Lazer ile gözlükler ve lensler tarih oluyor

Lazer ile gözlükler ve lensler tarih oluyor

Gözlerinde kırma meseleleri olan, gözlüksüz ve kontak lenssiz bir hayatın hayalini kuranlar için lazer operasyonları, hayat niteliklerini ciddi miktarda çoğaldıracak cerrahi müdahalelerdir. Gözlük ve lenslerin bakımlarının yanı gizeme, neden oldukları nedeniyle de her sene on binlerce hasta lazer operasyonunu seçim ediyor. Dünyagöz Etiler’den Op. Dr. Efekan Coşkunseven, refraktif cerrahi ile alakalı ehemmiyetli bilgiler paylaşıyor.

Lazerde son teknoloji

Günümüzde kullanılan lazer teknolojileri hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşan Op. Dr. Coşkunseven, “Günümüzde üç jenrasyon Lazer usulü bulunmakta. Birincisi yüzeysel usul olan Notouch-PRK –LASEK- Epilasik; ince kornealarda seçim ettiğimiz ve şahsa özel Wavefront teknolojisiyle uyguladığımız çok galibiyetli bir usul. Usulin en büyük dezavantajı ne yazık ki operasyon sonrası yaşanan sızılar. Ancak 3 gün sonra hasta müthişe yakın bir görüş ile basmakalıp yaşantısına dönebiliyor.

İkinci nesil olan Lasik, korneadan ince bir flep kaldırılarak yapılan bir usul. Bu usulün başına gelen ‘i’ harfi ‘intelligent’ başka bir deyişle uslu anlamına geliyor. I-lasik femtosaniye lazer ile kaldırılan flepin altına, şahsa özel başka bir deyişle WaveFront teknolojisi ile müdahale yapılıyor. Son 20 seneye damgasını vuran bu usul, Wavefront teknolojisi sayesinde şahısların %90’ında gözlükten daha iyi bir görme elde etmelerini sağlıyor.

Üçüncü nesil ise hiç flep kaldırmadan çok özel bir fentosaniye lazer usulü ile yapılan, korneadaki lentikül dediğimiz ince dokunun çıkarılarak gözün kırma hatalarının düzelmesini sağlayan SMİLE usulü. Hiç flep oluşturmaması, asapları kesmemesi ve bu surattan kuruluk tehlikesinin daha az olması başlıca avantajları. Biz Dünya Göz Sağlık Kurumu olarak bu üç nesil lazer usulünü de bünyemizde bulunduruyoruz” şekline söyledi.

Cerrahi evveli tetkik ehemmiyetli

Lazer harekâtlarında en ehemmiyetli noktanın, cerrahi müdahale evvelinde yapılacak olan tetkik olduğunu belirten Op. Dr. Coşkunseven, “İşlemden en fazla dün, göz yapısının ve vaziyetinin işleme uygun olup olmadığının anlaşılması için yapılacak tetkik çok büyük ehemmiyet taşıyor. Zira lazer harekâtı, her göze uygulanamayabiliyor ve sağlık kurumumuzun bilgilerine göre, lazer operasyonu olmak isteyen şahısların yalnızca %50’sinin gözleri rehabilitasyona uygun bulunuyor. Harekâtın yapılacağı hastalarda aranan özellikler; 18 yaş üzerinde olunması, göz derecelerinin harekât evvelindeki 1 senelik süreçte 0,50 diyoptriden fazla değişmemiş olması, -10 diyoptriye kadar miyop, -6’ya kadar astigmat ve +4 diyoptriye kadar hipermetrop bulunması, kornea doku kalınlığının yeterli olması, diyabet, romatizma eşi sistematik hastalıkların bulunmaması, gözlerde başka rastgele bir hastalık olmaması ve göz yapısının tetkik neticesinde lazer harekâtına uygun bulunması biçiminde sıralanabilir. Yapılacak tetkik sayesinde, yanlış müdahalelerin önüne geçmek olası” dedi.

Sızısız bir rehabilitasyon

Lazer harekâtları ile alakalı yanlış öğrenilen noktalara dikkat sürükleyen Op. Dr. Coşkunseven, “Lazer ile alakalı ulus arasındaki yanlış bilgiler arasında en ehemmiyetlisi, harekâtın sızılı ve kanamalı bir müdahale olduğudur. Bu bilgi tamamen yanlış. Zira hiçbir biçimde rastgele bir kanama olmamasının ötesinde, lazer harekâtları sızısızdır ve iyileşme süreçleri de oldukça süratlidir. Müdahale, gözün damarsız bir dokusu olan korneaya yapılır ve damla anestezisi kullanılarak hiçbir sızı veya sancı sezilmez. Ayrıca bu rehabilitasyonun ardından hastalar, ilerleyen yarıyıllarda katarakt gibi değişik göz hastalıklarının rehabilitasyonlarını da gönül rahatlığı ile hakikatleştirebilirler. Hastaların, operasyon olacakları sağlık kurumularda; teknolojik ve hijyenik altyapı, doktor kadrosunun tecrübeyi, tüm tıbbi malzemelerin yalnızca kendileri için kullanıldığından emin olmaları ve bu sağlık kurumunun gözün her dalında hizmet vermesi, dikkat etmeleri gereken hususlar” biçiminde uyardı.

Rehabilitasyon sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Uygulanacak olan rehabilitasyon sonrasında, hastaların dikkat etmeleri gereken mevzularda ihtarlarda bulunan Op. Dr. Coşkunseven, “Lazer rehabilitasyonlarının ardından hastalar, genellikle ertesi gün işe gidebilirler. İlk birkaç saatlik süreçte, hafif bir batma hissi ve sulanma yaşanması sıradandır. İlaçların, hekimin öneri ettiği biçimde kumpaslı bir biçimde kullanılmasını ve güneş ışınlarına karşı ilk günlerde güneş gözlüğü takılmasını öneri ediyoruz. Ayrıca ilk 24 saatlik süreçte, hastaların banyo yapmaması ve rehabilitasyon edilen gözle oynamaması da enfeksiyon tehlikesini eksiltecektir. Ayrıca emin aralıklarla yapılacak hekim hakimiyetlerine gitmekte de büyük fayda var” ifadelerini kullandı.

Eklem romatizması nedir

Eklem romatizması nedir

Dünya çapında RA, ırka veya menşe ülkeye bakılmaksızın popülasyonun takribî yüzde 1’inde büyümekte ve bayanları, erkeklere oranla 2 ila 3 kat daha fazla etkilemektedir. “Romatoid artrit, ömür boyu sürebilen; ancak erken tanı ve rehabilitasyon ile hastalığın uzun süreli suskun bir yarıyıla sokulabileceği ve ileriki senelerde sakatlıkların önlenebileceği bir hastalıktır” diyen Okan Üniversitesi Sağlık Kurumu Romatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Azası Barış Gündoğdu, söyledi.

Bulgular şahıstan bireye değişebilir

Anormal genetik tabanda uygunsuz çalışan bağışıklık sistemi, eklemlere ve bağ dokularına hasar verir. Dolayısıyla, bu hastalık erken yarıyılda tespit etilip hastalara uygun rehabilitasyon verilmez ise genellikle eklemlerde biçim bozukluklarına ve iç uzuvlarda tahribata yol açabilir. Ateş, halsizlik, kilo kaybı ve iştahsızlık gibi yapısal bulgular hastalığın erken yarıyılında ortaya çıkabilir. Diğer yaygın bulguları ise; eklemlerde sızı, şişlik, el bilek ve parmak eklemlerinde cerahat ve çoğunlukla yarım saati geçen sabah katılığı veya tutukluğudur. Bulgular, şahıstan bireye farklılık gösterebilmektedir.

Artritte bunlara dikkat edin

Stresinizi eksiltin; Stres, her hastalıkta olduğu gibi romatoid artrit hastaları için de bir tehlike etmenidir. Hastalarda var olan sızının şiddeti, stres sebebini çoğalabilir. Stres ile başa çıkmak için şahsın istirahat etmesi, hoşlandığı şeyleri yapması ve sıhhatli beslenmesi oldukça ehemmiyetlidir.

Sigara tetikliyor: Sigara alışkanlığı romatoid artriti tetikleyen bir etmen olduğu gibi, kalp-damar hastalıkları tehlikesini romatizma ile beraber ciddi olarak çoğaldırır.

Ağız hijyeni ehemmiyetli yer yakalıyor: Yapılan bazı muayenehane çalışmalarda ağız florasındaki bazı bakterilerin yol açtığı diş eti enfeksiyonlarının, cerahatli eklem romatizmasını tetiklediği bildirilmiştir. Dolayısıyla ağız-diş bakımı, hastalık tutuşmalarının önlenmesinde ehemmiyetlidir.

Teşhis nasıl konulur

Tanı temel olarak; hastalardan alınan tıbbi hikaye, romatoloji doktoru tarafından yapılan fizik tetkik ile konulur. RA tanısını desteklemek; eklem ve iç uzuv zararlarını tespit etmek için birtakım kan testleri ile beraber görüntüleme muayeneleri istenilir.

Rehabilitasyonda geç kalmayın

Rehabilitasyon, fizik rehabilitasyon egzersizlerini, muhtelif ilaçları değişik cins sızı kesiciler, kortizon türevleri, hastalık-değiştirici antiromatizmal ilaçlar ve biyolojik ilaçları kapsar. Eklemlerde ciddi sakatlık-biçim bozuklukları gelişmişse ortopedi uzmanları tarafından yapılan cerrahi işlemler zorunlu olabilir.

Soluklaşan renkler katarakt habercisi

25 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

Soluklaşan renkler katarakt habercisi

Yaygın olarak 60 yaş ve üstü şahıslarda görülmesi sebebiyle cemiyette yaşlı hastalığı olarak öğrenilen kataraktta erken rehabilitasyon görme kaybını yasaklıyor. Sıklıkla orta yaşlı insanlarda görülmesiyle beraber kataraktın her yaşta ortaya çıkabileceğine dikkat sürükleyen Dünyagöz Sağlık Kurumular Grubu Medikal Direktörü Prof. Dr. Ioannis Pallikaris, “Göz bebeğinin artta bulunan ve görmeyi sağlayan natürel merceğin transparanlığını yitirerek matlaşması neticeyi ortaya çıkan katarakt, ilaçla medikal rehabilitasyonu muhtemel olmayan bir hastalıktır. Tıbben matlaşan merceği tekerrür transparan hale getirmek muhtemel olmadığı için kataraktın tek rehabilitasyon yolu operasyondur” dedi.

Bu bulgulara dikkat

Kataraktın, flu görmeye ve görme niteliğinde ileri derecede kayıplara neden olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Pallikaris “Her hastalıkta olduğu gibi kataraktta da erken teşhis ve rehabilitasyon görme sıhhati açışından büyük ehemmiyet taşıyor. Bu sebeple hastalar katarakt bulgusu olarak ortaya çıkan; görmede yavaş yavaş eksilme, gece ışıklarda ufalama, renklerde soluklaşma, göz bitkinliği ve baş sızısı şikâyetlerde müddet kaybedilmeden kesinlikle uzman bir doktoruna müracaat etilmelidir” diye belirtti.

Kolay bir göz tetkikiyle teşhis muhtemel

Katarakt teşhisinin kolay bir göz tetkikiyle muhtemel olduğunu belirten Pallikaris “Ancak katarakta eşlik eden başka göz hastalıkları var mı, yok mu diye hastanın ayrıntılı göz tetkiki yapılmalıdır. Bu tetkikte; korneanın şeffaflığı, kataraktın yapısı, merceğin pozisyonu, göz bebeğinin genişliği, ağ tabakanın gidişatı operasyon tasarısından evvel ayrıntılıca araştırılarak hastanın rehabilitasyonu işlem açısından değerlendirilir. Belirtiler neticesinde operasyon kararı alınırsa da yapılacak usul ve göz içine yerleştirilecek mercek hakkında seçenekler hastaya ayrıntılı bir biçimde anlatılır” ifadesini kullandı.

Aynı gün taburcu olunabilir

Katarakt da dâhil olmak üzere tüm göz hastalıklarının rehabilitasyonunda kullanılan teknolojinin ehemmiyetine dikkat sürükleyen Prof. Dr. Pallikaris “Günümüzde katarakt rehabilitasyonunda normal usuller yerine kullanılan fako ve femtosaniye lazer usulüyle işlemler; iğnesiz, narkozsuz, sızısız bir biçimde hakikatleştirilebiliyor. Bu usullerde göz, yalnızca damla ile yerel olarak uyuşturulurken, oldukça kısa müddette bitirilen işlem sonrası hasta, aynı gün evine dönebiliyor” diye konuştu.

Mide küçültme operasyonu koşulları

Mide küçültme operasyonu koşulları

Fenerbahçe Kulübü personeli ve azası Özge Şeker, mide küçültme operasyonu sonrası alana gelen enfeksiyon neticeyi hayatını yitirdi. 78 kilo ağırlığındaki Özge Şeker’in vefatıyla gündeme gelen “mide küçültme” harekâtlarına ait uzmanlar uyarıyor: İşlem emin koşullar oluştuktan sonra hakikatleştirilmeli.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Sağlık Kurumu Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Şerafettin Özer, bariatrik, obezite cerrahisi ya da mide küçültme operasyonu olarak adlandırılan harekâtın şayet koşulları oluşmuşsa reelleştirilebileceğinin altını çizdi.

Op. Dr. Özer, obezite ve metabolizma hastalıklarında şayet koşulları oluşmuşsa reelleştirilen bariatrik cerrahinin hastanın zayıflaması için veya tip2 diyabet ve hipertansiyon gibi metabolizma hastalıklarının rehabilitasyonu için asıllaştırıldığını ifade etti.

Obezite cerrahisi şu koşullarda yapılır

Op. Dr. Özer, obezite cerrahisi için gereken koşulları şöyle sıraladı:

“Hastanın kilolu olması gerekli. Beden Kitle İndeksi’nin BKİ 40 kilogram/metrekarenin üzerinde olması halinde, VKİ 35-40 kilogram/metrekare arasındaysa, obeziteye bağlı karmaşıklıklar olan tip2 diyabet, hipertansiyon ve karaciğer hastalıkları gibi metabolik hastalıkların varlğı halinde, tıbbi himayeli perhizde galibiyetsiz olma halinde ve psikolojik olarak istikrarlı olma halinde asıllaştırılır. Bireyin bu koşulları taşıması gerekli. Bu koşulların hepsi toplandığında bariyatrik cerrahi ya da metabolik cerrahi yapılabilir”

Bu bir takım işi

Hastanın bu koşulları taşıması halinde bir takımın yapacağı ayrıntılı tetkik ve araştırmanın ardından operasyon için karar verildiğini kaydolan Op. Dr. Özer, “İşlem evvelinde hastanın dahili, cerrahi ve psikiyatrik güzergahtan değerlendirilmesi ehemmiyetli. Endokrin veya dahiliye istikametinden ayrıntılı tetkik olması ve psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir zira hastanın psikolojik olarak istikrarlı olması çok ehemmiyetlidir. Hastanın vaziyeti, genel cerrahi uzmanının da dahil olduğu bir takım tarafından araştırılmalı. Bu takımın yapacağı ayrıntılı değerlendirme neticesine göre operasyonun yapılmasına karar verilmesi gerekir. Bu koşullar yerine getirilmiyorsa yapılmaz, bunlara operasyonun endikasyonları diyoruz. Operasyon endikasyonları karşıladığı zaman yararlı olur” biçiminde konuştu.

İşleme hazırlık yarıyılı ehemmiyetli

Obezite cerrahisi evvelinde bir hazırlık sürecinin gerektiğini kaydolan Op. Dr. Özer, “Hasta operasyondan sonra nelerle karşılaşacağı, hayat biçimini nasıl değiştirmesi gerektiği, neler yiyip neler meşrubatını öğrenmesi mevzusunda bilgilendirilmelidir. Hastanın sonraki sürece geçim sağlayıp sağlayamayacağını değerlendirilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Obezite cerrahisindeki iyileşme sürecine de değinen Op. Dr. Özer, “Hasta rastgele bir karmaşıklık olmazsa cerrahi olarak bir haftada iyileşir. Ama operasyon yapılma bahanesi olan obezite ve metabolik cerrahide sonraki sürecin takibi ehemmiyetlidir. Başka Bir Deyişle rehabilitasyonda kalıcı ve kesintisiz netice olması için en az bir sene müddetle özellikle perhiz programının takip edilmesi gerekli” dedi.

Sonraki bir sene takip koşul

Operasyon olacak hastanın işlem evvelinde ve sonrasında yapması gerekenlere ve dikkat etmesi gereken noktalara da dikkat sürükleyen Op. Dr. Özer, “Bu işlem bir takım ve süreç işi olduğu için hasta, operasyonun başlangıcından operasyon sonrası yarıyıla kadar tam hayat stilini ona göre ayarlamalıdr. Yemesini, içmesini kendisine söylenen koşullara göre tasarlamalıdır. Kendisi için hazırlanan perhiz programına uyması ve kesintisiz hakimiyette olması gerekli. Hastanın operasyon sonrasındaki bir sene içerisinde de kesinlikle hakimiyet altında yakalanması çok ehemmiyetlidir” ihtarında bulundu.

maltepe escort ataşehir escort kartal escort tuzla escort gebze escort ümraniye escort pendik escort kurtköy escort bostancı escort kartal escort kadıköy escort anadolu yakası escort ümraniye escort çekmeköy escort göztepe escort