Karın sızılarının nedeni

Karın sızılarının nedeni

Bazen fazla kaçan yemeklerden sonra bazense öğrenmediğimizin bir hastalığın ilk bulgusu olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki, yaşadığımız kolay bir karın sızısı dahi bazı vaziyetlerde ciddi bir hastalığın habercisi olabiliyor. Avrasya Hastanesi’nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşegül Navdar, karın sızılarının nedenlerini anlatıyor.

Epigastrik sızılar Mide bölgesindeki sızılar

Genellikle göbek üstünde sezilir. Bu bölgedeki sızıların en sık nedeni gastrittir. Gastritte genellikle mide sızısı tok karına ve birliktesi kabarıklık, hazımsızlık vardır. Mide ülseri sızıları genellikle aç karına ve sırta vuran sızılar biçimindedir. Özellikle gece uykudan uyandırır, yemek yeme bir vakit sızıyı eksiltir. Mide kanserinde sızı şiddetli ve birliktesi bulantı, iştahsızlık, kilo kaybı vardır. Bu bölgede daha az sıklıkta sızı nedeni pankreas bezi cerahati ve pankreas kanseridir. Pankreas kanserinde sızı genellikle mide sızısıyla karışır. Mide bölgesinde başlayıp kuşak gibi beli saran sızılardır. Genellikle öne eğilince hafifler. Mide delinmesinde sızı göbek üstünde başlar. Şiddetli kıvrandırıcı sızıdır. Sızı göbek üstünden başlayıp tüm karına dağılır.

Karın sağ üst bölge sızıları

Öncelikle bu bölgede bulunan uzuvların Safra kesesi, karaciğer, sağ böbrek, safra yolları, bağırsakların sağ kesesi sızılı hastalıkları düşünülmelidir. Safra kesesi ve safra yollarına bağlı sızılar: Safra taşlarında sızı karın sağ üst bölgesinde dinlenir. Sızı sıklıkla ağır yağlı yemeklerden sonra görülür, kabarıklık ve gaz şikayeti vardır. Safra kesesinde taşlı veya taşsız irin olduğu zaman sızı daha şiddetli ve kesintisizdir. Birliktesi bulantı, kusma ateş olabilir. Şayet safra yollarında taşa bağlı tıkanıklık varsa sızıyla beraber sarılıkta olur. Safra kesesi sızılarında sızı sırta ve sağ omuza dağılabilir. Karaciğer hastalıklarında sızı sağ üst bölgede ve künt sızı biçimindedir. Viral hepatitlerde sızı evvel mide bölgesinden başlar bulantı şiddetli iştahsızlık ve idrar renginde koyulaşma vardır. Bir kaç gün sonra sızı sağda karaciğer bölgesinde aşikarlaşır. Karaciğer kanserinde sızı daha şiddetli ve birliktesi kilo kaybı vardır. Bazen sarılıkta olabilir. Bağırsak kanserinde ve değişik bağırsak hastalıklarında bu bölgede sızı olabilir.

Karın sağ alt bölge sızıları

Apandisit, idrar yolları, sağ yumurtalık bağırsakların bir kısmı buradadır ve bu uzuvların hastalıklarında sızı bu bölgede dinlenir. Akut apandisit de sızı genellikle mide bölgesinde başlar ve tüm karına dağılır. Hastalık ilerledikçe sızı sağ alt bölgede yerleşmeye başlar. Birliktesi ateş bulantı iştahsızlık vardır. İdrar yolları cerahatinde sağ ve sol karın alt bölgelerde özellikle boşluklarda sızı olabilir. Böbrek taşı düşüren hastalarda taşın düştüğü yere bağlı olarak sağ ya da sol tarafta şiddetli kıvrandırıcı kusmanın eşlik ettiği sızılar olur. Şiddetli sızı boşluklardan başlayıp kasıklara ve bacaklara dağılır. Birliktesi idrara sık çıkma idrar yaparken yanma ve idrar renginde koyulaşma olur.

Karın sol alt bölge sızıları

Bu bölgede sağda olduğu gibi idrar yolları, yumurtalık ve bağırsaklar mevcut. Sızı sıklıkla irin bağırsak belirtiyi kolit , sütun kanseri, yumurtalık, idrar yolları cerahati ve idrar yolları taşları görülür. Kolitte karın sızısı sol alt kadranda olur. Birliktesi kabızlık ve kabarıklık vardır bazı vaziyetlerde ishal de olabilir. Bağırsak kanserlerinde de sızı bu bölgede gözlemlenebilir. Bu hastalarda genellikle kabızlık ve kanama vardır.

Karın sol üst bölge sızıları

Bu bölgede dalak, bağırsak, böbrek, pankreasa ait hastalıklarda sızı olabilir.

Karın göbek altı bölge sızıları

İdrar yolları ve bağırsak hastalıklarında bu bölgede sızı dinlenir. Bu bölgedeki en sık sızı nedeni sistiktir. İdrar yolu enfeksiyonu sızıyla beraber idrar renginde koyulaşma ve idrara sık çıkma olur. Karın sızılarında tanı öncelikle hastanın şikayetleri ve tetkiki ile başlar.

Pankreas irini en çok safra kesesi taşına bağlı

11 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

Pankreas irini en çok safra kesesi taşına bağlı

Safra kesesi taşı sık tesadüfülen sıhhat problemlerinden biri. Türkiye’de görülme oranı popülasyonun %10’u etrafında. Bir öbür deyişle her 10 şahıstan birinde safra kesesi taşı bulunmakta. Safra kesesi taşları karın sızısına, akut safra kesesi cerahatine ve akut pankreatite neden olabilir. Kese taşlarının karmaşıklıkları içerisinde en riskli olanı akut pankreatittir.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Karaciğer, Safra Yolları ve Pankreas Cerrahi Birimi öğretim azası Prof. Dr. Kaan Karayalçın “Akut Pankreatit” ‘i anlattı.

Pankreas irini yangısı olarak da adlandırılan akut pankreatit ülkemizde en sık safra kesesi taşlarına bağlı olarak oluştuğunu belirten Dr. Karayalçın, safra kesesinden ana safra kanalına düşen taşların, pankreatit kanalını geçici olarak tıkadığına ve bunun pankreatite yol açabileceğine dikkat çekti.

Bilier pankreatitseniz safra kesesi operasyonu olmanız koşul

5 ile 7 günlük sağlık kurumu uyuyuşu ile hakimiyet alınan pankreatit, safra taşına bağlı olan pankreatitlerin tekerrür büyümemesi için safra kesesi operasyonunu gerektirmektedir. Pankreatit teşhisi sonrası hastaların safra kesesi operasyonu olmamasının kusurlu bir uygulama olduğunu vurgulayan Prof Dr. Kaan Karayalçın, pankreatit rehabilitasyonunun hemen ardından safra kesesi taşı operasyonunun ertelendiğini ya da hiç yapılmadığının altını çiziyor. Pankreatit teşhisi sonrası hakimiyet altına alınan pankreatitin yinelememesi için safra kesesi operasyonunun alınabilecek en ehemmiyetli önlem olduğunun da bilgisini paylaşıyor.

Safra kesesi alınmaz ve pankreatit tekerrürlerse ne olur?

İlk saldırının problemsiz atlatılması ikincisinin de aynı biçimde izleyeceği anlamına gelmediğini belirten Karayalçın, ilk pankreatit hamlesini hastaların çoğunluğunun safra kesesi taşlarının farkında olmadan atlattığını kaydoldu. Dr. Karayalçın ayrıca ikinci saldırının olmasını yasaklama ve hayatı tehdit eden bir hastalıktan kurtulma imkânı varken bunu değerlendirmemenin doğru bir yaklaşım olmadığının da altını çizdi.