Anjiyo ile alakalı öğrenilmesi gerekenler

Anjiyo ile alakalı öğrenilmesi gerekenler

Anjiyo, kalp ve damar hastalıkları açısından meseleyi olan şahısların damarlarına ince tüplerle girilmesi ve bu sayede damarlardaki tıkanıklıkların ve diğer meselelerin teşhis edilmesini sağlar. Anjiyo uygulaması kasıktan, el bileğinden ve kol bölgesinden olan arter girişinden yapılabilir. Bununla kalpte, beyinde, gözlerde ve bacaklara alana gelmiş olan meseleler teşhis edilebilir.

Anjiyo harekâtı

Anjiyo harekâtı için hastalara evvelinde bazı hazırlıklar yapılır. Bu hazırlıklar bitirildikten sonra, hasta anjiyo yapılacak odaya alınır. Hastanın hangi bölgesinden harekât yapılacaksa, bu alan dezenfekte edilir. Bu alanın dışındaki bölgeler sterilize örtüler kullanılarak kapatılır. Bu gidişatta hastada yalnızca anjiyonun yapılacağı alanla, baş bölgesi sarihte kalmış olur. Anjiyo yerel anestezi altında uygulanır. Gerekirse anjiyo evvelinde hastanın hafiflemesi için sedatif ilaçlar kullanılması gerekebilir. Kasık, bilek ya da kol bölgesine başka bir deyişle anjiyonun yapılacağı yere uygun ince tüplerden takılır. Tüpün içinden ondan daha ince olan bir tüp sokularak, bedende hangi bölge araştırılacaksa oraya kadar tüp ilerletilir. Bedendeki tüm damarlar birbiriyle irtibatlı olduğundan, hiç zorlanmadan damarlar aracılığıyla istenen bölgeye erişilir. Bu esnada yapılan harekâtın hepsi dışarıdan monitörden izlenir. Böylece kalpte bulunan koroner damarların çıkışına kadar gidilir. Bu düzeyde bedene ilaçlı bir akışkan enjekte edilir. Bununla damarların fotoğrafları çekilir. Böylece damarlardaki tıkanıklıklar ve diğer meseleler rahatlıkla tanımlanır.

10 15 dakika sürer

Anjiyo sırasında yapılan operasyonların süresi vasati 10-15 dakika kadar sürer. Bu harekâtın ardından anjiyo için girilen bölgeye baskı uygulanır ve kanama olmaması içi tedbir alınır. Şayet anjiyo kasıktan yapıldıysa, hastanın en az 6 saat gözlem altında yakalanması gerekir. Koldan ve bilekten yapılan anjiyoda ise, hastanın 1 saat kadar gözlem altında kalması yeterli olur.

Anjiyonun tehlikeleri var mı

Anjiyo uygulaması basit bir harekât olsa da, bazı tehlikeleri olabilir. Ancak bereketli tesirleri korunduğunda, tehlikelerin ne kadar ehemmiyetsiz olduğu görülebilir. Kasıktan yapılan uygulamada harekât sonundaki baskının doğru yapılmaması halinde, dizlere kadar inen morarmalar alana gelebilir. Şayet hasta kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsa, bu kanama olması açısından tehlike taşıyacaktır. Anjiyo yapılan alanda kanama olması halinde, şişlik ve morarma oluşabilir. Harekât yapılırken arter girişinin yaralanması mevzubahisi olabilir. Bunun iyileştirilmesi için, hastaya başka bir cerrahi uygulama yapılması gerekebilir. Şayet hastanın böbrek yetmezliği varsa, hastalığı daha fazla ilerleyebilir. Fakat gerçekten şahsa anjiyo yapılması gerekiyorsa, bu tehlikeler dikkate alınmadan hemen anjiyo uygulanmalıdır.

Yapılan anjiyoyla damarlarda alana gelmiş tıkanıklıklar, yapısal bozukluklar, daralan bölgeler ve uzuvlarda alana gelmiş zararlar basitçe tanımlanabilir. Bununla bacaklarda ve kollarda olan damarlar, beyinde bulunan damarlar, akciğere bağlanan damarlar, kalpteki damarlar, karındaki uzuvlara bağlı olan damarlar rahatlıkla görüntülenebilir. Sıhhatiniz her şeyden ehemmiyetlidir. Bu sebeple vücudunuzun sinyallerini takip etmelisiniz. Zamanında gereken muayenelerin yapılması ve tedbir alınması gerekir. Anjiyo uygulaması da, çok ehemmiyetli rahatsızlıkları tanımlamaya yarayan ehemmiyetli bir muayenedir.

Anjiyo tetkik mi yoksa rehabilitasyon yolu mu

Hastalarda koroner atardamar hastalığının olup olmadığı hakkında en tehlikesiz usul anjiyo uygulamasıdır. Damar sertliğinin tesiriyle koroner atardamarlarda hangi bölgede daralma ya da tıkanma olduğu anjiyo yapılarak tanımlanabilir. Şayet daralma ve tıkanma tanımlanırsa, bu sualin operasyonla ya da stentle rehabilitasyon edilme kararı verilebilir

Anjiyo cinsleri

Anjiyo 3 değişik cinste yapılabilir. Bunlar;

Kontrastlı MR anjiyografi

Çok kesitli BT Bilgisayarlı tomografik : Bu usulde aort anevrizması, yüksek tansiyona neden olan börek atardamar daralmaları, akciğer damarlarındaki pıhtıya bağlı tıkanma başka bir deyişle pulmoner emboli gibi bazı hastalıkların kesin tanısı basitçe konur.

Anjiyo standart ya da teşebbüssel anjiyografi: Bu usulde kasık bölgesi uyuşturularak, kataterle kasıktan girilerek damarların içinden meseleli bölgeye erişilir. Bu sırada bilgisayar ekranından damarların vaziyeti araştırılır. Daralmış damara sokulan kataterle radyoopak ismi verilen özel boyalı bir madde damara vazgeçilir. Bu sayede daralma ve tıkanma olan bölge basitçe tanımlanır.

Hangi vaziyetlerde anjiyo yapılması gerekir

– Hastada şiddetli göğüs sızısı olduğunda, kalp krizi geçirdiyse, teşebbüssel olmayan muayenelerde koroner darlık bulguları tespit edildiyse

– Efor testi pozitif çıktıysa

– Akustik sırasında kalp kasılması olanlarda

– Talyum testi sırasında koroner atardamar hastalığı kuşkusu olursa

– Bilgisayar anjiyosu kuşkulu olanlarda

– Kalp kapak hastalığı olanlarda

– Kalp operasyonu dışında, şeker hastası olup ehemmiyetli bir operasyon geçirecek olanlarda

– By pass olan hastalarda hakimiyet emelli olarak

– 40 yaş üzerindeki ehemmiyetli operasyon geçirecek olanlarda

– Stent takılmış olan hastalarda hakimiyet emelli olarak anjiyo uygulanır

Anjiyo hangi vaziyetlerde koldan hangi vaziyetlerde kasıktan yapılır

Hastada kasık damarlarında tıkanma varsa, çatallanma bölgelerinde darlık olduğunda, fazla kireçli olan kıvrımlı ince damarlardan stentin geçirilmesi emeliyle daha kalınca kataterle dayanak gerekiyorsa, kasık damarından girilerek anjiyo yapılabilir. Hastada akut enfarktüs, sol kalp eksikliği gibi meseleler varsa, bu gidişatta süratli hareket edilmesi gerekir. Fazla kilolu olan hastalarda ve uzun zaman uyuyamayan bireylerde ya da kolay darlıklarda koldan anjiyo yapılabilir.

Damar tıkanıklıklarında eriyen stent yarıyılı

21 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

Damar tıkanıklıklarında eriyen stent yarıyılı

Kalp damarlarının sarih kalmasını sağlayan stentlerin eriyerek bedende kaybolanları son senelerde tıp alanında kullanılmaya başlandı. Eriyen stentler, metal stentler gibi ömür boyu hastanın damarında kalmıyor. Damar içinde ilk 6 aydan sonra erimeye başlayan ve iki senede tamamen kaybolan, eriyen stent ile kalp damarlarının yapısı bozulmuyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Alp Burak Çatakoğlu eriyen stentin avantajlarını anlattı.

Damar tıkanıklığı hangi hastalıklara yol açar

Damar tıkanıklığı kalp krizlerine, kalp yetmezliğine, ritim kumpassızlıklarına ve vefata yol açabilir. Damar tıkanıklığı ve darlıkları günümüz teknolojisi ile erken düzeylerde teşhis edilebilir. Kardiyoloji uzmanları hastaların tehlike profiline göre, rehabilitasyona erken yarıyıllarda başlayabilmekte, pek çok gelişmiş muayene usulü ile hastalığın ciddiyetini tanımlayabilmektedir.

Damar tıkanıklığı rehabilitasyonunda stent ya da bypass

Kalp-damar hastalığı kuşkusu olan veya teşhisi netleşmiş hastalarda en sık uygulanan üç rehabilitasyon usulü vardır. Bunlardan ilki ilaç rehabilitasyonudur. Günümüzde pek çok çağdaş ilaç ile tehlike etmenleri ve hastalık hakimiyet altına alınabilir. Ancak pek çok hastada ilaç rehabilitasyonu tek başına yeterli değildir. Kalp damarlarında darlık belli bir ciddiyetin üzerindeyse, mekanik olarak kan akımı bozulduğu için, kanlanmanın ve oksijenlenmenin yine bayağıya döndürülmesi de bu sualin mekanik olarak çözülmesi ile olası olmaktadır.

Bu noktada iki rehabilitasyon usulü öne çıkmaktadır:

– Bypass operasyonu
– Stent uygulamaları

Daha Öncekinden koroner bypass operasyonu dışında bir rehabilitasyon alternatifi olmayan koroner atardamar hastalığı ilk defa 1977 senesinde İsviçre’de “balon anjiyoplasti” denilen ve koroner damarın içinde akışkan dolu bir balon şişirerek rehabilitasyon edilmeye başlandı. 1988 senesinde metal stentler keşfedildi ve operasyonlar balon anjiyoplasti sonrası uygulanan stentler ile kombine edildi. Böylece harekât galibiyetleri arkasıydı. Ancak stent içinde büyüyebilen yine daralmaların eksiltilmesi gerekiyordu. Stent tasarımları çağdaşlaştırıldı ve 2001 senesinde ilk ilaç salınımlı stent yerleştirildi. Tüm bu süreç içerisinde harekât galibiyetleri kademeli olarak arkasıydı ve yine daralmalar eksildi. Bugün ise en yeni teknoloji ilaç salınımlı eriyebilen stentlerdir.

Eriyen stent nedir

Eriyen stent, tasarım olarak ilaçlı metal stentlere çok benzemekle beraber çiğ maddesi paslanmaz çelik değil, PLLA denilen bir polimerdir. Kalp damar hastalığını rehabilitasyon edebilecek dayanıklılıkta planlanmış olan bu stentler üzerinde ihtiva ettikleri ilaç sayesinde, damar yüzeyindeki darlık oluşturan plakların damarı yine daraltmasını önleyebilir. Damar açılıp rehabilitasyon edildikten sonra, 2-3 sene içinde biyolojik olarak tamamen kaybolur ve yerleştirilmiş olduğu damarın sıhhatli ve yabancı materyalden bağımsız kalmasını sağlar. Kırık rehabilitasyon olduktan sonra alçı ile yaşamak zorunda değilsiniz, misyonu bitirildiğinde alçı alınır. Eriyebilen stentleri alçıya benzetmek yanlış olmaz.

Hangi gidişatlarda kullanılabiliyor

Günümüzde metal veya ilaçlı metal stentlerin kullanılabildiği hemen tüm hastalarda eriyebilen stentleri kullanmak düşünülebilir. Bazı hastalarda ise ek avantajları vardır. İlk defa stent kullanılacak hastalar için önerilir. İleride aynı bölgeye bir rehabilitasyon teşebbüsünü basitleştirir. Özellikler genç hastalar daha çok fayda görür. Gelecekte harekât tekerrürü olasılığı yüksek olan hastalara seçim edilmelidir. Tehlike etmenleri olan hastalarda yine daralma ve rehabilitasyonun tekerrürü göz arkasını edilmemelidir. Dolayısıyla metal stentlerin üzerine yine metal stent uygulamak hatta bazen 3. defa stent uygulamak gerekebilir. Özellikle şeker hastalığı, hipertansiyon, sigara, kolesterol yüksekliği ve ailede kalp hastalığı hikayesi olması bu olasılığı arttırır. Stent konulan hasta bölgenin takibinde standart anjiyografi yerine koroner tomografi kullanılabilir, dolayısıyla hasta konforu ve emniyeti çoğalır. Metal alerjisi olan hastalara metal stent uygulanması tekerrür daralma ihtimalini arttırır. Koroner bypass operasyonuna uygun yapıda olmayan ince yapılı damarlara ve uzun hastalıklı bölgelere uygulanması muhtemeldir.

Eriyen stentlerin avantajları

– Koroner damarın stente gereksinimi kısa müddetlidir. Görevini bitirdikten sonra damarda kalmasının bir avantajı yoktur.

– Stent eridikten sonra geriye olağan işlevli bir damar yapısı kalır. İleride yapılacak rehabilitasyonlara mani oluşturmaz.

– Bazen stentli bölgeye yine stent koymak veya bypass işlemi gerektiğinde güçlükler az da olsa yaşanabilir.

– Kan sulandırıcı kullanım süresi eksilir.

– Metal stent konulan bölgenin tomografi ile araştırılması olası değildir. Oysa eriyebilen stent konulan damarlar koroner tomografi ile görüntülenme talihine sahiptir. Yaşam kalitesini çoğaldırır.

Tekliflere yatıl, damar tıkanıklığından kaçının

– 40 yaşın üzerindeki erkekler ve menopoz sonrası bayanlar kumpaslı kalp hakimiyetleri yaptırmalı.

– Sebze, meyve ve balık harcanmalı.

– Anne, baba veya kardeşlerde kalp hastalığı olan, sigara içen, şeker hastalığı olan, hipertansiyon veya kolesterol yüksekliği olan şahıslarda kalp-damar hastalığı tehlikeyi çoğalmış olduğu için muayene ve değerlendirmelerin daha titizlikle ve belirli aralıklarla yaptırmalı.

– Süt mahsullerinin yağsız olanları seçim edilmeli.

– Akışkan yağ kullanılmalı, trans-yağlardan sakınılmalı.

– Günde üç öğün yemek yenilmeli, porsiyonlar küçültülmeli ve ara öğünler ilave edilmeli.

– Haftada 5 gün olağan tempoda yarım saat yürüyüş yapılmalı.

– Uzman nasihati ile reçete edilen ilaçlar kumpaslı olarak kullanılmalı.

– Bulgu ve şikayetler oluştuğunda, zaman kaybetmeden kardiyoloji doktoruna müracaat etilmeli.