Göz miskinliği erken rehabilitasyon edilmeli

Göz miskinliği erken rehabilitasyon edilmeli

Göz miskinliği, henüz görsel gelişimin bitirilmediği erken çocukluk yarıyılında bir ya da her iki gözden nitelikli görsel sinyalin alınmamasına bağlı olarak beyindeki görme merkezlerinin büyüyememesi neticeyi görme seviyesinin düşmesiyle kendini gösteren bir vaziyet. Yüzde 1-4 sıklıkta görülen göz uyuşukluğunun, minik yaşlarda tespit edildiğinde rehabilitasyonunun da oldukça basitleştiğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı ve Göz Muayenehaneyi Direktörü Prof. Dr. Sarper Karaküçük, “Bu sebeple anne-babaların bu mevzuda son derece duyarlılık göstererek, erken yaşlarda çocuklarına göz tetkiki yaptırmaları çok ehemmiyetli” söylemesinde bulundu.

Göz uyuşukluğunun tetikleyicileri tanımlanmalı

Göz uyuşukluğunun şaşılık, kırılma unsurları gibi nedenlerin dışında doğuştan katarakt, gözkapağı düşüklüğü, kornea kiri gibi gidişatlarda yeterli görsel uyaranın beyindeki görme merkezine erişememesi neticeyi göz uyuşukluğunun alana gelebildiğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı ve Göz Muayenehaneyi Direktörü Prof. Dr. Sarper Karaküçük, “Göz miskinliğinde erken yaşta tanı ve müdahale büyük ehemmiyete sahip” dedi. 6 yaşından evvel rehabilitasyona kesinlikle başlanması gerektiğini andırdıran Prof. Dr. Sarper Karaküçük, “Bu vaziyetle karşı karşıya kalındığında rehabilitasyon için göz üşengeçliğine neden olan muhtemel sebeplerin bir an evvel ortadan kaldırılması ve görme asabının uyarılmaya başlanması gerekiyor” biçiminde konuştu.

Operasyon gerekebiliyor

Göz uyuşukluğunun sebeplerinden biri olan şaşılık rehabilitasyonunda gerektiğinde cerrahi rehabilitasyona müracaat etildiğini ancak operasyonun tek başına yeterli olmadığı gibi cerrahiden sonra da gözlük ve kapama rehabilitasyonuna devam edilebildiğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı ve GözKliniği Direktörü Prof. Dr. Sarper Karaküçük, “Çocukların hangi yaşta olursa olsun güzeline gitmeyen bir uygulama olan kapama, reyin haline getirilerek uygulandığında daha sevinçli neticeler verebiliyor” dedi. Gözlük sırçayı üzerinden yapılan kapamalarda çocukların kapamanın yan veya üstünden bakmak isteyeceği için, uygulanacak kapamanın kesinlikle gözlük altından ve doğrudan göze yapılması gerektiğini anlatan Prof. Karaküçük, “Bir değişik ehemmiyetli nokta ise, kapama ile beraber kesinlikle yakın çalışma egzersizleri yapılması. Boyama, fotoğraf yapma, kâğıt kesme gibi operasyonlar öncelikle görsel uyaran sağlamakla beraber, çocuğu da oyalar” söylemesinde bulundu.

Hakikat üşengeç çocuğunuzun gözleri olabilir

23 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

Hakikat üşengeç çocuğunuzun gözleri olabilir

Sömestre tatiline girildi, talebeler ilk karnelerini aldı. Talebeler bir yandan tatilin sevincini çıkarırken bir yandan anekdotlarını karşılama etmeye çalışacak. Karnedeki kırık anekdotlardan davacı ebeveynler ise çocuklarının noksanlarını değerlendirme fırsatı bulacak. Eğitim çağındaki bir çocuğun galibiyet sağlaması için; ruhsal olgunluğa ulaşmış ve fiziksel işlevlerinin sıhhatli çalışıyor olması gerekiyor. Talebelerin görme işlevleri çoğu zaman mektep performansları üzerinde tesirli oluyor. Göz üşengeçliği olarak öğrenilen ‘ambliyopi’; gözlük veya kontakt lense karşın bir veya iki gözün az görmesi vaziyetidir. Görme güçlüğü sürükleyen ve göz üşengeçliği olan çocukların, sınıf içi motivasyonu ve derse katılımı düşebiliyor ve bu da anekdotlarını etkiliyor. Seiko Optik Türkiye Göz Sıhhati Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar, ‘ambliyopi’ hakkında ebeveynleri bilgilendiriyor ve göz sıhhatinin mektep zaferi üzerindeki tesirlerine dikkat sürüklüyor.

Çocuğunuzda göz uyuşukluğunu nasıl anlarsınız

Yeni doğan bebekler çok cılız bir görüşe sahiptir ve bayağı görme yaşamın ilk bir kaç senesinde büyüme gösterir. Gözler kullanıldıkça beyindeki görme merkezleri kuvvetlenir. Şayet bu yarıyılda bir problem olursa, başka bir deyişle muhtelif sebeplerle çocuk gözünü kullanamazsa, görme merkezleri muntazam bir biçimde büyüyemez ve göz yapıları bayağı görünmesine karşın görme cılız kalır. Şayet müdahale edilmezse çocuğun beyni, flu gözden gelen görüntüyü görmezden gelmeyi bilir. Bu da görmesine kalıcı olarak hasar verir. Ailelerin bu yarıyılda gidişatın farkına varması çok güçtür ve ancak tetkik ile tespit etilebilir. Ebeveynler, çocuklarının gözünü sırayla kapatarak verdikleri tepkine göre gidişattan şüphelenebilirler ve barbarca test etmiş olurlar. Göz miskinliğinde 6 ay, 1 yaş ve 2 yaş tetkiki oldukça ehemmiyetlidir. Hastalık ne kadar erken tespit etilirse galibiyet oranı ve ileride çocuğun görme seviyeyi o kadar iyi olur.

Kapama ve egzersizle göz üşengeçliği yenilebilir

Bir Hayli talebe eğitim süreçlerinde kasvet yaşıyor ve bilme noksanlığı sürüklüyor. Çocukta göz üşengeçliği varsa, bu gidişat derslerini ve anekdotları da doğrudan etkiliyor. Çocuğun gelişimi süresince gözdeki miskinlik rehabilitasyon edilmediği takdirde, görme aralıksız eksilmeye devam ediyor ve beyin gözden gelen görüntüleri dikkate almamaya başlıyor. Sonunda bu gidişat stabilize oluyor ve göz çok az görür seviyede kalıyor. Bu noktada artık üşengeçliği tesirli bir biçimde rehabilitasyon etmek çok güçleşiyor. Göz miskinliğinin erken teşhisi ve rehabilitasyonu için ebeveynlere önerilerde bulunan Seiko Optik Türkiye Göz Sıhhati Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar, ‘Gözlük veya lens kullandıktan sonra göz üşengeçliği devam ediyorsa ehemmiyetli olan hakikat ambliyopi rehabilitasyonu olan kapama yapılmasıdır. Göz miskinliğinin derinliğine göre sağlam göz gün içinde muhakkak vakitlerde kapatılır. Kapama rehabilitasyonunda ehemmiyetli olan sabırlı ve kararlı olmaktır. Bu rehabilitasyon bazen uzun süreli olabilir. Çocuklar genellikle iyi gören gözü kapatmak istemezler ve mukavemet gösterirler.

Ebeveynler kesinlikle sabırla çocukla ilgilenmeli ve gereken zaman süresince kapamayı yapmalıdır. Genelde kapatma sırasında gözü uyarıcı etkinlikler çizgi çizme, boyama, bilgisayar veya televizyon ile görsel ihtarlar yapılmalıdır. Konutta kapama yapamayanlar için kapama rehabilitasyonu bazen hoca hakimiyetinde otorite mektepte de yapılabilir. Ama bunun için hoca hakimiyetinin ve dost davranışının muntazam sağlanması lüzumludur. Ve bu genellikle pek seçim ettiğimiz bir usul değildir. Kapama rehabilitasyonu 14 yaşına kadar yapılabilir. Daha ileri yaşlarda saptanmış uyuşukluklarda yeniden kapama sınanabilir ama daha çok gayret gerektirir ve netice alma ihtimali daha cılızdır. Başka Bir Deyişle netice olarak her yaşta miskinlik rehabilitasyonunda büyüme muhtemel olmakla beraber, erken teşhis ve rehabilitasyon en iyi neticeyi vermektedir. Daha geç yaşlarda görme güçlendirilse dahi iki gözde derinlik algısı bütün geliştirilemez.’ diyor.

maltepe escort ataşehir escort kartal escort tuzla escort gebze escort ümraniye escort pendik escort kurtköy escort bostancı escort kartal escort kadıköy escort anadolu yakası escort ümraniye escort çekmeköy escort göztepe escort