Ses kısıklığı deyip geçmeyin

26 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

Ses kısıklığı deyip geçmeyin

Son­ba­ha­rın iyi­ce ken­di­ni his­set­tir­di­ği bu­gün­ler­de en­fek­si­yon kay­nak­lı ses kı­sık­lık­la­rı sık­lık­la ya­şa­nı­yor. An­cak polip olu­şu­mun­dan kan­se­re, psi­ko­lo­jik so­run­lar­dan çok ko­nuş­ma­ya ka­dar bir­çok fak­tör ses kı­sık­lı­ğı se­be­bi ola­rak kar­şı­mı­za çı­ka­bi­li­yor.

Ku­lak Bu­run Bo­ğaz Uz­ma­nı Doç. Dr. Aras Şen­var, ses kı­sık­lı­ğı­na ne­den olan ve en çok rast­la­nan 8 du­rum­la şehir­gi­li öğren­gi ver­di.

İşte ses kısıklığının 8 sebebi…

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

  

Yorum Yazın

Yorum yazmak için üye girişi girişi yapmalısınız.