Duyma kaybı sosyal yaşamı negatif etkiliyor

Duyma kaybı sosyal yaşamı negatif etkiliyor

Duyma kaybının konuşma, anlama ve bilmeye mani olmaması için erken yarıyılda teşhis ve rehabilitasyon edilmesi büyük ehemmiyet taşıyor. Memorial Ankara Sağlık Kurumu Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Op. Dr. Ozan Gökdoğan, evvelinde, duyma kayıplarının şahsın günlük hayatında önem verilmeyen bulgularla ortaya çıkabileceğini belirterek, rehabilitasyon usulleri hakkında bilgi verdi.

Kullanılan ilaçlar duyma kaybına neden olabilir

Duyma kaybı, şahsın dinleme ve dinlediğini anlama işlevlerinin eksilmesi olarak belirlenmektedir. Sonradan ortaya çıkan duyma kayıplarına yol açan etmenlerin başında; geçirilen bazı hastalıklar ve kullanılan ilaçlar yer almaktadır. Bu hastalıklardan kimileri; kızamık, kabakulak, muhtelif ateşli hastalıklar ya da enfeksiyon hastalıklarıdır. Bazı antibiyotikler, kemoterapi, tansiyon ilaçları ve aspirin kullanımı duyma kaybını tetikleyebilmektedir. Duyma kaybının sık görülen bir öbür sebebi de hengameye maruz kalmaktır. Çalışma etraflarında ve etrafsal kaynaklarda oluşan hengameler gün geçtikçe cemiyetin duyma sıhhatini negatif etkilemektedir. Kulaklıkla müzik dinlemek, trafik hengamesi, cümbüş yerlerindeki hengameler de duyma kaybına neden olabilecek etkenler arasındadır. İlerleyen yaşla beraber duyma kaybı görülme oranı da çoğalmaktadır. 65- 75 yaş arasındaki her 3 bireyden 1’inde duyma kaybı tespit etilmektedir. 75 yaş üzerinde bu oran %50’ye kadar çıkmaktadır.

Yüksek sesle konuşmak duyma kaybına işaret edebilir

Duyma, zaman içinde yavaş yavaş bozulabilmektedir. Bu vaziyet de teşhisin gecikmesine neden olabilir. Duyma kaybının en esas bulguları; söylenilenleri sık yineletmek ve yüksek sesle konuşmaktır. Duyma kaybının erken yarıyılında, çocuk sesi gibi yüksek frekanslı seslerin, “S” ve “F” kapsayan seslerin anlaşılması daha efordur.

Öbür bulgular şu biçimde sıralanabilir:

– Telefon konuşmalarının anlaşılmasında zorlanmak
– Etraf hengamesi varlığında duymada eforluk sürüklemek
– Birden çok şahsın konuştuğu bir civarda konuşmayı takip edememek
– İnsanların net konuşmadığını ve mırıldandığını düşünmek
– Sıklıkla karşıdakinin söylediğini yanlış kavramak veya yanlış yanıt vermek
– Söylenilenlerin sıklıkla tekerrür ettirmek
– Televizyon sesinin çok açmak
– Kulaklarda çınlama ve uğultu

Duyma kaybının erken teşhisi oldukça ehemmiyetli

Duyma kaybının erken teşhisi, özellikle yenidoğan ve bebeklik yarıyılında oldukça ehemmiyetlidir. Bu yarıyılda duyma kaybının erken teşhis edilmesi için rutin olarak “yenidoğan duyma taraması programı” uygulanmaktadır. Bu usulle duyma kaybı olan çocuklara ilk 3 ayda tanı konulur ve duyma kaybının aygıt veya implantlarla düzenlenmesi sağlanır. Çocuğun dil ve konuşma gelişimi açısından erken teşhisin çok ehemmiyetli olduğu unutulmamalıdır. Teşhiste yetişkinlerde “odyometri testi” olarak öğrenilen duyma testleri kullanılmaktadır. Sıradan odyometri testleri, yetişkinlerde ve geçimli çocuklarda duyma kaybı tanısı için basitçe kullanılabilecek testlerdir. Minik çocuklarda tanı için “reyin odyometrisi” kullanılmaktadır. Çok minik bebeklerde ve odyometri testi yapılamayan gidişatlarda BERA testi ile duyma kaybı değerlendirilmektedir.

Rehabilitasyon duyma kaybının tipine ve derecesine göre tanımlanıyor

Duyma kaybının rehabilitasyonu, duyma kaybının tipine ve derecesine göre tasarlanmaktadır. Mesajım tipi duyma kayıpları; ilaçlar, perhiz farklılıkları ve bazı cerrahi müdahalelerle düzenlenebilmektedir. Sinirsel tip duyma kayıpları ise sıklıkla duyma aygıtlarıyla rehabilitasyon edilmektedir. Duyma kaybı yaşayan her beş bireyden biri aygıt kullanabilmektedir. Duyma kaybı ile sağlanan ses olağan sesten azıcık değişiktir. Hastaya bu vaziyetle alakalı bilgi verilmelidir. Biyonik kulak, sıklıkla çocukluk yarıyılı duyma kayıplarında kullanılsa da son yarıyıllarda yetişkinlerde kullanımı da giderek çoğalmaktadır.

Aile dayanağı çok ehemmiyetli

Duyma kaybı olan şahısların yaşama uyarlamasında aile ve etraf dayanağı oldukça ehemmiyetlidir. Erken yarıyıl duyma kayıplarında şahsın hayat alanları bu gidişata göre tertip edilmelidir. Misalin oturma kumpası, karşılıklı olacak biçimde olmalıdır. Duyma kayıplarında dudak okuma ve mimiklerin tesiri bağlantıyı basitleştirmektedir.

Duyma kaybı yaşayan bir bireyle konuşurken dikkat edilmesi gerekenler:

– Konuşmaya başlamadan evvel etraftaki televizyon, müzik vb. sesler eksiltilmelidir.
– Dikkatin sadece karşıdaki bireye odaklanması sağlanmalıdır.
– Konuşurken dudak hareketleri görülebilir olmalıdır.
– Haykırmadan ama anlaşılır bir biçimde konuşulmalıdır.

  

Yorum Yazın

Yorum yazmak için üye girişi girişi yapmalısınız.