Gözler kanserin ipuçlarını veriyor

Gözler kanserin ipuçlarını veriyor

Dış dünyayı anlama ve etkileşim kurma mevzusundaki en ehemmiyetli uzuv olan gözlerde oluşabilecek kanser cinslerinin bakımsızlık edilmesi, görmede ciddi kayıplara yol açabilecek meseleler ile karşı karşıya kalınmasına neden olabiliyor. Ülkemizde ise, kanser ile hayatlarını sürdürenlerin rakamı her geçen sene çoğalmaya devam ediyor. Gözlerde görülen kanser cinsleri ve kanserin gözlerde oluşturduğu tesirler hakkında cemiyet şuurunun çoğalmasının ehemmiyetine dikkat sürükleyen Prof. Dr. Samuray Tuncer, göz tetkiklerinin ehemmiyetinden bahsetti.

göz

Rutin göz tetkikleri ile erken teşhis mümkün

Gözlerimiz, pek çok değişik kanser cinsinin ipuçlarını da içlerinde barındırıyor. 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde milletin bu mevzuda bilinçlenmesinin ehemmiyetine dikkat sürükleyen Prof. Dr. Tuncer, göz dibinde gözlemlenen lezyonların, gözde oluşabilecek kanserlerin yanı gizeme, sistematik kanser cinslerinin parçası da olabileceğini belirtiyor. Rutin göz tetkikleri sayesinde; lenf, meme, cilt, prostat ve akciğer gibi kanser cinslerinin yanı gizeme, gözde oluşan melanom urunun da basitlikle teşhis edilebildiğine dikkat sürükleyen Prof. Dr. Tuncer, bu tetkikler sayesinde pek çok hastanın yaşamının bile kurtulduğuna dikkat sürüklüyor. Özellikle çocukluk ve bebeklik yarıyılında, rutin tetkikler sayesinde retinoblastom gibi göz içinde görülen kanserlerin erken teşhis ile rehabilitasyonuna başlanması, hastalığın elimine edilebilmesi ve görme yetisinin korunması açısından büyük ehemmiyet taşıyor.

göz

Bulguları dikkate almak yaşam kurtarabiliyor

Erişkinlerde en sık görülen göz içi kanseri cinsinin koroid melanomu olduğunu belirten Prof. Dr. Tuncer, “Koroid melanomu, görmede eksilme ve bulanma, gözün görünümünde başkalaşımlar, ışık çakmaları, siyah gölgeler ve çarpık görme gibi bulgular ile kendisini gösteriyor. Bu bulgulara ek olarak, gözün iris kısmında oluşan ve giderek gelişen kara noktalar, gözde iritasyon, kızarıklık ve görüş açısının daralması da gözde kanserin habercisi olabilir. Bu bulguları dikkate almak ve süratlice göz dibi tetkiklerinin asıllaştırılması, pek çok değişik kanser cinsinin de teşhisinde dayanakçı olmasının yanı gizeme, kimi hastalar için hayat ile vefat arasındaki farkı yaratabiliyor. Ancak kimi vaziyetlerdeki hastalarda, göz içinde melanom oluşmasına karşın yukarıyada bahsedilen bulguların hiçbiri gözlemlenmiyor. İşte bu noktada hastalığın farkına varılması, rutin göz tetkiklerini kumpaslı olarak reelleştirmeyen bir şahıs için imkânsız hale geliyor” diyor.

göz

Doğru rehabilitasyon tercihi çok ehemmiyetli

Doğru rehabilitasyon usulünün seçilmesi sürecinde hastanın yaşı, göz kanserinin pozisyonu, genel sıhhat gidişatı ve kanserin dağılmış olup olmadığının göz önünde bulundurulduğunu belirten Prof. Dr. Tuncer, “Göz kanserinin rehabilitasyonunda; cerrahi müdahale, lazer rehabilitasyonu, ışınım rehabilitasyonu, kriyoterapi, monoklonar antikorlar ve kemoterapi gibi pek çok değişik rehabilitasyon usulü kullanılabiliyor. Hastalığın ortadan kaldırılması ve hastanın genel sıhhatinin korunması ismine, doğru rehabilitasyon usulünün seçilmesi ise çok büyük ehemmiyet taşıyor. Bu noktada, göz ve göz etrafı tetkikini yapan hekimin uzmanlığı ve deneyimi tanımlayıcı olacaktır. Özellikle erken teşhis edilmiş ve minik çaplı göz kanserlerinde, gözde hiçbir biçim ve işlev kaybına yol açmadan müdahalede bulunulabiliyor. Bu nedenden dolayı, gözlerinde rahatsızlık veren rastgele bir bulgu fark eden şahısların süratlice tetkike yönelmeleri ve lüzumlu tedbirleri almasını, bir doktor olarak öneri ediyorum” diyerek laflarını bitiriyor.

göz

Muhtemel göz kanseri bulguları

– Flu görüş

– Ani görüş kayıpları

– Görüş alanında ortaya çıkan hareketli nokta veya çizgiler, ışık parlamaları

– Görme alanı kaybı

– Gözün renkli kısmında ortaya çıkan koyu nokta veya kir

– Gözbebeğinin biçiminde veya büyüklüğünde metamorfoz

– Gözün göz yuvasındaki natürel konumundan kayması veya dışarı doğru çıkması

– Gözde kızarma veya ışığa karşı hassasiyet

Kanserin ipucusu gözdeki lezyonlar olabilir

31 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

Kanserin ipucusu gözdeki lezyonlar olabilir

Dünya Kanserle Savaş Haftası’nda hastalık mevzusunda cemiyetin bilinçlenmesi gerektiğine dikkat sürükleyen Prof. Dr. Samuray Tuncer, “Hakikatleştirilecek ayrıntılı bir göz tetkiki ile bazı kanser cinsleri gözden tespit edilebiliyor. Bu nedenden dolayı rutin göz tetkiklerinin asıllaştırılması; şeker, yüksek tansiyon ve bağışıklık sistemi rahatsızlıkları gibi problemlerin yanı gizeme, kanser hadiselerinin de erken teşhisinin konulması açısından büyük rol oynuyor” diyor.

Erken teşhis ehemmiyetli netice verir

Dünyaya açılan pencerelerimiz olan gözlerimizin, bedenimizde kanser de dahil olmak üzere pek çok rahatsızlık hakkında ehemmiyetli ipuçları barındırdığının altını çizen Prof. Dr. Samuray Tuncer, “Göz tetkiklerinde, göz dibindeki pek çok değişik doku tespit edilebiliyor. Bu dokular gözde oluşan bir rahatsızlığın ön bulguları olabilmenin yanı gizeme, sistematik bir kanser cinsinin bulguları da olabilirler. gözlerde oluşabilecek melanom gibi, erken teşhisi kimi gidişatlarda hayati ehemmiyet taşıyan kanser cinslerini de tespit etmemize dayanakçı olabiliyor. Özellikle minik çocuklar ve bebekler, gözlerindeki problemlerin farkına belli bir yaşa gelene kadar varamıyor. Bebeklerin gözünde oluşabilecek beyaz parlamalar, retinoblastom ismi verilen göz içi kanserinin bile habercisi olabilir. Tüm bu nedenlerden dolayı, yeni doğan bebekler dahil herkese göz tetkiklerini kumpaslı olarak yaptırmalarını öneri ediyoruz” diyor.

En sık görülen göz içi kanseri

Erişkinlerde en sık gözlemlenen göz içi urunun koroid melanomu olduğunu belirten Prof. Dr. Samuray Tuncer, “Koroid melanomu, kendisini görmede eksilme, ışık çakmaları, siyah gölgeler oluşması ve çarpık görme gibi bulgular ile gösteriyor. Ancak bu bulgular, hastalığa sahip şahısların üçte birinde kendisini göstermeyebiliyor. Bunun fark edilmesi için kumpaslı tetkik gerektiriyor. Hekim deneyimi, gözün dışındaki sert beyaz katman skleraya dikişle uygulanan radyoaktif plak rehabilitasyonunda galibiyet için en ehemmiyetli faktörlerin başında geliyor. Bu uygulama, hastaların gereksinimlerine göre hazırlanıyor ve özel bir bilgisayar programı aracılığı ile uygulanıyor. Bu gibi rehabilitasyonlara başlanmadan evvel en ehemmiyetli nokta ise, hastaların doğru olarak bilgilendirilmesidir.” ifadelerini kullanıyor.

Göz dibi tetkiki ile kanser teşhisi

13 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

Göz dibi tetkiki ile kanser teşhisi

Göz dibi tetkiki ile muhtelif kanser cinslerinin belirtileri erken teşhis edilebilir. Yaşama bakan penceremiz olarak belirlediğimiz gözlerimiz, bedenimizin değişik bölgelerindeki hastalıkların da en ehemmiyetli habercisi olabiliyor. Meme kanserinden prostat kanserine, kan kanserinden akciğer kanserine kadar bir hayli hastalığın belirtilerinin göz tetkikleri sırasında tespit edilmesi hayati ehemmiyet taşıyor.

Ülkemizde her sene 170.000 yeni kanser hadisesi görülürken, bu hastalıklarla hayatlarını sürdürenlerin rakamı ise her geçen gün çoğalıyor. 400.000 ortamında kanser hastasının görüldüğü ülkemizde, hastalık mevzusunda cemiyetimizin bilinçlendirilmesinin büyük ehemmiyet taşıdığına ve erken teşhisin ehemmiyetine dikkat sürükleyen Dünyagöz Etiler’den Prof. Dr. Samuray Tuncer, rutin göz tetkiklerinin; şeker, yüksek tansiyon, bağışıklık sistemi rahatsızlıkları gibi değişik hastalıkların yanı gizeme, kanser olaylarında da erken ve ilk teşhisin konulmasında büyük rol oynadığının altını çizdi.

göz muayene

Erken teşhis için rutin göz ve göz dibi tetkiki

Gözlerimiz, günümüzün hastalığı olan kanserle alakalı büyük ipuçlarını içinde barındırıyor. Prof. Dr. Samuray Tuncer, göz dibinde bir hayli lezyon görülebildiğini, bu lezyonların sistemik bir kanserin parçası olabileceği gibi, başlı başına gözden kaynaklanan makûs mizaçlı urlar olabileceğini vurguluyor. Bu tetkikler sayesinde; miyop, hipermetrop ve şaşılık gibi kolay rahatsızlıkların yanı gizeme; bazen gözde melanom, bazen de akciğer, prostat, lenf, meme ve cilt kanseri gibi erken teşhisi ehemmiyetli kanser cinslerinin belirtilerinin de tespit edilebildiğini belirten Dr. Samuray Tuncer, herkese göz tetkiklerini kumpaslı olarak yaptırmalarını öneri ediyor.

göz parlaması

Göz parlamalarına dikkat

Ufak yaştaki çocuk ve bebekler, göz problemlerini 7-8 yaşlarına kadar bildiremediklerinden dolayı, bu yaşlara kadar göz tetkiklerinin önemsememe edilmemesi büyük bir ehemmiyet taşıyor. Özellikle bebeklerin gözbebeklerinde gözlemlenen beyaz parlamalar, retinoblastom adlı göz içi kanserinin habercisi olabiliyor. Bu rahatsızlığın %95’i 5 yaş evveli çocuklara yapılan tetkikler sayesinde tespit edilirken, ana bulguları göz bebeklerindeki beyaz parlama ve şaşılık olarak öne çıkıyor.

Erişkinlerde en sık görülen göz içi kanseri: Koroid Melanomu

Erişkinlerde en sık tesadüfülen ur olan koroid melanomu, görme azlığı, gözde ışık çakmaları, siyah gölgeler ve çarpık görme gibi bulgular ile kendisini göstermesine karşın, bu rahatsızlığa sahip hastaların üçte birinde hiçbir bulgu gözlemlenemiyor. Prof. Dr. Samuray Tuncer, hastada rastgele bir şikayetin olmamasının, hastalığın farkına varılmasını rutin göz tetkikleri olmayan bir birey için imkânsız hale getirdiği mevzusunda ihtarda bulunuyor.

göz hastalıkları

Radyoaktif plak rehabilitasyonu netice veriyor

Göz içi urlarının rehabilitasyonunda en gelişmiş ve altın standard teknoloji olan radyoaktif plak rehabilitasyonu, özellikle erişkinlerde sıkça görülen koroid melanomunun rehabilitasyonunda uygulanıyor. Gözün en dışındaki sert beyaz katman olan skleraya dikişlerle uygulanan plakların aktifliği, harekâtı asıllaştıran hekimin deneyimiyle de doğru orantılı. Radyoaktif plak uygulaması, hastanın lüzumlarına göre hazırlanırken, uygulamasında özel bilgisayar programları kullanılıyor.

Hudut, dil, din ve ırk tanımaksızın insanlığın günümüzdeki en büyük meselelerinden biri haline gelen kanser hastalıklarının üçte biri, hayat seçimleri, sıhhatli bir yaşam ve rutinleştirilmiş sıhhat hakimiyetleri sayesinde önlenebiliyor.

Prof. Dr. Samuray Tuncer, gözbebeğinin geliştirilerek gözdibi tetkiki yapılmasının bir hayli iyi ya da makûs mizaçlı urun erken teşhis edilmesine imkân sağladığını belirtiyor. Bazen yaşam kurtarıcı da olabilen bu tetkiklerin kumpaslı olarak yapılması vakanın ciddiyetini daha da artırıyor.