KOAH’ın en ehemmiyetli nedeni sigara

KOAH'ın en ehemmiyetli nedeni sigara

Kronik Obstrüktif Tıkayıcı Akciğer Hastalığı sözcüklerinin baş harflerinden oluşan KOAH, hava yollarını daraltan, solunumu eforlaştıran bir hastalık. Genellikle kronik bronşit ve amfizem içeriklerine göre KOAH’da hastalar, öksürük ve balgamdan kısa mesafeli yürüyüşte dahi oluşan soluk darlığına kadar farklı bulgular yaşayabiliyor.

Kronik öksürüğün en sık sebeplerinden biri KOAH’tır. Dünyada dördüncü, ülkemizde ise üçüncü vefat sebebini oluşturan KOAH ne yazık ki sinsice ilerliyor ve zamanında tanı konulamadığı için rehabilitasyonunda beceriksiz kalınıyor. Hastalığın en ehemmiyetli nedeninin sigara olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece “Sigaranın vazgeçilmesi KOAH büyüme tehlikesini eksilten ve hastalığın ilerlemesini durduran tek ve en tesirli teşebbüstür. KOAH için kullanılan ilaçlar yalnızca hastaların soluk darlığı şikayetlerini eksiltmek için kullanılır. Bu sebeple KOAH rehabilitasyonunun esasını sigarayı vazgeçmek oluşturur. 3 haftadan fazla süren öksürüğünüz varsa dikkate alın. Altından KOAH çıkabilir” diyor.

KOAH’ın en ehemmiyetli nedeni sigara

Hastalığın en ehemmiyetli nedeni sigaradır. Sigara dumanı ile hava yollarına ve hava keseciklerine hasarlı gazlar ve maddeler dolar. Seneler geçtikçe bu hasarlı gazlar ve maddeler bronşların ve hava keseciklerinin yapısını bozmaya başlar. Bunun neticesinde bronşların hasta olması ve tıkanması ile bronşit, hava keseciklerinin harabiyeti ve dağılınması ile amfizem ortaya çıkar. Akciğerlerde ortaya çıkan bu tıkanıklıklar ve bozulmalar neticesinde kana oksijen geçişi eksilir ve bedenin oksijensiz kalması ile pek çok ciddi rahatsızlıklar doğar.

Rehabilitasyonunda en ehemmiyetli adım sigarayı vazgeçmektir

KOAH ilerleyici bir hastalıktır. Sigarayı vazgeçtikten sonra bozuklukların tamamen ortadan kaybolması çok güçtür. Ancak sigaranın vazgeçilmesi ile hastalığın ilerlemesi yavaşlar. Aksi halde çok süratli ilerler. Sigaranın vazgeçilmesi KOAH büyüme tehlikesini eksilten ve hastalığın ilerlemesini durduran tek ve en tesirli teşebbüstür. KOAH için kullanılan ilaçlar yalnızca hastaların soluk darlığı şikayetlerini eksiltmek için kullanılır. Bu sebeple KOAH rehabilitasyonunun esasını sigarayı vazgeçmek oluşturur.

Tanı nasıl konulur

Öksürük, balgam çıkarma, soluk darlığı olan hastalarda yapılan solunum işlev testi ile tanı konulur ve hastalığın şiddeti tanımlanır.

KOAH düzeyleri nelerdir

KOAH hafif, orta, ağır ve çok ağır olmak üzere 4 aşamada araştırılır. Çok ağır aşamada kalp yetmezliği alana gelebilir ve ayaklarda su toplama ödem başlar. Kalp yetmezliği büyüyen hastalarda hastalığın ileri yarıyıllarında soluk darlığı çok şiddetlenir ve hastalar konuttan dışarı çıkamaz hale kazanç. Bu yarıyıldaki hastalar artık günün yarısından çoğunda oksijen aygıtına bağlı kalırlar.

Rehabilitasyonu nasıl yapılır

Tesirli bir rehabilitasyon programında dört basamak vardır.

1- Hastalığın değerlendirilmesi ve izlenmesi

2- Tehlike etkenlerinin eksiltilmesi

3- Farmakolojik ve farmakolojik olmayan yaklaşımlarla istikrarlı KOAH’ın rehabilitasyonu

4- KOAH semptomlarında kısa süreli makûslaşma ile karakterize akut tutuşmaların rehabilitasyonu.

İstikrarlı KOAH rehabilitasyonu, şikayetler için bronş açıcı ilaçların kullanımını ve senede bir kere grip aşısı yapılmasını kapsar. Farmakolojik olmayan rehabilitasyon yaklaşımları ise, solunumsal rehabilitasyon programları, oksijen rehabilitasyonu ve hudutlu rakamdaki hadisede uygulanan bronkoskopik valf meskeni gibi teşebbüsleri içerir.

  

Yorum Yazın

Yorum yazmak için üye girişi girişi yapmalısınız.