Renk âmâlığı hastalığında bayanlar taşıyıcı

Renk âmâlığı hastalığında bayanlar taşıyıcı

Dünya üzerindeki erkeklerin yüzde 8’i, bayanların ise yüzde 0,5’i renk âmâyı. Renk âmâlığı hastalığı genetik yolla taşınıyor. Genetik bir bozukluk neticeyi oluşan hastalık, dünya çapında 180 milyon şahsı etkiliyor. En sık karşılaşılan tipi yeşil ve kırmızı renkleri ayırt edememe. Renk görme bozukluğu ile görme besbelliliği arasında bir iletişim yok. Başka Bir Deyişle renk âmâyı olan birey gözlük kullanmadan uzağı ve yakını rahatça görebildiği gibi, miyop, hipermetrop veya astigmat da olabiliyor.

Test yaptırın

Hastalığın cinsiyete bağımlı olarak genle geçtiğini, başka bir deyişle bayanların taşıyıcı olduğunu anlatan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, “Bayanlar hastalığın belirtilerini göstermezken erkeklerde hastalık belirgin olur. İrsiyetsel renk bozukluğu olan hastaların çoğu, kendilerini banal varsayırlar ve hastalığı taşıdıklarının farkında olmazlar. Zira doğumdan beri renkleri hiçbir zaman doğru olarak idrak etmemişlerdir. Misalin kırmızı ve yeşil renk âmâlığı olan bir birey kendisine kırmızı-yeşil renk gösterildiğinde bunu kendine has bir biçimde algılar. Bu sebeple renk âmâlığı ancak bir renk görme testi uygulandığına tespit etilebilir” dedi.

Günlük yaşamda mesele yaratıyor

Renk âmâlığı hastalığı, bir canlının görme merkezinde özel bir pigment molekülünün bulunmaması veya gerektiğinden az bulunması olarak belirlendiğini belirten Dr. Atabey, renk âmâyı olan şahısların günlük yaşamda bir hayli güçlükle karşı karşıya kaldığını söyleyerek şöyle konuştu: “Mesela trafik ışıklarını ayırt etmede, tekstil sektöründe çalışanların renk ayırt etmelerinde, haritaların renk kodlarını okumada, bir hayli makinenin çalışma gidişatını gösteren renkli minik ışıkları ayırt etmede zorlanırlar. Mektep çağındaki çocuklar fotoğraf yaparken objelerin renklerini yanlış seçmekte ve bu surattan derslerdeki galibiyetleri düşük olabilmektedir.”

Renk âmâlığının ilaçla veya operasyonla rehabilitasyonu bulunmuyor ancak özel bir lens sistemiyle hastalarının şikayetleri düzenlenebiliyor.

Gözünüzde kırmızılık varsa dikkat

Gözünüzde kırmızılık varsa dikkat

Çocuklarda ya da erişkinlerde en sık tesadüfülen göz hastalığının kırmızı göz olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, “Gözdeki kırmızılığın nedeni konjonktiva katmanındaki kan damarlarının fazla derecede genişleyerek bariz olmasındandır. Konjonktiva katmanı gözün beyaz kısmının üzerinde olan ince çeperimsi katmandır. Banalde çok rakamda kan damarı taşısa da damarların çok ince olmasından dolayı damarlar belirli değildir ve katman beyazımsı gözükür. Ancak rastgele bir sebeple damarlar daha bariz hale geldiğinde kırmızı renge bürünmektedir” biçiminde konuştu.

Kırmızı gözün sebebi enfeksiyon olabilir

Kırmızı göz hastalığının en sık nedeninin enfeksiyonlar olduğunu dile getiren Op. Dr. Atabay, “Bakterilere bağlı oluşan enfeksiyonlarda ek olarak sekresyon oluşarak hastada çapaklanma olmaktadır. Hastalığın en suçsuz olanıdır. Viral etmenlere bağlı oluşan enfeksiyonlar en kırmızı, hatta kanama odakları oluşturan hastalıktır. Çok bulaşıcıdır. Uzun süreli olabilir, kornea tutulumlarına neden olabilmektedir. Göz kornea katmanı hastalıklarından biri olan kornea ülseri ise oldukça ehemmiyetli olan ve gözde kirler oluşturarak görmede eksilmelere neden olan bir hastalıktır. Allerik konjonktivitler ile özellikle göze kaşıma sonrasında bariz kanlanma odakları olmaktadır. Göz travmaları diğer bir kırmızı göz sebebidir. Göz konjonkivasında travmaya bağlı kanama, yırtılma sebebiyle olabilmektedir. Operasyon ile rehabilitasyon gerektirebilir. Kendiliğinden olan ve genelde hastanın farkında olmadığı, etrafındakilerin uyardığı kırmızı göz sebebi subkonjonktival hemoraji olarak adlandırılır. Genelde hipertansiyon nedeniyle olmaktadır. Hastalar için uyarıcıdır. Bedende zorlanma nedeni ile olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Bağışıklık sistemi hastalığı

Diğer bir ehemmiyetli kırmızı göz nedeninin ise üveit hastalığı olduğunu söyleyen Op. Dr. Atabay, “Üveit hastalığı gözde bariz görme kayıplarına neden olabilen immun sistem hastalığıdır. Silyer enjeksiyon dediğimiz değişik bir kırmızı göz hastalığına neden olur ve görme azlığı ile beraberdir. Bunlardan daha başka olarak glokom başka bir deyişle göz tansiyonu gibi, göz kuruluğu gibi pek çok değişik hastalıklar kırmızı göz nedeni olabilmektedir. Her hastalığın rehabilitasyonu değişiktir, bir hastalık için verilecek rehabilitasyon diğer hastalık için mahzurlu olabilir. Bu sebeple hastalarımızdan telefon veya mail ile kırmızı göz belirtilerini bahsetmeleri ile tetkik olmadan tanı koymak kusurlu veya noksan olabilir. Bu biçimde tetkik etmeden rehabilitasyon vermek ise doğru değildir. Tüm bu nedenler için kırmızı göz hastalığımız var ise kesinlikle en kısa zamanda göz hastalıkları uzmanı tetkiki olmalarını önermekteyiz” diye konuştu.