Tiroid erkeklerde cinsel meselelere yol açıyor

Tiroid erkeklerde cinsel meselelere yol açıyor

Az ya da çok çalışmasına bağlı olarak problemler oluşturabilen tiroid, cemiyette oldukça sık görülen ve muhtelif hastalıkları da birliktesi getirebilen yaygın bir sıhhat meseleyidir. Tiroid hastalıklarının neden olduğu en ehemmiyetli problemlerden biri de faize işlevlerinin yasaklanmasıdır.

Memorial Ataşehir Sağlık Kurumu Endokrinoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Erol Bolu, tiroidin faize sıhhatine tesirleri hakkında bilgi verdi.

Bayanlarda daha sık görülüyor

Yapılan çalışmalarda tiroid hormon aşırılığının hipertiroidi cemiyette görülme sıklığı takribî olarak % 1.3, tiroit hormon yetmezliği başka bir deyişle hipotiroidi ise % 4.6 olarak tespit etilmiştir. Tiroid hastalıkları erkeklere oranla bayanlarda daha fazla görülmektedir. Yaş ilerledikçe de sıklığı çoğalmaktadır.

Bulgular başka hastalıklarla karışıyor

Tiroid hastalıklarının bulguları cemiyette sık görülebilen bir hayli hastalık belirtisiyle karışabilmektedir. Tiroid hormonları beden işlevlerimizin bir haylisini tesirler. Bu sebeple genel sıhhati ve hayat niteliğini de etkilemektedir.

Cinsel hayat ve faize işlevlerine tesir eder

Tiroid hastalıkları, faize işlevleri ve cinsel hayata tesir etmektedir. Tiroidin sıhhatli çalışması her iki cinsiyette de faize işlevlerinin devam ettirilebilmesi için zorunludur. Her iki cinsiyette de hipertiroidi veya hipotiroidi olması seks hormonlarını ve bu hormonları kanda taşıyan proteinlerde SHBG farklılıklara yol açarak seks hormonlarının seviyelerini etkilemektedir.

Erkeklerde cinsel bozukluklara neden olabilir

Erkek faize işlevleri hem tiroid hormon aşırılığından hem de yetmezliğinden etkilenmektedir. Tiroid hormon aşırılığı hipertiroidi erkek hastalarda, göğüslerde sihrime ve libidoda eksilmelere yol açabilir. Hipertiroidi sperm hareketliliğinde bozulmalara yol açabilirken; hipotiroidi tiroid hormon yetersizliğinin düzenlenmesi ile düzelebilen sperm biçim bozukluklarına yol açmaktadır. Öteki taraftan hipertiroidi erkeklerde % 70’lere varan oranlarda ereksiyon bozukluklarına yol açarak cinsel hayat niteliğini de etkilemektedir. Bu belirtilere cinsel istekte eksilme ya da değişik cinsel problemler eşlik edebilir. Hipertiroidinin rehabilitasyon edilmesi ile görülen bu meseleler giderilebilmektedir.

Erken ya da geç ergenlik görülebilir

Yetişkin yaş grubunun dışında yeni doğan yarıyılından itibaren bulunan tiroit hormon yetmezlikleri oğullarda hem erken hem de geç ergenliğe yol açabilir. Bu sebeple ergenlik yarıyılında karşılaşılan büyüme geriliklerinde tiroit hormon yetmezlikleri akla gelmeli ve zamanında rehabilitasyon edilmelidir.

Sigara içen bayanlarda tiroid balansı bozulabilir

Tiroid hormonu aşırılığı veya azlığı bayanlarda adet yarıyıllarında bozulmalara yol açabilir. Hipertiroidi yarıyılında menstrual bozukluklar 2.5 kat daha sıktır. Hipertiroidili yarıyılda sigara içilmesinin bu bozulmaları artırdığı öğrenilmektedir. Hipertiroidili bayanların takribî olarak % 5.8’inde infertilite; başka bir deyişle kısırlık görülmektedir. Hipotiroidide ise; seks hormon bağlayan globülin eksilir ve bayanlarda seks hormonlarının özgür seviyeleri yükselir. Bu vaziyet tiroit hormonları rehabilitasyonu ile düzelmektedir. Takribî olarak hipotiroidili bayanların % 68’inde adet kumpassızlıkları vardır. Hipotiroidi oligomenore adet döngüsünün 35 günden fazla olması ile beraberdir. Hipotiroidi, kanamaların hakimiyetini sağlayan pıhtılaşma sisteminde de bozukluklara ve fazla adet kanamalarına neden olabilmektedir.

Tiroid işlevlerinizi hakimiyet ettirin

Tiroid hastalıkları rastgele bir probleme yol açmadan, erken yarıyılda tanımlanıp rehabilitasyon edilmelidir. Gerek hipertiroidi ve gerekse hipotiroidi bu hayatsal işlevleri apaçık olarak etkilemektedir. Bu tesirleri öğrenerek özelikle çocuk edinme çağındaki ve etkin cinsel hayat süren çiftlerin tiroit işlevlerini hakimiyet ettirmeleri, hakikatinde basitlikle düzenlenebilecek tiroid hastalıklarının tanı ve rehabilitasyonunda ehemmiyetli bir basamaktır.

Tiroid suratından yaşamınız mahvolmasın

Tiroid suratından yaşamınız mahvolmasın

Bahar aylarının gelmesiyle beraber, bedenin korunma mekanizması da zayıflamaya başlıyor. Özellikle ani sıcaklık başkalaşımları metabolizmanın yavaşlamasına neden olabiliyor. Bu vaziyetten en çok bağışıklık sistemi etkileniyor. Bağışıklık sisteminde oluşan başkalaşımlar da tiroid hastalıklarına yol açabiliyor. Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Salim Bereket, “Ülkemizde iyot noksanlığı ve tiroid bezi hastalıkları oldukça yaygındır. Bu nedenle rutin olarak bahar aylarında tiroid hormon hakimiyetleri ve check-up muayeneleri kesinlikle yapılmalıdır” diyor.

Hava koşulları tiroid hastalıklarına yol açabilir

Bahar aylarında yaşanan sıcak-soğuk hava başkalaşımları, bedeni ve genel sıhhati etkileyen en ehemmiyetli sebeplerden biridir. Ani değişen hava koşulları ve kısa süreli ısı değişiklikleri bedenin bu sürece alışmasını güçleştirir. Bu gidişatta bedenin strese girmesine yol açarak korunma sistemini zayıflatabilir. Bahar aylarında en çok bağışıklık sistemi negatif istikamette etkilenir. Bağışıklık sistemi balansında yaşanan başkalaşımlar da tiroid hastalıklarına taban hazırlayabilir. Özellikle bağışıklık sistemi mevcut kumpasından çıkarak, tiroid bezine ciddi zarar verebilir.

Tiroid yetmezliği geç fark edilir

Ağrı, ateş veya başka bir semptomla kendini belirli etmeyen bu zarar basitçe tespit edilemediğinden tiroid yetmezliği tehlikeyi de alana gelebilir. Tiroid yetmezliği oluştuğunda ise hastalık çoğunlukla geç fark edilir. Bu nedenle tiroid hormonlarının yapımında eksilmeye işaret eden bulguların çok iyi öğrenilmesi gerekir.

Bu bulgular varsa dikkat

Tiroid hormonlarındaki yapımın eksildiğine işaret eden bazı gidişatlar vardır. Bunlar; ani başlayan ve şiddetli kabızlık, üşüme, saç dökülmesi/kırılması, ciltte solukluk, ayaklarda ve surat bölgesinde mumsu mat bir solgunluk, adet kumpassızlığı, libido problemleri, kilo vermede güçlük sürüklemedir. Bunların yanı gizeme uykuda kumpassızlık, unutkanlık, bitkinlik, halsizlik, adale ve eklem sızıları da öbür belirtilerdir.

Baharda kesinlikle tiroid hormonu muayeneleri yapılmalı

Tiroid hormon muayenelerinin bahar aylarında yaptırılması oldukça ehemmiyetlidir. Şayet hastaya tiroit hastalığı tanısı konduysa ve hasta ilaç rehabilitasyonuna başladıysa mevsim geçişlerinde daha itinalı davranılması gerekir. Zira bahar aylarında metabolizma sürati negatif etkilenir ve tiroit hormon balansında farklılıklar alana gelebilir. Tiroit hormonlarının yapı taşı iyottur.

Bedendeki iyot noksanlığı tiroid bezi hastalıklarının çoğalmasına yol açabilir. Ülkemizde iyot noksanlığı ve tiroit bezi hastalıkları oldukça yaygındır. Bu nedenle rutin olarak bahar aylarında tiroit hormon hakimiyetleri ve check-up muayeneleri yapılarak kesinlikle ilaç dozları yine tertip edilmelidir.

Hipertiroidizm ve Hipotiroidizm en yaygın tiroid bozuklukları arasında

Tiroid bezi, beden işlevlerinin tertip edicisidir ve insan bedeninde çok ehemmiyetli bir yere sahiptir. Tiroid bezi sanki bir orkestra şefi olarak değerlendirilebilir. Beden ısısının, metabolizma süratinin, merkezi asap sistemindeki gelişimin, faize ve gelişmenin sıhhatli olabilmesi için tiroit bezi etkin rol oynar. Birden fazla tiroit hastalığı ve bozukluğu mevcuttur ancak en öğrenilen ve yaygın olanları hipertiroidizm tiroid bezinin gereğinden fazla ölçüde hormon salgılaması ve hipotiroidizmdir tiroit bezinin yeterli seviyede hormon üretememesi.

Erişkinlerde hipotiroidizm görülüyor

Erişkinlerde en sık tesadüfülen tiroid hastalığı hipotiroidizmdir. Tiroid bezinin yeterli seviyede çalışmaması tiroidit denilen iltihabi tiroid hastalığına hashimato bağlı olarak da büyüyebilir. Hastalığın tanısı için kan muayeneleri, tiroid ultrasonu ve sintigrafileri kullanılır. Daha sonra hastadaki tiroidin vaziyetine göre lüzumlu rehabilitasyon tasarlanarak ilaçlar verilir.

Hashimato tiroiditi ise bedenin kendi korunma sisteminin tiroid hücrelerine saldırmasıyla oluşan bir bağışıklık sistemi hastalığıdır. Hashimato erkeklere kıyasla bayanlarda daha fazla görülür. Yaş ilerledikçe de hastalığın görülme sıklığı çoğalır. Hashimato tiroiditi bazı sıhhat meselelerine yol açabilir. Bu nedenle rehabilitasyon safhasında sıhhat meselelerinin tümü ele alınarak tiroit hormon beceriksizliği rehabilitasyon programı tasarlanmalıdır. Ancak tiroid hormon dozu rehabilitasyon edilirken hastalığın ayrıntıları ve hastanın bedeninin lüzumları göz önüne alınmalıdır.

Hipertiroidizmin nedeni: Graves hastalığı

Hipertiroidizmin yaradılış sebeplerinden biri graves tiroid bezinin sebebi belirsiz özbağışıklık meseleyi hastalığıdır. Bu hastalık genellikle genlere ve bağışıklık sistemine bağlı olarak büyür. Graves hastalığı olan bir hayli şahısta göz dışarıya çıkmış gibi görünür. Bu vaziyete neden olan ise gözün artta şişlik oluşmasıdır. Hipertiroidizm tanısı için tiroid hormon seviyelerine T4 ve T3 ve TSH seviyesine bakılır. Hastanın kanında T4 ve T3 seviyeleri yüksek ve TSH düşük bulunursa hipertiroidizm teşhisi konulabilir. Rehabilitasyon için bazı ilaçlar ya da radyoaktif iyot rehabilitasyonu veya tiroid bezinin vaziyetine göre cerrahi müdahale uygulanabilir.

Tiroid hormonu hapları çoğunlukla yanlış kullanılıyor

Bir Hayli hasta tiroid bezi hastalıklarını rehabilitasyon etmek için tiroid hormonu haplarını kullanıyor. Ancak bu ilaçlar mevzusunda çok fazla bilgi sahibi olunmadığından yanlış uygulamalar da yapılabiliyor. Bu uygulamalardan biri de tiroid haplarının tok karnına alınmasıdır. Oysa bu ilaçlardan en iyi neticeyi elde edebilmek için hapların sabah aç karnına alınması gerekiyor. İlaç alındıktan en az 20-30 dakika sonra aç karnına durulması daha uygun olur.

Tiroid hormonu hapları hakkında ulus arasında doğru öğrenilen bazı yanlışlar vardır. Bunlardan en ehemmiyetlileri; ilaçların kilo aldırabilmesi, tüylenmeye neden olabilmesi ve kemik erimesi problemlerine yol açabilmesidir. Öğrenilenin aksine tiroid hormonu hapları kilo aldırmaz, tüylenmeye yol açmaz ve kemik erimesine neden olmaz. Buradaki en ehemmiyetli nokta bu ilaçları kullanırken doz aşımının yapılmamasıdır. Özellikle 50 yaş ve üzeri hastaların dayanağı da almaları gerekir.

Beslenme ve hayat biçimi en ehemmiyetli etmen

Tiroid hastalıklarından korunabilmek için beslenmeye ve hayat biçimine çok dikkat edilmelidir. Tiroid hormonlarının esas bileşeni iyot olduğundan çocukluk yarıyılından itibaren yeterli derecede iyot alınmalıdır. Yeşil yapraklı sebzeler, süt, yumurta ve deniz mahsullerinde bol ölçüde iyot bulunur. Özellikle şalgam, karalahana ve soya fasulyesi gibi içeriğinde guatrojen guatr hastalığına neden olan maddeler bulunan gıdalardan muhtemel olduğunca uzak durulmalıdır. Unlu, şekerli ve karbonhidratlı gıdalar az harcanmalıdır. Haftada en az 1 kere mevsime uygun balık yenmelidir.

Sigara alışkanlığı var ise de kesinlikle vazgeçilmelidir. Sigara tiroid hormonlarını eksilteceğinden bağışıklık sistemini zorlayabilir. Kilo problemi yaşanıyorsa hekim hakimiyetinde perhize başlanmalıdır. Ayrıca tiroid bezinin daha süratli çalışması için de kumpaslı egzersiz yapılmalıdır.

Tiroid bezi sesinize hasar vermesin

Tiroid bezi sesinize hasar vermesin

Tiroid hastalıkları; tiroid içerisindeki kitleler ya da tiroide bağlı hormonal bozukluklar şekline izliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Tunca ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İsmail Koçak, rehabilitasyon usullerini paylaşıyor.

Kanser kuşkusunda rehabilitasyon operasyon

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Tunca, operasyon evveli hastalara kesinlikle ultrasonografi yapıldığını belirtiyor. Ultrasonografi neticesine göre tiroid bezindeki nodüllerin kanser olduğuna dair kuşku gelişmişse, bu nodüllere biyopsi yapılıyor. Biyopsi neticeyi tiroid kanserine işaret ediyorsa, operasyon öneriliyor.

Foliküler lezyon, foliküler neoplazi, hurtle hücre neoplazi ismi verilen gidişatlarda ise hastaların kanser olma ihtimali yüzde 30’larda izlediğinden bu hastalara da operasyon öneriliyor. Şayet biyopside arada kalınırsa, tanı koyulamazsa ya da biyopsi iyi mizaçlı kazançsa hastalar yine değerlendiriliyor. Nodülün çapı 4 santimden büyükse iğne biyopsisi iyi mizaçlı netice verse bile hastaya operasyon öneriliyor. Doç. Dr. Tunca, 6 ay aralıklarla yapılan ultrason takiplerinde şayet nodülün çapında iki mm’den daha fazla bir sihrime varsa bunun tehlikeli bir nodül olduğunu belirterek, bu hastalara operasyon önerdiklerini laflarına ekliyor.

Ses kısıklığı tehlikeyi eksiliyor

Bazen tiroidin fazla çalıştığı vaziyetler başka bir deyişle hipertiroidi ya da tiroidin az çalıştığı hipotiroidi gibi hastalıklar tiroidin yapısını, hormonal kapasitesini ve niteliğini değiştirebiliyor.

Doç. Dr. İsmail Koçak, “Bu gidişat, bedende ya fazla hormonlu ya da hormonsuz tiroid gidişatına neden olur” diyerek, tiroid hastalıklarının tüm dokularda olduğu gibi ses tellerini ve gırtlak yapılarını da etkilediğini belirtiyor. Hipertiroidi gidişatlarında dokuda incelme, ses niteliğinde bozulma, seste incelme ve eforsuzluk görüldüğünü dile getiren Doç. Dr. Koçak, hipotiroidi vaziyetlerindeyse ses tellerinde kalınlaşma ve seste yorulma alana gelebileceğini söylüyor. Hastayı operasyon öncesini yattırırken bir tüp yutturduklarını belirten Doç. Dr. Tunca, bunun özel bir teknoloji olduğunu belirterek, ses telleri denilen vokal kordlar hizasına yerleştirilen tüp sayesinde operasyon sırasında ses tellerine giden asapların bulunabildiğini söylüyor. Böylece ses telleri hasar görmeyebiliyor. Doç. Dr. Tunca ayrıca, Gama Prob ismi verilen teknolojiyle operasyon sırasında kalan dokuyu ya da nüksetmiş lenf bezini çok basit bulabildiklerini belirtiyor. Damar kapama damgalama makineleri sayesinde operasyon zamanının kısaldığını ve daha kansız bir operasyon yaptıklarını da laflarına ekliyor.

Ses terapisi koşul

Basıya bağlı ses kısıklıklarında yapılan cerrahi rehabilitasyonlar sayesinde ses tekerrür daha önceki haline dönüyor. Ancak şahısların seslerini kullandığı yarıyıllarda kullanım yanılgıları büyüyebileceğinden bu yarıyıllarda hastaların ses terapisiyle desteklenmesi gerekiyor.

Ses kısıklıklarının öteki nedeni, tiroidi harekete geçiren Rekürren larengeal asap dokusu. Genellikle tiroid hastalıklarının çok az bir kısmında ya da tiroid cerrahisinin karmaşıklığı olarak ses tellerinde felç ortaya çıkabiliyor. Doç. Dr. Koçak, “Tek taraflı felç olduğu zaman şahısta yutma eforluğu, ses kısıklığı; iki taraflı felç vaziyetinde de soluk darlığı ortaya çıkar. Geçici felçlerde ses terapisi ve enjeksiyon usulleri; kalıcı felçte ise tiroplasti ya da lazer kordotomi gibi operasyonlar uygulanabilir” diyor. Ses teli felçlerinin bir öteki tipi de ses telini incelten bir asap olan superior larengeal asabın etkilenmesi gidişatı. Burada sesi inceltme ve sesin kalınlığını koruma problemi olduğunu kaydolan Doç. Dr. Koçak, özellikle sesini kullanan profesyonel bir bireyin hayat niteliğinin bu gidişattan etkileneceğini vurgulayarak, bu ses kısıklığının da rehabilitasyonunun yapılabildiğine sözlerine ilave ediyor.

Kalıcı ses kısıklığı önlenebiliyor

Rehabilitasyonlar oldukça galibiyetli neticeler veriyor. Uygun cerrahi endikasyonlarda ve uygun yarıyıllarda yapılan cerrahi harekâtlar ya da ses terapisi gibi rehabilitatif harekâtlar şahısların seslerini erken kazanmalarını, ses niteliklerine erken zamanda erişmelerini sağlıyor. Doç. Dr. Koçak, kalıcı ses kısıklığı oranının yüzde birin altında olduğunun altını çizerek, şahıslarda kalıcı ses kısıklığının bile rehabilitasyon edilebildiğini, bu şahısların seslerinin daha iyi bir noktaya getirilebildiğini vurguluyor.

Tiroid hastaları nasıl beslenmeli

31 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

Tiroid hastaları nasıl beslenmeli

Zayıflama sürecinde en fazla karşılaşılan ve günümüzde yaygın olarak kollanan tiroid rahatsızlıklarında beslenme büyük ehemmiyet taşımaktadır. Metabolizmanın çalışmasını hakimiyet eden ve hayatsal işlevler için zorunlu olan tiroid hormonları şayet kumpassız salgılanırsa ciddi rahatsızlıklara yol açabilmektedir.

Hastalığın seviyesini ölçmek muhtemel

Tiroid hormonu sıradan bedellerden daha fazla salgılanırsa metabolizma süratlenir ve hipertiroidi hastalığı büyür. Şayet daha az salgılanırsa bu vaziyete de hipotiroidi denir, metabolizma sürati eksilir, kabızlık, ten döküntüsü, saç dökülmesi, kilo çoğalışı, fazla asaplılık hali oluşur. Hastanın kan belirtilerindeki T3, T4 ve TSH hormonlarının ölçülmesi hastalığın seviyesi hakkında bilgi verir.

Beslenme ehemmiyetli

Tiroid hastaları hekim hakimiyetinde uyguladıkları ilaç rehabilitasyonunun yanı gizeme hayatları süresince beslenmelerine de dikkat etmek vaziyetindedirler. Harcayacakları gıdaların çeşit ve ölçüyü hormon seviyelerini etkileyebilmektedir.

Tiroid hastaları nasıl beslenmeli İZLE:

Continue reading …

İyotlu tuza dikkat

22 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

İyotlu tuza dikkat

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Sarı, “Bir noktada tuza iyot koyuyoruz ve bedenimize o iyotun girmesini istiyoruz, öbür taraftan tuzu kısıtlamaya çalışıyoruz. Uzun vadede tuz kısıtlaması sebebiyle, yeterince iyot alımı noktasında zafere erişemeyeceğiz” dedi.

Prof. Dr. Ramazan Sarı, tiroid bezinin boyunun ön kısmında yerleşen ve beden için hayati ehemmiyete sahip bir iç salgı bezi olduğunu söyledi. Olağan ağırlığı takribî 20 gram olan salgı bezinin rastgele bir sebeple gelişmesine guatr denildiğini ifade eden Prof.Dr. Sarı, tiroidi bedenin dinamosu olarak belirledi. Prof. Dr Sarı, guatr yaradılışında iyot elementinin yiyecek ile noksan alınması, genetik yatkınlık etrafsal ve şahsi özelliklerin yanı gizeme obezite ile doğrudan ilişkili olduğuna değindi. Tiroid rahatsızlıklarının cemiyette sık görüldüğünden bahseden Prof. Dr. Sarı, tiroid bezinin fazla gelişmesi halinde guatr hastalığının ortaya çıktığını belirtti.

Hastaların yüzde 90’ı bayan

Cemiyette guatr sıklığında değişik sayıların ortaya çıktığını kaydolan Prof. Dr. Sarı, “Yalnızca tetkik ile tararsanız yüzde 5 ile 10 şahısta guatr tespit ediliyor; ama ultrasonogrofi ile sayılar yüzde 40- 50’lere kadar çıkabiliyor. Antalya’da da her 100 şahıstan 30 ile 50’sinde guatr ortaya çıkıyor. Bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Özelikle iyot güzergahından yetersiz olan kırsal bölgelerde daha çok guatr tanımlanıyor. Guatr bir bireyin hastalığı değil, genetik özelliği de var. Yalnızca iyot noksanlığına bağlı olarak büyümüyor aynı zamanda Haşimato Tiroid hücrelerine karşı bedenimizin ürettiği antikorlar neticeyi oluşan tiroid irini hastalığı dediğimiz gidişat var. Hastaların yüzde 90’ı bayan. Ailede bir bayan hastalandığı zaman çocuklar da tehlike altında oluyor” diye konuştu.

Hamile potansiyelli her bayan tiroidine baktırmalı

Haşimato hastalığının doğurganlık yarıyılını doğrudan etkilediğinin altını çizen Prof.Dr. Sarı, şunları söyledi:

“Doğurganlık yarıyılını etkileyen bir yanılgılıktır. O sebeple bir anneyi sade bir bayan olarak değil doğurma potansiyeli varsa ehemmiyet talep ediyor. Annede hipotirodi ve ya Haşimato varlığı, hamile kalamama tehlikeyi veya kalırsa düşükle beraber büyüyor. Çoğunlukla bu hastalarda tiroid hormonu beceriksizliği keskin ise bebeklerde akıl geriliği ortaya çıkıyor. Bu akıl ve gelişimsel gerilik hem anne hem cemiyet açısından ciddi bir yük oluşturuyor. O surattan ülkemizde ve dünyada kabul gören doğurma potansiyeli olan her kadının kesinlikle hamile kalmadan evvel tiroid hormonlarına bakılması gerekir. Hamilelik süresince de bebeklerin etkilenmemesi için yakından izlenmesi gerekiyor.”

Erkeklerdeki tiroid nodüllerine dikkat

Tiroid hastalıklarının kaygı dinlenmesi gereken başka bir noktasının tiroid bezinin içinde yuvarlak nodüllerin tiroid dokusunun gelişmesi oluşması gerektiğini ifade eden Prof.Dr. Sarı, “Bu nodüller kanser potansiyelidir. Bu nodüllerin yüzde 15’i kadarı kanser tehlikeyi taşıyor. Nodüller daha çok bayanlarda görülmesine karşın erkeklerdeki nodüllerin daha çok kanser tehlikeyi taşıdığını öğreniyoruz. O sebeple erkeklerde karşılaşılan nodüllere daha fazla ehemmiyet atfetmek gerekiyor. Her hastayı yüzde 15 kanser tehlikeyi olan gruba dahil olabileceğini düşünerek iyi değerlendirmek gerekiyor. Tiroid kanseri iyi ve doğru rehabilitasyon edilirse yaşamı kısaltmaz. Her ne kadar ismi kanser olsa da bu kanserden hasta can vermez” dedi.

Obezite ile ilişkisi

Tiroid hastalığının obezite ile yakından ilişkili olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Sarı, “Obezite dünyada yaygın olarak görülüyor. Yapılan bir çalışmada kilo ne kadar fazla ise tiroid büyüklüğü guatr o kadar fazla olduğunu gösterdi. Bayanlarda obezite fazla. O sebeple bayanlarda guatr tehlikeyi de fazla oluyor. Ciddi perhize karşın şahısta kilo verme anlamında biz zorlama oluyorsa kesinlikle tiroid hormonlarına bakılmalıdır. Tiroid hormonu beceriksizliği bedendeki metabolizma süratini eksilterek yada çok gayret sarfetmelerine karşın kilo verememelerine neden olmaktadır” diye konuştu.

İyotlu tuz alımına seçenek yollar bulmalıyız

İyot beceriksizliğinin guatrla ilişkisinin aşinayı için 1998 senesinde tuzların iyotlanması ile alakalı bir program geliştirdiğini anımsatan Prof.Dr. Sarı, “Bu program reelinde aldığımız iyotu bir ölçü düzenledi. Olağan hududa bir hayli yerde eriştiremese de, evvelki beceriksizlikten iyi yere getirdi. Şöyle bir tehlike ortaya çıktı. Cemiyet ihtiyarlıyor. İhtiyarladıkça, kan tazyiki yüksekliği, hipertansiyon tehlikeyi çoğalıyor. Hastalarımızın çoğuna tuzu kısıtlamalarını istiyoruz. Bir noktada tuza iyot koyuyoruz ve bedenimize o iyotun girmesini istiyoruz, öbür taraftan tuzu kısıtlamaya çalışıyoruz. Bu reelinde bir paradoks doğuruyor. Belki uzun vadede tuz kısıtlaması sebebiyle, tuzların iyotlanmasıyla yeterince iyot alımı noktasında zafere erişemeyeceğiz. İyotlu tuz alınması noktasında seçenek yollar bulmamız gerekiyor. Sofralarda iyot preparasyonları, tabletleri gibi yolar bulabilir. İlaç halinde iyot satılmaktadır. Özellikle hamilelerde iyot noksanlığına maruz kalmasın diye hamile hastalara ilave alarak iyot tabletleri kullanmalarını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

Ramazanda ilaç kullanımına dikkat

21 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

Ramazanda ilaç kullanımına dikkat

Ramazan ayı süresince hayat biçimimiz, özellikle beslenme ve uyku kumpasımız ehemmiyetli miktarda değişiyor. Oruç imanını aksatmayan ancak kronik hastalıklara bağlı olarak kesintisiz ilaç kullanması gereken şahısların ilaç saatlerini değiştirirken kesinlikle hekimlerine danışması gerekiyor. Özellikle kalp, şeker, hipertansiyon, astım, tiroid, romatizma, kanser, sara gibi hastalıkları olan şahısların ilaçlarını aksatmadan almaları hayati ehemmiyet taşıyor. Bu vaziyette, öncelikle hekiminiz sıhhatinizin oruç yakalamaya müsait olmadığını söylüyorsa teklifini kesinlikle dikkate almalısınız.

Hekiminiz oruç yakalamanıza izin veriyorsa, ilaç saatlerini onun teklifiyle tasarılamalı ayrıca balanslı ve miktarlı beslenip yeterli akışkan almaya da itina göstermelisiniz. Ayrıca ramazan sonrası kesinlikle hekiminizin hakimiyetinden geçmelisiniz. Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Söğütözü Sağlık Kurumu İç Hastalıkları Uzmanı Hekim Muhsin Cem Apaçık, sahur ve iftarda ilaç alanlara çok önemli uyarılarda bulundu.

Aç-tok ayarlamasını nasıl yapacağız

Ramazan ayında ilaç alırken açlık ve tokluk tasvirine çok dikkat edilmelidir. Aç olarak alınması gereken ilaçlar, yemek yemeden en az 30 dakika evvel veya yemekten en az iki saat sonra alınmalıdır. Misalin, akşam aç olarak alınması gereken ilacınız varsa orucunuzu bir yudum su, zeytin ya da hurma ile açtıktan sonra ilacınızı içmeli ve yemeğinizi yarım saat sonra yemelisiniz. İftarı yarım saat beklemekte zorlanıyorsanız yemekten iki saat sonra da ilacınızı içebilirsiniz. Şayet sabah aç karna almanız gereken ilacınız varsa sahura kalkınca hemen alıp en az yarım saat bekledikten sonra sahur yapmalısınız.

Şeker hastaları bunlara dikkat

– Tip 1 diyabetliler

– Yineleyen şeker düşmesi yaşayanlar ve şekerinin düştüğünün farkına varamayanlar

– Son aylarda şeker düşüklüğü veya yüksekliği komasına girenler

– İnsülin ve sülfonilüre grubu ilaç kullanıp yalnız yaşayanlar

– Şeker hastalığının yanında kronik başka hastalıkları bulunan yaşlı hastaların oruç yakalamalarını öneri etmiyoruz. Bu grupların dışında bulunan şeker hastaları kesinlikle hekimleriyle görüşmeli ve oruç için ilaç ve beslenme tasarıyı yapmalıdırlar.

– Hastaların kan şekeri seviyeleri 70 mg/dl altına düşünce veya 300 mg/dl üzerine çıktığında oruçlarını bozmaları gerektiği hekim tarafından anlatılmalıdır.

Kalp hastaları oruç yakalayabilir mi

– Son altı ay içinde kalp krizi geçiren ya da kalp damarlarına stent takılan, balon yapılan ve by-pass operasyonu olanlar oruç yakalamaktan sakınmalıdır.

– İleri derecede kalp yetmezliği olanlar, kalp damar hastalığına bağlı göğüs sızısı, soluk darlığı süren hastalar, ciddi kalp ritim bozukluğu olan hastalar oruç yakalamamalıdır.

– Hipertansiyonu olan ve kan tazyikini hakimiyet altında yakalayan, tek veya iki ilaç alan hastalar, ilaçlarını her gün aynı saatte almak koşuluyla oruç yakalayabilirler.

– Aspirin dışında kan sulandırıcı kullanan hastaların kumadin ve eşi, ilaçlarını kumpaslı kullanmaları lüzumludur, aksi takdirde pıhtı oluşması ve inme tehlikesiyle karşılaşabilirler.

Tiroid ilaçları ne zaman içilmeli

– Tiroid bezi hastalıklarından hipotiroidi tiroid üşengeçliği için kullanılan ilaçlar aç olarak alınmalıdır.

– Sahura kalkınca ilaç hemen alınıp en az yarım saat bekledikten sonra yemek yenmelidir.

– Hipertiroidi tiroidin süratli çalışması için kullanılan ilaçlar ise sabah-akşam dozları biçiminde, iftar ve sahurda yemekle birlikte alınabilir.

Timus bezinin bedene bereketleri

18 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

Timus bezinin bedene bereketleri

Bedenimizin hayat kaynağı ve hayat enerjisinin merkezi sizce neresi? Kalp? Beyin? Hayır öğrenemediniz… Ceviz büyüklüğündeki timüs bezi. Bu bez; iman tahtasının üzerinde, tiroid bezinin altında ve soluk borusunun önünde bulunur.

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, her ne kadar çok öğrenilmese de hayati açıdan kendi ufak işlevi büyük uzuvlarımızdan biri olan timüs bezi hakkında ehemmiyetli bilgiler verdi.

Komuta eğitim merkezi

Timüs bezi bir komuta-eğitim merkezidir. Tiroid bezi tarafından salgılanan T hücreleri başka bir deyişle lenfositlerin; beden hücreleri ile bedene hasarlı olabilecek yabancı hücreleri ayırt etmeyi bildikleri yerdir timüs. Başka Bir Deyişle bağışıklık sisteminin mikroplarla nasıl savaşacağının organize ve koordine edilmesi timüs bezi salgılarıyla olur.

Lenfositler doğumdan evvel ve hemen sonra timüs bezi tarafından alana getirilmeye başlarlar. Bu sayede doğar doğmaz enfeksiyonlara karşı bir koruma kalkanımız olur. Timüs bezi yaşla beraber küçülmeye ve işlevlerini de kaybetmeye başlar. Doğumda 15 gr kadar olan timüs, ergenlikte testesteron ve östrojen salınımının çoğalmasıyla beraber 35 gr ağırlığa kadar erişir.

Ergenlik yarıyılında timüs üzerinde testesteron ve östrojenin eğitilebilmesi için 2 kapsül oluşur. Bu da hem işlev hem de ağırlık olarak timüs bezinin büyüklüğünü tesirler. Şayet bu kapsüller büyümez ise ilerleyen yaşlarda eğitilemeyen östrojen ve testesteron hücreleri işlevsiz hücrelere dönüşerek kansere taban hazırlar. Erkelerde kısırlık, prostat ya da testis kanseri; bayanlarda kısırlık, meme ya da rahim kanseri görülebilir.

Kanser tehlikesini ortadan kaldırıyor

Kanserin teorisinin yöntemi üzerine çalışmalar yapan Nobel mükâfatlı Mc. Farlane Buruner; timüs bezinin işlevleri artırıldığında vücudun her türlü kanserden korunmak ve kurtulmak için büyük bir kabiliyet kazandığını ve kanser tehlikesini ortadan kaldırdığını kanıtlamıştır.

Timüs yetişkinlerde 25 gr yaşlılarda ise 6 gr ağırlığına kadar geriler.

Hipofizden salınan endorfin ve serotonin seviyesi timüs bezinin işlevsel olarak sürekliliğini tesirler. Endorfin ve seroton timüsü uyararak beden için mutluluk, iç huzur, denge ve serinkanlılık getirir. Aynı zamanda tebessümmek timüs bezini kuvvetlendirir. Bununla beraber 2009 senesinde yapılan bir çalışmada çinkonun yaşla beraber bedende eksilmesine bağlı olarak timüs işlevlerini ve timüsten salınan T hücrelerinin bozulmasına neden olduğu bulunmuştur.

Fazla asaplı fazla hassassanız

Stres çağımızın hastalığı olarak nitelendirilmeye devam ettikçe serotonin, endorfin salınımı düşecek, tebessümme yaşamımızdan silinecek. Böyle gidişatlarda ilk etkilenen uzvumuz da timüs olacak şüphesiz. Endişe seviyesi düşük ve stresten uzak olan yaşlılarda yapılan çalışmalarda timüs büyüklüğünün yetişkin yarıyıldaki ebadında bulduğu bulunmuş. Yaşamdan zevk almama, fazla asaplılık, duygu gidişatında ani farklılıklar, vakalar karşısında fazla duyarlılık ve hasssaiyet timüsün etkinliğindeki bozulmaların habercisidir. Bu sebeple timüs üzerine uygulanabilecek 8 biçimindeki masaj ya da darbeleme, dilin damağa değdirilmesi ile timüsü dışardan uyarmak olası.

Refleks terapiyi deneyin

Aynı zamanda Refleks Terapi usulü ile timüs üzerine yapılan çalışmalar da timüs işlevleri üzerinde pozitif neticeler sağlamaktadır. Hatta konutta her gün 10 dakika zamanınızı ayırarak yapacağınız kolay değişler ile timüsü uyarıp aktivasyonunu daha uzun vakit gözetebilirsiniz. Tabi ki bol bol gülmek en basit usullerden bir tanesidir.

Kanserden, stresten korkmayın, hakikat timüsüm küçülmüş müdür diye korkun! Timüsün işlevini artırmak, kanserden korunmak, bağışıklılığı destekleyip sürekliliğini sağlamak, stresten temizlemek için ise Refleks Terapi’yi yaşamınıza katın.

Tiroid hastalığının 16 bulgusu

11 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

Tiroid hastalığının 16 bulgusu

Tiroid bezi insan bedeninde çok ehemmiyetli rol oynar, vücuttaki bir hayli etkinliği hakimiyet eder ve hormonların üretimini sağlar. Bu bezin çalışmasının bayağı bir biçimde devam ettirememesi neticesinde bir çok bulgu karşımıza çıkar. Cemiyetin takribî üçte birini etkileyen, çok rakamda sistemde ehemmiyetli şikayetlere ve bulgulara neden olan tiroid hastalığının teşhisi kolaydır. Hastalığın geç fark edilmesi veya teşhis edilememesi can sıkan bulgulara neden olabilir.

Medicana International İstanbul Sağlık Kurumu Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fevzi Balkan tiroid hastalığının erken teşhis ve rehabilitasyonu için bulgularını anlattı.

İşte tiroid hastalığının 16 bulgusu…

Kilo alımı ve kilo verememe: Hipotiroidi kilo alımına neden olurken hipertiroidi kilo vermeye neden olabilir.

Boyunda şişlik ve sızı: Guatr, tiroid nodülünün veya kistinin habercisi olabilir.

Çarpıntı ve ellerde titreme: Tiroidin bezinin fazla çalıştığı hipertiroidi gidişatında olabilir.

Fazla terleme: Tiroidin Fazla Çalışması fazla terlemenin ehemmiyetli nedenlerindendir.

Ciltte kalınlaşma: Hipotiroidinin bulgusu olabilir.

Anemi: Hipotiroidide genelde eşlik eden anemide bulunur.

Adalelerde seyirme ve sızılar: Tiroid rahatsızlıkları, adale sızıları ve adale eforsuzluğu yapabilir.

Saç dökülmesi: Tiroid bezinin az veya çok çalışması yapabilir,bazen eşlik eden kaş dökülmeleri de olabilir.

Tansiyon yükselmesi: Tiroid bozukluklarına tansiyon balanssızlığı eşlik edebilir.

Kabızlık: Özelikle tiroid bezinin az çalıştığı vaziyetlerde olabilir.

Adet balanssızlıkları: Tiroid hastalıklarının çoğu adet düensizliği yapabilir, bazen ilk bulgu da olabilir.

Kısırlık: Tiroid hormon balanssızlıkları hamile kalmada güçlüklere neden olur.

Ses kısıklığı: Tiroid hastalıklarında ses tınısında farklılıklar olabildiği gibi bazen ses kısıklıkları da olabilir.

Kaş dökülmesi: Tiroid hastalıkları saç dökülmesi ile birlikte veya bağımsız olarak kaşların dış kısmında dökülmelere neden olabilir.

Ödem: Tiroidin az çalışması bedende su tutulumunu artırır ve ödem büyür.

Duydu durumuda farklılıklar: Tiroid hastalıkları stres, panik hücum ve bunalıma yol açabilmektedir.

Saç dökülmesi ve boyunda şişliğe dikkat

Saç dökülmesi ve boyunda şişliğe dikkat

Kalp sıhhati, beyin işlevleri, kemik döngüsü ve adale sistemi dahil olmak üzere her uzvun işlevini etkileyen tiroid hormonlarının kumpaslı çalışması hayati ehemmiyete sahiptir. Tiroid hormonuna bağlı hastalıkların bir hayliyi, bulgularının başka rahatsızlıklarla karıştırılması nedeniyle gözden kaçmakta ve rehabilitasyonda geç kalınmaktadır.

Memorial Ankara Sağlık Kurumu Endokrinoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Sibel Ertek, “24-31 Mayıs Dünya Tiroit Farkındalık Haftası”nda tiroid hastalıkları hakkında bilgi verdi.

İyot beceriksizliği tiroid rahatsızlıklarına neden oluyor

Tiroid bezi boynun ön kısmında bulunan ve tiroid hormonlarını salgılayan bir iç salgı bezidir. Tiroid hormonları gıdalar ve suyla aldığımız iyot kullanılarak salgılanmaktadır. Bu sebeple ülkemizde özellikle iyot yetersizliğinin fazla olduğu bölgelerde tiroid hastalıkları ve guatr daha fazla görülmektedir.

Ailesinde tiroid hastalığı hikayesi olanlar tehlike altında

Tiroid bezi, görünümü klasik olsa da çalışması klasik seviyede olmadığı zaman bedendeki öbür uzuvları etkileyen başka hastalıklara neden olabilmektedir. Tiroidin çok çalışması olarak öğrenilen ”hipertiroidi” ve az çalışması olarak belirlenen ”hipotiroidi” rahatsızlıklarının endokrinoloji tetkiki ve kolay kan muayeneleri ile anlaşılması son derece basittir.

Tiroid bezinin gelişmesi ise guatr hastalığına yol açmaktadır. Guatr, “nodül” denilen yumruları kapsayabilmektedir. Nodülün tespit edilmesi gidişatında, ultrasonografi ile değerlendirilip yapısının ve ebatlarının tanımlanması gerekmektedir. Özellikle ailesinde tiroid kanseri hikayesi olanlarda, ışınıma maruz kalmış şahıslarda ve ayrıca nodülün büyük olduğu veya kuşkulu özellikler gösterdiği gidişatlarda bu yumruların kanser hücreleri kapsayıp kapsamadığı kesinlikle incelenmelidir.

Tiroid kanserinde erken tanı için

Tiroid kanserleri, erken yarıyılda tutulduklarında kemoterapi ve radyoterapiye gerek kalmadan rehabilitasyon edilebilen hastalıklardır. Tiroid nodüllerinin kanser tehlikesini tanımlamada ultrason eşliğinde kullanılan ”tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi” usulü, hastalığın tanısının konulmasını ve operasyona gerek kalmadan rehabilitasyon edilmesini sağlamaktadır. Bu sebeple özellikle ülkemiz gibi tiroid hastalıklarının yaygın olduğu bölgelerde tiroid tetkik ve taramaların yapılması hayati ehemmiyet taşımaktadır.

Bulguları başka hastalıklarla karıştırmayın

Hem dünyada hem de ülkemizde sıklıkla görülen tiroid hastalıkları doğru tanı ve uygun rehabilitasyon usulleri sayesinde önlenebilir rahatsızlıklardır. Tiroid hormonlarına bağlı rahatsızlıkların bulguları stres veya bunalım gibi başka rahatsızlıkların bulgularıyla karıştırılarak göz arkasını edilebilmektedir.

Tiroid hastalıklarında sıklıkla görülen bulgular; boyunda şişlik veya ele gelen yumru, halsizlik, bitkinlik, konsantrasyon eforluğu, kabızlık, ciltte kuruluk, barbarlaşma, turuncuya yanaşan renk farklılıkları ve çoğalan saç dökülmesidir. Bunların yanı gizeme tiroidin az çalıştığı hipotiroidi gidişatında seri üşüme ve soğuğa tahammülsüzlük, tiroidin çok çalıştığı hipertiroidi rahatsızlığında ise fazla terleme ve sıcağa tahammülsüzlük bulguları ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıkların en yaygın bulgularından bir değişiği ise göz çıkıklığıdır. Bu bulguların bir veya birden aşırısının kendisinde olduğunu düşünen şahıslar, tetkik ve muayeneler için endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanına müracaat etmelidir.