Tiroid erkeklerde cinsel meselelere yol açıyor

Tiroid erkeklerde cinsel meselelere yol açıyor

Az ya da çok çalışmasına bağlı olarak problemler oluşturabilen tiroid, cemiyette oldukça sık görülen ve muhtelif hastalıkları da birliktesi getirebilen yaygın bir sıhhat meseleyidir. Tiroid hastalıklarının neden olduğu en ehemmiyetli problemlerden biri de faize işlevlerinin yasaklanmasıdır.

Memorial Ataşehir Sağlık Kurumu Endokrinoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Erol Bolu, tiroidin faize sıhhatine tesirleri hakkında bilgi verdi.

Bayanlarda daha sık görülüyor

Yapılan çalışmalarda tiroid hormon aşırılığının hipertiroidi cemiyette görülme sıklığı takribî olarak % 1.3, tiroit hormon yetmezliği başka bir deyişle hipotiroidi ise % 4.6 olarak tespit etilmiştir. Tiroid hastalıkları erkeklere oranla bayanlarda daha fazla görülmektedir. Yaş ilerledikçe de sıklığı çoğalmaktadır.

Bulgular başka hastalıklarla karışıyor

Tiroid hastalıklarının bulguları cemiyette sık görülebilen bir hayli hastalık belirtisiyle karışabilmektedir. Tiroid hormonları beden işlevlerimizin bir haylisini tesirler. Bu sebeple genel sıhhati ve hayat niteliğini de etkilemektedir.

Cinsel hayat ve faize işlevlerine tesir eder

Tiroid hastalıkları, faize işlevleri ve cinsel hayata tesir etmektedir. Tiroidin sıhhatli çalışması her iki cinsiyette de faize işlevlerinin devam ettirilebilmesi için zorunludur. Her iki cinsiyette de hipertiroidi veya hipotiroidi olması seks hormonlarını ve bu hormonları kanda taşıyan proteinlerde SHBG farklılıklara yol açarak seks hormonlarının seviyelerini etkilemektedir.

Erkeklerde cinsel bozukluklara neden olabilir

Erkek faize işlevleri hem tiroid hormon aşırılığından hem de yetmezliğinden etkilenmektedir. Tiroid hormon aşırılığı hipertiroidi erkek hastalarda, göğüslerde sihrime ve libidoda eksilmelere yol açabilir. Hipertiroidi sperm hareketliliğinde bozulmalara yol açabilirken; hipotiroidi tiroid hormon yetersizliğinin düzenlenmesi ile düzelebilen sperm biçim bozukluklarına yol açmaktadır. Öteki taraftan hipertiroidi erkeklerde % 70’lere varan oranlarda ereksiyon bozukluklarına yol açarak cinsel hayat niteliğini de etkilemektedir. Bu belirtilere cinsel istekte eksilme ya da değişik cinsel problemler eşlik edebilir. Hipertiroidinin rehabilitasyon edilmesi ile görülen bu meseleler giderilebilmektedir.

Erken ya da geç ergenlik görülebilir

Yetişkin yaş grubunun dışında yeni doğan yarıyılından itibaren bulunan tiroit hormon yetmezlikleri oğullarda hem erken hem de geç ergenliğe yol açabilir. Bu sebeple ergenlik yarıyılında karşılaşılan büyüme geriliklerinde tiroit hormon yetmezlikleri akla gelmeli ve zamanında rehabilitasyon edilmelidir.

Sigara içen bayanlarda tiroid balansı bozulabilir

Tiroid hormonu aşırılığı veya azlığı bayanlarda adet yarıyıllarında bozulmalara yol açabilir. Hipertiroidi yarıyılında menstrual bozukluklar 2.5 kat daha sıktır. Hipertiroidili yarıyılda sigara içilmesinin bu bozulmaları artırdığı öğrenilmektedir. Hipertiroidili bayanların takribî olarak % 5.8’inde infertilite; başka bir deyişle kısırlık görülmektedir. Hipotiroidide ise; seks hormon bağlayan globülin eksilir ve bayanlarda seks hormonlarının özgür seviyeleri yükselir. Bu vaziyet tiroit hormonları rehabilitasyonu ile düzelmektedir. Takribî olarak hipotiroidili bayanların % 68’inde adet kumpassızlıkları vardır. Hipotiroidi oligomenore adet döngüsünün 35 günden fazla olması ile beraberdir. Hipotiroidi, kanamaların hakimiyetini sağlayan pıhtılaşma sisteminde de bozukluklara ve fazla adet kanamalarına neden olabilmektedir.

Tiroid işlevlerinizi hakimiyet ettirin

Tiroid hastalıkları rastgele bir probleme yol açmadan, erken yarıyılda tanımlanıp rehabilitasyon edilmelidir. Gerek hipertiroidi ve gerekse hipotiroidi bu hayatsal işlevleri apaçık olarak etkilemektedir. Bu tesirleri öğrenerek özelikle çocuk edinme çağındaki ve etkin cinsel hayat süren çiftlerin tiroit işlevlerini hakimiyet ettirmeleri, hakikatinde basitlikle düzenlenebilecek tiroid hastalıklarının tanı ve rehabilitasyonunda ehemmiyetli bir basamaktır.

İnfertilite nedir?

İnfertilite nedir?

Bebek Demek Emek Demek farkındalık projesi kapsamında Türkiye’de faize sıhhati ve kısırlık alanında çalışan iki dernek toplandı. Faize Tıbbi ve Cerrahisi Derneği İdare Heyeti Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan ile Faize Sıhhati ve İnfertilite Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Barış Ata’nın katılımıyla tertip edilen buluşmada infertilite hakkında bilgilendirme yapılarak rehabilitasyonda kesintisizliğin ehemmiyeti vurgulandı.

70 milyon infertil kadının yalnızca yüzde 5’i rehabilitasyon görüyor

Türkiye’de 2017 senesinde 33 bin hastanın tüp bebek rehabilitasyonu gördüğünü ve hali hazırda rehabilitasyon görebilecek 678 bin potansiyel infertil hasta bulunduğunu ifade eden Prof. Dr Barış Ata “Araştırmalar gösteriyor ki konutlu çiftlerin infertilite bulguları ve rehabilitasyonu hakkında bilgilendirilmeye lüzumu vardır. Günümüzde infertilite muayenehanelerinde ve laboratuvarlardaki büyümeler umut vadetmektedir. Biz de buradan yola çıkarak bebek sahibi olmak isteyen çiftlere bu süreçte emek tüketmeleri ve dayanmaları gerektiğini gösteren Bebek Demek Emek Demek isimli farkındalık projemizi başlattık” dedi.

Ata, infertilite nedenlerinin bayanlarda yumurtlama bozuklukları, tüplerin deforme veya tıkalı olması, endometriozis, rahim ve rahim ağzı problemleri ile primer over yetmezliği olabileceğini söylerken erkeklerde ise anormal sperm yapımı ya da işlevi, spermin taşınmasıyla alakalı problemler, kanser rehabilitasyonları ve maruz kalınan etrafsal etkenler olabileceğini söyledi.“Rehabilitasyon usulü olarak tek bir çözüm yoktur, çiftleri kavrayıp onlara özel çözümler sunmak gerekmektedir. Bazen bayanlar tek başlarına dahi gelip rehabilitasyon olmak istediklerini söylüyorlar, fakat hakikatinde bu çiftin problemidir ve başından itibaren çiftin beraber hareket etmesi gerekmektedir. İnfertilite meseleyi; üçte bir oranında bayandan, üçte bir oranında erkekten, kalan üçte biri ise hem bayan hem erkekten kaynaklı veya söylenemeyen nedenlerden kaynaklıdır” dedi.

Dünya popülasyonunun yüzde 9’u infertil

Faize çağındaki dünya popülasyonunun yüzde 9’unun infertil olduğunun varsayım edildiğini belirten Prof. Dr. Timur Gürgan ise, “İnfertilite gün geçtikçe çoğalmaktadır. Tıbbi rehabilitasyonlar ile bayanlar ya da çiftlere galibiyetli bir hamilelik elde etmelerinde takviyeci olunabilir. Dünyada 70 milyon infertil kadının yalnızca yüzde 5’i başka bir deyişle 3.5 milyon bayan yumurtlama OI, aşılama IUI veya tüp bebek IVF rehabilitasyonunu görmektedir. Türkiye’de ise 811 bin konutlu kadının infertil olduğu ve yalnızca 100 bin kadının infertilite rehabilitasyonu ile çocuk sahibi olduğu öğrenilmektedir. Şayet infertilitenin sebebi incelenmiş ve rehabilitasyonlar hamilelikle sonuçlanmamışsa takviyeci faize teknolojilerinden yararlanılabilir. Bu rehabilitasyonların hangisinin sizin için uygun olduğunu uzman bir doktora ya da bir tüp bebek merkezine danışarak bilebilirsiniz” dedi.

Rehabilitasyon usulleri

– Üremeye işlevleri tertip edici ilaç rehabilitasyonu

– Cerrahi müdahale

– Aşılama-İntrauterin İnseminasyon UI

– Mikroenjeksiyon intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu ICSI

– Tüp Bebek İn Vitro Fertilizasyon IVF

Miyom her 3 bayandan birinde görülüyor

Miyom her 3 bayandan birinde görülüyor

Adet kumpassızlığından, sızıya, kısırlıktan düşüğe kadar pek çok negatif tabloya neden olan miyomlar, şahsa özel rehabilitasyonlarla hakimiyet altına alınabiliyor. Memorial Şişli Sağlık Kurumu Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Muhacir, miyom ve rehabilitasyonu hakkında bilgi verdi.

miyom

Miyomun en tipik bulgusu kanama

Miyom her zaman bulgu vermeyebilir ancak rahimin iç boşluğuna yerleşmiş başka bir deyişle rahim iç duvarının içerisindeyse bazı şikayetlere yol açabilir. Bu şikayetler sıklıkla fazla kanamalı regl yarıyılı yaşanır. Bu süreçte parçalı ve fazla oranda kanamaya neden olur. Miyomun değişik bulguları şu biçimde sıralanabilir:

– Reglinin uzun sürmesi

– Kasık sızısı

– Rahmin arka kısmına yerleşmişse kalın bağırsağa baskı neticeyi büyük tuvaleti yapmada meseleler ve kabızlık

– Rahmin ön kısmına yerleşmişse mesaneye baskı yapması neticeyi sık idrara çıkma

– Karnı örten çeperler arasına yerleşmesi neticeyi idrar kanalına baskı neticeyi böbrekte sihrime

– Rahim boşluğu, tüplerin uçları ve rahim ağzına yerleşmesi neticeyi infertilite

miyom

Hamilelikle miyom şikayetleri çoğalabilir

Miyomların sebebi bütün olarak öğrenilmemekle beraber östrojen kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Kadında yüksek olan östrojen hormonunun menopozla beraber düşmeye başlamasıyla beraber miyomlarda da küçülme dikkat sürüklemektedir. Miyomların ayrıca hamilelik hormonu olan progesteron tesirine bağlı olarak da geliştiği görülmektedir. Bu sebeple hamilelik evveli miyom tespit edilmesi gidişatında miyomun mesken yeri ve büyüklüğüne bağlı olarak myomun alınması hastaya önerilir. Ancak miyomla beraber hamileliğin hiçbir kasvet olmadan devam edebildiği de unutulmamalıdır.

miyom

Hangi miyomlar rehabilitasyon edilmeli

Miyom bazı bulguları verirse operasyonla alınmalıdır. Bunun için bazı kriterler göz önünde bulundurulur:

– Kanamaya yol açan bir miyomsa ve rahim boşluğuna yerleşmişse hiç zaman kaybetmeden operasyon edilmelidir.

– Rahim duvarının içerisine yerleşmiş yeniden çok fazla kanamaya yol açıyorsa ve bunların da büyüklüğü 5 cm üzerine çıkmışsa alınmalıdır.

– İdrar torbasına ve kalın bağırsağa baskı yapacak hale gelmişse operasyon edilmelidir

Miyomlar kanserleşir mi

Miyomlar genç yaş grubunda tehlike oluşturmamakla beraber menopoz sonrası kitlenin çapında gelişmeye bağlı olarak makûs mizaçlı tablolarla karşılaşılabilir. Bu sebeple menopozdan sonra gelişmeye eğilimli miyomlar ya da süratli gelişmeyle büyüyen miyomlar varsa hastaya çok fazla beklemeden operasyon önerilir.

miyom

Rehabilitasyon biçimi nasıl tanımlanıyor

Rehabilitasyonda genellikle genç yaş grubunda laparoskopik ve robotik cerrahi seçim edilir. Şayet miyom rakamı fazla ve büyüklüğü, yerleştiği yer uygun değilse sarih cerrahi seçim edilir. Hasta ileri yaş grubunda ve artık miyom meselesiyle uğraşmak istemediğini dile getiriyorsa operasyonla rahim alınır ve problem tamamen ortadan kaldırılır. Ancak genç yaş grubunda muhtemel olduğu kadar rahmin alınması alternatifinden uzak durulmaktadır.

miyom

Miyomların yineleme tehlikeyi var mı

Operasyonun ardından takribî 5 senelik süreç içerisinde yüzde 20-25 oranında miyomların tekerrür çıkma tehlikeyi var. Miyomektomi ismi verilen miyom operasyonunda gözle görülen tüm miyomlar arınılabilir ancak bir de gözle görülemeyen mikroskobik seviyede minik olan miyomlar alınamadığı için bunların zaman içerisinde gelişip yine ortaya çıkması ve şikayetlere yol açma tehlikeyi bulunmaktadır.

18 yaşından sonra jinekolojik tetkikin ehemmiyeti

18 yaşından sonra jinekolojik tetkikin ehemmiyeti

Ferti-Jin Kadın Sıhhati ve Tüp Bebek Merkezi Muayenehane Direktörü, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, genç kızların ilk jinekolojik tetkik huzursuzluğunun nedeninin ne ile karşılaşacaklarını öğrenmediklerinden kaynaklandığını belirtti.

18 yaşına gelen her genç kızın kesinlikle jinekolojik hakimiyete gitmesini nasihat eden Op. Dr. Seval Taşdemir; “Jinekolojik tetkik sızıya yol açmayan basit ve beş dakikadan fazla sürmeyen bir harekât. Genç kızlar tetkiklerini asla ertelememeliler. Kumpaslı hakimiyet demek; hastalıkların önlenmesi ve erken teşhis demektir” diyerek genç kızları uyardı.

İlk tetkikten kaçmayın geç kalmayın

Jinekoloji, cinsel sıhhati ve faize sıhhatini gözetmeye müteveccih bayanlara özel tıbbi bir bakımdır. Bu bakım; hastalıklardan gözetir, kanserlerin erken tanısını, faize uzuvlarını etkileyen enfeksiyonların erken tanı ve rehabilitasyonunu ve daha sonra görülebilecek kısırlık gibi karmaşıklıkların önlenmesini sağlar. Bir Hayli genç kız için ilk jinekolojik tetkik oldukça huzursuz edici görünse de ehemmiyeti düşünüldüğünde bu buluşmanın netlikle ertelenmemesi gerekir. Bir genç kızın bu buluşmada nelerle karşılaşacağını öğrenmesi kaygılarını yenmesinde takviyeci olur. Öncelikle şahsi, ailesel, cinsel ve tıbbi hikayeler alınır. Jinekolojik tetkik yapılır ve laboratuvar testleri istenir.

Tetkikin adet kanamasının olmadığı bir yarıyılda yapılması gerekir. Adet kanaması hem laboratuvar testlerinin neticelerini hem de tetkiki tesirler. Tetkik evvelindeki birkaç gün vajinal duş ve krem kullanımından sakınmak gerekir.

Hekiminize soracaklarınızı anekdot alın

Jinekologla ilk buluşmadan evvel sorulmak istenen mevzuların tanımlanarak anekdot alınması buluşmanın daha yararlı geçmesini sağlar. Jinekoloğa verilen bilgilerin ve aktarılan şikayetlerin noksansız olması gerekir. Jinekoloğa verilen tüm özel bilgiler saklı kalır. Yanlış ya da noksan bilgi verilmesi rehabilitasyonu ve meselelerin tanımlanmasını negatif tesirler.

İlk jinekolojik tetkikte hekime verilmesi gereken bilgiler nelerdir?

– Son adet tarihi

– Adet sikluslarının uzunluğu

– Adet kanamasının ne kadar sürdüğü

– Ara kanamaların olup olmadığı

– Genital sızı, kaşıntı ve akıntı varlığı

– Başka bir tıbbi problemin olup olmadığı

– Aile bireylerinde görülen hastalıklara ait bilgiler

– Evvelden geçirilmiş hastalıklar, cerrahi harekâtlar ve kullanan ilaçlara ait bilgiler

– Sigara, içki ve beslenme alışkanlıkları hakkında bilgi

Tetkik beş dakika sürüyor

Op. Dr. Seval Taşdemir; “Bir Hayli genç kız ilk jinekolojik tetkik evvelinde son derece huzursuz olur. Oysa jinekolojik tetkik sızıya yol açmayan basit ve beş dakikadan fazla sürmeyen bir operasyondur. İlk tetkik evvelinde şahsın kendini rahatsız sezmesi son derece natüreldir ve tetkikte neler yapılacağı mevzusunda evvelden bilgi sahibi olmak kaygıları eksiltir” dedi ve tetkikte neler yapıldığını anlattı.

Tetkik nasıl yapılıyor

Jinekolojik tetkik ile genital uzuvların vaziyeti ve jinekolojik problemler değerlendirilir. Jinekolojik tetkik için tetkik masasına uyunması istenir. Hekim evvel dış genital uzuvları tetkik eder. Kızarıklık, tahriş, kist ve siğil olup olmadığını hakimiyet eder. Çok kısa süren bu harekât rastgele bir acı vermez. Karından yapılacak ultrasonografik inceleme ile faize uzuvları değerlendirilir. Jinekolojik tetkik sonrasında hekim idrar incelemeyi ve kan sayımı gibi birkaç analiz isteyebilir.

Jinekolojik açıdan ilk tetkik için 18 yaşından bahsedilse de yaşa bakılmadan kesinlikle jinekolojik hakimiyetten geçilmesi gereken vaziyetler vardır:

– Karnın alt bölgesinde sızı

– Adet kumpassızlıkları, adet kanamasının olmaması veya topallaması

– Adet kanaması sırasında şiddetli sızı

– Anormal kanamalar

– Dış genital uzuvlarda sızı, şişlik, kaşıntı, kitle ve yaralar bulunması

– Vajinal akıntı, kaşıntı ve sızı olması

– 15-16 yaşına gelinmesine karşın adet kanamasının olmaması

– Cinsel temas yoluyla geçen hastalıklara maruz kalınması.

D vitamini noksanlığı çocuk sahibi olmaya mani

D vitamini noksanlığı çocuk sahibi olmaya mani

Kış günlerinde güneş ışınlarından yeterince yararlanamıyor, D vitamini alamıyoruz. Bedenimizin D vitamini gereksinimini, gıdalardan ya da vitaminlerden almaya çalışıyoruz. Özellikle kış aylarında gebelik yarıyıllarını geçiren bayanların bu mevzuda iki kat daha dikkatli olmaları gerekiyor.

Op. Dr. Seval Taşdemir, D vitamini ve kısırlık hakkında bilgiler verdi…

“Ülkemizde güneşli geçen gün rakamı fazla olmasına karşın D vitamini noksanlığı yaygın olarak görülüyor” diyen Ferti-Jin Kadın Sıhhati ve Tüp Bebek Merkezi Muayenehane Direktörü, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, “D vitamini noksanlığı faize sıhhatini negatif tesirler” diyerek uyardı.

Op. Dr. Taşdemir, “D vitamini noksanlığının, son senelerde infertilite kısırlık ve düşük problemi olan hastalarda daha sık oranda görüldüğü saptandı. D vitamini noksanlığı; faize sıhhatini, yumurta rezervini, yumurtanın niteliğini ve döllenme oranlarını negatif olarak tesirler. Ayrıca döllenmiş yumurtanın anne rahmine tutunma oranını da düşürür” dedi.

Yumurta sarısı ve süt harcayın

“Kanda 25 hidroksi vitamin D seviyesini ölçerek vitamin D ambarlarını değerlendiririz. 30 ng/ml’nin altındaki kıymetler düşük olarak kabul edilir” diyen Op. Dr. Seval Taşdemir, “D vitaminini güneşten alabileceğimiz gibi ton balığı, uskumru, yumurta sarısı, karaciğer, süt ve süt mahsulleri, hububat gibi mahsullerde de bulabiliriz” diyerek D vitamini noksanlığı olanların bu besinlerden harcaması gerektiğini özellikle belirtti.

Rehabilitasyondan evvel D vitamini seviyesine bakılmalı

“Noksanlık tespit edilirse günde 600-800 IU arası D vitamini alınabilir. 1000 IU’dan fazla alınmaz, yan tesirleri ortaya çıkabilir” diyen Op. Dr. Seval Taşdemir laflarına şöyle devam etti:

“Özellikle kısırlık ve tüp bebek rehabilitasyonu görecek olan hastalarda kesinlikle D vitamini seviyesine bakılmalı. Özellikle yaşı 35’in üzerinde olan ve güneşten daha az yararlanan grupta, D vitamini noksanlığı daha sık görülür. Yetersiz olan vitaminin rehabilitasyonundan sonra yapılan infertilite kısırlık rehabilitasyonundan, çok daha galibiyetli neticeler elde ediliyor. Son senelerde bunu destekleyen pek çok çalışma yapıldı.

Kısacası D vitamini, bedenimizde yalnızca kanda kalsiyum oranlarını tanımlayan, bağırsaktan kalsiyum emilimine desteği olan vitamin değil; tüm beden bağışıklık sistemini tertip ederek gribal enfeksiyonlara mukavemetimizi artıran bir vitamindir. Ehemmiyetli kanser hadiselerinde, meme, pankreas, sütun, rektum kanserlerinin seyrini tesirler, kalp ve damar hastalıklarını önler. İnfertiliteyi kısırlığı ehemmiyetli biçimde etkileyen çok ehemmiyetli vitamindir.”

Genç bayanların kabusu: Endometriosis

Genç bayanların kabusu: Endometriosis

Endometriosis, faize çağındaki genç bayanlarda görülen ve çok farklı bulgular verebilen bir hastalık. Sıklığı kesin olarak öğrenilmemekle birlikte, kısırlık yakınması olan bayanlarda yüzde 20-40 oranında tesadüfülüyor. En ehemmiyetli bulgularından biri sızılı adet görme…

Sizi çölyak hastası sanabilirler

Fakat, tanı gecikip, bulgular şiddetlendikçe gidilen değişik uzmanlık alanlarındaki hekimler sizi testlerle doğrulanmasa da çölyak hastası ya da irritabl barsak hastalığı tiroid hormonları bayağı olsa da otoimmun tiroid irini, ya da eklem romatizması tanısı koyup rehabilitasyon etmeye çalışabilirler.

Hekimler tarafından sıçranan en ehemmiyetli endometriosis semptomları…

Ağırlıktaki dalgalanmalar

Endometriosis östrojen bağımlı bir hastalıktır. Yüksek östrojen, düşük progesteron endometriosisin tetikleyicisidir. Anormal endometriotik hücreler özstrojenle gelişir, büyür aynı zamanda sizin faize kapasitenizi de bozar. Bu hormonal başkalaşımlar ağırlıkta da dalgalanmalara yol açar. Ciltte çatlaklar alana kazanç. Estrojen kontrolü kilo çoğalışı ve sellülitlere neden olur.

Besinlere tahammülsüzlük ve yiyecek alerjileri

Endometriosisli bayanların pekçoğu tanı konmadan evvel ya da konduktan sonra, sindirim meseleleri ve karın sızısı yakınmaları sürüklemiştir. Hatta çoğuna “gluten intoleransı” ya da yiyecek allerjisi tanısı konmuş yumurta, soya, süt ve süt mahsulleri menedilmiştir. Natürel bu besinlerin ortak noktası hormonlardır. Endometriosis bedeninizi enfekte ettiğinde aldığınız etrafsal ya da suni östrojenler kendinizi daha makûs sezdirecektir. Bazen yiyecek allerjileri endometriosisin yegane bulgusu ve hakikat semptomu olabilir. Çoğunlukla bu bulgular endometriosisle ilişkilendirilmez, yiyecek allerjisi tek problem olarak görülür.

Düşük magnezyum

Düşük magnezyum seviyesi endometriosis bulgularını şiddetlendirir. Östrojen bedendeki mağnesyumu yiyip bitirir.Vücutta östrojen kontrolü olduğu sürece magnezyum seviyesi bayağıya dönmez. Düşük magnezyum seviyesi sürdükçe, östrojenin uzaklaştırılması güçleşir. Düşük magnezyumun en ehemmiyetli bulgusu yaz kış ısınmayan eller ve ayaklardır.

Kronik sindirim problemleri

Endometriosisin bayan bedeninin farklı yerlerinde ortaya çıkabilir. Sıklıkla yerleştiği yerlerden biri de sindirim sistemidir. Kronik, uzun süren kabızlık yarıyılları, yiyeceklerin hazmedilmesinde eforluk ve hiçbir tanıya eriştirmeyen kolonoskopiler de gerçeğinde endometriosisli bayanların öykülerinde sıkça yer alır. Bu sindirim problemleri adet yarıyılında makûsa giderler. Ağrı ve kabızlık çoğalır. Hakikat vaka, anormal hücrelerin sindirim sistemine de saldırmasıdır.

Sırt ve arka bacak sızısı

Rahim artta yer alan boşlukta yer alan endometriosis siyatik asaba bası yapabilir. Bu bası neticesinde fizyoterapistin ya da masajcının çözüm bulamadığı sırt, bel ve bacak sızıları alana kazanç. Bu sızılar adetten hemen evvel ve adet sırasında şiddetlenir.

Sistit ve idrar yolu enfeksiyonu

Endometriosisli bayanların çoğu genç kızlıklarından beri kronik mesane ya da idrar yolu enfeksiyonundan yakınmaktadır. Bu bulgular endometriosis odaklarının mesaneye yakın olmasındandır.

Sık sık mantar enfeksiyonu geçirme

Endometriosis bağışıklık sistemini yakından ilgilendiren bir hastalıktır. Bu sebeple vajina da ve boğazda mantar enfeksiyonuna çok sık tesadüfülür. Hatta dışkı testlerinde dahi mantar enfeksiyonu görülebilir. Bu da bağışıklık sisteminin zayıflamasının bir bulgusudur. Hormona bağımlı başağrıları da endometriosis neticeyi oluşabilir.

Kısırlık

Çocuk sahibi olmakta eforluk, çoğu kere endometriosisin teşhis edilmesinin en basit yoludur. Özellikle de nedeni meçhul kısırlık hadiselerinde endometriosis kesinlikle akla gelmelidir. Bazen hiçbir yakınma yokken dahi tek belirti infertilitedir. Natürel rehabilitasyonun tasarıyı hastalık şiddetine göre değişmektedir.

Endometriosisle nasıl savaşırım

– İmmun sistemini kuvvetlendir

– Hormon balansını sağla

– Sıhhatli beslen

– Sıhhatini umursa

– Zehirli Maddelerden uzak dur

– Kimyevi tuvalet malzemelerini çöpe at

– Pozitif ol

– Bedeninin sesine kulak ver

Mutfak pakliği nasıl yapılmalı

Mutfak pakliği nasıl yapılmalı

Mutfaktaki su, nem ve ısı farklılıkları mikroorganizma üremesi için yanılgısız bir etraf yaratır. Mutfağınızın aralıksız kumpaslı olması ve tezgahların her daim siliniyor olması, civarın pak olduğu anlamına gelmez.

Mutfak ve banyolar, bakteri üremesi için en ergonomik alanlardır. Evin öbür odalarında tesadüfülebilecek bir hayli bakteri, buralardan dağılır. Su, nem ve ısı farklılıkları, mikroorganizma üremesi için yanılgısız bir etraf yaratır. Bu surattan mutfak pakliği, ehemmiyetli bir mevzudur. Mutfağınızın aralıksız kumpaslı olması ve tezgahların her daim siliniyor olması, civarın pak olduğu anlamına gelmez. Mikroorganizmalar gözle görülemezler. Bu nedenle onları besleyen tavırları öğrenmek ve önlemek, yapılabilecek en iyi şeydir. Gıdaların saklanma şartları, yemek için hazırlanma düzeyleri, pişirilme tekniği ve pişmiş besini gizleme usulleri mutfak hijyeni için son derece ehemmiyetlidir. Her bir yiyecek maddesi, birbirinden değişiktir ve değişik biçimlerde muhafaza edilmesi gerekir. Yeşillikler, sebze, meyve, yumurta, et ve süt mahsulleri; dış civarda bulunan mikroorganizmaları üzerlerine toplarlar ve süratle üremelerine neden olurlar.

mutfak temizliği

Mutfaktan dağılan hastalıklar

Mutfaktan doğan en ehemmiyetli ve öğrenilen hastalık, “gıda zehirlenmesi”dir. Gıda zehirlenmesinin en ehemmiyetli nedenleri; son kullanma tarihi geçmiş yiyecekleri, oda sıcaklığında bekletilen gıdaları ve pişmiş halde üç-dört gün bekletilen yemekleri yemektir. Bu koşullarda muhafaza edilen yiyecek maddelerinde, E.coli ekolo ve stafilokok eşi bir hayli zehirli madde oluşur. Bu hasarlılar, bağırsak sistemine eriştiklerinde enfeksiyona neden olurlar. İshal, kusma ve tansiyon düşüklüğü en ehemmiyetli bulgulardır. Şüphelenildiğinde hiç süre kaybetmeden sağlık kurumuna gidilmelidir. Karahumma ve salmonella enfeksiyonları da yiyecek esaslıdır. Ateş ve ishal gibi tesirler gösteren bu hastalıklar genelde tavuk ve yumurtadan bulaşır. Mantar enfeksiyonları da mutfağınızdan dağılabilirler. İyi derecede havalandırılmayan mutfaklarda ve uygunsuz buzdolabı şartlarında büyürler. Zatürreye kadar uzanabilecek hastalıklara neden olurlar. Hepatit A çeşme suları, şişe suları, iyi yıkanmamış lekeli sebze ve meyveler aracılığıyla bulaşabilir. Hepatit A, ağır karaciğer hastalıklarına neden olabilir.

Sebzeler yıkanmadan saklanmalıdır. Şayet yıkandıktan sonra saklanıyorsa, kesinlikle iyice kurutulmalıdır. Nemli halde saklanmaları halinde, nemi çok beğenen mikroorganizmalar, üremek için harika bir etraf bulmuş olurlar. Süt mahsulleri kesinlikle buzdolabında muhafaza edilmeliler. Et mahsulleri ise hemen harcanmayacaksa dondurulmalılar. Dondurulmuş et mahsullerinin çözülme şartları da son derece ehemmiyetlidir. Kırmızı ya da beyaz et hiç fark etmez, dondurucudan çıkarıldıktan sonra asla tezgah üzerinde bekletilmemeliler. Bir gece evvelden dondurucudan çıkarılarak buzdolabına alınmalı ve çözülene kadar burada yakalanmalıdırlar. Yiyecek maddelerinin büyük çoğunluğunun saklandığı buzdolaplarının kullanma şartları da son derece ehemmiyetli. Buzdolabının gerektiği gibi çalışabilmesi için içerisinde hava akımının hakikatleşiyor olması gerekir. Bu nedenle hava akımını kesecek büyük kaplardan uzak durulması gerekir. Bir kumpas içinde olmalı, sık sık arınılmalı ve bozulmaya başlayan ne varsa ötekilerini etkilemeden çıkarılmalıdır. Misalin, küflenmeye başlamış bir sebzenin yalnızca dolaptan çıkarılması yetmez, ardından tüm buzdolabının dezenfekte edilmesi gerekir. Aksi taktirde civarda mikroorganizma artığı kalır ve yeni yerleştirilen sebzenin üzerine geçerek üremeye devam eder.

mutfak temizliği

Raflarda boşluklar vazgeçin

Özellikle yaz aylarında tıka basa doldurulan dolaplar, hava akımını yasaklayarak zorunlu ısı derecesine erişilmesinin önüne geçer. Bu nedenle raflarınızda kesinlikle holler vazgeçin. Pişmiş yiyecekler saklanırken, kesinlikle hava ile teması kesilmeli ve ağzı kapalı kaplarda muhafaza edilmelidir. Pişmiş besinlerin saklanma süresi uygun şartlar sağlansa dahi iki gündür. Bu iki gün içinde de en fazla bir kere ısıtılmalıdır. Peynir ve eş mahsuller, yalnızca vakumlu kutularda ise stoklanmalı, aksi taktirde az ölçüde alınarak süratli harcanması sağlanmalıdır. Salça ve peynir çeşitlerinin bir kısmı süratli küflenerek mantar oluştururlar. Bu gibi vaziyetlerde, küflü kısım arınılarak kalanını muhafaza etmemeli, tamamı atılmalıdır. Derin dondurucular, yiyecek gizlemek için son derece uygun civarlardır. Ancak, burada muhafaza edilen besinler de sıklıkla hakimiyet edilmelidirler. Son kullanma tarihi geçmiş olanlar, ilk günden beri derin dondurucuda muhafaza edilmiş olsalar dahi harcanmamalıdır.

mutfak temizliği

Sebzeleri kullanmadan evvel yarım saat sirkeli suda bekletin

Gıdalarınızı doğru şartlarda gizlemiş olsanız dahi pişirme düzeyinde yanılgı yapıyorsanız, bakterilerden kurtulamazsınız. Sebzeler bol su ile yıkanmalıdır. Özellikle yapraklı olanlar kullanılmadan evvel yarım saat sirkeli suda bekletilirlerse, bakterilerden arınmış olurlar. Sebze yıkadığınız lavabo ve kaplar da harekâtın ardından dezenfekte edilmelidir. Et, sebze ve ekmek için kullandığınız kesme tahtaları muhtemelse değişik olmalıdır. Özellikle et kestiğiniz tahtaların harekâtın ardından iyi derecede dezenfekte edilmesi gerekir. Eti pişirme teknikleri ehemmiyetlidir. Ne yağı yanacak kadar çok ne de ham kalacak kadar az pişirilmemelidir. Kırmızı etin orta kısmının az pişmiş olmasında bir mahzur yok ancak tavuk eti bütün pişirilmelidir.

mutfak temizliği

Mutfağınızın kaideleri olsun

– Evin en serin yeri, mutfak olmalı; 22 dereceyi asla geçmemeli.

– Islamaması için tuza pirinç, pirince tuz karıştırılmalı.

– Bakliyatlar, naylon kap ya da torbalarda değil, bez keselerde saklanmalı.

– Reçeller, kapakları açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli.

– Ocaklar her pişirme sonrası, aspiratör filtreleri, ayda bir arınılmalı.

– Tezgahlar her zaman kuru kalmalı.

– Her mutfakta olan ‘sarı mutfak bezleri’ en fazla bir hafta kullanılmalı ve atılmalılar. Bir haftalık bu vakit zarfında, aralıksız dezenfekte edilmeli, direnmiş olarak bekletilmemeli kesinlikle sarih halde serilerek kurutulmalıdır.

– Çamaşır suyu da insan sıhhatine hasarlıdır. Elbette kullanılmalı ancak bir miktarı var! Kullandığınız çamaşır suyu, ölçüsünün 10 katı kadar sulandırılmış olmalı.

– Kullanımı pratik püskürtmeli dezenfektanlardan uzak durun! Püskürtme operasyonunu hakimiyet edemezsiniz. Siz tezgahlarınızı temizlediğinizi varsayırken, yakın mesafede duran yiyecek maddelerine lekeleyebilirsiniz!

Doç. Dr. Halit Yerebakan

özel içeriğidir.

Aşılama nedir nasıl yapılır

29 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

Aşılama nedir nasıl yapılır

Bayan Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, aşılama rehabilitasyonu hakkında bilgi verdi.

Aşılamanın, bayanda tüplerin sarih olması ön şartı ile muhakkak bir vakitte hamile kalamayan çiftlerde uygulanabilecek bir usul olduğunu dile getiren Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, “Aşılama, genellikle ‘söylenemeyen infertilite’ dediğimiz söylenebilir bir sebebi olmayan ve muhakkak bir vakitte hamile kalamayan; bir de ‘hudutta erkek etkeni’ dediğimiz sperm rakamı ve hareketliliğinin az olabildiği çiftlerde uyguladığımız bir usuldür” dedi.

Aşılama nasıl uygulanır

“Aşılamada bayan eşte yumurtlama rehabilitasyonu ile yumurta rakamını artırıyoruz. Erkekten aldığımız spermleri özel bir usulle yıkayarak rahimin içerisine uygun günde veriyoruz” diyen Prof. Dr. Fıçıcıoğlu, bu usul ile hamilelik oranının bir ölçü çoğaldığını fakat galibiyetin tüp bebekte olduğu kadar yükselmediğini belirtti.

Prof. Dr. Fıçıcıoğlu, aşılama için kadının yaşının, infertilite zamanının ve erkekte sperm rakamının çok ehemmiyetli olduğunu söyledi.

Daha ayrıntılı bilgi için videomuzu izleyebilirsiniz…

İşte aşılama rehabilitasyonu hakkında merak edilenler – İZLE:

aşılama

Continue reading …

Kısır erkeklerde kanser riski

21 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

Kısır erkeklerde kanser riski

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Standford Sağlık Kurumu Erkek Kısırlığı Bölümü’nde hakikatleştirilen araştırmanın neticeleri hakkında bilgi verdi.

Araştırma kapsamında yaş ortalaması 35,7 olan 2 bin 238 erkek takip edildi. Bu erkeklerin 451’i azospermikti meni misalinde hiç sperm olmayan.

Analistler bu erkekleri takribî 7 sene takip etti. Kısır erkeklerin 29’unda vasati 5,8 sene sonra kanser büyüdü. Şayet kanser oranı genel popülasyonla eş olsaydı yalnızca 16,7’sinde kanser büyürdü. Oysa kısır erkeklerde kanser büyüme ihtimali 1,7 kat daha fazla olmuştur.

Daha ileri incelemeler azospermik erkeklerin genel popülasyona göre 3 misli daha fazla kanser tanısı aldıklarını göstermiştir. Ayrıca 30 yaşından evvel azospermik olan bir erkekte kanser büyüme tehlikeyi genel popülasyona göre 8 kat fazladır.

Kanser taramaları aksatılmamalı

Eskiki araştırmalar kısır erkeklerde testis kanseri oranının çoğaldığını bildirmiştir. Fakat azospermik erkeklerde beyin, prostat ve melanom gibi değişik kanser cinsleri de görülmektedir. Bu nedenle azospermi tanısı konmuş erkekler ilerleyen senelerde kanser taramaları mevzusunda daha itinalı olmalılar.

İnsan genomunda bulunan genlerden takribî 1/4’i faize mevzusu ile alakalıdır. Bu sebeple vahşice faize kapasitesi o sıhhatinin de bir ölçümüdür.