Erkeklerin Cinsel Mitleri

Erkeklerin Cinsel Mitleri

9. Milli Ulus Sıhhati Günleri’nde yayınlanan deklarasyonlar arasında erkeklerin cinsel mitleriyle alakalı bir araştırmaya ait tuhaf neticeler yer aldı.

Aşinayı üzere cinsel mitler bireylerin cinsel mevzularda doğru olduğunu düşündükleri, çoğu zaman mübalağalı, yanlış ve bilimsel bedeli olmayan inanışlardır. 

Araştırma kapsamında toplam 167 erkek ile görüşülmüştür. Görüşülen erkeklerin vasati yaşları 36.7 ± 11.7 26-67 idi. Erkeklerin yarıdan çoğu konutlu idi %61.7. Erkeklerin yarıya yakınının kazanç getiren rastgele bir işi yoktu %44.9. %31.1’i ilkokul, %20.4’ü ortaokul, %37.1’i ise lise ve üzeri eğitimliydi. 

‘Hiç masturbasyon yaptınız mı?’ sualine cevap veren 139 bireyden %81.3’ü evet yanıtını vermiştir. Masturbasyon yaptığını beyan edenler arasında ilk masturbasyon yaş ortalaması 12.9 ±1.9’dur. 

İlk cinsel ilişki için yaş ortalaması 17.8 ± 2.2 idi. İlk cinsel ilişkilerini kiminle yaşadığına dair olan suale 46 birey %26.5 cevap vermek istememiştir. Cevaplayanların % 62’si ise ilk cinsel ilişkisini para karşılığında bir yaşam bayanı ile yaşadığını beyan etmiştir. İlk cinsel ilişkisinin neticeyi denetlenen suale 109 birey cevap vermiştir ve bunların %12.8’i ilk cinsel ilişkisinde mesele yaşadığını sertleşme olmaması, boşalma olmaması beyan etmiştir. İlk ilişkisini 18 yaşından evvel yaşamış olanlar 18 yaşından sonra yaşamış olanlara göre daha çok mesele yaşamıştı sırasıyla %19.1 ve %5.7 ve ‘ sertleşmiş büyük bir penis iyi sevişmenin anahtarıdır’ önermesine daha az katılmaktaydı. sırasıyla %50 ve %71. 

Cinsel mitlerle alakalı önermeler arasında erkeklerin en çok katıldıkları sırasıyla ‘her erkek her bayana nasıl zevk vereceğini öğrenmelidir’ %77.8 ‘eşler birbirlerini beğendikleri takdirde birbirlerine nasıl zevk vereceklerini de öğrenirler’ %74.9 ve ‘erkek her zaman seks ister ve her zaman sekse hazırdır’ %72.9 önermeleri idi. Öbür sık kabul gören mitler penis büyüklüğü ile alakalı mitlerdi. Bu mitler sırasıyla ‘sertleşmiş büyük bir penis iyi sevişmenin anahtarıdır’ %62.3, ‘büyük erkek cinsel uzvu, kadının daha çok uyarılmasını sağlar’ %56.3, ‘erkek cinsel uzuv ebadı, cinsel efor göstergesidir’ % 47.9. 

Öbür yandan cinsel mitlerle alakalı önermeler arasında erkeklerin en az katıldıkları ‘oral seks pistir’%19.4, ‘cinsel ilişki içerisinde masturbasyon yanlıştır’ %15.6, ‘yetişkin, olgunlaşmış erkekler fantezi ve masturbasyona karşı alakalarını kaybederler’ %18.2 önermeleri idi. 

Araştırmaya katılan erkekler arasında; eğitim gidişatının ortaokul veya altında olanlar lise ve üzeri eğitimi olanlara göre, 12 yaşına kadar köy/ bucakta yaşamış olanlar şehir veya ilçede yaşamış olanlara göre, konutlu olanlar bekarlara göre, daha evvel masturbasyon yapmamış olanlar yapmış olanlara göre, 40 yaş ve üzerinde olanlar daha genç yaşta olanlara göre neredeyse tüm cinsel mitlerle alakalı önermelere daha fazla katılmaktadırlar. 

  

Yorum Yazın

Yorum yazmak için üye girişi girişi yapmalısınız.