Gözlerinizi ovalamayın

Gözlerinizi ovalamayın

Liv Hospital Ankara Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sibel Şalvarlı alerjisi olanları gözlerini ovuşturmama ve kaşımamaları gerektiği mevzusunda uyardı. Keratokonus hastalığının erken teşhisine dikkati sürükleyen Şalvarlı, hastalığın rehabilitasyon edilmemesi gidişatında kornea nakli ile sonuçlanabileceğini vurguladı.

Keratokonus nedir?

Gözün kesintisiz ovuşturulması, kaşınması neticeyi korneadaki kollagen lifler cılızlar, hafifler, uzar bu gidişat korneada incelme, biçim bozukluğu ve görme merkezinde alt kaymaya neden olur. Buna keratokonus denir. Bu gidişat ilerleyicidir. Hastanın gözlük dereceleri kesintisiz değişir, numaraları çoğalır, astigmat oluşur, hastalar sık sık gözlük değiştirse de yeni gözlüklerle de net göremezler.

Bulguları nelerdir?

• Gözlük numaralarının süratle ilerlemesi
• Ağırlıklı olarak astigmat çoğalışı
• Net görememe ve fluluk
• Gözlük numarası sık değiştiği halde net görememe
• Hayalet imajlar ve söylenemeyen ışık hassasiyeti

Erken teşhis edilebilir

Keratokonusta hastalık ilerleyici olduğundan erken teşhis çok ehemmiyetlidir. Hastalığın teşhisinde topografi denilen kornea haritalarının çekilmesi gerekir. Hastalığın ilk bulguları korneanın arka suratında ortaya çıkar. Yalnızca korneanın ön suratını gösteren haritalarla erken belirtiler gözden kaçabilir. Erken teşhis için korneanın ön ve arka suratını değerlendirme ihtimali sağlayan ileriteknoloji, topografi makineleri gerekir.

İleri düzeyde kornea nakli gerekebilir

Kornea, saat sırçayı gibi gözün ön suratını örten ve resim aygıtının nesneline eş rol oynayan en ehemmiyetli katman olduğundan net görüşte kritik rol oynar. Keratokonus korneayı etkilediğinden hastada ilerleyici astigmata yol açar. Erken safhada tutulursa korneal kollagen çapraz bağlama veya crosslinking CCL ismi verilen operasyonla hastalığın ilerlemesi durdurulabilir. Bu hastalığı durdurucu tesire sahip tek rehabilitasyon usulüdür. Ancak teşhiste geç kalınırsa kornea çok inceldiğinde ve hastalık ilerlediğinde kornea nakli gerekebilir.

Optilasik sistemi ile göz yanılgılarından kurtulun

Optilasik sistemi ile göz yanılgılarından kurtulun

Gözlerimiz hiç kuşkusuz mucizeyi içinde barındıran, bizi yaşama bağlayan en ehemmiyetli definemiz. Bu surattan standart usullerin dışında şahsa özel uygulanan rehabilitasyon büyük ehemmiyet taşıyor. Kırma yanılgıları başka bir deyişle miyop, hipermetrop ve astigmat düzenlemede galibiyetle kullanılan Optilasik sistemi sayesinde gözlük ve kontak lensin mesele olmaktan çıktığını söyleyen Liv Hospital Ankara Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sibel Şalvarlı “Optilasikte muhtelif çap ve biçimlerde şahsa özel flap hazırlama olanağı var. Korneanın başlangıçtaki anatomisine sadık kalınarak natürel meyil bozulmadan rehabilitasyon yapılabilir, bu da lazere bağlı istenmeyen yansıma ve kamaşmaların yaradılışını maniler” diyor.

Korneanın natürel meyli bozulmuyor

Optilasikte 200 kHz süratinde femtosaniye lazer aygıtı ile korneadan bıçaksız ve lazerle 6 saniyede flap ismi verilen ince bir katman kaldırılır. Optilasik değişik çap ve biçimlerde şahsa özel flap hazırlama olanağı verir. Operasyonun ikinci evresinde kullanılan excimer lazer makinesinin teknolojisi sayesinde korneanın natürel anatomisine sadık kalınarak başlangıçtaki natürel meyil bozulmadan rehabilitasyon yapılabilir. Bu da lazere bağlı istenmeyen yansıma ve kamaşmaların yaradılışını maniler. Optilasik’te refraktif suit denilen sistem kullanılır. Birbirleriyle dolaysız irtibatlı son teknoloji muayene makineleri ile alınan ölçümler ameliyathanede 200 kHz süratinde femtosaniye lazer ve 500 Hz süratinde excimer laser aygıtlarına anında iletir. Bu sistem sayesinde teknisyen ve doktora bağlı yanılgılı bilgi aktarımı tehlikeyi ortadan kalkmış olur.

Yansımalar da rehabilitasyon ediliyor

Excimer lazerde günümüzde yalnızca kırma yanılgıları değil, gözdeki yansımalar da rehabilitasyon edilir. Wave front gözdeki yansıma ve kamaşmaları ölçen, matematiksel olarak hesaplayarak bu bilgileri lazer sistemine aktaran ve buna direnerek şahsa özel rehabilitasyon imkânı sağlayan teknolojidir. Optilasik teknolojisi ile başka hiçbir sistemde olmayan bireyin göz yapısına göre dört değişik şahsa özel alternatifi ile her hastada yüksek nitelikte netice alınabilir, hakikat anlamda şahsa özel rehabilitasyonlar uygulanabilir.

Harekât süresi kısalıyor

Optilasik ile kontakt lens takmaya tüketilen müddette göz sıhhatine kavuşmak olası olabiliyor. Yüksek süratte kesi yapabilen femto saniye lazer ve excimer lazer aygıtı ile rehabilitasyon zaferinde ehemmiyetli bir parametre olan stromal müesseseye yasaklanarak harekât süresi kısalıyor ve öngörülen neticelerden sapma en aza iniyor. Yüksek süratlerde çalışan lazerlerde göz hareketlerinin de çok süratli takibi gerekir. Optilasikte 1050 Hz süratte göz hareketlerini 6 değişik dingilde takip edebilen eye tracker denilen göz takip sistemi sayesinde lazer esnasında hastanın göz hareketlerine bağlı büyüyecek noksan düzenleme ve desantralizasyon yasaklanmış olur.