Meme kanserine karşı tedbirinizi alın

Meme kanserine karşı tedbirinizi alın

Meme kanseri bayanlarda en sık görülen kanserdir ve bayanlarda kanserden vefat sebeplerinde ikinci sıradadır. Tüm dünyada senede bir milyonu aşan rakamda bayanda bu tanı konmaktadır ve yeniden senede 400.000’i aşan rakamda vefata neden olmaktadır.

Okan Üniversitesi Sağlık Kurumu Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abut Kebudi, ”Meme kanseri görülme sıklığı yaşla birlikte çoğalmaktadır. Olguların dörtte 3’ü menopoz sonrası yarıyıldadır. Böylesine ehemmiyetli ve sık görülen bir hastalıkla gayrette emel, bu hastalığın görülme sıklığını eksiltmeye çalışmak ve bu hastalığın büyüdüğü olgularda da hastalığı muhtemel olduğu kadar erken düzeyde tutmaktır.

Bu emeli reelleştirmek için, bu hastalığa tutulma açısından tehlike etkenleri üzerinde çalışılmaktadır. Meme kanserlerinin ancak % 5- 10’u genetik yapıdan kaynaklanmaktadır. Bu mevzuda tanımlanmış bazı genler vardır ve çalışmalar giderek ilerlemektedir. Özellikle birinci derecede yakınlarında meme veya yumurtalık kanseri olanlarda bu testlerin yapılmasında tehlikeyi tanımlamak açısından bereket vardır” biçiminde konuştu.

Kimler tehlike grubunda

Meme kanseri büyümesi açısında tehlikeli şahıslar muhtelif çalışmalarla tanımlanmaya çalışılmaktadır. Bu mevzuda bireyin yaşı, aile geçmişi, daha evvelden meme biyopsisi yapılmış olup olmadığı, yapılmışsa tehlikeli olabilecek patolojilerin saptanmış olması, ilk adet yaşı, menopoza girdiği yaş, ilk canlı doğumu yaptığı yaş, ırkı gibi bilgilerden hareketle şahısta 5 senelik ve ömür boyu meme kanseri geliştirme tehlikeyi hipotez edilebilmektedir.

Ayrıca meme kanseri kilolu özellikle menopoz sonrası bireylerde daha çok, spor yapan bireylerde de daha az sıklıkta görülmektedir.

Prof. Dr. Kebudi, ”Genetik yapımızı değiştiremesek de, hayat şeklimizi tertip ederek genel olarak kanserden korunmak veya tehlikeyi eksiltmek olasıdır. Bu noktada kumpaslı spor yapmak, stresle başa çıkabilmek, beslenmemize dikkat etmek, sigara içmemek gibi tedbirler ehemmiyetlidir.

Meme kanserinin batı cemiyetlerinde neredeyse 7 bayanda bir görülüyor olması, erken tanının ehemmiyetini çoğaldırmaktadır. Erken tanı ile hastalıktan büyük miktarda kurtulmak veya az hasar görmek olasıdır. Ayrıca erken tanı konulduğunda uygulanacak rehabilitasyonlar cerrahi ve onkolojik ek rehabilitasyonlar de daha hudutlu olmakta ve daha iyi kozmetik neticeler mevzubahisi olmaktadır” söylemesini yaptı.

Meme kanserine karşı öneriler

– Her bayan 20 yaşından itibaren ayda bir ömür boyukendiliğindene meme tetkiki yapmalıdır.

– 20- 40 yaş arası üç senede bir hiç şikayeti olmasa da! meme hastalıkları mevzusunda tecrübeli bir cerraha tetkike gitmelidir.

– 40 yaşından itibaren senede bir ömür boyu meme hastalıkları mevzusunda tecrübeli bir cerraha tetkike gitmelidir.

– 40- 49 yaş arasında şahıs tehlikeli bir vaziyette değilse iki senede bir, tehlikeli ise senede bir mamografi sürükletmelidir.

– 50 yaşından itibaren ise, senede bir bazı görüşlere göre hastanın tehlike gidişatına göre 2 senede bir mamografi sürükletilmelidir.

– Şuurlu davranarak meme kanserine tutulma olasılığımızı eksiltmek veya bu hastalıktan gelecek hasarı en az rehabilitasyon ile eksiltmek muhtemel olabilmektedir.

  

Yorum Yazın

Yorum yazmak için üye girişi girişi yapmalısınız.