Meme kanseri rehabilitasyonunda büyümeler

Meme kanseri rehabilitasyonunda büyümeler

Gerek dünyada gerekse ülkemizde bayanlarda en sık görülen kanser olan meme kanseri her 8 bayandan birinin kapısını çalıyor. 40 yaşın üzerinde bayanlarda görülme sıklığı çoğalırken, 50-59 yaş grubunda azami seviyeye erişiyor. Acıbadem Maslak Sağlık Kurumu Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Er “Meme kanserinin görülme sıklığı gelişmiş ülkelerde kanser evveli lezyonların erken tespit etilmesi, gözetici mastektomi yapılması ve hormon kullanımının eksilmesi gibi sebeplerle eksilmeye başlamıştır.”

Batı tipi beslenmenin hazır besinler, yağlı beslenme özümsendiği, obezitenin çoğaldığı, fiziksel etkinliğin az olduğu, hormon kullanımının yaygın olduğu ülkelerde ise sıklık çoğalmaktadır. Ülkemizde de tehlike etkenlerine dikkat edilmemesi vaziyetinde sıklık daha da çoğalacaktır” diyor. Buna rağmen bilim dünyasının üzerinde en çok çalışma yaptığı kanserlerden biri olan meme kanserinde yeni rehabilitasyon usullerinin yaşamda kalma oranını artırdığını belirten Prof. Dr. Özlem Er, 1-31 Ekim Meme kanseri farkındalık ayı kapsamında yaptığı söylemede en yeni 4 büyümeyi anlattı, önemli uyarılar ve tekliflerde bulundu.

meme kanseri

Kemoterapi gereksinimi eksildi

Kemoterapi bazı hastalar için yaşam kurtarıcı bir rehabilitasyon usulü. Bununla beraber 2018’de en ehemmiyetli büyümelerden biri erken düzey, hormon reseptörleri pozitif bayanlarda kemoterapi zorunluluğunun eksilmesi oldu. Beynelmilel bir çalışma; kemoterapiden fayda görecek olan hastalar ile fayda görmeyecek olanların dağılmasını sağladı. Ur dokusundaki genleri araştırarak kemoterapi uygulamaksızın hormonoterapi uygulanabilecek hasta grubu saptandı. Ur büyüklüğü 1-5 cm arasında olan, lenf bezlerine dağılmamış, ER pozitif, HER2 olumsuz, kanser nüks tehlikeyi düşük hastalar için kemoterapi vermeksizin sadece hormonoterapi ile hastalıksız hayat büyük miktarda olası hale geldi. Bu hastaların yüzde 93’ünde zafer sağlandı.

Hastalık 2 kat yavaşlatıldı

Meme kanseri nüks eden hastaların yüzde 30’unda urun özellikleri değişebiliyor. Şayet kanser hücreleri hormon reseptörleri pozitifse hormonoterapi için kullanılan ilaçlara mukavemetin büyümesini geciktiren CDK4-6 inhibitörü ismi verilen haplardan ilave edildi. Bu sayede hastalığın ilerlemesine kadar geçen vakitte 2 kata varan uzama sağlandı.

Uslu ilaçlarla hakimiyet

Meme kanserinde genetik yatkınlığı gösteren BRCA 1-2 genlerinde değişinim olan hastalarda yeni bir rehabilitasyon alternatifi kullanılmaya başlandı. Daha evvel yumurtalık kanserinde tesirli olduğu gösterilen ilaçlar meme kanserinde de etkinliğini ispatladı. PARP inhibitörü olarak öğrenilen haplar ile hastalığın hakimiyeti sağlandı.

meme kanseri

Bitirici rehabilitasyonlar verimli bulundu

Meme kanseri son yarıyılda bayanların fobili düşlerinden biri olmakla birlikte, tıp dünyası bu kanser cinsi üzerinde yoğun bir biçimde çalışmakta. Bitirici tıp teknikleri ise bunlardan biri. Meme kanseri olan bayanlara, anksiyete kaygı, stres, duygudurum bozuklukları, bitkinlik, hayat niteliği, lenfödem, kemoterapiye bağlı bulantı-kusma, sızı ve uyku meseleleri için uygun bitirici teknikler önerildi. Kaygı ve stresi eksiltmek için müzik rehabilitasyonu, meditasyon, stres yönetimi ve yoga verimli bulundu. Hayat niteliğini artırmak için yoga ve meditasyon; kemoterapiye bağlı bulantı-kusmanın eksiltilmesi için akupunkturdan yararlanılması önerildi. Meme kanseri rehabilitasyonuna bağlı yan tesirleri hakimiyet etmek için gıda takviyeleri ise uygun bulunmadı.

Meme kanseri rehabilitasyonu nelere göre tanımlanıyor

Urun tipi: Patolojik tahlil neticeyi hastalığın kaynaklandığı noktaya göre duktal süt kanalından kaynaklanması veya lobuler süt bezinden kaynaklanması olması
Evresi: Meme dışında lenf bezlerine ve uzak uzuvlara yayılımı
Hormon reseptörleri: Ur hücreleri üzerinde estrojen veya progesteron reseptörlerinin varlığı
HER2 olup olmaması: Ur hücreleri üzerinde sihrime proteini olan HER2 reseptörünün varlığı
Urun sihrime sürati: Ki67 hücrelerin sihrime süratini gösterir
Nüks tehlikeyi: Cerrahi sonrası elde edilen bilgilere göre hastalarda ilk 5 senede hastalığın yineleme tehlikeyi
Kadının yaşı: 35 yaş evveli yarıyılda tanı alan hastalar ve menopoz evveli tanı alan hastalar rehabilitasyon tasarıyı açısından ayrı değerlendirilir
Genel sıhhat gidişatı: Hastada diyabet, hipertansiyon, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi yandaş hastalıkların olup olmaması
Menopozda olup olmaması: Menopoz evveli ve sonrası yarıyılda hormonoterapi alternatifleri açısından değişiklik gösterir

  

Yorum Yazın

Yorum yazmak için üye girişi girişi yapmalısınız.