Kanser rehabilitasyonundaki yeni büyümeler

Kanser rehabilitasyonundaki yeni büyümeler

“Korkulacak bir hastalık” olmaktan çıkmaya başlayan kanserin rehabilitasyonundaki genel yaklaşımlar, yerini “kanser hücresine müteveccih” şahsileştirilmiş uygulamalara vazgeçiyor. Kanser hücresinin içi “kanserin genetik haritalandırması” çıkarılarak görüntüleniyor, hücreye verdiği zarar tespit ediliyor. Zararın ebadına göre yalnızca hastalıklı kanserli hücreye özel uygulanan ilaç rehabilitasyonu, bireyin sıhhatli hücrelerine hasar vermeden hastalığı yenmesini sağlıyor. Memorial Şişli Sağlık Kurumu Onkoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Serkan Apaçık, kanser rehabilitasyonundaki yeni büyümeler hakkında bilgi verdi.

Hakimiyetsiz artan hücreler kansere neden oluyor

Bedendeki milyarlarca hücre bulunduğu uzva göre biçim almaktadır. Karaciğer, akciğer, mide, dalak hücrelerinin misyonları o uzva hastır. Hücrelerin içinde bulunan mesajım sistemleri hücrenin yüzeyinden çekirdeğine kadar muhtelif sinyaller yollamaktadır. Bu sinyal yollarının ve hücre çekirdeğinin kumpaslı ve koordineli olarak işlemesi hayatın devam etmesi için ehemmiyetlidir. Şayet bir kopukluk alana kazançsa hücre çekirdeğine afaki sinyaller iletilir. Bu da hücrelerin hakimiyetsiz olarak ayrılınması ve artmasına neden olur. Hakimiyetsiz olarak artma banal hücrelerin işlevlerini bozarak kanserin insan yaşamına girmesine neden olmaktadır.

Kızgın kanser süratli ortaya çıkıyor

Kanser, günümüzün en ehemmiyetli sıhhat meselelerinin başında gelmektedir. Kansere yol açan faktörler öncelikli olarak; sigara, beslenme bozukluğu, fazla kilolar, hareketsiz hayat ve stresli yaşam stili biçiminde sıralanmaktadır. Bu tehlike etmenlerinin kansere yol açması için hücrelerde birtakım genetik farklılıklara neden olması gerekir. Bu hasarlı genetik farklılıklar insan bedeninin korunma sistemi tarafından yenilemediği anda kanser süreci başlamaktadır. Kanser bir anlık bir vaka ya da bir anda büyüyen bir hastalık değildir. Kimi kanserler aylar içinde kimi kanserler ise seneler içinde büyüyerek şahısta hayati tehlike oluşturmaya başlar. Bu vaziyet, kanserin “asabiliği” ile ilişkilidir. Şayet kanser kızgın bir yapıdaysa aylar içinde, kızgın bir kanser değilse seneler içinde ortaya çıkmaktadır.

Kanser cinsine ve hastaya özel rehabilitasyon

Kanser rehabilitasyonu düzeye göre tanımlanmaktadır. Erken aşamada teşhis edilen hastalık, cerrahi usul ile rehabilitasyon edilebilir. İleri safhalarda teşhis edilen kanser cinslerinde ise rehabilitasyona kemoterapi ve radyoterapi dahil olmaktadır. Kemoterapi, hakikatinde sistemik rehabilitasyon olarak adlandırılır. Başka Bir Deyişle tüm bedeni ilgilendiren rehabilitasyon anlamına kazanç. Sistemik rehabilitasyon içinde de kemoterapinin yanında uslu ilaçlar ve immünoterapi yer almaktadır. Kanserde ilaç rehabilitasyonu hastalığın çeşidi, aşaması, hastanın yaşı, genel gidişatı, ek hastalıkları, ur kişiliği, urun dargınlık derecesine göre tanımlanmaktadır. Şayet ilaç rehabilitasyonu uygulanacaksa, bunun operasyon evveli mi yoksa operasyon sonrası mı yapılacağına karar verilmesi gerekmektedir. Erken safhalarda bu rehabilitasyon basamakları gündeme kazançken, ileri safhalarda ilaç rehabilitasyonu sıklıkla kullanılmaktadır.

Kolay bir kan testi

Bir zamanların en korkulan hastalıklarından biri olan kanser, günümüzde bireye özel rehabilitasyon ile korkulacak bir hastalık olmaktan giderek uzaklaşmaktadır. Rehabilitasyona müteveccih yeni büyümeler her geçen gün devam etmekte ve kansere neden olan hücreye özel rehabilitasyonlar ön tasarıya çıkmaktadır. Kanser hücresinin genetik haritasını çıkaran yeni jenerasyon rehabilitasyon usulünde, kanser hücresinin içi daha net olarak görülebilmektedir. “Yeni Jenerasyon Dizileme” NGS Next Generation Sequencing olarak adlandırılan bu usulle, kanser dokusu analizi veya kan testi yapılmaktadır. Alınan kanserli hücre üzerinde yapılan araştırmalar ile 600’e varan gen başka bir deyişle hücrelerin artmasına taban hazırlayan 600 yolda oluşacak zarar tespit edilerek, bu noktalardaki bozulmanın onarımına müteveccih ilaç rehabilitasyonu uygulanmaktadır.

İmmunoterapinin tesiri de ölçülüyor

NGS analizi neticesinde hastalara kimi zaman hap, kimi zaman da muhtelif serum rehabilitasyonu uygulanmaktadır. Bu analiz aynı zamanda immünoterapinin ne kadar dikili olabileceğini de ortaya koymaktadır. Yapılan testte kanserin ileri aşamada çıkması, immünoterapinin pozitif neticeler vereceği ve bireyin hastalığı yenebileceği müjdesini verebilmektedir.

İlaçların yan tesirini eksiltiyor

Kanser rehabilitasyonunda yeni bir yarıyılın başlamasını sağlayan “kanserli hücreye özel rehabilitasyon” başka bir deyişle NGS usulünde kanserin haritası çıkarılarak hangi noktada zarar olduğu, hangi noktanın tamire lüzumu olduğu tanımlanarak, rehabilitasyonun bu güzergahta asıllaşması tasarlanmaktadır. Meme kanseri olan bir hastadan alınan hücre veya kan misalleri ile hastalığın genetik analizi yapılır. Bu analiz neticesinde kanserin hangi yoldaki bozukluğa bağlı olarak ortaya çıktığı ve hücreye ne kadar hasar verdiği tespit edilir. Sonrasında da bozukluğu tamir edecek ilaç tanımlanarak, buna göre rehabilitasyon tasarıyı yapılır. Böylece hem daha tesirli rehabilitasyon hem de yan tesirleri az olan ilaçlar kullanılarak hastanın sıhhatine kavuşmasının yolu açılır.

  

Yorum Yazın

Yorum yazmak için üye girişi girişi yapmalısınız.