Boyun sızısı sürükleyenler için en faal rehabilitasyon

Boyun sızısı sürükleyenler için en faal rehabilitasyon

Fizik Rehabilitasyon ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa’nın verdiği iyi habere göre, boyun sızılarının çoğu mekanik boyun sızısı.

Başka Bir Deyişle altında ciddi bir rahatsızlık yoktur. Mesele, boyundaki adale ve eklemlerdeki problemlerden kaynaklanıyor.

En faal rehabilitasyon manuel terapi ve egzersiz

Boyun sızısının rehabilitasyonu hakkında yapılan son araştırmalar ise en faal rehabilitasyonun ilaçsız, manuel terapi olduğunu ortaya koyuyor. 2013 senesinde yapılan ve The Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy JOSPT Ortopedik ve Spor Fizik Rehabilitasyon Mecmuası’nde yayınlanan bir çalışmaya göre, mekanik boyun sızısında en tesirli ve en süratli çözümün manuel terapi ve egzersiz ikilisinin olduğu bulundu.

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa’nın verdiği bilgiye göre, boyun sızısı olan 64 bireyin katıldığı çalışmada bireyler 2 gruba parçaladı. 1 haftalık rehabilitasyonun ardından manuel terapi ve egzersiz gurubunda yer alanların sızıları %75 eksildi. %70’inde ise günlük hayat etkinliklerinde aşikar iyileşme olduğu kaydolundu.

Yapılan bir başka çalışmada ise boyun sızısında manuel terapi ile basmakalıp fizik rehabilitasyonun uzun yarıyıl neticeleri karşılaştırıldı. 52 haftalık takip neticesinde manuel terapinin basmakalıp fizik rehabilitasyona göre 3’te 1 oranında daha az maliyetli ve daha tesirli olduğu ispatlandı.

Boyun sızılarının sebepleri

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, boyun sızılarının nedenleri ve alınması gereken tedbirler mevzusunda şu ehemmiyetli bilgileri verdi:

“Bir Hayli hastalığın altında uyuyan stres boyun sızılarının oluşmasında da ilk sırada yer alıyor. Yoğun stres altında çalışan bireyler, hamileler, büro çalışanları, hareketsiz bir hayata sahip bireyler ise boyun sızılarından en çok şikayet eden gruplar.

Doğru oturun

Şayet hareketsiz veya uzun müddet oturarak çalışıyorsanız muntazam bir oturuş boyun sızılarını yasaklamanın en ehemmiyetli etmenidir. Zira yanlış oturma pozisyonu belinizin geriye doğru, boynunuzun ise öne doğru gitmesine neden olur. Bu da boyun ve ense bölgesine fazla yük binmesine, adalelerin banalden daha fazla yüklenmesine yol açar. Saatlerce fazla yük altında kalan adaleler bir müddet sonra başınızı taşıyamaz hale kazanç ve boynunuzun ağrıması kaçınılmaz olur.

Sızı kesicilerle geçiştirmeyin

Boyun problemlerinde sızı, yakalanma ve boyun hareketlerinin eksilmesi en tipik şikayetlerdir. Bireyler ilk evvel ense kökünde ya da başın artta sızı sezer. Bazen birliktesi baş sızıları da görülebilir. Bir kaç sızı kesici ile geçiştirilen bu sızılar zamanla çoğalır ve boyun hareketlerini kısıtlar. Boynun arttan gelen sürükleme hissi, omuz başlarında sezilen sertlik veya gergin bantlar ise sabahları bitkin ve sızılı kalkmanın en büyük mesulüdür.

Ellerdeki ve kollardaki anlaşmalar ise bir çoğumuz için gece uykularının en büyük düşmanıdır. Uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilen bu sızılar boyun bölgesindeki gergin dokuların asaplara baskı yapması neticeyi ile oluşur. Asap sıkışmaları ilerleyen yarıyıllarda efor kaybı, asap zararı gibi ciddi problemlere yol açabilir.

Birkaç güne geçer demeyin

Birkaç güne, birkaç haftaya geçer denilerek pek fazla umursanmayan boyun sızıları hakikatinde birer ihtardır. Uzun süreli boyun sızısı sürükleyen, sık boyun yakalanması yaşayan bireyler geleceğin boyun düzleşmesi veya boyun fıtığı adaylarıdır. Sızıya ilk neden olan fazla yüklenme uzun müddet devam ettiğinde omurgada geri dönüşsüz zararlara neden olabilir. Alana gelen bu zarar yalnızca boyunda değil, sırt, bel hatta kalça bölgesine kadar dağılır ve çok daha karışık çok daha ciddi problemlerin oluşmasına yol açar.

Daha ileriki yaralanmaları önlemek, iş eforu kaybını önlemek ve en ehemmiyetlisi günlük yaşamdaki hayat niteliğini düşürmemek için boyun sızıları sezildiği ilk yarıyılda rehabilitasyon edilmelidir. Erken teşhisle boynunuz dolayısıyla yaşamınız kurtulabilir.”

  

Yorum Yazın

Yorum yazmak için üye girişi girişi yapmalısınız.