Kondiloma Aküminata – Genital Siğil Anal Siğil

Kondiloma Aküminata - Genital Siğil Anal Siğil

Siğil nedir? Ciltten şişkin, karnabahara eş, beyaz-pembe renkli çıkıntılardır. Siğillerin nedeni nedir? Siğiller bir virüsün HPV- Human Papilloma Virüs neden olduğu cilt hastalığıdır.

Siğiller bedende nerelerde görülür?

El ve ayaklarda sıklıkla görüldüğü gibi cinsel uzuvlar ve makat çevresinde de görülürler.

Makatta görülen siğiller ellerde görülenlerden değişik mıdır? 

Siğile neden olan virüsün çok rakamda alt tipi vardır. Bu tiplerden kimileri el ve ayaklarda görülen siğilleri yaparken kimileri de cinsel uzuv ve makat etrafında görülen siğillere neden olurlar. 

Makatta ele gelen çıkıntılar siğil midir?

Makatta ele gelen çıkıntılar ve şişlikler başka hastalıkların bulguları da olabilir. Siğiller saplı veya sapsız şişkinlikler biçiminde olabilirler. Bunları ayırt etmek için tetkik etmek gerekir. 

Makattaki siğillerin bulguları nelerdir?

Makat etrafında kaşıntı, kanama, akıntı ve ıslaklık yaparlar. Bu nedenle günlük sosyal yaşamı etkilediği gibi psikolojik olarak da şahsı rahatsız ederler. Bu çıkıntılar dağınık ve minik olabildikleri gibi birbiriyle birleşip makatı kapatacak kadar büyüklüğe de ulaşabilirler.

Bu siğiller başka hastalıklarla karışır mı?

Makatta yerleşen hastalıkların bulgu ve şikayetleri eş olduğu için hastalar tarafından bu bölgedeki tüm şikayetler hemoroit olarak belirlenir. Ama tabi ki makat bölgesinde görülen birbirinden değişik hastalıklar vardır. Siğillerden ayırt edilmesi gereken en ehemmiyetli hastalıklar sifiliz ve cilt kanseridir.

Bu siğiller kimlerde görülür? 

Cinsel olarak faal olan erkeklerde sıklıkla görülmekle birlikte bayan ve çocuklarda da görülür.

Virüs nasıl bulaşır?

Makat bölgesinde görülen siğillerin başlıca bulaşma yolu cinsel ilişkidir. Siğiller cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar arasında ilk sıradadır. Anal cinsel temas esnasındaki minik cilt tahrişleri neticeyi dokuya yerleşirler. 

Cinsel bir etkinlik olmadan da siğil olabilir mi?

Özellikle cildi tahriş edecek kaşıntı gidişatlarında virüs rastgele bir biçimde bu tahrişli cilde bulaşırsa hastalık büyüyebilir. 

Virüs bulaşınca hemen hastalık ortaya çıkar mı?

Virüs ile temastan 1-6 ay sonra hastalık büyüyüp cilt çıkıntıları ortaya çıkabilir. Bazen daha da uzun zaman alabilir. 

Siğiller başkasına bulaşır mı?

Cinsel temas ile bulaşabilir. Hatta siğillerin çıkarılması sırasında sıhhat personellerine dahi bulaşabilir. 

Eşler arasında bulaşmayı yasaklamak için ne yapmak gerekir?

En kısa müddette rehabilitasyon olmak, cinsel ilişkiden sakınmak yeterlidir. 

Nasıl teşhis edilir?

Yalnızca bakıp görmek teşhis için yeterlidir. Ama bazı hastalarda çıkıntılar makatın içine doğru dağılabildiğinden makatın hemen giriş kısmını anoskop sınan aletle hakimiyet etmek gerekir. Patolojik tahlil de yapılabilir.

Siğiller ne zaman rehabilitasyon edilmelidir?

Siğiller ilk tespit edildikleri zaman rehabilitasyon edilirlerse galibiyet uğru yüksektir. Yoksa tekerrür etme olasılıkları artar.

Rehabilitasyon alternatifleri nelerdir?

Tek ve tesirli bir rehabilitasyon usulü yoktur. Hastalığın meskenine ve yaygınlığına, hastanın cinsiyetine, temennilerine, doktorun deneyimine göre rehabilitasyon usulü tanımlanır. Üç ana rehabilitasyon usulü vardır. Bunlar kimyevi ilaçlarla rehabilitasyon, fiziksel usullerle rehabilitasyon ve bu gruplara girmeyen öbür rehabilitasyon yöntemleridir.

Kimyevi ilaçlarla rehabilitasyon nasıl yapılıyor?

Bu ilaçlar genellikle akışkan ve merhem biçimindeki ilaçlardır. Siğillerin üzerine sürülürler ve siğilleri yakarak kaybolmalarını sağlarlar. Kimilerinin yan tesirleri, kimilerin rehabilitasyonda galibiyetsiz olmaları gibi beceriksiz yanları vardır. En sık kullanılanları Podofilin ve İmiquomod Aldara dır. Bu usuller işlem yapılacak alanı uyuşturmaya gerek dinlemeden muayenehane koşullarında yapılabilir. 

Fiziksel usullerle rehabilitasyon nasıl yapılıyor?

Bu usuller siğilin dondurulması, bıçakla veya öbür kesici aletlerle arınılması harekâtlarıdır. Bu usulleri uygulamak için işlem alanını uyuşturmak gerekir. Şayet alan büyük ise işlem, ameliyathanede anestezi altında da yapılabilir. Bu usuller içinde bıçak ile kesme ve elektrokoter ile yakarak kesme usullerinin galibiyeti yüksek ve nüksü azdır. 

Rehabilitasyon süresi nedir? Ne zaman düzelir?

Kimyevi maddelerle yapılan rehabilitasyonda müddet 1-2 aya kadar uzayabilir. Fiziksel usuller ise anında siğilleri yok eder. Dolayısıyla bu müddet sonunda hastalık arınılmış olur.

Rehabilitasyon sonrası tekerrür eder mi?

Tam rehabilitasyon usullerinde az ya da çok nüks tehlikeyi vardır. Nüks tesbit edildiği anda yine rehabilitasyon edilmesi hastalıkla gayret için koşuldur, sonraki nüksleri maniler. 

Rehabilitasyon galibiyeti nedir?

Kimyevi usullerle galibiyet oranı %50-60 lar seviyesinde ve nüksleri %40-50 etrafındadır. Fiziksel usullerle rehabilitasyonda galibiyet oranı %80-90, nüks oranı %10-20 etrafındadır. 

Öbür rehabilitasyon usulleri nelerdir?

Bedenin korunma sistemini kuvvetlendiren ve virüsleri ortadan kaldıran aşılar da bu siğillerin rehabilitasyonu için kullanılmaktadır. Ancak bu rehabilitasyonların zaferinin düşük, yan tesirlerinin fazla olması nedeniyle pek seçim edilmezler.

Hangi rehabilitasyon daha uygundur?

Belirttiğimiz gibi rehabilitasyonlar arasında tek birisinin üstünlüğü yoktur. Hastanın gidişatına göre rehabilitasyon tanımlanır. Bazen bu rehabilitasyonların bir kaçı bir arada kullanılabilir. 

Tekerrür ederse ne yapmak gerekir?

Siğillerin rehabilitasyon sonrası nüksetmeleri muhtemeldir. Nüks gidişatında erkenden rehabilitasyona başlamak hastalığı yok etmek için koşuldur. Hangi rehabilitasyonun kullanılacağı yeniden hastanın gidişatına göre tanımlanır. Aynı rehabilitasyon veya öbür rehabilitasyon usulleri kullanılabilir. 

Kaç defa operasyon olabilirim?

Şayet bir cilt boşluğu kalmayacaksa aynı bölgenin cerrahi usulle olsa dahi birden fazla rakamda rehabilitasyon edilmesi muhtemeldir. Ama operasyon bir cilt boşluğu oluşturacaksa ya başka usul sınanır veya boş kalacak yere cilt nakli yapılır.

Operasyon olursam dışkılamam etkilenir mi?

Makat bölgesindeki büyük ve yaygın siğillerin rehabilitasyonu esnasında bazen yaranın dışkıdan korunması gerekebilir. Çok ileri olay olarak değerlendirilen bu vaziyette geçici dışkı saptırma operasyonu da yapılabilir. 

Operasyon sonrası istirahat gerekir mi?

Siğiller cerrahi usulle veya koter ile arınılırlarsa oturma esnasında sızı yapabilir. Bu vaziyette 2-3 gün istirahat verimli olur. 

Arınılmam nasıl olacak?

Makata bölgesinde siğiller alındıktan sonra yara kalmışsa bu yaraya kapalı pansuman yapılır. Dışkılama ve banyo sonrası pansuman değiştirilir. 

Siğiller kansere yol açar mı?

Her siğil için geçerli olmamakla birlikte makat bölgesindeki çok büyük siğiller ve HIV AIDS taşıyıcısı şahıslarda siğillerden cilt kanseri gelişimi sıklığı çoğalmıştır. 

Korunmak gerekir mi?

Siğil rehabilitasyonu yapıldıktan son şahıs 3 ay boyunda cinsel ilişkiden korunmalı, eşi de belli hakimiyet edilmelidir. Belirli aralıklarla hakimiyet tetkikleri yapılmalı ve nüks oluştuğu anda şipşak rehabilitasyona başlanmalıdır.

Dr.Alaattin Öztürk

  

Yorum Yazın

Yorum yazmak için üye girişi girişi yapmalısınız.