Mide yanmasına dikkat edin

Mide yanmasına dikkat edin

Yaşam niteliğini düşüren reflüyü önlemek için akşamları ağır yemeklerden sakınmak, az ve sık yemek, yatak başını yükseltmek gibi bazı temkinler tesirli olabilir. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Sağlık Kurumu Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Şerafettin Özer, tıbbi ismi “GÖRH” olan ve cemiyette reflü olarak öğrenilen hastalığın cemiyette yaygın biçimde görüldüğünü söyledi.

Mide yanması dikkate alınmalı

Op. Dr. Şerafettin Özer, Reflü GÖRH hastalığının âlemsel olarak kabul edilen bir tasviri bulunmadığını belirterek “Hastalığı bulgularına göre belirlemek en kolay yaklaşımdır. Ancak mide ekşimesi mide yanması ve mide asidi geri kaçması gibi reflü göstergesi olduğu düşünülen bulgular cemiyette çok yaygındır ve bir hayli birey bunları sıradan olarak değerlendirir ve tıbbi takviye aramaz” dedi.

Başka hastalıkların bulgusu olabilir

Bu bulguların yemek borusu darlığı, diffüz özofageal spazm, özofagel karsinom, mide çıkışı darlığı, safra kesesi taşı, gasrtrit, duodenal ülser, koroner kalp hastalığı gibi başka hastalıklarda da görülebildiğine dikkat sürükleyen Op. Dr. Şerafettin Özer, “O sebeple bu bulgu ve şikâyetler görüldüğünde tetkik ve araştırılması tanı için çok ehemmiyetli olmaktadır” ihtarında bulundu.

Yaşam niteliğini düşürüyor

Reflü hastalığının gece bulguları üzerine yapılan çalışmada cemiyette takribî 5’te 1 oranında haftada en az 1 kere gece mide ekşimesi ve mide yanması olduğuna dikkat sürükleyen Özer, “Mide ekşimesi olanların % 80’inin gece, % 65’inin hem gece hem gündüz şikâyetleri olmaktadır. %63’ü uykuya dalışının ve ertesi gün işlerinin etkilendiğini bildirmektedir. %72’si reçeteli ilaç kullanmaktadır. Takribî yarısı %45 aktüel rehabilitasyonların tam bulguları hafifletmediğini bildirmektedir” diye konuştu.

Sistemdeki mesele reflüye yol açıyor

Yemek borusu ile mide sentezinde bir yüksek tazyik bölgesi bulunduğunu, sıradan zamanda bu bölgenin kapak vazifeyi yaptığını belirten Op. Dr. Şerafettin Özer, “Bu bölgede millete biçimli askı adale yapısı ve yakalatıcı liflerden oluşan özelleşmiş bir kalınlaşma vardır. Bu adaleler yutma operasyonu yapılırken hafifler, gıda borusunun mideye geçişine imkân sağlar; ek olarak, mide duvarı gaz ve akışkan ile gerildiğinde açılır gazın çıkmasına geğirme izin verir. Bu sistemin misyonunu yapamaması GÖRH’e neden olmaktadır. Mide suyunun, yemek borusuna doğru ters akımına karşı mukavemetin kaybolmasıdır. Bağırsak Kanunu’na göre akım ağızdan makata doğrudur” diye konuştu.

Fazla yemek mide duvarlarının gerilmesine yol açıyor

Fazla yemek yeme ve yüksek yağ içerikli beslenme alışkanlığına bağlı olarak mide boşalmasının gecikmesinin mide duvarlarının gerilemesine neden olduğunu belirten Op. Dr. Şerafettin Özer, “Alana gelen bu gerilme, genişlemiş mide duvarları tarafından kapağın kapatılamamasına neden olur ve yemek borusunun mide akışkanına mağduriyetiyle sonuçlanır. Yineleyen maruziyet inflamasyon ve mide girişinde yapı farklılığına neden olur. Özofajit yemek borusu irini ve kardit görülür. Hasta bu vaziyeti yutkunmayı çoğaldırarak dengelemeye, tükürük akışkanının geri kaçan mide suyunu nötralize ederek reflünün oluşturduğu rahatsızlığı yatıştırmaya çalışır. Artan yutkunma, hava yutma, karında kabarıklık ve geğirme ile sonuçlanır. Bu vaziyet mide gerilmesini çoğaldırarak yemek borusunun maruziyetini, yineleyen zararını çoğaldırarak bir kısır döngü yaratır” dedi.

Reflü olmamak için temkinler

– Yatak başını yükseltmek,

– Bedeni saran elbiseler giymekten sakınmak,

– Az ve sık yemek,

– Geçime müddetinden kısa bir zaman evvel yemek yemekten sakınmak,

– İçki, kahve, çikolata gibi tazyik eksilten gıdalardan uzak durmak.

– Akşamları karnımızı doldurmamalıyız

Reflü, kronik bir hastalıktır

Reflünün nedeninin bütün olarak incelenmesi ve nedene müteveccih rehabilitasyonun yapılması gerektiğini belirten Op. Dr. Şerafettin Özer, “Salgı eksiltici ilaçlar, antiasitler hafif olaylarda karmaşıklıkları olmayan gidişatlarda hakimiyet ve takip çok ehemmiyetlidir. Reflü, şimdilerde yemek borusu hastalıkların çoğunluğunun nedeni sayılmaktadır. Kronik bir hastalıktır. Tıbbi rehabilitasyon gerektiğinde bu rehabilitasyon ömür boyu sürer. Muhtelif endoskopik anti-reflü müdahalelerinin geliştirilmesinde son mücadeleler, çığır açıcı olmalarına karşın reflüyü hakimiyet altına almada kalıcı bir zafer göstermemişlerdir. Anti-reflü cerrahisi tesirli ve uzun vadeli bir rehabilitasyon ve gastroözofageal kapağı onarabilen tek yaklaşımdır” diye konuştu.

  

Yorum Yazın

Yorum yazmak için üye girişi girişi yapmalısınız.