlık veren rastgele bir bulgu fark eden şahısların süratlice tetkike yönelmeleri ve lüzumlu tedbirleri almasını, bir doktor olarak öneri ediyorum” diyerek laflarını bitiriyor.

göz

Muhtemel göz kanseri bulguları

– Flu görüş

– Ani görüş kayıpları

– Görüş alanında ortaya çıkan hareketli nokta veya çizgiler, ışık parlamaları

– Görme alanı kaybı

– Gözün renkli kısmında ortaya çıkan koyu nokta veya kir

– Gözbebeğinin biçiminde veya büyüklüğünde metamorfoz

– Gözün göz yuvasındaki natürel konumundan kayması veya dışarı doğru çıkması

– Gözde kızarma veya ışığa karşı hassasiyet

Melanom hakkında öğrenilmesi gerekenler

Melanom hakkında öğrenilmesi gerekenler

Ülkemizde ve tüm dünyada ehemmiyetli bir millet sıhhati problemi haline gelen melanom ten kanserlerinin % 5’ini oluşturmakla beraber, vefatların % 75’inden mesul, en riskli olanıdır.

Tenimizin en üst katmanında bulunan “melanosit” ismi verilen renk hücrelerinin, makûs mizaçlı artması neticeyi oluşan en riskli ten kanseri melanom hakkında Türk Cildiye Derneği Dermoskopi Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Fezal Özdemir önemli uyarılarda bulundu.

Melanom nedir

Melanom, tenimizin en üst katmanında bulunan “melanosit” ismi verilen renk hücrelerinin makûs mizaçlı artması neticeyi oluşan en riskli ten kanseridir.

Hastalık görüme sıklığı nedir

Dünya Sağlık Teşkilatı bilgilerine göre senede 250.000’den fazla bireye melanom tanısı konuyor. Tüm dünyada görülme sıklığı 100.000’de 3’dür ve her saat başı 1 bireyin melanom sebebiyle can vermektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülme sıklığı giderek çoğalmaktadır. 2014 senesinde, Türkiye kanser istatistiklerine geçen görülme sıklığı 100.000’de 1.5 olarak bildirilmiştir. Ege Üniversitesi Kanser Araştırma ve Uygulama Merkezi Kanser Kayıt Üniteyi bilgilerine göre, son 10 senede yalnızca bu bölgede görülen melanom hasta rakamı 1283’dür. Bu bilgi hakikat görülme sıklığının, dünyadaki sıklığından az olmadığına işaret etmektedir.

Erken tanı yaşam kurtarır

Ancak erken yarıyılda, derinlere inmeden tanı konursa, %100 şifa sağlanabilir. Burada en büyük öncelik hastaların bilinçlendirilmesi ve doktora erken müracaatlarını sağlayabilmektir.

Melanom bulguları nelerdir

Melanom; bir ben üzerinden veya bayağı tendeki bir kir üzerinde büyüyen ve koyu kahverengi ya da siyah renkte, 3-4 mm genişlikte, yuvarlak, kenarları düzgün bene benzeyen bir kir veya kabartı olarak başlar ve süratle değişir. Seyrek renksiz veya pembe renkli de olabilir. Bu surattan süratle gelişen deri rengi ya da pembemsi kabartılara çok dikkat etmek gerekir. Erken tanınmazsa geliştikçe, kabarır, sürtünme ile kanayabilir. Melanomun bir kir halindeyken şişkin hale dönüşmesi, kanserin derinlere indiğini başka bir deyişle bedene dağılır hale geldiğini gösteren makûs bir işarettir. Tanıda ışıklı bir büyüteç olan dermoskop ile bakılırsa, tenin içini görebilen dermatolog, %90-95 duyarlılıkla doğru tanıya erişecektir.

Kir ve benden ne zaman şüphelenmeliyiz

– Yuvarlak değil asimetrik olması, başka bir deyişle 2 denk parçaya parçalanamaması.

– Metamorfoz renk, biçim, büyüklük, kaşınma, kanama olması.

– Kenarlarının kumpassız, girintili çıkıntılı olması.

– Değişik renk tonları kapsaması.

– Çapının 5 mm’den büyük olması.

Bu bulgulardan en ehemmiyetlisi metamorfozdur. Melanomu erken tutma mevzusunda en eforlu işaret bu kirin veya kabartının çapının gelişmesi, biçiminin ve renginin değişmesidir. Bu vaziyette hemen doktora gitmelidir.

Melanom bedenin hangi kısımlarında görülür

Melanomun çocuklar dahil her yaşta ve tenin her yerinde surat, gövde, kol, bacak, taban, avuç içi, saçlı ten, tırnaklar hatta ağız içi ve genital bölge dahil görülebileceği unutulmamalıdır.

Kimler tehlike altındadır

– Sarih derili, güneşe duyarlı, hemen yanıp ama bronzlaşamayan bireyler, sarı veya kızıl saçlı, renkli gözlü bireyler.

– Bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler.

– Özellikle çocukluğunda şiddetli güneş yanığı geçirmiş olanlar.

– Tüm yaşamı süresince yoğun güneşe maruz kalmış bireyler.

– Kendisinde veya ailesinde melanom öyküsü olanlar.

– Çok rakamda beni olan bireyler.

– Biçim, renk ve büyüklük açısından kuşkulu özellikler gösteren benlere sahip bireyler.

– Doğumsal benleri olan bireyler.

– Melanom dışı ten kanseri geçirmiş bireyler.

Güneş ve solaryum tesiri nedir

Melanom genellikle ileri yaşlarda, 50-55 yaş sonrasında görülürken son senelerde çocuk, ergen ve genç yetişkinlerde melanom süratle çoğalmaktadır. Korunmasız fazla güneş maruziyeti ve solaryumlar gençlerde melanomun çoğalışına yol açmaktadır.

Hastalığın rehabilitasyonu muhtemel müdür

Melanom rehabilitasyonu olasıdır. Hele erken yarıyılda henüz kanser üst katmanı aşmamışsa urun cerrahi olarak çıkarılmasıyla %100 şifa sağlanır; başka ek rehabilitasyon da gerekmez. Başka Bir Deyişle melanomun ana rehabilitasyonu en kısa zamanda urun cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Tanı konulan iyi mizaçlı bir kir veya ben ise afaki cerrahiden uzaklaşılacaktır. Melanom görülürse, tüm beden için kanser tarama testleri yapılarak hastalığın derecesini ve yaygınlığını tespit etilecek ek rehabilitasyonlar buna göre tasarlanacaktır. Unutulmaması gereken en ehemmiyetli husus da hastalığın derecesi ne olursa olsun melanom tanısı almış bir hastanın ömür boyu izlenmesi zorunluluğudur. Bedeninizdeki öbür kanserleri gözünüz göremeyebilir ama melanom gözünüzün önündedir.

Giderek gelişen ‘ben’lere dikkat

Giderek gelişen ‘ben’lere dikkat

Kanser olan benlerin görüntülerinin birbirinden değişik olabileceğini vurgulayan Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Genel Cerrahi ve Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Lisa Jacobs, “Melanomda ben asimetriktir, yuvarlak değildir. Ayrıca hudutları meçhuldür. Ebatları giderek gelişen benlerde melanomdan şüphelenebilir. Bendeki renk metamorfozu da iyi gözlemlenmeli. Şayet bedende bu özelliklerde bir ben görülürse hemen bir ten hastalıkları uzmanına müracaat etilmeli. Rehabilitasyon edilmeyen ten kanserleri süratlice akciğerlere, karaciğere ya da beyne dağılabilir. Sarih derili insanlar daha büyük tehlike altında olsalar da herkes güneşin hasarlı ışınlarından korunmak için lüzumlu tedbirleri almalı, güneşe fazla maruz kalmaktan sakınmalı” söylemesinde bulundu.

Ten kanserinden korunmak için alınabilecek 4 ihtiyat

Güneş yanıklarını önleyin

Güneşe maruz kalmanın neticeleri zamanla ortaya çıkar. Amerikan Ten Kanseri Vakfı’na göre çocukluk ya da gençlik çağında bir defa geçirilen güneş yanığı, ileri yaşlarda melanoma tutulma tehlikesini en az iki kat artırıyor. Rastgele bir yaşta 5 ya da daha fazla güneş yanığı geçiren şahıslarda da melanoma tutulma tehlikeyi 2 kat çoğalıyor. Solaryum da netlikle tehlikeli. Yapılan araştırmalar kapalı civarda hakikatleştirilen bu “güneşlenme” eyleminin de cilt kanseri tehlikesini artırdığını gösteriyor.

Güneş gözetici krem sürün

Güneşin hasarlı ışınlarından korunmak içinse cilt tipinize uygun güneş gözetici kremler kullanılabilir, güneşin yoğun olduğu saatlerde güneşe maruz kalmayabilir, uygun elbiselerle cildinize gözetebilirsiniz. Özellikle de geniş kenarlı, suratınızı, kulaklarınızı ve omuzlarınızı da gözeten şapkalar çok bereketli. Ayrıca güneş ışınlarından korunmak için sarih renkte, hafif ve uzun kollu elbiseler giyinmenizde fayda var.

Güneş gözetici kremler, cildi güneşin hasarlı ultraviyole ışınlarına gözetirler. 30 koruma etkenli güneş kremleri, güneşten korunmak için yeterli. Ancak bu kremlerin tesirli olabilmeleri için bunları güneşe çıkmadan evvel yeterli ölçüde cildinize sürmeniz gerekiyor. Şayet cildiniz kızarıyor ya da bronzlaşıyorsa kremi doğru ya da yeterli ölçüde sürmemişsiniz demektir. Güneş gözetici mahsulleri iki saatte bir tekerrür cilde sürmek ehemmiyetli. Ayrıca yüzdükten ya da egzersiz sonrası terledikten sonra da tekerrür cilde uygulamak gerekiyor.

“Sabah erken saatte” ve “öğleden sonra” kaidesini uygulayın

Güneş yanığından korunmak için sabah erken saatlerde ve öğleden sonra geç saatlerde caddeye çıkmak öneriliyor. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu özellikle 10:00-14:00 saatlerinde caddeye çıkmamak ya da gözetici ihtiyatlar almak ehemmiyetli. Ultraviyole ışınlarına bulutlu günlerde de maruz kalınıyor. Dolayısıyla havanın kapalı olduğu bulutlu günlerde de güneş gözetici krem sürmek ehemmiyet taşıyor.

Kendinizi tetkik edin

Bedeninizi kumpaslı olarak hakimiyet edin, yeni oluşan ya da başkalaşıma uğrayan benlerin farkında olun. Şayet kuşkulu bir bene rastlarsanız müddet kaybetmeden bir ten hastalıları uzmanına görünün. Melanom tanısı konur ve erken düzeyde ben tenden cerrahi harekâtla alınırsa, ten kanserinden kurtulmak olası olabilir. Her kanser cinsinde olduğu gibi ten kanserlerinde de erken tanı çok ehemmiyetli.

Ten kanseri son 20 senede bir evvelki seneye mukayeseyle yüzde 4 çoğalıyor

Johns Hopkins Medicine ile iş birliği içerisinde olan Anadolu Sağlık Merkezi’nden Ten Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Coşkun Acay güneş ışınlarına karşı yeterli korunmadığında cilt için risk alarmı çalmaya başladığını belirterek “Kanser cinsleri arasında en sık görülen ten kanseri her geçen sene daha da çoğalıyor. En sık görülen kanser cinsi olan ten kanserinin son 20 senede, her sene bir evvelki seneye mukayeseyle yüzde 4 oranında çoğaldığı öğreniliyor. Bunun başlıca sebepleri arasında; kanser mevzusunda bilinçlenmenin ve erken tanı usullerinin çoğalmasıyla daha fazla hasta teşhisi, semandaki ozon katmanının incelmesi, güneş altında veya derinin bronzlaşması emeliyle ultraviyole ışınlarına maruz kalma ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olan kronik böbrek yetmezliği ile AIDS gibi hastalıklardaki çoğalışlar sayılabilir.Melanom gelişimi için başlıca tehlikeler displastik benler displastik nevüs ve doğumsal benlerdir konjenital nevüs. Cemiyetlerin takribî yüzde 4-17’sinde bulunan displastik benlerin, çalışmalara göre değişmekle birlikte yüzde 0.6-2’sinde melanom büyüyebilir. Konjenital benler ise doğumda mevcut olan benlerdir ve melanom büyüme tehlikeyi benin büyüklüğüyle doğru orantılı olarak çoğalır. Bayanlarda hormonal farklılıkların olduğu hamilelik, menopoz ve östrojen hormon rehabilitasyonu gibi gidişatlarda da melanom büyümesi tehlikeyi daha yüksektir.Tüm kanser cinslerinde olduğu gibi ten kanserlerinin rehabilitasyonunun zaferi de erken tanıya bağlıdır. Bu noktada bireylerin bedenini iyi bir biçimde gözlemlemeleri ve muhakkak aralıklarla doktor tetkiki oldukça ehemmiyetli. Genel olarak altı ay içinde iyileşmeyen bir cilt lezyonu ortaya çıkması ya da mevcut bir benin değişmeye başlaması vaziyetinde kesinlikle doktora müracaat etilmeli” dedi.

Aniden gelişen benlere dikkat

31 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

Aniden gelişen benlere dikkat

Şayet benlerinizde aniden rakamca çoğalış ve sihrime oluşması halinde bir doktora görünmeniz gerektiğini vurgulayan Dermatolog Dr. Sibel Duysak, benler üzerinde kaşınma, sızı, kanama ve yara varsa bu vaziyetin risk yaratabileceğini söyledi.

Ben deyip geçmeyin

Bedendeki benler melanosit ismindeki tene rengini veren hücrelerin gruplaşması ile oluşur. Benler doğumsal olabileceği gibi zaman içerisinde de ortaya çıkabilmektedir. Ailesel yatkınlık, yaşam boyu maruz kalınan güneş ışığı benlerin oluşmasında ana nedenlerdir. Yeniden güneş ışıkları mevcut benlerde sihrime ve kişilik metamorfozuna da neden olabilmektedir.

Doğuştan var olan ya da sonradan çıkan benler bazen göz arkasını edilebiliyor ancak benlerin üzerindeki farklılıklar cilt kanseri habercisi olabiliyor. Bazı benler kolay, iyi mizaçlı ve hasarsızdır ancak kimileri ise zaman içerisinde gelişip renk ve biçim değiştirerek malin melanom denilen tenin en makûs seyirli cilt kanserine dönüşebilir. Sık kollanması ve kansere çevirme potansiyellerinin de olması sebebi ile benler önem verilmeli ve hangi vaziyetlerde doktora müracaat etilmesi gerektiği öğrenilmelidir.

Mevcut benlerinizi gözlemleyin

Şayet benlerinizde aniden rakamca çoğalış varsa, mevcut benlerde renk ve ebat metamorfozu büyüdü ise benler üzerinde kaşınma, sızı, kanama ve yara yaradılışı var ise bir doktora görünmenizde fayda var. Et beni olarak nitelendirilen çoğunlukla ten renginde, ten yüzeyinden şişkin, minik ve saplı görünümde olan benler ise hasarsızdır. Bireye estetik endişe ve rastgele bir rahatsızlık vermediği sürece rehabilitasyon edilmelerine gerek yoktur. Et benleri sıklıkla kilo alımı, bazı hormonal rehabilitasyonlar, hamilelik veya ailesel yatkınlık gibi vaziyetlerde ortaya çıkabilmektedir.

50’den fazla ise doktora müracaat etmek zorunlu

50 yaş üzeri herkes melanom için bir kere ten tetkiki olmalıdır. Değişik görünüme sahip başka bir deyişle atipik beni olanlar, konjenital başka bir deyişle doğumsal beni olanlar, 50’den fazla beni olanlar, ailesinde cilt kanseri olanlar, daha evvel melanom geçirmiş olanlar, öteki cinste cilt kanseri geçirmiş olanlar senede en az iki kere ten tetkiki olmalıdır.

Dermatolojik tetkik ve dermoskop dediğimiz ten mikroskobu ile benlerinizin yakından araştırılması malin melanom dediğimiz ve yaşamı tehdit eden en makûs seyirli cilt kanserinin erken teşhisi ve önlenmesinde büyük ehemmiyet talep etmektedir. Bunun yanı gizeme cilt kanserine yol açan en ehemmiyetli etmenlerin başında gelen güneşten korunma, sadece tatil veya denize gidince değil sıradan günlük yaşamımızda da uygulanmalıdır. Güneşderi gözetici kreminizi her sabah surat, boyun kol ve ellere ve sarihte kalan beden alanlarına sürüp 3-4 saatte bir tekerrür etmelisiniz.