Bayanların sinsi hastalığı: Osteoporoz

Bayanların sinsi hastalığı: Osteoporoz

Bayanların sinsi hastalığı osteoporozun önüne geçmek için kesinlikle her sene kumpaslı ölçümler ve taramalar yapılmalı. Özellikle kafeinin kemik düşmanı olduğunu vurgulayan, Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Söğütözü Sağlık Kurumu Fizik Rehabilitasyon ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Metin Karataş, osteoporoz hastalığı ile alakalı merak edilen sualleri cevapladı:

Osteoporoz nedir

Osteoporoz ülkemizde ulus arasında “kemik erimesi” olarak da adlandırılan, kemiğin yoğunluğunda eksilme, mikro yapısında bozulma ve daha kırılgan hale gelmesi ile karakterize bir iskelet hastalığıdır. Hem bayan hem de erkek cinsiyetini, özellikle 50 yaş üstü popülasyonu ilgilendiren bir sıhhat problemidir.

Osteoporozun sebepleri nelerdir

Yaşayan bir doku olan kemik eforunu, esas olarak yoğunluğu tanımlar. Bunun için en esas tanımlayıcı genetiktir ancak etrafsal etkenler ve bazı ilaçlarda katkıda bulunur. Osteoporozun oluşmasındaki en ehemmiyetli sebebi bayanlarda östrojen erkeklerde ise androjen hormonlarının noksanlığıdır.

Hastalığın bulguları nelerdir

– Osteoporozun ilk belirtisi sızılı bir kırık olabilir. Omurlar, kalça femur kemiği el bileği ve kaburgalar osteoporoz varlığında kırıkların en sık izlendiği bölgelerdir.

– Hastalığın tanısının konulmasından evvel kırık tehlikesinin tanımlanması gerekir. Bunun için hastanın kemik yoğunluk ölçümü ile birlikte şahıslara ait tehlike etkenleri ve o cemiyete ait bilgiler kullanılarak hesaplamalar yapan usuller kullanılabilir.

– Osteoporoz tanısında kemik yoğunluk ölçümü için DXA Dual Enerji X-Ray Absorbsiometri usulü referans tanı usulüdür. Oluşturulmuş kılavuzlara göre 65 yaş altında olup osteoporoz için tehlike etmenlerine sahip olan menopoz sonrası bayanlarda, 65 yaş üstü tüm bayanlarda, kırığı olan tüm menopoz sonrası bayanlarda ve osteoporoz gelişimi için tehlike oluşturan öteki hastalıklardan birine sahip olan bireylerde DXA testi yapılmalıdır.

Osteoporoz hastalığına karşı nasıl temkin alınabilir

Osteoporoz belli miktarlarda önlenebilir ve rehabilitasyon edilebilir bir hastalıktır. Bu mevzudaki esas yaklaşım hayat stiline müteveccih farklılıklar yapılması ve ilaç rehabilitasyonları olarak sınıflanabilir. Osteoporoz’a karşı alınacak ihtiyatları şu biçimde sıralayabiliriz:

Önlenebilir hastalık: Sigara ve fazla içki alımının yasaklanması, kumpaslı beden ağırlığını taşıyan egzersizler yapılması, balanslı bir perhiz ve yeterli kalsiyum ve D vitamini alınması hastalığı önleyebilir.

Egzersiz koşul: Osteoporozda egzersiz ehemmiyetlidir. Kemik dokusunun yüke maruz kalması basmakalıp yine yapılanma süreci için zorunludur. Beden ağırlığını taşıyarak yapılan kumpaslı yürüyüş, jogging, bisiklet gibi egzersizler ve kuvvetlendirme egzersizleri neticeyi kemik yoğunluğunda çoğalış kaydolunabilir.

En iyi ilaç D vitamini: Yeterli D-vitamini ve kalsiyum takviyeyi osteoporozdan hem korunmak için hem de rehabilitasyonu için en ehemmiyetli unsurlardan bir tanesini oluşturur.

Hekim takibinde rehabilitasyon: Gelişmiş ya da yerleşmiş osteoporozda hem kalsiyumun kemikten uzaklaştırılmasını ve kemik imhasını önlemeye müteveccih, hem de kemik imalini artırmaya müteveccih ilaçlar kullanılabilir. Hastanın hangi ilacı kullanacağına genel muayenehane özellikleri, eşlik eden tıbbi meseleleri, yaşı ve tehlike etmenlerine göre doktor karar verecektir. Osteoporoz rehabilitasyonunda esas emel gelecekte oluşabilecek kırıkların önlenmesidir. Rehabilitasyona cevap doktor tarafından periyodik olarak takip edilmelidir.

Pekmez yiyin: Hayatın tüm safhalarında yeterli kalsiyum alınması sıhhatli bir kemik yapısının yaradılışı ve korunması için zorunludur. Bu büyük oranda yiyeceklerle sağlanır. En iyi kalsiyum kaynağı gıdalar süt ve süt mahsulleridir. Pekmez, yeşil sebze, kuru meyve ve baklagiller ve fındık, fıstık gibi çerezler de iyi kalsiyum kaynağı olarak sayılabilir. Yiyeceklerle kalsiyum alımının yeterli olmadığı gidişatlarda ilaç ya da gıda dayanakları kullanılabilir.

Kalsiyum emen besinlerden uzak durun: Kalsiyum alımının yanı gizeme bazı beslenme alışkanlıkları da kalsiyum emilimini ya da atılımını etkileyerek negatif neticeler yaratabilir. Fazla kafein ve tuz tüketimi, gazlı meşrubatlar bu kapsamda sayılabilir. Yüksek proteinli perhiz alışkanlığı idrarda kalsiyum atılımını artırarak olumsuz kalsiyum balansına yol açabilir.

D vitaminini bakımsızlık etmeyin: Vitamin-D bağırsaklardan kalsiyum emilimini ve kemiğin mineralize olmasını sağlayarak kalsiyum ve kemik metabolizmasını doğrudan tesirler. Bu sebeple bedenimizde belli seviyelerde bulunmalıdır. Yeterli vitamin D seviyeyi güneş ışınlarının tesiri ile ciltte birleşimlenerek sağlanabilir. Bunun noksan olması vaziyetinde D vitamini kapsayan mahsuller ile desteklenmelidir.

Vitamin ambarlarınızı hakimiyet edin: Kalsiyum ve D vitaminine ek olarak kemik mineralizasyonuna doğrudan ya da dolaylı katkılarından dolayı magnezyum, K2 vitamini, B6 ve B12 vitamin seviyeleri de ehemmiyet kazanmıştır.

Bağırsak polipleri hakkında öğrenilmesi gereken her şey

Bağırsak polipleri hakkında öğrenilmesi gereken her şey

Ailesel yatkınlık, genetik etmenler ve ileri yaş gibi değiştirilemeyen sebeplerin dışında; hayat biçimi farklılıkları ile polip yaradılışı önlenebiliyor. Sıhhatli beslenme kaidelerinin biri olan liften zengin besinlerin tüketimi, Akdeniz perhizi ve birinci derecede akrabalarında polip hikayesi bulunan şahısların 50 yaş sonrası kumpaslı kolonoskopi yaptırması da tehlikeyi ehemmiyetli oranda eksiltiyor. Memorial Antalya Sağlık Kurumu Gastroenteroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Yıldıran Songür, bağırsak poliplerine yol açan tehlike etmenleri ve rehabilitasyonlar hakkında bilgi verdi.

polip

İleri yaş en ehemmiyetli polip yaradılışı etkeni

Kalın bağırsakta tesadüfülen polipler iki cinslidir ve genellikle iyi mizaçlı olarak kabul edilmektedir. Biri, “adenomatöz” ismi verilen vazgeçildiğinde zaman içerisinde kansere dönüşebilen polipler, değişiği ise “hiperplastik polipler” gibi kanserleşme potansiyeli olmayan ya da çok düşük olan poliplerdir. Dolayısıyla kolonoskopi ile özellikle adenomatöz poliplerin tespit etilmesi ve ortadan kaldırılması gerekir. Polip yaradılışı yaşa bağlı olarak çoğalış göstermektedir. 30 – 40 yaşlarındaki şahıslarda polip olma olasılığı %10 ila %15 ortamındayken, 70 – 80 yaşındaki şahıslarda bu oran, %35 ila %40’lara çıkmaktadır.

Polip tehlikesini bu etmenler artırıyor

– 50 yaş üzerinde olmak

– Ailesinde sütun kanseri öyküsü olması

– Hareketsiz bir hayat stili

– Yağ içeriğinden zengin beslenme

– Fazla ölçüde et, özellikle de işlenmiş et mahsullerinin tüketimi

– Sigara alışkanlığı

– Kilo aşırılığı

– Sık ve kumpaslı içki alımı

Kanserin ilk bulgusu polip olabilir

Poliplerin ebatları ile kansere olan yatkınlıkları arasında da ilişki bulunmaktadır. Genellikle adenomatöz tipte bir polip ne kadar gelişirse, kanser büyüme olasılığı o kadar çoğalır. Misalin 2- 3 cm’lik bir polipin 5 mm bir polipe göre kansere dönme olasılığı daha yüksektir. Ama bu gidişat, minik poliplerin kanserleşmeyeceği anlamına gelmemelidir. Zira kanser, bazen kendini poliple de gösterebilir.

Mide bağırsak hareketlerine dikkat

– Makattan kan gelmesi

– Karın sızısı

– Karında kabarıklık

– Anemi

– İshal

– Kilo kaybı

– Dışkılama alışkanlıklarında farklılık

Makat bölgesindeki kanamalar ciddiye alınmalı

Bağırsak polipleri rastgele bir bulgu vermez fakat çok gelişirse karın bölgesinde bir ekip rahatsızlıklara neden olabilir. Poliplerin gelişmesi beklenmeden rehabilitasyon edilmesi gerekir. Polip, bazen kanama ile de bulgu verebilir. Özellikle dışkılama sırasında olan kanamaların çoğu basur ya da çatlak denilen anal fissür rahatsızlıklarına bağlıdır. Bu sebeple ortaya çıkan kanama bu iki hastalığa bağlanır ve polip tehlikeyi göz arkasını edilerek kolonoskopi yaptırılmaz. Makatta oluşan her kanama, sadece anal bölge hastalıkları olarak değil sütun kanseri açısından da değerlendirilerek, hastaya kolonoskopi uygulanmalıdır.

35-40 yaş sonrası kumpaslı kolonoskopi

50 yaş sonrası dışkıda saklı kan tespit etilen şahıslar kesinlikle kolonoskopi ile değerlendirilmelidir. Operasyon için 50 yaş bir hudut olarak belirtilmişse de 35-40 yaşında da şikayetleri bulunan bireylerin de bu operasyonu yaptırması önerilir. Zira polipler 50 yaş evvelinde de ortaya çıkabilir. Kolonoskopi ile erken yaşlarda tutulan bir polip, ileri yaşta hastanın tutulacağı kansere karşı gözeticidir. 50 yaş evvelinde rahim ve yumurtalık kanseri olan bayanlarda sütun polipi olma olasılığı yüksektir. Bu hasta grupları için de kolonoskopi taraması lüzumludur.

Polipler erken düzeyde tamamen rehabilitasyon edilebilir

Poliplerin iyi ya da makûs mizaçlı olduğunun tanımlanması için çıkarılması gerekir. Kolonoskopi ile yapılan polipektomi operasyonu sayesinde poliplerin %90’ı alınabilir ve rehabilitasyon da poliplerin rakamına ve büyüklüklerine göre tasarlanır. Hasta daha sonra hekiminin önereceği zaman aralığında operasyonu kumpaslı olarak yaptırır. Çok erken düzeyde fark edilen makûs mizaçlı polipler tamamen ortadan kaldırılabilir.

Bağırsak sıhhati için…

– Sigara içmemeye itina gösterin

– Hayvansal et ve yağ tüketiminden kaçının

– Akdeniz perhizi ile beslenin

– Lif açısından zengin yiyecekler seçim ederek bağırsak hareketlerinizi hafifletin

– Ailede polip hikayesi varsa rutin hakimiyetlerinizi bakımsızlık etmeyin

Sızdıran bağırsak belirtisinin sinyalleri

Sızdıran bağırsak belirtisinin sinyalleri

Baş sızısı, kabızlık, bunalım, sivilce… Reelinde hep değişik sebeplere bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülen bu şikayetler bağırsağınızdaki ehemmiyetli bir sualin habercisi olabiliyor. Bağırsağın fazla iletkenliği olarak belirlenen sızdıran bağırsak belirtiyi, bedendeki tüm sistemleri negatif etkileyerek pek çok bulgunun da aynı anda ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Memorial Wellness Beslenme Danışmanı Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, sızdıran bağırsak belirtiyi ve rehabilitasyonu hakkında bilgi verdi.

Bağışıklık sistemi kendi dokusuna saldırıyor

Sindirim sisteminin merkezi olan ve ikinci beyin olarak belirlenen bağırsakların sıhhati, tüm metabolizmayı etkilemektedir. Bağışıklık sistemi hücrelerinin yüzde 70’i bağırsaklarda bulunmaktadır. Sızdıran bağırsak belirtiyi, sıkı bağların açılması ile alakalı bir gidişattır. Bu ”sıkı bağlar” bağırsaklardan kan dolaşımına yalnızca hazmedilmiş yiyeceklerin, mineral ve vitaminlerin girmesine izin veren geçiş noktalarıdır. Şayet bağırsaklardaki hücreler arası sıkı bağlar bozulursa, kan dolaşımına hasarlı maddeler ve zehirli maddeler geçebilmektedir. Yeniden sıkı bağlar, zehirli maddeler, mikroplar ve hazmedilmemiş besin parçacıklarını yakalamakta ve bağırsağa zarar vermektedir. Sızan patojenler ya da iyi hazmedilmemiş gıdalar kan dolaşımına karışır, bağışıklık sistemi ise tanımadığı bu maddelere karşı hamleye geçmektedir. Başka Bir Deyişle bağışıklık sistemi kendi dokusuna saldırmaktadır. Bağışıklık sistemi hastalıkları ise bu döngünün uzun zaman sürmesi ile oluşmaktadır.

Bu sırlı hastalığın 7 sebebi ise şöyledir;

Yiyecek duyarlılıkları: Kan dolaşımına giren zehirli maddelerin hücumları sebebiyle, bağırsak fazla iletkenliği olan birkişinin bağışıklık sistemi, bedeni muhakkak besinlerdeki özellikle glüten ve süt antijenlere daha duyarlı hale getirmekte ve muhtelif antikorlar üretmektedir.

Bağırsak hastalıkları: Bağırsak iletkenliğinin çoğalmasının çoğunlukla sıkıntılı bağırsak belirtiyi, ülseratif kolit ve Crohn hastalığından muzdarip insanlarda daha çok görüldüğü tespit edilmiştir. Çinko yardımının, bu olaylarda bağırsak irtibatlarının sıkılaştırılmasında oldukça tesirli olduğu görülmektedir. Alfa 1 Antitripsin ve kalprotektin seviyelerinin çoğalışı da irini bağırsak hastalıklarının habercisidir.

Otoimmün hastalık: Sızdıran bağırsağın otoimmün bağışıklık sisteminin fazla duyarlılığıyla oluşan tepki bir hastalığa neden olabileceğini kavramanın anahtarı, ”zonulin” olarak öğrenilen bir protein üzerinde yapılan araştırmalardır. Zonulin bağırsak bariyer tamlığını göstermektedir. Sıkı bağları yapıştıran ya da onaran bir proteindir. Bu araştırmalara göre zonulin seviyesinin çoğalması bağırsak iletkenliğini göstermektedir. Gaitadan rahatlıkla ölçülebilmektedir.

Tiroit meseleleri: Sızdıran bağırsak belirtisinin doğrudan etkileyebileceği otoimmün hastalıklardan biri Hashimoto hastalığıdır. ”Kronik tiroidit” olarak da öğrenilen bu bozukluk, hipotiroidizm, metabolizma bozuklukları, bitkinlik, bunalım, kilo alımı ve bir dizi başka meselelere yol açabilmektedir.

Emilim bozuklukları: Sızan bağırsaklardan kaynaklanan muhtelif beslenme eksiklikleri, mide asit seviyesinin noksanlığı, hayatsal döngünün en ehemmiyetli vitamini B12, folat, magnezyum ve öbür enzimlerin emilimini olanaksız kılmaktadır.

Cilt hastalıkları: Bağırsak – cilt iletişim kuramı, 70 sene evvel ilk kere belirlenen bağırsak hiper iletkenliğinin cilt meselelerine neden olabileceğini göstermektedir. Özellikle zamansız iltihaplı sivilce, sivilce, sedef hastalığı ve egzamalarda evvel bağırsak iletkenliği hakimiyet edilmelidir.

Duygu vaziyet bozuklukları: Bilimsel araştırmalar sızdıran bağırsak belirtisinin muhtelif nörobilişsel bozukluklara neden olduğunu göstermektedir. Misalin, bağırsakta fazla iletkenliğin psikobiyotik tesiri de var olan probiyotiklerin kaybını artırmaktadır. Ayrıca seratoninin %95’i bağırsaklardan birleşim edilmektedir.

Sızıntılı bağırsaklara iyi gelecek 4 adımlı tasarı

Öncelikle bağırsağa hasar veren yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Sızıntılı bağırsakların bu dört gıda ve dayanakla iyileşmesi olasıdır.

Kemik suyu: Kolajen ve zararlı hücre duvarlarını iyileştirmeye dayanakçı olabilecek amino asit, proline, glisin ve glutamine kapsamaktadır. Sızdıran bağırsakları ve otoimmün hastalıkları iyileştirmeye dayanakçı olmaktadır.

Fermente süt mahsulleri: Bağırsakların iyileşmesine dayanakçı olabilecek hem probiyotikleri hem de kısa zincirli yağ asitlerini barındırmaktadır. Kefir, konut yoğurdu, ekşi krema, ghee tereyağından saf yağ yapılması operasyonu en iyileridir.

Fermente sebzeler: Bağırsak pH’sını ve bağırsağı destekleyen probiyotikleri dengeleyen organik asitler kapsamaktadır. Sauerkraut alman lahana turşusu , kimchi mayalanmış kırmızıbiber ve sebzelerden özellikle Çin lahanasından yapılan, ananesel bir Kore yemeği ve kvass sebzelerle yapılan bir meşrubat zengin kaynaklardır. Floranın “Lactobacillus acidofillus” kısmını üretmektedir.

Tüm hindistan cevizi mahsulleri: Hindistan cevizinde bulunan MCFA’lar orta zincirli yağ asitleri öbür yağ asitlerinden daha basit hazmedilebilmekte, böylece sızdıran bağırsağı en iyi biçimde onarmaktadır. Ayrıca, hindistan cevizi kefiri, sindirim sistemini destekleyen probiyotikleri kapsamaktadır.

Tüm bunların dışında omega-3 yağlı yiyecekleri harcamak verimlidir. Çim beslemeli sığır eti, kuzu ve somon gibi kaba tutulmuş balıklar gibi anti-inflamatuar irinle savaşan yiyecekler de sızıntılı bağırsağı tamir etmek için en faydalı yiyeceklerdir.

Bağırsak arkadaşı gıdalar

Bağırsak arkadaşı gıdalar

İç Hastalıkları ve Nebatsal Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hakan Güveli bağırsak arkadaşı yiyeceklerle alakalı bilgi veriyor.

Continue reading …

Bağışıklık sistemini güçlendiren yiyecekler

Bağışıklık sistemini güçlendiren yiyecekler

Tarım İlaçları ve Ağır Metallere Karşın Bağışıklık Sistemi Mucizesi Bağışıklık sisteminin esasını tüm bedene dağılan beyaz kan hücrelerinin oluşturduğunu belirten Uzm. Dr. Aşkın Nasırcılar, “Bu hücrelerin ana vazifeleri, hücrelerde oluşan problemleri tespit etmek ve hücrelere saldıran mikroplarla savaşmaktır. Sıhhatlı bir şahısta bu süreç hatasız biçimde işlerken, bazı iç ve dış etkenler bu süreci negatif etkileyebilir. Misalin, çağdaş dünyada tarım ilaçları ve ağır metallerin bağışıklık sistemi problemlerine yol açtığını biliyoruz” diye konuştu. Bağışıklık sistemi; bedenimizi bakteri, virüs, mantar gibi makûs mikroskobik canlılardan gözeten, hormonlar ve asap sistemine tesir eden bir mekanizmadır.

Nasırcılar, “Tüm metabolizmayı hatta psikolojiyi etkileyen bağışıklık sisteminin sıhhatli olması; sindirimi basitleştirir, cildi parlaklaştırır, enerji seviyesini yükseltir ve daha pek çok pozitif tesir sağlar” dedi. Bağışıklık Sistemi ve Sıhhatinizi Tertip Etmek için 2 Adımı Takip Edin İyi çalışan bir sindirim sistemi, bağışıklık problemlerini önlemek için kesinlikle lüzumludur.

1-İletken bağırsak belirtisini iyileştirin

Sindirim sisteminde ince bağırsak hücreleri arasında çok sıkı bağlar bulunur. Klasikte yiyecekler ve hasarlı maddeler buradan kana geçemez. Yiyecekler villus dediğimiz tüysü uzantılar ile hücre içine alınır ve işlendikten sonra kana verilerek karaciğere yönlendirilir. Bu sıkı iletişimler bozulduğunda bakterilerin, mikrop mahsullerinin ve hasarlı maddelerin hücreler arasından doğrudan kana karıştığını belirten Uzm. Dr. Aşkın Nasırcılar, “İşte bu gidişata İletken Bağırsak Belirtiyi diyoruz. Dünyada milyonlarca şahısta bulunan bu belirtiyi yaşayanların çoğu tanı almamış gidişatta. Adına bakıca sanki yalnızca sindirim sistemini etkileyen bir rahatsızlık gibi düşünülebilir oysa bir hayli sıhhat problemi ile ilişkilidir.” dedi.

İletken Bağırsak Belirtisine bağlı olarak;

– Yiyecek allerjileri

– Enerji azlığı ve kronik bitkinlik

– Eklem meseleleri

– Tiroid rahatsızlıkları

– Bağışıklık sistemi meseleleri gibi, hastalıklar görülebileceğini belirten Nasırcılar, “İyi haber, bakteri ve zehirli maddelerin kana rahatça geçmemesi için sıkı iletişimleri onarabilecek usullerin olması. Bu anlamda en ehemmiyetli silahımızsa yediklerimizi değiştirmek diyebilirim.” diye konuştu.

Harcanmaması gereken yiyecekler

– Şeker ve suni tatlandırıcılar

– İşlenmiş ve mikrodalgadan geçirilmiş yiyecekler

– Hidrojenlenmiş yağlar Soya, kanola ve darı yağı eklem ve hücre cerahatine yol açabilir. İyi yağ kapsayan hindistan cevizi, zeytinyağı veya allerjiniz yoksa fıstık yağı seçim edin. Organik tereyağı veya sade yağ sindirim sistemine hafifletir, bağışıklık sistemi için muhteşemdir.

2. Probiyotikten zengin beslenin

Bağışıklık sistemi sıhhati için D ve C vitaminlerinin ehemmiyetine değinen Uzm. Dr. Nasırcılar, “Vitaminler kadar ehemmiyetli hatta daha ehemmiyetlisi probiyotikten zengin beslenme diyebilirim. Probiyotikler başta sindirim olmak üzere sıhhate ehemmiyetli tesirleri olan canlı bakteri ve mayalardır. Yiyeceklerin hazmedilmesinde, bağırsak detoksunda, bağışıklık sisteminin balansı ve dayanağında ehemmiyetli vazifeleri vardır. Son senelerde yapılan bir istif akademik çalışmayla iyi bakteri azlığının başta otoimmün rahatsızlıklar olmak üzere bir hayli kronik hastalıkla ilişkili olduğu gösterilmiştir.” dedi.

En iyi probiyotik yiyecekler

– Fermente Sebzeler Özellikle turşular

– Fermente Sütler Kefir, yoğurt ve özellikle keçi yoğurdu

– Kombucha Çayı

– Kemik Suyu

Güçlü bir sindirim sistemine sahip olunsa dahi bağışıklık sistemini kuvvetlendirmenin sıhhatiniz üzerindeki faydalarına değinen Aşkın Nasırcılar, “Her ne kadar dikkat etseniz de harcamanız gerekenler ile sakınmanız gerekenleri müthiş biçimde her gün uygulamak muhtemel değildir. Bu sebeple yüksek nitelikte irini önleyen yardım mahsuller almanız da ehemmiyetli.” dedi.

Uzm. Dr. Nasırcılar, “Ekinezya, Mürver, Astralagus kökü, Zencefil kökü, Ginseng, D Vitamini ve Oregano gibi mahsullerin takviye mahsuller olarak günlük perhize ilave edilmesi halinde bağışıklık sistemine ehemmiyetli bir yatırım yapılmış olacaktır.” diye konuştu.

Sıhhatlı sindirim kanalı ile bağışıklık sistemi arasındaki iletişime değinen Nasırcılar, “Enerjinizi çoğaldırarak kronik bitkinlikten kurtulmak, hastalıklarla savaşmak ve otoimmün hastalıklarla başa çıkmanın yolu bağırsaklardan geçiyor. Bugün otoimmün rahatsızlığa sahip hastalarda sindirim kanalının ve burada yaşayan bakterilerin sıhhatli fertlerden değişik olduğunu öğreniyoruz. Son senelerde bunu ortaya koyan pek çok akademik çalışma yapıldı. Binlerce sene evvel fark edildiği gibi “Ne yersen, O’sun” lafı günümüz içinde bilimsel bir hakikat olarak karşımıza çıkıyor. Sıhhatlı bir ömür için beslenme şeklimiz ve yaşam stilimiz en ehemmiyetli değişken olarak görünüyor.” biçiminde konuştu.

Sıhhatlı ye, sıhhatli ol…

Sindirim sistemimiz ve öğrenilmesi gerekenler

Sindirim sistemimiz ve öğrenilmesi gerekenler

Bunu bilmiş olmak sizi donakalttı mı? Asıl bir beyin değil belki ancak kendi kendini yönet eden milyonlarca nörondan oluşan ve yemek borusundan başlayarak makata kadar devam eden ENS Enterik Asap Sistemi hücreleri kapsamaktadır ve bir biçimde merkezi asap sisteminden destek almadan adale hareketlerini hakimiyet edebilir. Bahsi geçen bu nöronlar, ince bağırsağı rektuma bağlayan ve sindirim sisteminin son durağına kadar yediklerinizin enkazlarına eşlik eden uzvunuz sütununuzda ya da kalın bağırsaklarınızda yaşarlar. Bağırsaklarınız, beyin ve omurgadan hiçbir yönerge almadan kendi kendilerine hareket edebilecek kadar uslu oldukları için “ikinci beyin” olarak adlandırılır.

Yediklerinizi bedeninizin gereksinimi olan yiyeceklere dönüştüren bağırsakların hakikatinde ne kadar da duyarlı olduklarını öğrenmeniz gerekir. Kabızlık ve gaz oluşması gibi eşi rahatsızlıklar “bağırsak tepkinleri” olup bazı anlarda sızılı olabilir.

Peki, bedenimizde yaşayan, rakamları trilyonları bulan mikroskopik canlı olduğunu dinlemiş muydunuz

Mikrobiyom ismi verilen ve parmak izi gibi şahıslar arasında değişiklik gösterebilen bu organizmalar, sindirim sistemi ve bağışıklık sisteminin sıhhatli çalışmasını sağlıyor. Başka bir ifadeyle vurgulayacak olursak, bağırsaklarınız yeterince sıhhatli değilse, beyniniz de kendisini yeterince sıhhatli sezmez. Bağırsaklarda bulunan bakterilerin kimileri hasarlı iken kimileri ise olağanüstü bereketlidir.

Son zamanların trend mevzularından biri de sıhhatli bakteriler; “Probiyotikler” yeterli tüketimi neticesinde bağırsak sıhhatini tertip eden, “Prebiyotikler” ismi verilen ve bağırsakta bulunan bereketli organizmaları arttıran lifli besinlerdir.

Probiyotikler, daha sıhhatli bir bağırsak biyotasına sahip olmamızı sağlarken, yiyecek ve meşrubatların sindirim ve emilimini çoğaldırıp, kilo hakimiyetini sağlamaya takviyeci olur. Yoğurt, ayran, keçi sütü, şalgam, sirek, turşu vb. gibi fermente besinler probiyotik açısından zengindir. Ancak sıhhatli sindirim sistemine kavuşmak; tek gecelik yoğurt yemeyle gelen mutluluğun ötesinde kumpaslı olarak fermente yiyeceklerin tüketimi ile asıllaşır.

Kumpaslı probiyotik alımının bedenimizde yarattığı pozitif tesirleri nelerdir

– Gıda öğelerinin emilimini sağlar,

– Patojen bakterilerin iyi yıkanmamış yiyeceklerle bulaşabilen bakteri üremesini maniler,

– Bağırsak mikroflorası bağışıklık sistemine iyi geldiğinden cilt meselelerini düzenlemede de takviyeci olur,

– Bağırsak mikrobiyotasının yeterli olması neticesiyle inflamatuar besin alımı neticeyi oluşan inflamasyonu eksiltmede takviyeci olur,

– Beden mukavemetinizi çoğaldırarak sizi hastalıklara karşı gözetir ve kesintisiz olarak soğuk algınlığıyla alakalı bir problem yaşıyorsanız hastalığın zamanını eksiltmeye takviyeci olur.

Bol su harcayın

Bağırsak miskinliğinin ve kabızlık probleminin esas sebeplerinden biri de yeterli ölçüde su harcanmamasıdır. Günümüzde sindirim sistemi rahatsızlıklarının insomnia olarak öğrenilen uyku problemine yol açtığı da öğreniliyor. Mide ekşimesi, kabarıklık, kabızlık ve gaz gibi problemlerinizin esasında da sindirim sistemi bozuklukları uyuyor olabilir. Alışkanlıklarınızda yapacağınız küçük farklılıklarla ikinci beyninizi gözetmek ve gerektiği gibi çalışmasını sağlamak hakikatinde elinizde! Sindirim sistemi, gün boyu çalışır ve zamanının büyük kısmını yediğiniz sıhhatsiz yiyecekleri işlemek için tüketir. Sıhhatli bir sindirim sistemi için yapmanız gereken ilk şey, bu güç misyonu yerine getirmeye çalışan bağırsaklarınızı susuz vazgeçmemektir. Kabarıklık ve kabızlığın nedenlerinden biri de bağırsakların yavaş hareket etmesidir. Hareketi süratlendirmek için yeter ölçüde su içmek, yapılacakların başında kazanç.

Harekete geçin

Sıhhatli beslenerek ve kumpaslı olarak egzersiz yaparak kabızlık, kabarıklık, hazımsızlık vb. sindirim meseleleriyle başa çıkabilirsiniz.

Lifli besinler harcayın

Bağırsak hareketlerini tertip eden çözünmeyen lifli besinler, kabızlığı gidererek, hemoroid ve divertikül gibi sindirim hastalıklarını sıhhatini de yardımlar. Brüksel lahanası, havuç, pancar, şalgam, elma, buğday ve yulaf kepeği, kahverengi pirinç çözünmez lif için iyi kaynaklar olarak belirtilebilir. Bağırsaklarınızda biriken bereketsiz artıklardan kurtulmanın yolu, lif ağırlıklı beslenmekten geçer! Lif; sistemde sanki su görevi görerek, bağırsaklarınızın olması gerektiği biçimde boşalmasına takviyeci olur. Liften zengin beslenmek, sindirim sisteminizin sıhhati için altın bedelindedir. Bütün hububatlı besinler, lif zengini meyve sebzeler, günlük perhizinize kesinlikle ilave etmeniz gerekenler arasında yer alıyor. Banal beslenen bir birey, günde vasati 15 gr. lif harcayabiliyor. Oysa uzmanlar, günlük lif tüketimimizin 30 gr. olması gerektiğini söylüyor! Aradaki bu farkı kapatmak için lif zengini besinleri seçim etmek gerekiyor; ki bunların başında elma geliyor! Lif ayrıca dışkıda su yakalanmasını da sağlar ve kabızlık problemi ortadan kalkar.

Stresten uzak durun, hafifleyin

Öğrenilen bir asıl var ki o da stresin bağırsak florasını negatif doğrultuda etkileyerek bir hayli hastalığa davetiye çıkartması. Bu sebeple, sıhhatli bir sindirim sistemi için stresten uzak durmak gerekiyor.

Sindirim sisteminde stresle ilgili problem yaşayanlar için uzmanlar, müzik, yoga ve meditasyon gibi hafifletici ve takviyeci teknikler öneriyor.

Yeme alışkanlığınızı değiştirin

Geceleri beslenme alışkanlığınızdan bırakın. Kumpaslı ve sıhhatli beslenin, lokmaları oturarak ve iyice çiğneyerek usulca harcayın. Beslenme sırasında daha ufak porsiyonlar seçim edin ve öğünleri sıçramayın.

Bunların dışında, kafeinli meşrubatlardan uzak durulmalı, içki tüketiminden uzak durulmalı, arıtılmış şeker tüketiminden uzak durulmalı, sigarada uzak bir hayat sürdürülmelidir.

”Tam hastalıklar bağırsakta başlar, bağırsak hasta ise bedenin geri kalan kısmı da hastadır”. Hipokrat

– Bayanlarda erkeklere oranla daha fazla görülen Irritabl Bağırsak Belirtiyi IBS, kabarıklık, acil tuvalet gereksinimi, karında rahatsızlık hissi, kabız ve ishal gibi kumpassız bağırsak hareketleri gibi bulguları bir arada gösteren ve en sık görülen gastrointestinal belirtidir ve bu belirtide sindirim sistemi istenilen biçimde çalışmaz.

– Ancak IBS hastaları uygun perhiz uygulaması ve medikal rehabilitasyon ile stresten uzak durarak hayat niteliklerini yükseltebilir.

– Kumpaslı egzersiz ve yoga ile IBS semptomlarının iyileştiğini düşünülüyor.

– IBS’in bayanlarda bağırsak alışkanlıklarında farklılıklara neden olması neticeyi kabızlık biçiminde sızısız dışkılama yaşanabilir ve kramp oluşabilir. Aksi vaziyette, yaşanılan şiddetli gerilme ile oluşan rektal sızılar endometriozis iyi mizaçlı fakat çoğunlukla sızılı kronik bir hastalık bulgusu olduğundan hekime gidilmesi öneri edilir.

– IBS olan bireylerde, genellikle bağırsaktaki kramplardan kaynaklanan karın sızısı görülür ve öğrenilmelidir ki; IBS sızısı karında tek bir bölgede yer almaz, her yerde sezilebilir.

– IBS semptomları, gündüzleri yaşanan stres ve yeme alışkanlıklarına bağlı olarak ortaya çıkar. Geceleri ise bu semptomlarla karşılaşacak olursanız kesinlikle bir hekime görünmeniz verimli olacaktır zira bu yaşadıklarınızın IBS ile alakası olmayabilir.

– Bağırsaklarımızda bulunan bakteriler sıhhatimiz açısından son derece ehemmiyetlidir. Aldığımız yiyecekleri hazmetmemize takviyeci olan ve bağırsağı gözeten bu arkadaş bakteriler balanssızlaştığında sindirim ve bağışıklık sisteminde risk çanları çalmaya başlar. Bu balanssızlık, hamile gibi görünen şiş karın gaz şişmesi bulgusuyla IBS’ye yol açabilir.

– IBS’nin bir öteki semptomlarından olan ve belki de en asap bozucusu insanların bazı besinlere karşı duyarlılığın çoğalmasıdır. Asıl anlamda bir alerji vaziyeti olmasa bile harcanan bazı besinler IBS semptomlarını çoğaldırabilir.

Doc. Dr. Halit Yerebakan

özel içeriğidir.

Afaki antibiyotik kullanmanın 6 büyük hasarı

Afaki antibiyotik kullanmanın 6 büyük hasarı

Bu sene 16 – 22 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası olarak bülten edildi. Rastgele kullanılan antibiyotikler fayda sağlamadıkları gibi, pek çok ciddi sıhhat problemine de neden olabiliyor. Böbrek veya karaciğer yetmezliği ile obezite bunlardan yalnızca kimileri.

NTV’ye konuşan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Uysal afaki antibiyotik alımının yol açtığı meseleleri şöyle sıraladı:

1- Ciddi alerjik tepkinler oluşturabiliyor

Bu alerjik tepkinler yalnızca hafif bir kaşıntı ya da ten döküntüsü biçiminde büyüyebildiği gibi, vefatla sonuçlanabilecek kadar şiddetli olabiliyor.

2- Karaciğer işlevlerini bozabiliyor

Karaciğer işlev testleri ismi verilen kan muayeneleriyle bu yan tesirler takip edilebilmektedir. Altta uyuyan karaciğer hastalığı olanlarda karaciğerde metabolize olacak bir antibiyotiklerden sakınılmaktadır.

3- Böbrek yetmezliğine neden olabiliyor

Böbrekler üzerine toksik tesirler oluşturarak uzuv yetmezliğini tetikleyebiliyor. Akut böbrek yetmezliğinin en az 5’te biri kullanılan ilaçlar sebebiyle büyüyor.

4- Antibiyotik ilişkili ishale yol açabiliyor

Sıradanda bağırsak içinde 400’den fazla bakteri cinsi bulunuyor ve bunlar hastalık oluşturmadıkları gibi fayda sağlıyorlar. Antibiyotik kullanımı bu basmakalıp floradaki bakterilerin can vermesine ve böylece fırsatçı bakterilerin üremelerine civar hazırlıyor ve böylece ishaller oluşabiliyor. Hatta dizanteriyi taklit eden kanlı ishal tablosu büyüyebiliyor.

5- Obeziteye neden olabiliyor

Son senelerde yapılan araştırmalar gösteriyor ki; özellikle bebeklik ve çocukluk yarıyıllarında daha sık antibiyotik kullananlarda obezite daha çok görülüyor.

6- Bağırsak sistemine zarar verebiliyor

İshal dışında görülebilen sindirim sistemi yan tesirleri arasında bulantı, kusma, karın sızısı gibi bulgular da görülebiliyor.

Mide gribi bulguları ve rehabilitasyon usulleri

Mide gribi bulguları ve rehabilitasyon usulleri

Son senelerde ortaya çıkan kuş gribi ve domuz gribinin ardından bu sene “mide gribi” baş gösterdi. Bulguları hastalığın etmenine ve şahsın mukavemetine göre değişen mide gribi, sadece mide bulantısı bulgusu gösterebiliyor. Mide gribinin neden olduğu mide bulantısı bulaşıcı tesir gösteriyor.

Aç olduğunuz için midenizin kullandığını veya hamile olduğunuzu düşünebilirsiniz ancak bulantınızın sebebi bu senenin en dikkat sürükleyen hastalığı “mide gribi” olabilir. Uzmanlar, son yarıyılda mide bulantısı bulgusuyla hamile olduğunu düşünerek hekime müracaat eten ancak “mide gribi” teşhisiyle sağlık kurumundan dağılan çok rakamda olay yaşandığını belirtti.

Hastalığa neden olan şeyler

Bu sene viral enfeksiyonların kimlik değiştirdiğini, geçmişte daha çok akıntıyla kendini gösteren griplerin yerini mide ve bağırsağa yerleşen virüslerin neden olduğu mide gribine vazgeçtiğini anlatan Acıbadem Ankara Sağlık Kurumu Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Bülent Değertekin, karın sızısı şikayetiyle hekime müracaat eten her 3 bireyden 1’inde mide gribi görüldüğünü belirtti. Ani hava metamorfozu, asitli meşrubatlar, şuursuzca sızı kesici tüketimi, içki ve stresin mide gribine neden olabileceğini belirten Doç. Dr. Değertekin, “Mide gribi sadece mide ve bağırsak şikayetleriyle beraber görülebildiği gibi influenza virüsünün neden olduğu gripte görülen üst solunum yolu şikayetleriyle de görülebilir” diye konuştu.

Bulaşıcı bir hastalık değil

Mide gribinin tıpkı grip ve nezlede olduğu gibi solunum yoluyla bireyden bireye bulaştığını belirten Değertekin, mide bulantısı, ishal, adale sızısı, karın sızısı, bitkinlik gibi bulguları olanların hem iyileşme sürecinin süratlenmesi hem de hastalığın bulaşmaması için dinlenmeleri gerektiğini belirtti. Mide gribinin üst yolunum yolunda alana gelen akıntılarla beraber asıllaşmadığı vaziyetlerde hastaların bulaşıcı olma evhamı dinlemediğini belirten Doç. Dr. Değertekin, “Her hangi bir mide hastalığı olduğu düşünülüyor, bulaşıcılık gidişatı ilgisizlik ediliyor. Mide gribine tutulan şahsın kullandığı tuvaletinin ayrı olmasında verim var. Yaşlıların ve çocukların daha basit hastalandığı düşünülürse, özellikle çocukların mektebe gitmemesi konutta dinlenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Yağsız besinlerle beslenin

Mide gribinde şikayete göre gevşetici rehabilitasyonlar uygulandığını anlatan Değertekin, hastalığın korkutucu bir yanı olmadığını ancak şahıs 1 haftadır iyileşmemişse hekime müracaat etmesi gerektiğini söyledi. Mide gribinde rehabilitasyonun hastanın şikayetlerine göre tasarlandığını söyleyen Doç. Dr. Değertekin, “Beslenme iyileşme sürecinde büyük ehemmiyet taşıyor. Çay, kahve, sigara ve yağlı giyeceklerden uzak durulmasını, bol su içilmesini ve patates püresi, muz, makarna gibi yağsız yiyecekleri seçim etmelerini öneriyoruz” dedi.

Et benlerini dikkate alın

Et benlerini dikkate alın

Clinimed Cildiye Muayenehaneyi Uzmanlarından Dr. Elif Ebru Güner, sık görülen et benlerinin hormon bozukluğu bulgusu olabileceğini söyledi. Dr. Elif Ebru Güner, “Genetik yapımıza ve aile hikayemize göre benlerin 1/3’ü doğuştan, 2/3’ü sonradan büyüyor. İnsanlar benlerin çoğunun doğuştan olduğunu sonradan büyüyenlerin mahzurlu olabileceğini düşünüyor. Oysa bireyde takribî olarak 30 yaşına kadar yeni ben gelişimi devam edebiliyor.” dedi.

Cilt ile aynı renkte oluşan et benlerinin ise daha çok 30-40 yaşından sonra görüldüğünü ifade eden Cildiye Uzmanı Dr. Elif Ebru Güner, “Kiloluluk, gebelik, menopoz ve hormon hastalıkları et benlerinin artmasına neden olabilir. Et benler hastayı rahatsız ediyorsa, çok kısa bir operasyon ile alınmaları olası. En çok boyun, koltuk altı, üst gövde ve göz etrafında ortaya çıkar. Radyofrekans, kriyoterapi ve cerrahi olarak basitçe rehabilitasyon edilebilirler.” diye konuştu.

Cerrahi işlemle alınabiliyor

Et benleri çok fazla rakamda ve yaygınsa, hastada bağırsak polipleri ve hormon bozukluğunun kesinlikle incelenmesini öneren Dr. Elif Ebru Güner, şunlara dikkat çekti: “Diyabetli şahısların boyun kenarında, kasıklarında ve koltuk altlarında gördüğümüz et benleri sürtünme ve kaşıma sebebiyle kanama, kopma yapacak olursa tehlike yaratır. Bunlar çok gelişmeden cildiye doktoru tarafından alınmalı. Bu et benleri ip bağlayarak düşürmeye çalışmak, asitli ilaç sürmek doğru olmayan yaklaşımlardır.”

Kabızlık sebepleri ve çözümleri

31 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

Kabızlık sebepleri ve çözümleri

Bağırsak işlevlerinin muntazam çalışmaması, yanlış yiyecek tüketimi, hareketsiz hayat gibi bir hayli sebebe bağlanan kabızlığı gideren çözümler mevcuttur. Kabızlık bir vakit sonra insanın yaşamını dar edebilecek vaziyete geliyor. Herkesin yaşamının bir yarıyılında sıklıkla ya da seyrek kesinlikle yaşadığı bir problemdir. Beslenmenizde yeterli lif ve su harcamadığınız zaman ya da sütundaki adale kasılmaları yavaş olduğu zaman, dışkı sertleşir, kurur ve sütundan çok yavaş bir biçimde geçer. Bu da kabızlığa neden olur. Kabızlığa neden olan etkenler;

– Perhiz, fazla süt ve süt mahsulü tüketimi, antideprasan, hamilelik, kumpassız yemek yeme, hareketsizlik, noksan su ve lif tüketimi, stes, tiroidin az çalışması, etrafsal etmen olarak da seyahat kabızlığın başlıca sebeplerindendir.

Kabızlığı önlemek için;

– Fazla kafein ürünlerininden kaçının

– Günde en az 2 litre su harcayın.

– Süt ve süt mahsullerini fazlaya kaçırmadan harcayın.

– Yemek yereken yavaş ve iyice çineyerek yiyin. Bu sindirim sistemini süratlendirir.

– Günde en az 30 dakika yürüyüş, egzersiz vs. yapın.

– Her sabah bir kadeh ılık su için.

– Tuvaletiniz geldiğinde geciktirmeyin.

İyi gelen gıdalar

Kuru meyve; Mürdüm eriği, kayısı, incir, kuru erik sabahları aç karnına birkaç adet kuru meyvelerden erik, kayısı ve incir harcamak ve arttan ılık bir kadeh su içmek bağırsakları süratlendirecektir.

Su; Rastgele bir su içmeme meseleniz yoksa günde en az 2 litre başka bir deyişle 10 kadeh su harcayın.

Lifli besinler; Avokado, pancar, ıspanak, pırasa, lahana, kereviz, kızılcık, keten tohumu ve baklagillerin tüketimi bağırsakları tetikler ve harekete geçmesini sağlar. Meyveleri ister kompostu ister ham biçimde harcayın, kabuk ve posalı yapıları metabolizmaya katkı sağlayacaktır.

Zeytinyağı; bağırsaktan besin geçişini basitleştiren zeytinyağını her gün aç karnını bir tatlı kaşığı kadar harcamak gerekiyor. Zeytinyağı aynı zamanda gastrit ve ülser problemlerinde de koruma sağlar.

Prebiyotik yoğurt; bağırsak faaliyetlerini canlandıran ve kumpasa girmesini sağlayan prebiyotik besinlerden olan yoğurt aynı zamanda bağırsak mantarı ve bakterilerini yok eder.

Page 1 of 31 2 3
maltepe escort ataşehir escort kartal escort tuzla escort gebze escort ümraniye escort pendik escort kurtköy escort bostancı escort kartal escort kadıköy escort anadolu yakası escort ümraniye escort çekmeköy escort göztepe escort