Bayanlarda Cinsel İlişkiye Girememe – Vajinismus

Bayanlarda Cinsel İlişkiye Girememe  - Vajinismus

Ruhsal bir hayal eforu mevcuttur. Bunun emirlerine beden her zaman uymak zorundadır. Bu efor bir hastayı iyileştirebildiği gibi sıhhatli birini de hasta edebilir İbn-i Sina.

Henüz ülkemizde aşırıca meçhul, ama sık görülen ve rakamı her geçen gün çoğalan, yatak odalarında her gece yaşamlarının en büyük fobisini yaşayan ve cinsellikleri bir kabusa dönüşen bayanların hastalığından sizlere bahsetmek istiyorum. Zira bu ara bana gelen e-postaların en ağırlıklı kısmında bu mevzu yer almaktadır.

Cinsel ilişki sırasında da vajinanın esnemesi ve genişleyebilmesi büyük ehemmiyete sahiptir. Vajina başka bir deyişle bayan cinsel uzvu, ilişki sırasında erkeğin penisinin büyüklüğü yada minikliğine göre kendini hazırlar. Cinsel birleşmenin vaziyetine bağlı olarak genelde dışa en yakın kısmı oldukça hafifleyebilir. Bu gidişatta erkeğin penisinin girmesi son derece güç, hatta imkânsızdır.

Vajinismus ailesel bir problemdir. Bayanın ve erkeğin ortak bir meseleyidir. Bu sebeple hiç bir taraf değişiğini yargılamamalı veya bu mevzuda kavrayışsız olmamalıdır.

Vajinismus Nedir?

Bayanda cinsel ilişkinin olduğu anatomik bölgeye vajen ismi verilir. Vajenin çevresindeki adalelerin kasılması, tüm bedende bir kasılma, evham, fobi ve panik hali, kadının bacaklarını sıkıca kapatması ve elleriyle eşini itmesine yol açan, istemsiz bir biçimde başka bir deyişle kadının hakimiyeti dışındaki bilinçdışı vajinal kasılmalara vajinismus denir. Ulus arasında konutlu bakireler, bitirilmemiş konutluluk veya cinsel korku, tıp literatüründe cinsel işlev bozuklukları sınıflamasında ise cinsel sızı bozukluğu da denilir. Sızılı cinsel ilişki ile vajinismus birbirlerini tetikleyebilen iki patolojidir.

Vajinanın giriş kısmındaki 2 cm’lik düz adalelerden oluşan ağzı gergin ve serttir. Bu sebeple cinsel birleşme imkânı vermez. Penis vajinaya giremez.

Vajinismuslu bayanlar cinsellikle alakalı konuşmayı beğenmezler, cinselliği iğrenç olarak idrak edebilirler. Bedenlerinin eşleri tarafından hoşlanılmama fobisi yaşayabilirler, bedenleri ile barışık değillerdir. Eşleri tarafından terk edilme duyguları ve güvensizlik yaşayabilirler.

The Merck Manuel e göre vajinismusun tarifi şu biçimdedir: “Bayanlarda, penisin vajinaya girmesini önlemek mevzusunda mevcut bilinçdışı bir istek neticeyi vajina alt kısmındaki adalelerin sanki bir koşullu refleks gibi kasılması neticeyi alana gelen vajina spazmıdır. Penisin vajinaya girmesi çok zaman imkânsız olduğundan bu hadise iyi gitmeyen konutluluklarda sık görülür.” Amerikan Psikiyatristler Birliği tarafından ise vajinismus; “istemsiz kasılmalar neticeyi ilişkinin reelleşememesi” gidişatıdır. Bu kasılmalar asıl bir teşebbüs yanında sadece teşebbüsün hayal edilmesiyle dahi ortaya çıkabilir. Hatta tetkik esnasında da kasılmalar ortaya çıktığından böyle bir gidişatta basmakalıp vajinal doğum dahi muhtemel olmayabilir.

Geçmiş de yaşanmış cinsel bir travma yok ise ve parmak ile vajen girişi ve vajen içi hakimiyet edilebiliyorsa, ancak cinsel ilişki sırasında eşi itme ve kasılma oluyorsa bu vaziyet “kolay vajinismus” olarak adlandırılabilir ve oranla rehabilitasyonu daha basittir.

Bazı bayanlar istemli olarak, sızı, yanma, acı ve kanama olacağı fobisiyle veya partneri ile olan öteki problemleri sebebiyle cinsel birleşme esnasında kendilerini kasarak ilişkiye izin etmezler. Bu vaziyet vajinismustan değişiktir ve karıştırılmamalıdır.”

Cinsel Terapist Helen Singer KAPLAN’ın “Fotoğraflı Cinsel Rehabilitasyon Rehberi” isimli kitabının ikinci baskısında vajinismusun tanısı ve sebepleri mevzusunda şunları yazmıştır: “Vajinismus, vajinal penetrasyona müteveccih teşebbüslerin vajinal girişte istemsiz bir spastik kasılmaya neden olduğu ve bu sebeple cinsel ilişkinin muhtemel olmadığı bir bozukluktur. Bu oranla ender bir gidişattır. Cinsel rehabilitasyona verilen tepki müthiştir. Deliller, bu gidişatın altındaki patolojinin vajinal girişi gözeten adalelerin şartlandırılmış bir tepkini olduğunu göstermektedir. Görünürde bu adaleler yoğun spazmla tepki verecek biçimde şartlandırılabilir. Vajinismik tepkinin elde edilmesinden mesul olan şartlandırılmamış ihtar penetrasyonla alakalı acının rastgele bir kaynağı olabilir. Fiziksel hastalık, psikolojik olarak acı veren şuurlu veya şuursuz fobi ve/veya kabahatlilik duygusu gibi bir tesir, travmatik cinsel hamleler vajinismusun ortaya çıkışı ile ilişkilidir. Bazı gidişatlarda travmatik kaynak belirlenemez. Vajinismus vajinal girişin fiziksel olarak yasaklanmış olmasından ve aynı zamanda penetrasyondan kolay, fobik sakınmadan ayırt edilmelidir. Vajinismus tanısı sadece pelvik tetkik ile konabilir.”

Vajinismus ve İlk Gece

Vajinismuslu bayanların çoğu hali hazırda bakiredir. Zira vajinismus ilk gece ortaya çıkar. İlk gece galibiyetsiz olan çift sualin geçici olduğunu ve daha sonraki günlerde kendiliğinden çözüleceğini düşünür. Fakat daha sonra da mesele devam edince bayanda bayanlığında noksanlık olduğu fikri, yeis, kasvet, gerginlik, her şeyin daha makûsa gideceği fobisi ve ardından kabahatlilik duyguları ortaya çıkmaya başlar. Erkek ise eşi tarafından istenmediği, yalanlandığı duygularına kapılmaya başlar. Zamanla sertleşme eksikliği olur. Erkeğin duyguları hiddet ve kırılganlık arasında gidip kazanç.

Vajinismusun Sebepleri

Vajinismusun en sık sebepleri psikolojik evhamlardır. Kız çocuklarına öğretilen veya istemimizin bilinçdışımıza kodladığı “cinsellik makûstur”, “kızlık çeperi çok bedelli ve korunması gereken bir şeydir” düşünceleri bu problemin ortaya çıkmasında ehemmiyetli bir yer meblağ. Bazen neden cinsel bilgi noksanlığı, kolay bir utanma ve cinsel duygulardaki baskılanma olabilir. Bazen de altta uyuyan neden özellikle çocukluk yarıyılındaki travmatik bir yaşantıdır. Bu gidişatta geçmiş de yaşanmış taciz gibi travmatik vakaların bilinçdışına itilen bugünkü izdüşümleri ve tesirleri gibi daha karışık manevi çatışmalar, yanlış kalıplar yada zorlamalar beden-zeka tamlığını bozup vajinismusa neden olabilir. M. Erickson un dediği gibi “defolu bir bilme ve kabullenme” vardır.

Sebepleri tutumsal, öğrenişsel, enerjik ve varoluşsal modellere göre de ele alabiliriz. Başka Bir Deyişle geçmişte yaşanmış bir taciz, ensest ilişki yada makûs bir cinsel tecrübenin makûs ve acı verici olarak değerlendirildiği tutumsal model, yeniden geçmişte maruz kalınan cinsel yasaklar ve mübalağalı ilk gece öykülerin bilinçdışında oluşturduğu cinsellikle alakalı olumsuz şemaları kapsayan öğrenişsel model, daha çok Freud’un ruhsal gelişim düzeylerinden cinsel kimlik gelişiminin ilk basamağı olan fallik yarıyıl meselelerden kaynaklanan enerjik model ve bayan kendini eşine ifade etmesi, farkında olmadan kendi varlığını eşine sezdirmesi ve istediği alakayı görmesi için başlattığı bilinçdışı otomatik hareketleri kapsayan varoluşsal model biçiminde nedenler ele alınabilir. Model veya modellerin tez tespiti vajinismus rehabilitasyonuna güzergah verir. Misal olarak; tavırcı ve öğrenişsel usulle galibiyete erişen bir rehabilitasyon sonunda cinsel ilişki yaşanır ve mesele çözülür. Fakat vajinismus sebebi eşe ve hayata karşı kendini var etme gayreti gibi varoluşsal bir yapı ise, zamanla yaşanılan cinsel ilişkiye karşı bunaltı ve endişe dinlenmeye başlanır ya da yaşanılan ilişkiden yeteri kadar cinsel haz alınmaz. Sebebi bilenemez. Her şey yolundadır, senelerdir çekilen mesele çözülmüştür ama bir anda anlamsız bir boşluğa düşülür. İşte varoluşsal model bu sualin çözümüne ışık yakalayabilir. Bu sebeple her hadiseye tutumsal, öğrenişsel, enerjik ve varoluşçu yaklaşımları kapsayan “bütüncül psikoterapi” çerçevesinden bakmak doğru bir yaklaşım olacaktır.

Enerjik modele göre vajinismus; cinselliğin lekeli ve makûs bir şey olarak görüldüğü bir korunma tepkisidir. Başka Bir Deyişle bayan, bilinçdışında, saldırgan ve tehditkar olarak idrak ettiği erkekle birleşmeyi yalanlar. Vajinismuslu bayanlar annelerinin, kendisini ve çocuklarını gözetmekten aciz, naçar ve bağımlı olduğunu düşünürler ve cinsel ilişkiyi annenin bu perişanlığıyla aynılaşma çağrışımı yaptığı için, ilişkiye girmemeyi en iyi korunma olarak idrak ederler. Neticede, vajina istem dışı kasılır, cinsel birleşme imkânsız hale kazanç.

Sebepleri arttırmak muhtemeldir. “Hastalık yoktur hasta vardır” tabirini andırdırıp, benim şimdiye kadar tesadüftüğüm en sık vajinismusa yol açan sebepleri genel olarak sıralayacak olursak:

-Kızlık çeperinin çok bedelli ve korunması gereken bir şey olduğu fikri,

-Cinsel kimlik bozukluğu başka bir deyişle eşcinsel aynılaşma,

-Cinsel bilgi noksanlıkları,

-Geçmişte cinsel tacize veya tecavüze uğrama,

-Kızlık çeperinin yırtılması sırasında vahim bir acı dinleneceği düşüncesi,

-Sızı ve acı dinleneceğine dair fobi ve inanışlar,

-Sızı eşiğinin düşük olması,

-Utanma ve cinsel duygulardaki baskılanma,

-Baskıcı ve otoriter bir baba,

-Cılız, eforsuz yada baskın bir anne,

-Pasif, bağımlı yada fazla kavrayışlı koca,

-Cinsel uyarılmada problemler,

-Vajinal kayganlıkla alakalı problemler,

-Cinsel gönülsüzlük,

-Genç kızlık yarıyılında seksin pis ve makûs olduğunu öğreten yanlış ve katı eğitim stili,

-Bayanın cinsel bir meta veya cinsel bir obje olarak idrak edilmesi,

-Cinsel uzvun giriş yerinin öğrenilmemesi,

-Kızlık çeperinin korunması fikrinin yaşattığı ve koşullandırdığı gerginlik,

-Çocuklukta ve grenlikte “bacaklarını kapa”, “eteğini ört” gibi ihtarlar,

-Cinsel mitler,

-Çocukluktan kalma fobiler,

-Cinsellik mevzusunda yerleşmiş yanlış ön yargılar,

-Katı nezaket kaideleri ve tabular,

-İlk cinsel ilişki sırasında kadının canının fazla yanması,

-Vajinanın içine rastgele bir şey giremeyecek kadar küçük olduğuna dair yanlış inançlar,

-Fazla katı bir cemiyet kumpası içinde hayata,

-Görücü usulü evlenmeler,

-Cinsel ilişkinin çok sızılı olacağı yanlış bilgisi,

-Bilinçdışında yaşanan kabahatlilik, ayıp, günah gibi fiziksel, kültürel, dinsel ve ahlaki fobiler,

-Bilinçdışına itilmiş meçhul bir düşünce yada tutumun psikosomatik tesiri,

-İlk gece fobisi,

-Sızılı bir jinekolojik tetkik,

-Sembolsel olarak zekasında fazla geliştirilen penis suratından çok acı sürükleme veya ufalanma fobileri,

-Geçmişte genital bölgeye gelen bir darbe yada travma,

-Gebe kalma fobisi,

-Çocuklukta makattan fitil kullanılması,

-Uygun olmayan veya istenmeyen bir birliktelikte eşten kaçınma,

-Bazı enfeksiyonlar ve anormalliklerde vajinismusa yol açabilir. Bunlar: Endometriozis, kronik enfeksiyonlar, kızlık çeperinin gergin olması vb.

Vajinismusa Neden Olan Önyargılar

-İlk birleşme her zaman acı verir,

-Kızlık çeperi aile şerefine gözetir, yırtılır, kanar ve patlar gibi ön yargılar,

-Cinsellik erkeklerin lüzumudur,

-Cinsellik bayanları için lüzumludur,

-Cinsel ilişki makûs ve acı vericidir,

-Erkekler potansiyel tehdit kaynağıdır,

-Erkekler baskındır,

-Bedene giren bir şey hasar verebilir ve şiddet kapsar,

-Fobi ve hiddet her zaman bastırılmalı, asla dışa vurulmamalıdır,

-Bayanlar cılız ve naçardır,

-Erkeklere güvenilmez.

Vajinismusun Esas Belirtileri

O an geldiğinde şahıs panik hücum eşi bir vaziyet yaşar. Eşini iter, kasılır. Korkar, şuuru sarih olsa da hakimiyetini yitirir, hakimiyet bilinçdışının eline geçer. Şahıs bilinçdışı tarafından olumsuz bir hipnoz transı haline getirilir. Evham, fobi, endişe dinler. Şahıs zamanla alttaki duygu ve düşüncelere kapılabilir:

-Duygusal tatminde eksilme,

-“Herkesin bu kadar basit yaptığı bir şeyi ben nasıl yapamıyorum?” biçiminde kabahatlilik,

-Utanç dinleme,

-Kendinden nefret etme,

-Hayal kırıklığı hissi,

-Aile büyüklerinin veya yakınlarının “Ne zaman çocuk sahibi olacaksınız?” sualleri sebebiyle dinlenen fobi,

-Zamanla alana gelen cinsel gönülsüzlük vb.

Vajinismusulu Bayanların Ortak Özellikleri

-Çocukluk ve gençlik senelerinde ailelerinin iyi kızlarıdırlar, başka bir deyişle kaidelere uyan, dargınlığı dışa vurmayan, kesintisiz bir kabul lüzumu yaşayan bayanlardır,

-Cinsel ilişkiyi şiddet veya işgal edilme olarak görürler,

-Fiziksel şiddete maruz kalmış veya şahit olmuşlardır, başka bir deyişle kasılma, şiddete karşı tedbir olarak ortaya çıkmaktadır,

-Cinsel şiddete maruz kalmışlardır,

-Her şeyin en makûsunu düşünürler,

-Aileye bağımlıdırlar,

-Ahlaki ve cinsel olarak baskıcı ve otoriter bir babaları vardır,

-Baba-kız ilişkisinde eforluklar ve çatışmaları vardır,

-Cinsellikten sevmeyen ve cinselliği bir misyon gibi yapan cılız ve eforsuz bir anneleri vardır,

-Duygusal ve ruhsal gelişimleri sıhhatli değildir,

-Cinselliği aşağılayan bir aile yapıları vardır başka bir deyişle cinsel uzuvlardan iğrenme veya beğenmeme, negatif dinsel koşullanma vb. gidişatlar ailelerinde sık görülen yapılardır,

-Çocuksu bir karakterleri vardır, zira bu bayanların psikoseksüel gelişimleri biyolojik yaşlarından geridedir. Başka Bir Deyişle cinsel açıdan hálá çocukturlar.

-Cinsel ilişkiye veya penisin vajinaya girmesine karşı fobik bir fobi tepkinleri vardır, hatta bu tepkin hastanın bir anlamda panik hücum geçirmesine neden olabilir,

-Hakimiyetsiz tavırları vardır,

-Bedenlerinden memnun olmazlar,

-Ya çok tez güvenirler ya da güven dinlemede zorlanırlar, güven duyguları yaralanmıştır,

-Çocukluk çağından kalma fobileri sık yaşarlar,

-Endişeli ve sıkıntılı ruh halleri vardır,

-Çocukluklarında ve genç kızlıklarında ailevi meseleleri vardır,

-Erişkinliği ve konutluluğu kabul etmede eforluk sürüklerler,

-Genellikle düşük sosyo-ekonomik ve eğitim seviyeleri vardır,

-Şehirli bayanlarda daha az, kırsal kesim bayanlarında azıcık daha çok görülür,

-Okşanmaktan severler hatta klitoris uyarılması ile orgazm olabilirler,

-Yatan Güzel: Kocalarıyla kardeş gibi yaşayan, çocuksu bayanlardır. Ailelerine bağımlı ve ebedi talebe olurlar.

-Savaşçı: Seksi karşı türler arası çaba gibi görürler. Bayanlığın cılızlık ve pasiflik olarak idrak edilişi acı verir.

-Kraliçe Arı: Cinselliği yalanlarlar. Erkeği yalnız soyun devamı için isterler. Onlar için cinsellik lekeli ve aşağılayıcıdır.

-İyi Kız Belirtiyi: İlk defa 1976 senesinde G.C.MOULTON tarafından mekteplerinde galibiyetli ve ebeveynleriyle hiçbir ciddi çatışmaları olmayan, edilgen, itaatkâr, boyun eğen, yumuşak başlı bayanların ortak özellikleri belirlemek için kullanılan bu belirti; muhtelif kültürlerde erkek ve kız çocukları için kalıplaşmış cemiyetsel farlılıkları ve inançları temel alır. Başka Bir Deyişle kız çocuklarının daha durgun, daha laf dinleyen, daha güvensiz, daha desteğe lüzum dinleyen, galibiyete daha az önemseyen, daha duygusal, ezbere ve tekerrüre dayalı işlerde daha becerili oldukları düşünülürken; yüksek bilgi harekât seviyeyi ve yaratıcılık gerektiren işlerde daha galibiyetsiz oldukları kabul edilir. İyi kız belirtiyi ile bir hayli cinsel işlev bozukluğu arasında iletişim vardır. Cinsel terapi için müracaat eten orgazm olamayan bayanların çoğunun çocukluklarında veya genç kızlıklarında kendilerini iyi kız olarak belirlemeleri hiç donakaltıcı değildir.

Vajinismusun Tipleri ve Tanısı

Vajinismusun tanısı ilk cinsel etkinlik sırasında olanları çiftin anlatmasıyla konulur. Vajinanın üçte bir dış kısmanda koitusu başka bir deyişle cinsel birleşmeyi yasaklayacak ebatta tekrarlayıcı ve kesintisiz olarak istem dışı kasılma olması ilk seferde orta şiddette yaşanır, ancak çoğunlukla ilişkiye izin vermeyecek şekilde sızılıdır. Bu vaziyete Primer Vaginismus denir. Primer vajinismusda şahıs yaşamında hiçbir galibiyetli cinsel birleşme yaşayamamıştır. Primer vajinismusun altında uyuyan en ehemmiyetli neden fobidir. Daha evvel hiç vajinismus problemi olmayanlarda doğum, düşük, kürtaj makûs ve sert yapılan bir jinekolojik tetkik sonrası, yırtıklar ve enfeksiyonlara bağlı olarak seyrek görülenlere ise Sekonder Vaginismus denir. Sekonder vajinismus genellikle disparoniye başka bir deyişle ilişki esnasında sızıya bağlı olarak büyürken seyrek de daha evvelden rehabilitasyon olmuş olan bireylerde biçiminde de oluşabilir.

Vajinismusun Görülme Sıklığı

Vajinismus, cinsel terapi merkezlerine müracaat etenler arasında en sık tesadüfülen şikayetlerden biridir. Başka Bir Deyişle müracaat eten bayanların %56-73’şöhreti vajinismus oluşturmaktadır.

Vajinismus ve Kızlık Çeperi

Kızlık çeperi; vajinismuslu bayanların kafasındaki çoğu suallerin karşılığı olur ve cinsel ilişkide bulunamamasının sebebi olarak “kızlık çeperinin kalınlığı” gösterilir. Bu sebeple çoğu zaman hymenektomi ismi verilen cerrahi bir usulle bu çeperin kesilmesi işlemi yapılır. Ama sonrasın da mesele devam edince hasta devrilir. Uzun vakit destek almak istemez ve rehabilitasyon olmak için cesaretini kaybeder. Bilinenin aksine gerçekten cinsel ilişkiye mani olacak kızlık çeperinin veya vajenin bir anatomik bozukluğun görülme sıklığı ise %1 in altındadır.

Vajinismus ve Vajen

Vajinismus, bayan veya erkeğin genital uzuvların anatomik yapısından ilişkisiz bir biçimde ortaya çıkar. “Vajinam çok ufak veya çok dar, bu surattan cinsel ilişkiye giremiyorum” fikri çok yanlıştır. Zira vajina oldukça elastik bir yapıdadır. Cinsel uyarımla beraber genişler ve uzar. Hatta doğumda bir çocuğun başını çıkaracak kadar genişleyebilir.

Vajinismus ve Cinsel Soğukluk

Vajinismusta başlangıçta cinsel ilişkiye girmede gönülsüzlük yoktur ancak ilişki sırasında acı dinleme ve hasar görme duygusu ön tasarıdadır, cinsel heves ve vajende ıslanma mevcuttur. Oysa cinsel soğuklukta esas mesele cinsel ilişkiden zevk almamaktır. Ama her ikisinde de ayıp ve günah duygusu ehemmiyetli yer meblağ. Bununla beraber bazı bayanlarda da daha evvel cinsel ilişkide mesele yokken, sonradan alana gelen bir cinsel ilişkiye girememe gidişatı mevzubahisi olabilir. Bu gidişatta cinsel soğukluk sekonder vajinismus sebeplerinden biri olabilir.

Vajinismus ve Gebelik

Vajinismus sadece sıhhatli ve mutlu bir cinsel birleşmeye manidir. Basmakalıpa göre hamilelik bahtının az olmasına karşın, vajen ağzına dökülen spermlerin içeri kaçması sayesinde hamilelik oluşabilir. Hatta tüp bebek usulüyle çocuk sahibi olunması dahi muhtemeldir. Son senelerde bakire olup da tüp bebek rehabilitasyonu gören hastaların rakamında çoğalış var.

Vajinismus ve Analık

Bazı jinekologlar doğum sırasında vajinismusun kendiliğinden çözülebileceğini düşünseler dahi; doğum yapan ve anne olan kadının vajinismusu genellikle devam eder, sonlanmaz. Zira bu çiftler genellikle sezaryeni seçim ederler. Gebelik süresince çiftlerin aralarındaki problemler de devam eder.

Vajinismus Erkekleri

Vajinismuslu bayanlar görücü usulüyle evlenmemişlerse, eş veya sevgililerini otoriter ve baskıcı babalarının aksi özellikteki erkeklerden seçerler. Konutluluk evveli başka bayanlarla yaşadıkları cinsel tecrübeleri hudutlu olan eşleri; çoğunlukla fazla zarif, pasif, girişken olmayan, edilgen erkeklerdir. Tencere ve kapak örneği karı-koca birbirini kırmaktan fazla derecede korkarlar. Vajinismuslu bayanlar nasıl çocukluğunda iyi kız ise eşleri de iyi çocuktur. Başka Bir Deyişle cinselliğin makûs bayanlar için olduğunu, bir eşin saf ve suçsuz olması gerektiğine inanırlar. Genellikle konutluluk evveli cinsel yakınlaşmaları değme ve öpüşmeden ileri gitmeyen çift evlendikten sonra da karşılıklı uyuşarak cinsel ilişkiden kaçar. Zira her iki tarafın da cinsel birleşmeyle alakalı şuurlu ve bilinçdışı fobileri vardır. Birleşme reelleşmese de, cinsel hayatları minimum miktarda devam eder, kumpaslı olarak sevişirler, sürtünerek boşalabilirler. Hatta sürtünme doğrudan klitorisi uyardığı için vajinismuslu bayanlarda orgazm olma oranı daha da yüksektir. Vajinismus sebebiyle boşanma oranı düşüktür. Zira ortak cinsel fobiler çifti birbirine yanaştırmaktadır. Bu sebeple vajinismuslu bayanların partnerlerinin tavrı son derece ehemmiyetlidir. Şayet erkek kadının fobisini kavramaya çalışıp ona takviye olma yerine, bir an evvel cinsel ilişkiyi asıllaştırıp hem kendisine hem eşine hem de ailesine karşı erkekliğini kanıtlama mücadeleyi içinde hareket ederse, ki genellikle böyle olur, mesele daha da gelişecektir İlk gece sonrası eşler olup bitenler mevzusunda aile büyüklerine hesap vermektedirler. Bu, cemiyetimizin güzel olmayan bir adetidir ve meseleyi içinden çıkılmaz bir hale getirmektedir. Vajinismuslu bayanların partnerleri yanlış olarak istenmedikleri, yalanlandıkları, yeteri kadar hoşlanılmadıkları duygularına kapılabilirler. Zamanla erkekte sertleşme eksikliği, cinsel gönülsüzlük ortaya çıkabilir.

Not: Yazının ikinci kısmı ‘Vajinismus – Rehabilitasyon Yöntem ve Teknikleri’ adıyla yayınlanmıştır.

Dr. Cem KEÇE
Muayenehane Telefon & Fax
0 312 213 01 32
0 312 213 01 33
0 312 335 40 44 / 113
0.555.274 41 97
Muayenehane Adresi
Emek 8. Sokak No:77/1 EMEK – Çankaya – ANKARA

Son Güncelleme: 2007-06-28

  

Yorum Yazın

Yorum yazmak için üye girişi girişi yapmalısınız.