Sigarayı vazgeçmek astım hakimiyetini basitleştirir

Sigarayı vazgeçmek astım hakimiyetini basitleştirir

Bir Hayli solunum yolu rahatsızlığının en esas önlenebilir sebebi sigaradır. Kronik hastalığı olan bireylere daha da hasarlıdır. Sık tesadüfülen kronik hastalıklardan astım ömür boyu takip gerektirir.

Hastalıklardan korunmak istiyorsak ışınımdan, lekeli havadan kaçınmamız ve en ehemmiyetlisi hasarlı maddelerden uzak durmamız zorunludur. Hava lekeliliği, sigara dumanı ve öteki havayı lekeleyen etmenlerin olduğu etrafta astım hastaları astım krizine girerler. Kronik astım hastaları sigaradan uzak durmalı, sigara içen bireylere dahi yanaşmamalıdır. Klasikte sıhhati gözetmek için dikkat edilmesi gerektiren hususlara astım hastalığına tutulanlar daha fazla dikkat etmelidir. Alerjik olsun olmasın astım hastalığı solunum yollarının enfeksiyonları ile beraber tetiklenir ve bir hücum biçimine dönüşür.

Katliam gibi

Muhtelif maddelere karşı geliştirilen bağımlılıklar sıhhatimiz üzerinde imha edici tesirlere sahiptir. Sigaradan dünyada her sene 4,9 milyon birey can vermektedir. Başka Bir Deyişle günde 13.000 birey. Dünya Sıhhat Örgütü’nün WHO verdiği sayılara göre dünyada her on üç saniyede bir birey sigara suratından yaşamını kaybetmektedir. Bu sebeple ülkeler sigara kullanımını kısıtlama ya da menetme meylindedir. Sigara özellikle ciğerlerdeki ve kalpteki kan damarlarının daralmasını ve kalınlaşmasına neden olur. Solunumla alakalı enfeksiyonları ve astım hastalığını tetikler. Sigara içenlerde içmeyenlere oranla bronşit tehlikeyi 10 kat daha fazladır.

Astımla baş edebilmek hastalığın iyi idarenmesinden geçer

Yeşilay Başkanı Prof. Dr. İhsan Karaman Dünya Astım Gününde, sigaranın kronik solunum yolu hastalıklarını tetikleyici tesirlerine bir kere daha dikkat çekti. Karaman “Yapılan araştırmalar, astım hastalığının tüm dünyada 300 milyon, ülkemizde ise 4 milyon kadar insanı etkilediğini gösteriyor. Tüm dünyada astımdan can verenlerin rakamının 250 bin birey etrafında olduğu hipotez ediliyor. Astım hakimiyetini eforlaştıran faktörler arasında ilaçların doğru ve kumpaslı kullanılmaması dışında, sigara dumanı vb. tetikleyicilere maruz kalmak ve obezite sayılabilir. Ülkemizde astımlı hastalarının %10’undan aşırısı hali hazırda sigara içmektedir. Sigarayı vazgeçmek astım hastalığının hakimiyet edilmesinde ehemmiyetli bir etmendir. Aktüel bilgilere göre, sıhhat kuruluşlarına müracaat eten astımlılarda bütün hakimiyet oranı yüzde 22’leri bulmaktadır. Hali Hazırda dört astımlıdan biri senede bir kere astım krizi sebebiyle acil servislere müracaat etmektedir.” dedi.

Çocuklar daha da alıngandır

Ülkemizde takribî her 12-13 yetişkinden biri ve 7-8 çocuktan biri astım hastasıdır. Çocuklar sigara dumanının hasarlı tesirlerine karşı çok daha duyarlıdırlar. Astım hastası çocuğun bulunduğu etrafta sigara içilmesi rehabilitasyonun galibiyetsiz olmasına ve astım bulgularının devam etmesine neden olmakta ve astım hastalığının hakimiyet altına alınmasını yasaklamaktadır. Bu sebeplerden dolayı astım ve akciğer hastalıklarının yasaklanması için sigaradan uzak durulması çok ehemmiyetlidir. Konutta sigara içilmesine izin verilmemelidir. Astımlı çocuğu olanlar otomobillerinde de sigara içmemelidir.Balkonda veya mutfakta sigara içilmesi çocuğu gözetmede eksik kalmaktadır. Sigara içen şahısların giysi ve ağızlarına sinmiş kokular da kokulara alıngan olan astımlı çocukları etkileyebilmektedir.

Peki ya pasif içiciler?

Sigaradan çıkan dumanda bulunan kimyevi karışımlar, sigara içenin etrafa saldığı dumanda, içine sürüklediği dumandan çok daha fazla bulunur. Kendileri sigara içmeseler dahi sigara içenlerin tütün dumanına maruz kalan milyonlarca insan, sigaranın neden olduğu hastalıklar sebebi ile yaşamını kaybetmektedir. Sigara dumanının hasarları, maruz kalma süresi uzadıkça çoğalmaktadır. Başkalarının içtiği sigaranın dumanına yalnızca 30 dakika maruz kalmak, uzun süreli sigara içiciliğinde ortaya çıkanlarla aynı fiziksel tesirlere neden olmakta ve astım gibi kronik hastalıkları tetiklemektedir.

Migreni hafife almayın

Migreni hafife almayın

Yeni bir araştırma, son senelerde çokça incelenen inme ve migren ilişkisine dair belirtiler sunuyor. Migren inme için bir tehlike oluşturuyor; ancak bu tehlikeyi net olarak belirlemek için yeniden de daha detaylı araştırmalara gereksinim var.

Amerika Birleşik Devletleri Miami ve Columbia Üniversiteleri’nden bir araştırma takımı, inme ve suskun beyin enfarktları için, ehemmiyetli bir tehlike etmeni olarak öne sürülen migren hikayesinin ne kadar tesirli olduğunu inceledi. Yöntem olarak çok rakamda katılımcının beyin MRmanyetik titreşim görüntülerinin elde edilmiş olması, takımın bu mevzuya ciddi yatırım yaptığını gösteriyor. Geçmişte geçirilen inme ve damar hastalıklarını en doğru gösteren muayene, en azından şimdilik MR görüntülemesi. Çalışmada da migren hikayesi olan 104 birey ile olmayan 442 bireye ait beyin MR görüntüleri karşılaştırıldı. Yaş ortalamaları 71 olan katılımcılardan elde edilen bilgiler, inme ile alakalı öbür tehlike etkenlerini dışlayacak biçimde yine uyarlandığında bile, migreni olanların, olmayan grubun iki katı kadar suskun beyin enfarktına sahip olduğu görüldü. Suskun beyin enfarktından kast edilen, alana geldiği sırada, bir işlev kaybı ya da rastgele bir bulguya yol açmamış, bu nedenle da fark edilmemiş damar tıkanıkları ya da kanamaları. Bu tıkanıklık ya da kanamanın olduğu yerde beyin dokusu beslenemiyor ve can veriyor; ancak her zaman bir bulgu ortaya çıkmayabiliyor. Yeniden de bu damar hastalıkları ileride alana gelebilecek bir inme için tehlike etmeni.

Auralı-aurasız migren

Ayrıca çalışmaya katılan migren hastalarının çoğu aurasız migren hastası. Başka Bir Deyişle baş sızısından evvel bulantı, ışık çakmaları, makûs kokulardan rahatsızlık dinleme gibi şikayetlerin görüldüğü aura tablosunun eşlik etmediği migren hastaları. Tahlilcilere göre bu belirti, migrenin suskun beyin enfarktlarıyla ilişkisinde auranın kesinlikle lüzumlu bir rolü olmayabileceğine işaret ediyor. Oysa geçen seneye kadar araştırmalarda auralı migrenin ehemmiyetli bir tehlike etmeni olarak kabul edilebileceği gösterilmişti. Yeniden migren hastalarından oluşan grupta, inme için bir tehlike etmeni olan hipertansiyon da sık görülmüş; ancak belirtilere göre migrenle suskun enfarktların ilişkisi yüksek kan tazyikinden bağımsız olarak kurulabiliyor. Belirli ki, migren ve inme ilişkisini inceleyen çalışmalardaki paradoksları aydınlatmak için kapsamlı bir meta-incelemeye de gerek var.

Neticede, migren sızılarının sıklığını ve şiddetini önlemek, başka bir deyişle profilaksi, inme tehlikesini eksiltmekte ehemmiyetli olabilir mi suali gündeme geliyor. Bunun için ileriye dönük ve uzun vadeli çalışmalara gereksinim olsa da, eldeki belirtiler migren tipi baş sızılarının hafife alınmaması gerektiğini gösteriyor. Böyle bir vaziyeti olan fertlerin, inme ve damar hastalıkları ile alakalı öbür tehlike etmenleri açısından da daha dikkatli olmaları gerekiyor.

2 milyon şahıs kanser olacak

2 milyon şahıs kanser olacak

Sağlık Bakanlığı’nın 2023 projeksiyonuna göre; her sene muhtelif sebeplerle 175 bin yeni kanser olayı ortaya çıkarken bu sayı 2023’de 300 bine çıkacak. Bilgilere göre 2023’de kanser hastası rakamının 2 milyonu aşması bekleniyor..

Dünya Sağlık Teşkilatı bilgilerine göre ise her sene 8.2 milyon şahıs kanser nedenine can veriyor. Son 4 senede dünya genelinde kanser sıklığı yüzde 11 çoğalış göstererek, senelik 14 milyon yeni hadiseye erişti. Ayrıca dünyada kanserin görülme sürati 100 binde 350 olarak kaydolundu. Dünyada tüm vefatların yüzde 13’ünün kanserden kaynaklandığı belirtildi.

5 bireyden 1’i kanser

Türkiye’de ise vefatlarda ilk sırada kalp krizi; ikinci sırada kanser geliyor. Vefat sebepleri arasında yüzde 20.7 olarak ilk sıralarda yer alan kanserin görülme sürati binde 2.8 olarak kayıtlara geçti. Başka Bir Deyişle can veren her 5 bireyden 1’i kanserden yaşamını kaybediyor. Her sene vasati 80 bin şahıs kanser sebebiyle hayatını yitiriyor.

2023 senesinde ise kanserin görülme süratinin binde 4’e yükseleceği aktarıldı. Bakanlık bilgilerine göre, Türkiye’de erkeklerde en sık yüzde 25’lik olaranla akciğer kanseri ilk sırada yer alıyor.

Türkiye’de süratle dağılan hastalık: KOAH

Türkiye'de süratle dağılan hastalık: KOAH

Prof. Dr. Muzaffer Metintaş, Türkiye’de son 20 senede kronik obstüktif akciğer hastalığı KOAH olan şahıs rakamının iki kat çoğaldığını belirterek, Türk halkının yüzde 15’inin bu hastalıkla gayret ettiğini söyledi.

En büyük sebebi tütün içimi olan ve Türkiye’de her geçen gün çoğalan KOAH’ın yüzde 90 oranında önlenebilir bir hastalık olduğunu ifade eden Prof. Dr. Muzaffer Metintaş, ülkemizde bayanlarda da görülmeye başladığını söyledi.

En büyük neden tütün içimi

KOAH’ın sebeplerinden bahseden Prof. Dr. Metintaş, ”Bundan 150 yıl evvel KOAH’tan bahsetmek muhtemel değildi zira KOAH’ı ortaya çıkaran en ehemmiyetli neden tütün içimi, ikinci neden ise işsel ve etrafsal etraflarda temas ettiğimiz bazı maddeler. Misalin egzoz gazı, nikel, kadminyum, arsenik, mineral lifler, yüksek ölçüde karbonmonoksit. Dolayısıyla insanlar bunlarla ne kadar çok temas ederse Olasılıkları Da o kadar yüksek. Sigara kullanımı çoğaldıkça KOAH da çoğalacak” dedi.

Cemiyetin yüzde 15’i KOAH hastası

KOAH’ın evvelden erkek hastalığı olarak aşinasını ancak son senelerde bayanlarda da görüldüğünü belirten Prof. Dr. Muzaffer Metintaş, ”Sigara kullanımı gelişmiş ülkelerde eksilirken, büyümekte olan ülkelerde erkeklerde istikrarlı kalarak bayanlarda çoğalıyor. Büyümeyen ülkelerde hem erkeklerde hem de bayanlarda çoğalıyor. KOAH çoğalınca iş eforu kaybı ve vefatlar çoğalıyor.

Bizim ülkemizde de KOAH cemiyetin yüzde 15’ini oluşturuyor. Ülkemizde erkeklerde sigara içme oranı değişmez ancak bayanlarda çok ciddi bir çoğalış var. Daha Öncekinden görmediğimiz bayan KOAH olayları ortaya çıkıyor. Daha Öncekinden KOAH’ı erkek hastalığı olarak telakki ederdik” biçiminde konuştu.

Akciğer kanserini tetikliyor

KOAH’ın kendi başına akciğer kanseri tehlikesini de ortaya çıkardığını dile getiren Prof. Dr. Metintaş, ”Sigara kapsasanız akciğer kanseri olursunuz. Sigarayı vazgeçseniz dahi kendi başına akciğer kanseri olma tehlikeniz de yüksek demektir. Akciğer kanseri de vefat sebepleri içinde 10’uncu sırada. 20 yıl sonra ise 5’inci sıraya çıkacak. Dolayısıyla KOAH ve akciğer kanseri, önümüzdeki senelerde dünyada ve bizim ülkemizde çok ciddi sıhhat meseleleri olacak. Her ikisi de önlenebilir kanserler. Tütün içimini, mesleksel ve etrafsal meseleleri ortadan kaldırır ya da eksiltirseniz yüzde 90 oranında ortadan kaldırabilirsiniz” diye belirtti.

Vefatların yüzde 40’ı bu hastalıktan kaynaklanıyor

Vefatların yüzde 40'ı bu hastalıktan kaynaklanıyor

Türkiye İstatistik Müesseseyi TÜİK, 2013 senesine ait vefat sebebi istatistiklerine söyledi. Buna göre, en fazla vefata neden olan hastalıklar yüzde 39,8 ile dolaşım sistemi, yüzde 21,3 ile iyi mizaçlı ve makûs mizaçlı urlar, yüzde 9,8 ile solunum sistemi, yüzde 5,6 ile endokrin, beslenme ve metabolizmayla alakalı hastalıklar, yüzde 5,5 ile dışsal yaralanma sebepleri ve zehirlenmeler ile yüzde 4,1 ile asap sistemi ve duyu uzuvları hastalıkları oldu.

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı vefatların en çok bayanlarda, iyi mizaçlı ve makûs mizaçlı urlardan kaynaklı vefatların ise erkeklerde görüldüğü tespit edildi.

Dolaşım sistemi kaynaklı vefatların yüzde 38,8’ini iskemik kalp hastalığı oluşturdu. Bunların yüzde 25,2’si serebro-vasküler hastalık, yüzde 17,7’si değişik kalp hastalığı ve yüzde 12,8’i hipertansif hastalıklardan kaynaklandı.

En fazla vefata yol açan urlar

Makûs mizaçlı ur sebebiyle hakikatleşen vefatların yüzde 31,3’ne gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin makûs mizaçlı uru, yüzde 8,9’una midenin makûs mizaçlı uru, yüzde 8,2’sine lenfaid ve hematopoetik makûs mizaçlı uru, yüzde 6,9’una sütunun makûs mizaçlı uru ve yüzde 5,9’una pankreasın makûs mizaçlı urları neden oldu.

Dolaşım sistemi hastalıklarına en fazla görüldüğü yaş grubu 75-84 olurken, iyi mizaçlı ve makûs mizaçlı urlar ise en fazla 65-74 yaş grubunda görüldü.

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı vefatların oranının azami olduğu ilk beş şehir sırasıyla Kırklareli, Yozgat, Uşak, Bolu ve Denizli oldu. Ayrıca, iyi mizaçlı ve makûs mizaçlı urlar sebebiyle hakikatleşen vefatların oranının azami olduğu ilk beş şehir ise sırasıyla İstanbul, Kocaeli, İzmir, Rize ve Tekirdağ olarak tanımlandı.

Vişne suyu vişneden daha yararlı

Vişne suyu vişneden daha yararlı

İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ Besin Mühendisliği Kısmında yürütülen araştırma ve yapılan incelemeler, vişnenin meyve suyu halinin antioksidan açıdan daha verimli olduğunu ortaya koydu.

İTÜ Besin Mühendisliği Kısmı Öğretim Abonesi Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu’nun yürütücülüğünde, hekime talebesi Gamze Toydemir tarafından vişnenin, meyve suyuna işlenmesi sırasında vişnede ön tasarıya çıkan tüm biyoaktif bileşenlerin ölçüyü ve metamorfozları incelendi. AB 7. Çerçeve Programı ATHENA projesi kapsamındaki çalışmanın neticelerine göre vişnenin, nektara işlenmesi sırasında antioksidan özelliklere sahip antosiyanin bileşenlerinin ehemmiyetli miktarda korunduğu, vişne suyunun bu özelliğiyle öteki meyve sularından parçaladığı saptandı.

Antosiyanin, kırmızı ve mor renkli meyve ve sebzelerde bulunan renk verici bir madde. Vişne, meyve suyuna dönüştüğünde antosiyaninin ölçüsünün yüzde 87’sini koruyor. Araştırmada, vişnenin yüksek biyoyararlılık gösteren kısa zincirli prosiyanidinler açısından zengin olduğu da doğrulandı.

Antioksidan bedeli 3 kat çoğalıyor

Araştırmaya ait bilgi veren İTÜ Öğretim Abonesi Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu, şunları kaydoldu: “Vişne, zengin antosiyanin ve öteki polifenolik madde içerikleri ile antioksidan kaliteyi yüksek olan kırmızı bir meyvedir. Türkiye vişne imali ve ihracatı ile dünya sıralamasında ilk üç ülkeden biridir. Ülkemizde yetiştirilen vişne meyvesinin yüzde 85 gibi büyük bir oranı başta meyve suyu olmak üzere muhtelif mahsullere konserve vişne, marmelat, dondurulmuş vişne proses edilerek harcanıyor.

Vişnedeki antioksidan özellik taşıyan antosiyaninler ve alakalı polifenolik bileşenlerin ölçülerinin beden tarafından ne miktarda etkilendiği öğrenilmiyordu. Bu kapsamda biz ortağı olduğumuz ATHENA projesi ile vişne üzerinde nektar safhasına kadar her kademede çalıştık. Çalışma neticesinde ehemmiyetli belirtiler elde ettik. Bunlardan biri de, vişne meyvesinin nektarına işlenmesi sırasında C vitamininde bugüne kadar ortaya konmuş olan kayıpların, hakikatinde öğrenilenden çok daha az olduğunun, molekülün biçim değiştirdiğinin ve nektarda yüzde 60 oranında korunduğunun yeni gelişmiş inceleme metotları ile tespitidir.”

C vitaminine gözetiyor

Hücre çalışmaları ile elde edilen neticeler istikametinde vişne antosiyaninlerinin biyoaktif arayışlılığının nektarda meyveye oranla 3 kat daha fazla olduğunu ifade eden Boyacıoğlu,”Tam bu neticeler vişne nektarını, yüksek antosiyanin içeriğine sahip olması ve buna ek olarak, bu antioksidan bileşiklerin bedende faal bir biçimde kullanılabilmesi özellikleri ile sıhhate verimli bir fonksiyonel meşrubat olduğuna işaret ediyor” dedi. Boyacıoğlu, vişnedeki C vitamininin meyve suyuna işlenmesi ile kaybolduğu bilgisinin artık değiştiğine dikkat sürükleyerek, yürüttükleri araştırmanın öteki meyve suları için de uygulanması gerektiğini söyledi.

En çok öldüren hastalıklar

29 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

En çok öldüren hastalıklar

Türkiye İstatistik Müesseseyi TÜİK, 2013 senesine ait vefat sebebi istatistiklerine söyledi. Buna göre, en fazla vefata neden olan hastalıklar yüzde 39,8 ile dolaşım sistemi, yüzde 21,3 ile iyi mizaçlı ve makûs mizaçlı urlar, yüzde 9,8 ile solunum sistemi, yüzde 5,6 ile endokrin, beslenme ve metabolizmayla alakalı hastalıklar, yüzde 5,5 ile dışsal yaralanma sebepleri ve zehirlenmeler ile yüzde 4,1 ile asap sistemi ve duyu uzuvları hastalıkları oldu.

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı vefatların en çok bayanlarda, iyi mizaçlı ve makûs mizaçlı urlardan kaynaklı vefatların ise erkeklerde görüldüğü tespit edildi.

Dolaşım sistemi kaynaklı vefatların yüzde 38,8’ini iskemik kalp hastalığı oluşturdu. Bunların yüzde 25,2’si serebro-vasküler hastalık, yüzde 17,7’si öteki kalp hastalığı ve yüzde 12,8’i hipertansif hastalıklardan kaynaklandı.

En fazla vefata tümerler yol açıyor

Makûs mizaçlı ur sebebiyle reelleşen vefatların yüzde 31,3’ne gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin makûs mizaçlı uru, yüzde 8,9’una midenin makûs mizaçlı uru, yüzde 8,2’sine lenfaid ve hematopoetik makûs mizaçlı uru, yüzde 6,9’una sütunun makûs mizaçlı uru ve yüzde 5,9’una pankreasın makûs mizaçlı urları neden oldu.

Dolaşım sistemi hastalıklarına en fazla görüldüğü yaş grubu 75-84 olurken, iyi mizaçlı ve makûs mizaçlı urlar ise en fazla 65-74 yaş grubunda görüldü.

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı vefatların oranının azami olduğu ilk beş şehir sırasıyla Kırklareli, Yozgat, Uşak, Bolu ve Denizli oldu. Ayrıca, iyi mizaçlı ve makûs mizaçlı urlar sebebiyle reelleşen vefatların oranının azami olduğu ilk beş şehir ise sırasıyla İstanbul, Kocaeli, İzmir, Rize ve Tekirdağ olarak tanımlandı.

Abur cubur yemek erken doğum tehlikesini artırabilir

26 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

Abur cubur yemek erken doğum tehlikesini artırabilir

Avustralya’daki Adelaide Üniversitesi’nden bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre hamilelikten evvel, 12 ay süresince 309 kadının beslenme alışkanlığını araştırdı. Bilim adamları, doymuş yağ oranı yüksek ve şekerli besinlerle beslenen bayanların erken doğum yapma tehlikesinin çoğaldığını gördü. Bayanların erken doğum yapma tehlikesinin yüzde 50’ye kadar çoğaldığı görüldü.

Protein, meyve, hububat mahsulleriyle beslenen bayanlarda ise erken doğum tehlikesinin eksildiği belirtildi. Araştırmaya imza atanlardan Vicki L. Clifton, bayanların hamileyken hekimlerinin tekliflerine uymaya daha eğilimli olduklarını; ancak hamilelikten evvel beslenme şekillerine çok itina göstermediklerini vurguladı.

Balanslı beslenme koşul

Hamilelikten evvelki makûs beslenmenin çocukların biyolojisini kalıcı olarak değiştirebileceğine dikkati sürükleyen Clifton, balanslı beslenmenin anne ve bebeğin sıhhatini pozitif etkilediğini ifade etti. Araştırmanın neticeleri ‘Journal of Nutrition’ mecmuasında yayımlandı.

Sigara bayanlarda idrar kaçırma riskini çoğalıyor

11 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

Sigara bayanlarda idrar kaçırma riskini çoğalıyor

İdrar kaçırma problemi bayanların günlük yaşamlarını negatif etkiliyor ancak bayanlar, meselelerini en yakınlarına bile söylemekten utandıkları gibi, doktora müracaat etmekten de çekiniyorlar. Kadınlardaki idrar kaçırma meseleyi; kolay egzersizler, bazı ilaçlar ve basit uygulanabilir cerrahi usullerle rehabilitasyon edilebiliyor.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Abonesi Prof. Dr. İsmail Mete İtil her 3 bayandan birinde pelvik taban bozukluğu bulunduğunu, bunun da idrar kaçırmanın en ehemmiyetli sebeplerinden bir olduğunu söyledi.

Prof. Dr. İtil, “stres tipi idrar kaçırma” olarak öğrenilen ve daha sıklıkla görülen idrar kaçırma vaziyetinde genellikle bir etkinlik sırasında; başka bir deyişle öksürürken, gülerken, aksırırken veya koşarken idrar kaçırma yaşandığına dikkat çekti.

İtil şunları söyledi; “Bu tablo daha çok pelvik taban adalelerinin zayıflamasına bağlı, üretra ve mesane boynunun sarkması neticeyi ortaya çıkıyor. İkincisi ise “sıkışma tipi idrar kaçırma.” Burada başlıca şikâyet, sık ve ani idrar hissi gelmesi ve tuvalete yetişememek oluyor. Hastalar su sesi dinlediklerinde, ellerini devirirken bir anda idrarlarının geldiğini ve yakalayamadıklarını ifade ediyorlar.”

Genç bayanlarda da görülüyor

Prof. Dr. İsmail Mete İtil yanlış öğrenilenin aksine idrar kaçırmanın sadece ileri yaştaki bayanların meseleyi olmadığını, genç bayanlarda da bu meseleye sıklıkla tesadüfüldüğünü kaydoldu.

Mesanenin enfeksiyonları bayanlarda sistit, mesane cerahati, vajina enfeksiyonları, mesane taşları, urları, güçlü doğumlar, menopoz sonrası hormonal farklılıklar, karın bölgesine uygulanan şua rehabilitasyonu, asapsal hastalıklar sayılabilir. Ayrıca bayanlarda sürekli idrar kaçırmaya neden olabilecek nedenler arasında mesane-vajina arasında ya da böbrekle mesane arasındaki idrar borusu üreter – vajina arasında oluşacak birleşmeler sayılabilir. Hakimiyetsiz şeker hastalığında, alkolizmde de idrar kaçırmaları görülebilir.

Karın içi tazyikin çoğalmasını idrar kaçırma tehlikesini de artırdığına dikkat sürükleyen İsmail Mete İtil, fazla kilo almak, aksırmak, öksürmek gibi eylemlerin de idrar kaçırma tehlikesini artırdığına dikkat çekti. Özellikle sigara içen kadınlarda öksürmenin daha sık görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. İtil, tek başına sigaranın dahi bayanlarda idrar kaçırmanın en ehemmiyetli sebeplerinden biri olduğunu söyledi.

Prof. Dr. İsmail Mete İtil, idrar kaçırmadan korunmak için hamilelikte çok iyi bir takip yapılması gerektiğini, bayağı doğumu güçleştiren bir neden varsa doğumun sezaryenle yapılmasının uygun olacağını belirtti. İtil, kabızlık, astım, bronşit gibi pelvis tabanı negatif etkileyen hastalıkların kesinlikle rehabilitasyon edilmesi gerektiğini belirterek, bayanların sigara ve fazla kilodan uzak durması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. İtil, idrar kaçırmanın bayanların mukadderatı olmadığını vurgulayarak özellikle son senelerde büyüyen teknikler ile çok daha süratli ve aktif cerrahi usullerin uygulanabildiğini de sözlerine ilave etti.

Avrupa’nın en obez bayanları Türkler

Avrupa'nın en obez bayanları Türkler

Amerika Birleşik Devletlerindeki bir araştırma raporu dünyadaki obez ve fazla kiloluların rakamının 2.1 milyara eriştiğini ortaya koydu. Türk bayanları ise yüzde 34.1 oranla obezitede Avrupa rekoru kırdı.

Avrupa’nın en obezi Türkler

Amerika Birleşik Devletlerinde yayımlanan yeni bir rapor ile, dünyanın neredeyse üçte birinin obez veya fazla kilolu olduğu ortaya çıktı. Dünya çapındaki obez ve fazla kiloluların rakamı 2,1 milyara ulaştı.Washington’daki sıhhat Ölçübilim ve Değerlendirme Enstitüsü’nün IHME liderliğinde yapılan ve neticeleri Lancet mecmuasında yayımlanan araştırma, Avrupa’da en fazla obez kadının Türkiye’de yaşadığını da ortaya koydu.

Rapora göre dünya popülasyonunun yüzde 30’u artık fazla kilolu ve obezlerden oluşuyor. 188 ülkenin dahil edildiği araştırmada, Türkiye’de 20 yaş üstü bayanlarda fazla kiloluların oranı yüzde 65,8 olarak ölçülürken, 20 yaş üstü erkeklerde ise bu oran yüzde 63,8 oldu. Ayrıca Türkiye’deki obez oranının bayanlarda yüzde 34,1’le Avrupa’nın azami seviyesine eriştiği belirtildi. Türk erkeklerinde ise obezite oranının yüzde 20,1 olduğu belirtiliyor. Libya,Kuveyt, Mısır ve Suudi arabistan gibi ülkelerdeki bayanların obezlik mevzusunda tüm dünya sıralamasında en önde olması dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri fark attı

Obezite oranı popülasyona oranlandığında, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin listenin başında yer aldığı görüldü. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri, dünyadaki tüm fazla kilolu insanların yüzde 13’üne konut sahipliği yaparak bu mevzuda lider oldu. Araştırma ayrıca, büyümekte olan ülkelerde obez bayanların rakamının erkeklerden, gelişmiş ülkelerde ise obez erkeklerin rakamının bayanlardan daha fazla olduğunu gösterdi. Analistler, obez bireylerin rakamının, 1980’de 875 milyon olduğunu andırdırdı. Uzmanlar, obez ve fazla kilolu rakamındaki çoğalışı, ‘çağdaşlaşmanın getirdiği hareketsizliğe’ bağladı. Araştırma çerçevesinde, 1700’ün üzerinde çalışmanın bilgileri araştırılırken, dünyada hiçbir ülkede obez ve fazla kilolu bireylerin rakamının gerilemediği görüldü.

Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından finanse edilen çalışma neticesinde, dünyadaki 671 milyon obezin yarısından aşırısının Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya, Meksika, Mısır, Almanya,Pakistan ve Endonezya’da yaşadığı ortaya kondu.

Yüzde 25’e kadar klasik kilolu

Beden Kütle indeksinin bulunması için kilo, boyun kendisi ile çarpılması karesinin alınması neticeyi elde edilen rakama dağılınıyor. Çıkan sayı 20 ila 25 arasındaysa klasik kilolu, 25’in üzerindeyse fazla kilolu, 30’un üzerindeyse obez olarak kabul ediliyor.