Romatoit Artrit ve Ankilozan Spondilitin tıbben rehabilitasyonu muhtemel

Romatoit Artrit ve Ankilozan Spondilitin tıbben rehabilitasyonu muhtemel

Maraş Akupunktur Merkezinden Uzm. Fzt. Hakan Özdemir’in, ‘Romatoid Artrit ve Ankilozan Spondilit başta olmak üzere tüm romatizmal hastalıklarda, hastalığın borderline hudutta ve birinci düzeyinde tıbben rehabilitasyonu vardır’ söylemesi bu hastalıklarla yeni tanışan hastalara umut kaynağı oldu.

Uzm. Fzt. Hakan Özdemir, romatizmal hastalıklarda uyguladıkları rehabilitasyonla alakalı şu söylemelerde bulundu:

“Romatoid Artrit ve Ankilozan Spondilit, romatizmal hastalıklar içinde sık görülen ve ciddi zararlar oluşturan iki tipidir. Biri omurgayı değişiği eklemleri meblağ. Bulguları, yakaladıkları yere göre değişiklik göstermekle beraber hastalığın seyrindeki tutuşma irinin çoğaldığı yarıyılları ve remisyon irin sonrası yarıyılları eşlik gösterir. Ankilozan Spondilit ulus arasında omurga romatizması olarak da öğrenilir. Hastalığın başlangıcında hastalar sabahları kalktığında bel sızısı ve tutukluğundan şikâyet eder. Bu yarıyılda hekime gidildiğinde muayene ve analizlerde rahatsızlığın bel problemi mi yoka Ankilozan Spondilit mi olduğu kesin tanımlanamaz ki bu yarıyıla borderline hudutta yarıyılı diyoruz. Ankilozan Spondilit’te hareket edildiğinde hafifleme yaşanırken hareketsizlikte sızılar çoğalmasına karşın bel probleminde hareketlenince sızılar artır ki bu ayırıcı noktadır. Bu evrede hastalar borderline aşamasındadır. Bu düzeyde inceleme ve muayeneler banal görünüp teşhis mevzusunda yanıltabilir. Romatoid Artrit ve Ankilozan Spondilitte bedende rastgele bir enflamasyon bir iltihaplanma vb. olmamasına karşın bedenin kendi eklem, adale, kiriş ve tendonlarında, bağışıklık sisteminin cılızlığından değil aksine hipersensitivite denilen fazla duyarlılık, fazla tepkin nedeniyle eklemlerde enflamasyon, tutuşma, yangı, ısı çoğalışları alana kazanç ve o bölgede hareket kısıtlılığı başlar. Ağrı çoğalır. Şişlik olur. Dolaşım bozukluğu olur. Ödem olur. Bağışıklık sistemi tekerrür kendini regüle ederek bu enflamasyon ve tutuşma sürecini durdurur ama ortaya çıkan zarara mani olunamaz. Bu tutuşma yarıyılını zelzele olduğu ana, sonrasını ise zarar tespitine benzetebiliriz. Biz bu hastalıkların aşamalarını borderline, birinci safha, ikinci safha, üçüncü safha şeklide dört evreye ayırıyoruz ve hem Ankilozan Spondilit hem Romatoid Artrit rehabilitasyonunda borderline ve birinci düzeyde zaferli neticeler alıyoruz. İrinli romatizmal hastalıklar medikal tıp olarak ‘kesin rehabilitasyonu yok’ denilen hastalık gruplarından olmasına karşın biz, bu iki rahatsızlığın borderline ve birinci safhasında tıbben rehabilitasyonunun muhtemel olduğunu şöyle söylüyoruz. Merkezimizde uygulanan Maraş Akupunktur usulü ile bedendeki immün sistemi ve alerjik tepkinleri dengeleyip tertip edebildiğimiz için borderline ve birinci evrede tuttuğumuz bu rahatsızlıklarda da hastalığın ilerlemesini en az on beş -yirmi sene öteleyerek hastayı koruma altına alabiliyoruz ki bu da şu an için rehabilitasyon anlamına geliyor. Dolayısıyla Ankilozan Spondilit ve Romatoid Artrit hastalığında özellikle borderline ve birinci düzeyinde olan hastalara ve hangi çeşidi olursa olsun imtiyazsız romatizmal hastalıkların tamamında Maraş Akupunktur Rehabilitasyon Protokolünün uygulanmasını, hatta bu hastalıkların rehabilitasyonunda bu rehabilitasyon protokolün acil olarak sosyal güvence kapsamına alınması gerekli olduğunu düşünüyoruz.”

Sabahları şiddetli topuk sızınız varsa dikkat

Sabahları şiddetli topuk sızınız varsa dikkat

Türkiye’de en sık görülen romatizmal hastalıklardan biri olan ankilozan spondilit özellikle 45 yaş altı şahıslarda ortaya çıkıyor. Üç aydan uzun süren bel, sırt ve boyun sızılarıyla kendini gösterebilen ankilozan spondilit hastalığı hakkında bilgi veren Erciyes Üniversitesi İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı, Türkiye Romatoloji Derneği Abonesi Doç. Dr. Soner Şenel, istirahat sonrası görülen topuk sızılarının bu hastalık için ayırıcı bir semptom olabileceğini belirtti. Zamanla, kemik dokuda gelişmeye neden olan ve röntgen çekimlerinde topuk dikeni diye adlandırılan belirtinin ortaya çıkmasına neden olabilen ankilozan spondilit, zamanında teşhis ve rehabilitasyon edilmediği takdirde kalıcı kemik ve eklem zararlarına neden oluyor.

Millet arasında irinli bel-omurga romatizması olarak adlandırılan ankilozan spondilit, ehemmiyetli bir romatizma çeşididir. Türkiye’de en sık görülen irinli romatizma cinsi olan ankilozan spondilit genellikle bel, sırt ve boyun sızılarıyla ortaya çıkar. Cemiyette ankilozan spondilitin rehabilitasyonu olmayan bir hastalık olduğu doğrultusunda yanlış bir kanının bulunduğunu belirten İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Soner Şenel, şunları kaydoldu: “Cemiyetin bu hastalık mevzusunda bilinçlenmesi çok ehemmiyetli. Artık ankilozan spondilitin rehabilitasyonunu daha aktif bir biçimde yapabiliyoruz ve hastaların yaşam niteliğini yükseltebiliyoruz.”

Sabahları şiddetlenen topuk sızısına dikkat edilmeli

Tüm ankilozan spondilit hastalarında olmasa da, çoğunda topuk sızısı görüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Soner Şenel, topuk sızısının ehemmiyetli bir bulgu olduğunu belirterek şunları söyledi: “Hastalık başlangıcı veya seyri esnasında, özellikle sabahları veya istirahat sonrasında topuk sızısı ortaya çıkabilir. Özellikle 45 yaş altı, kilolu olmayan ve ağır fiziksel işlerde çalışmayan şahıslarda görülen ve özellikle istirahat sonrası ortaya çıkan topuk sızısı, ankilozan spondilit hastalığının ehemmiyetli ve spesifik belirtilerinden kabul edilebilmektedir. Topuk sızısı, hastalığın topuktaki entezis, başka bir deyişle tutunma bölgelerini etkilemesi neticesinde oluşmaktadır. Ankilozan spondilitte görülen topuk sızısının sebebi, genellikle ayak tabanındaki adalelerin ve bacak arka grup adalelerinin kalkaneus diye adlandırdığımız topuk kemiğine bağlandığı yerdeki romatizmal tutulumdur.

Zaman içerisinde ayak tabanındaki bu tutulum kemik dokuda gelişmeye neden olmakta ve röntgen çekimlerinde topuk dikeni diye adlandırdığımız belirtinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla 45 yaş evvelinde topuk dikeni tespit etilen hastaların, topuk dikeninin sebebi mevzusunda kesinlikle ankilozan spondilit açısından deneyimli bir doktora, olasıysa romatoloğa erişmesini öneri ediyoruz. Ancak her topuk sızısının romatizmal hastalık bulgusu olmadığını da unutmamak gerekir. Gücenmeye, zorlamaya, ağır yük taşımaya ve uzun süre ayakta kalmaya bağlı mekanik stres sebebiyle de topuk sızısı ortaya çıkabilir. Ayrıca kilolu bayanlarda da menopoz sonrasında, romatizmal kaynaklı olmayan topuk sızısı görülebilir.”

Sebebi ankilozan spondilit olabilir

Ankilozan spondilitin bayan ve erkeklerde aynı oranda görüldüğünü dile getiren Doç. Dr. Soner Şenel şöyle devam etti: “Semptomların 45 yaş altı şahıslarda görülmesi özellikle ehemmiyetlidir. Zira topuk dikeni menopoz sonrası bayanlarda ya da çok fazla kilolu bayanlarda mekanik strese bağlı olarak da görülebilir. Ya da ilerleyen yaşlarda kireçlenmenin bir belirtisi olarak karşımıza çıkabilir. Ankilozan spondilitin teşhisi için fiziksel tetkik gerekir. Sonrasında yan ayak grafisiyle topuk dikeni görüntülenebilir. Bazı hastalarda sızı olmasına karşın kemikte bir farklılık oluşmadığı için röntgende topuk dikeni görünmeyebilir ama bu bir problem olmadığı anlamına gelmez.

Hastanın sızısı ve şikâyeti varsa, fizik tetkik belirtisi varsa, bu da tek başına anlamlıdır. Bu hastalık kemiklerde gelişmeye neden olduğu için, teşhis ve rehabilitasyonda geç kalınması neticesinde omurga kemiklerinde, kalça kemiklerinde ve eklemlerde bozulmalar alana gelebilir. Zamanla ilerleyen bu bozulmalarla hastaların yaşam niteliği çok düşer. Çalışmayı, konut işi yapmayı ve yevmiye yaşamı banal bir biçimde sürdürmeyi güçleştirir. Bu sebeple özellikle 45 yaş altı şahıslar, üç aydan uzun süren bel, sırt ve boyun sızıları ve özellikle istirahat sonrası görülen topuk sızısı yaşadıkları takdirde zaman kaybetmeden bir romatoloğa görünmelidir.”