2 milyon şahıs kanser olacak

2 milyon şahıs kanser olacak

Sağlık Bakanlığı’nın 2023 projeksiyonuna göre; her sene muhtelif sebeplerle 175 bin yeni kanser olayı ortaya çıkarken bu sayı 2023’de 300 bine çıkacak. Bilgilere göre 2023’de kanser hastası rakamının 2 milyonu aşması bekleniyor..

Dünya Sağlık Teşkilatı bilgilerine göre ise her sene 8.2 milyon şahıs kanser nedenine can veriyor. Son 4 senede dünya genelinde kanser sıklığı yüzde 11 çoğalış göstererek, senelik 14 milyon yeni hadiseye erişti. Ayrıca dünyada kanserin görülme sürati 100 binde 350 olarak kaydolundu. Dünyada tüm vefatların yüzde 13’ünün kanserden kaynaklandığı belirtildi.

5 bireyden 1’i kanser

Türkiye’de ise vefatlarda ilk sırada kalp krizi; ikinci sırada kanser geliyor. Vefat sebepleri arasında yüzde 20.7 olarak ilk sıralarda yer alan kanserin görülme sürati binde 2.8 olarak kayıtlara geçti. Başka Bir Deyişle can veren her 5 bireyden 1’i kanserden yaşamını kaybediyor. Her sene vasati 80 bin şahıs kanser sebebiyle hayatını yitiriyor.

2023 senesinde ise kanserin görülme süratinin binde 4’e yükseleceği aktarıldı. Bakanlık bilgilerine göre, Türkiye’de erkeklerde en sık yüzde 25’lik olaranla akciğer kanseri ilk sırada yer alıyor.