Suskun kalp hastalığı ve dikkat edilmesi gerekenler

19 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

Suskun kalp hastalığı ve dikkat edilmesi gerekenler

Göğüs sızısı, sol kolda, sol omuzda, sırtta ve göğüste sezilen baskı ile içten yanma stilindeki sızılar, çarpıntı, ani başlayan soluk darlığı ve fazla terleme… Tüm bu şikayetler, kalp krizinin en apaçık bulguları arasında yer alıyor. Ancak bazı şahıslar bu bulgular olmaksızın da kalp krizi geçirebiliyor. Bu sebeple kumpaslı kalp hakimiyetlerinin umursamama edilmemesi gerekiyor.

Memorial Şişli Sağlık Kurumu Kardiyoloji Kısmı’nden Prof. Dr. Ali Metin Esen, suskun kalp hastalığı ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Kalp krizi geçirdiğini öğrenmeyenler var

Hayatın aralıksızında en ehemmiyetli uzuvlardan biri olan kalp, bedene kan pompaladığı sürece yaşam devam etmektedir. Ancak kalpte bazen kasvetler olabilir ve bunun neticeyi bedende bazı şikayetler alana kazanç. Göğüste, sol kolda sızı ve baskı, çarpıntı en sık görülen şikayetlerken; bazen bunların hiçbiri olmaksızın bitkinlik, uykusuzluk gibi müphem bulgularla da kalp krizi gelebilir. Suskun kalp krizi olarak belirlenen bu tabloda, en tehlikeli grubu; diyabet, kronik böbrek hastaları, özellikle 70 yaş üstündekiler ve bayanlar oluşturur. Kronik iskemik kalp hastalığı olanlarda oluşabilen köprü damarlar sayesinde hasta kalp krizi geçirdiğini öğrenmeden, uzun seneler hastalığının farkında olmadan yaşayabilir. Bu hastalarda kalp yeterince beslenemediği için suskun iskemiler mevzubahisi olabilir. Bu grup hastalarda kalp eksikliği, aritmi ve ani kalp vefatları görülebilir.

Ani kalp vefatı gençler için de büyük tehlike

Ani kalp vefatı; iki saat içerisinde hastanın öğrenilen bir hastalığı olmaksızın hayatını kaybetmesi olarak belirlenir. Bunların ehemmiyetli bir kısmında suskun izleyen iskemik tablolar olduğu öğrenilir. Suskun iskemi tablosuna öğrenilen tehlikeli grupları dışında genç, diyabeti olmayan, erkek hastalarda da tesadüfülebilir.

Hastalığın ortaya çıkmasında tıkanan damarın büyüklüğü, beslediği miyokard alanı ve kalbin işlevlerine tesiri gibi bir hayli farklı etmen ehemmiyet taşır. Suskun iskemiye neden olan tıkanmalar, damarların daha alt kısımlarında ve ana damar yerine yan dalların ya da daha az ehemmiyetli olan dalların tıkanması neticesinde çoğunlukla ortaya çıkar. Miyokardın o bölgesini kanlandıran başka ufak dalcıklar olduğundan ve ana dal da çalıştığı için hasta bunu sezmeyebilir. Kalbin en ehemmiyetli damarı LAD, bazı insanlarda doğuştan ikili olur. İkili LAD damarında, bir dal tıkandığında ötekiyi onun çalıştığı alanı beslediği için hasta bunu da sezmeyebilir.

Anjiyo ile kesin tanı konuyor

Hiçbir bulgu vermeksizin ortaya çıkan suskun iskemi, çoğu zaman kazara tutulmaktadır. Check-up sırasında, ekokardiyografi veya elektrokardiyografide kalbin bir kısmının daha yavaş çalıştığı, daha az kasıldığı görülür. Elektroda buna ait farklılıklar tespit etilir. Sebebe müteveccih araştırma yapılırken hasta kalp krizi hikayesinden laf etmese de görüntüleme usulleri buna ait belirtiler ortaya çıkarabilir. Hastada bulgu olmasa dahi özellikle koroner atardamar hastalığı için tehlike etmenlerine sahip insanlarda ileri muayenelere müracaat etilmelidir. Efor, miyokard perfüzyon sintigrafisi, stres akustik kardiyografi gibi testlerden biri yapılarak hastalığın tanısı konulur. Tanı sonrası kalpteki problemin ciddi, damardaki sualin ise yaygın olduğu birtakım kriterlerle anlaşılırsa hastaya anjiyo önerilir.

Tehlike etmenlerine müteveccih ihtiyatlar alınmalı

Yapılan muayenelerde kalp damar hastalığı tespit etilmediği takdirde gelecek senelerde kalp damar hastalığına tutulmayı önlemek emeliyle tehlike etmenlerine müteveccih iyileştirici ihtiyatlar alınır. Diyabet, sigara kullanımı, hiperkolesterolemi makûs mizaçlı kolesterolün belirli seviyenin üzerinde olması, tansiyon hastalığı gibi birden fazla tehlike etmenine sahip hastalarda hastanın göğüs sızısı yakınması dikkate alınarak bazen doğrudan koroner anjiyografi önerilir. Hastaların bir kısmı standart koroner anjiyografi yaptırmaya karşı mukavemet gösterebilir. Bu vaziyette ulus arasında ‘sanal anjiyo’ da denilen koroner CT anjiyo nasihat edilir. Böylece koroner hastalığı tespit etilir.

Gözetici ihtiyatlar alınıyor

Koroner atardamar hastalığının rehabilitasyonu, teşebbüssel ve gözetici olarak iki biçimdedir. Teşebbüssel rehabilitasyonlarda; stent, balon, bazen de by-pass’a varabilen rehabilitasyonlar uygulanır. Hastalığın kendisinin teşebbüssel usullerle cerrahi olarak, stent balonun yanında öteki damarları gözetmeye müteveccih rehabilitasyonları da olabilir. Gözetici rehabilitasyon kapsamında ise haftada beş gün, bireyin sıhhat vaziyetine uygun olarak hafif ve orta seviye egzersizler önerilir. Sigara içenlerin bu alışkanlığı vazgeçmesi, diyabet hastalarının kesinlikle bir endokrinoloji uzmanının takibine girmesi, obezite halinde diyetisyen hakimiyetinde kilo verilmesi ve içki harcanıyorsa bunun hudutlandırılması ehemmiyet taşımaktadır.

  

Yorum Yazın

Yorum yazmak için üye girişi girişi yapmalısınız.