Kendiliğindene meme tetkiki için ideal yaş

31 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

Kendiliğindene meme tetkiki için ideal yaş

Bayanlarda en sık görülen kanser cinsi olan meme kanseri her sene dünyada milyonlarca bireyin yaşamını kaybetmesine neden oluyor. Ülkemizde her 10 bayandan 1’i yaşamının bir yarıyılında meme kanseri ile karşı karşıya kalması tablonun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Memorial Şişli Sağlık Kurumu Genel Cerrahi Kısım Başkanı Prof. Dr. Abdullah İğci, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı”nda meme kanseri ile alakalı merak edilen sualleri cevapladı.

Meme kanseri bayan kanserlerinin tümünün %33’ünden ve kanserle ilişkili vefatların %20’sinden mesuldür. Kansere bağlı vefatlarda ise akciğer kanserinden sonra 2. sırada gelmektedir. Meme kanseri yaşla beraber çoğalış gösterdiğinden, 40 yaşından sonra her kadının senede bir kere kumpaslı olarak meme tetkiki ve mamografi yaptırması gerekir. Meme kanseri erken tanı ile tamamen rehabilitasyon edilebilir. Bu sebeple her ay kendiliğindene meme hakimiyeti erken teşhis açısından hayati ehemmiyet taşımaktadır. Meme kanseri mevzusunda yeterli ve doğru bilgiye sahip olmak da rehabilitasyonda galibiyet talihini artıran ehemmiyetli bir etmendir.

Memede ele gelen her kitle kanser midir

Memede ele gelen kitlelerin % 90’nından aşırısı kanser değildir. Bunlar genellikle meme içinde gelişen kistler, iyi mizaçlı bu urlar olabilir veya memenin kendi dokusu kitle gibi bir hal alabilir. Daha çok regl evvelinde meme iç yapısı çok yoğun olduğundan, bu yarıyılda yapılan meme hakimiyetleri kitle varlığı görüşü oluşturabilir.

Fibrokistler kansere dönüşür mü

Fibrokistler meme içindeki fizyolojik başkalaşımlardır ve hastalık olarak kabul edilmemektedir. Bu sebeple kansere dönüşme tehlikeleri de yoktur. Fibrokistik yapıların varlığı sırasında memede kanser büyüyebilir ancak neden bu yapılar değildir. Stres, yeis ve kasvet vaziyetlerinde fibrokistlerin rakamı artar ve bu gidişat gerginliğe yol açar. Kafein kullanımı, fazla tuzlu ve yağlı besinler de bu gerginliği tetikler. Fibrokistlerin çoğalışı memede sızıya neden olur.

Fibroadenom kanserleşir mi

Fibroadenom, iyi mizaçlı bir urdur. Etrafına kapsülü vardır ve etrafa dağılması muhtemel değildir. Bunda meme kanseri oluşma tehlikeyi, klasik meme dokusundan kanser büyüme tehlikeyi kadardır. Çapı çoğaldıkça tehlikeyi % 1-2 oranını çoğalır. Fibroadenom, soya tüketimi ve doğum hakimiyet hapı kullanımı sebebi ile bir ölçü gelişebilir ancak kanser yapıcı bir tesirinin olduğu söylenemez.

Meme kanserinde en ehemmiyetli tehlike etkenleri

Meme kanserinde en büyük tehlike etkeni bayan olmaktır. Bayan cinsiyeti, 100 kat çoğalmış tehlikeyi ifade eder. Menopozdaki bayanlarda tehlike daha da yüksektir. Östrojen hormonuna maruz kalınan zamanda çoğalış olması, meme kanseri büyüme tehlikesini artırır. Göğüs bölgesine radyoterapi yapılması ve özellikle 15 yaşından evvel rehabilitasyon görmüş olmak ehemmiyetli bir tehlike etkenidir. Yağ içeriği yüksek besinlerin uzun süreli tüketimi ve her gün 1-2 bardak içki tüketimi meme kanserinin çoğalışında tesirlidir.

Kendiliğindene meme tetkiki için en uygun zaman

Bayanlar kendiliğindene meme tetkikine 20 yaşından sonra başlamalıdır. 20 yaş ve altındaki genç bayanlarda meme kanseri tehlikeyi düşük olduğundan kafa karıştırıcı ve paniğe yol açıcı tesiri sebebiyle, kendi kendini meme hakimiyeti önerilmemektedir. Meme tetkiki yapmak için en ideal zaman, adet yarıyılının bitiminden 4-5 gün sonraki yarıyıldır.

İlk mamografi ve meme ultrasonu ne zaman yapılmalı

Ailesinde meme kanseri hikayesi bulunanlar 26 ve ailesel olarak meme kanserine tutulma oranı yüksek gruplar 32-34 yaşlarında bir kere, sonraki senelerde 40 yaşına kadar 1-2 senede bir mamografi yaptırabilir. 40 yaşından sonra ise her sene kumpaslı olarak mamografi yaptırılmalıdır.

Mamografinin kanser yaradılışına tesiri var mı

Geçmişte, hastaların yüksek doz ışınıma maruz kaldığı düşünülen mamografilerde dahi 30 senelik hasta takiplerinde, alınan ışınımın beden için ehemmiyetli seviyede bir riski bulunmadığı delil edilmiştir. Günümüzde kullanılan dijital mamografi teknolojisi, geçmişe göre 10 kat daha az ışınım kapsamaktadır. Bireyin kumpaslı mamografi sürükletirken dikkat etmesi gereken en ehemmiyetli detay, makinenin nitelikli ve sıhhatli bir görüntü vermesidir. Zira eksik ve niteliksiz görüntü, memedeki çok ehemmiyetli bir urun sıçranmasına neden olabilir. Meme kanserinin erken tanısında çok ehemmiyetli bir hisseyi olan mamografik belirtiler iyi nitelikte filmlerle daha net bir biçimde seçilmektedir. Hatta meme dokusundaki başkalaşımlar kanserleşmeden evvel dijital mamografiler sayesini tutulabilir.

Günümüzde meme kanserindeki cerrahi yaklaşım

Meme kanseri operasyonlarında günümüzde, hasta tıbbi açıdan uygunsa ve tehlike etkeni yoksa meme gözetici cerrahi uygulanmaktadır. Hastanın memesinin alınması vaziyetinde ise ikinci seneden sonra bazı tehlike etkenleri ortadan kalktığında yeni meme yapılabilmektedir. Zira meme kanseri sebebiyle memenin kaybedilmemesi ya da daha sonra yine bir memeye sahip olunması hastayı psikolojik açıdan hafifleterek, sosyal hayata uyarlamasını daha basit sağlamasına takviyeci olmakta ve rehabilitasyon zaferini artırmaktadır. Son senelerde, memesi alınmak zorunda olan hastalara ten gözetici mastektomi ardından da rekonstrüksiyon yapılmaktadır.

Genç hastalarda meme korunur, yaşlı hastalarda meme alınır algısı doğru mu

Tıbbi olarak böyle bir görüş netlikle doğru değildir. Meme, her yaşta bayan için ehemmiyetli bir objedir. Yaşlı hastaların memesi alınacak diye bir kaide ya da böyle bir kavrayış yoktur. Uygunsa urunun düzeyi, biçimi, şekli ve yaygınlığına bakılarak 70-80 yaşındaki bir kadının memesi de korunabilir.

Meme gözetici cerrahi için kriterler

Hastanın memesinin alınmasını istememesi ve meme gözetici cerrahiyi seçim etmesi zorunludur. Bu hastanın en esas hakkı ve seçimidir. Bu gidişatta hekimin öncelikli olarak meme gözetici cerrahiyi düşünmesi gerekir. Kanserin bir bölgede olması gerekir. Memedeki urun da çok büyük olmaması, meme büyüklüğü ile kanserin orantısının bulunması gerekir. Kanser büyük meme ufaksa memenin tümü alınmalıdır. Koltuk altı metastazları meme gözetici cerrahi yapılmasını yasaklamaz.

Meme hangi gidişatlarda kesinlikle alınır

Meme içinde yaygın urları bulunan, memenin bir hayli noktasında aynı anda başlamış kanseri olan hastalarda meme gözetici cerrahiler yapmak muhtemel değildir. Bu gidişatta memenin kesinlikle alınması gerekir. Hastanın mamografisinde yaygın ve makûs kireçlenmeleri varsa meme kanserinin bir hayli odakta başlamasına neden olacağı düşünülüyorsa, bu hastaların memesinin alınması tasarlanmalıdır. Daha evvel göğüs duvarına radyoterapi yapılan hastalarda, meme gözetici operasyon sonrası yine radyoterapi yapılması gerektiği için, bu hastalara mastektomi uygulanmalıdır.

  

Yorum Yazın

Yorum yazmak için üye girişi girişi yapmalısınız.