İmpotans – Ereksiyon Eforluğu

İmpotans - Ereksiyon Eforluğu

Erkeklerde erektif eforluklar, primer veya sekonder olarak ortaya çıkabilir. Primer ereksiyon eforluğu yeterli ereksiyon sağlayamama, ender olarak görülür ve cinsel performansa ait yüksek seviyede anksieteden kaynaklanır. Rehabilitasyonu anksietenin psikoterapi ile giderilmesidir.

Sekonder erektif eforluklara oldukça sık tesadüfülür. Masters ve Johnson a göre, bir erkek, koitus imkânlarının % 25 inde ereksiyon sağlayamazsa, sekonder ereksiyon eforluğundan bahsedilebilir. % 25 oranı kesin bir hudut değildir, şayet bir hasta, çok seyrek olmamak şartıyla ereksiyon eforluğundan yakınıyorsa, değerlendirilmesi gerekir.

Sekonder ereksiyon kaybı, psikolojik kaynaklı olabilir veya organik hastalıklara veya farmakolojik maddelere, sekonder olarak ortaya çıkabilir. Psikojenik ereksiyon kaybı, en fazla erken ejakülasyon hikayesi olanlarda veya akut içki intoksikasyonlarından sonra görülür. Bunların dışında, fazla dini inançlar, baskılayıcı anne-baba, mümkün bir homoseksüellik endişesi, veya kronik stresle de ilişkili olabilir. Bunların çoğunda da, performans anksietesi hadisenin esasını oluşturur.

Genel olarak, organik sebeplere bağlı ereksiyon kayıpları, hazırlayıcı bir vaka olmaksızın, sinsi olarak başlarlar. İşlev kaybı kalıcıdır, giderek makûslaşır ve değişik şartlarda da ereksiyon olmaz gece ereksiyonları, mastürbasyon, erotik gidişatlar gibi, cinsel istek kaybı ise olmayabilir.

Psikojenik sebeplere bağlı ereksiyon kayıpları ise tersine, hazırlayıcı bir vakayı izleyerek, ani olarak başlar. Daha sonraları da ereksiyon kaybı geçici, zaman zaman ortaya çıkan ve geçici kalitededir. Her vaziyette ve her eşle görülmez. Ön sevişme sırasında ereksiyon olduğu halde daha sonra ereksiyonun kaybı, özellikle sık görülür. Psikojenik ereksiyon eforluğu olan erkekler genellikle mastürbasyonla ereksiyon sağlayabilirler ve gece ereksiyonları devam eder.

Son zamanlara kadar ereksiyon eforluklarının % 80-90 ının psikojenik sebeplere, % 10-20 sinin ise organik sebeplere bağlı olduğu söylenirdi. Son zamanlarda, bazı tahlilciler organik kaynaklı erektif meselelerin oranının daha yüksek olduğunu ileri sürmektedirler.

Organik Ereksiyon Kayıpları

Organik ereksiyon kaybı, dört grup hastalığın seyri sırasında görülür.

l- Endokrin

Ender bazı hadiselerde, cinsel işlev bozukluğu, düşük serum testosteronunu ve testiküler yetmezliğe sekonder olarak ortaya çıkar. Serum testosteronunun tanımlanması tanıya destekçi olur. Ereksiyon kaybı ile beraber yüksek prolaktin seviyeyi ise prolaktin salgılayan hipofiz uru düşündürür. Bu tip urların cerrahi rehabilitasyonuyla iyi netice alınır.

Seksüel disfonksiyonlar, diyabet mellitusla beraber, üç farklı biçimde, sık olarak görülürler:

aBir miktarda psikojenik erektif kaybı olan diyabetik erkekler.

bTanı konmamış ve kan şekeri hakimiyet altına alınmamış diyabetikler. Bu vaziyette kan şekerinin hakimiyeti ile mesele büyük miktarda ortadan kalkar.

cUzun süreli diyabeti ve diyabetik nöropatisi olan erkeklerde emin bir zaman sonra ereksiyon kaybı ve cinsel tepkisizlik büyür. Bu kaybın geri dönüştürülmesi genellikle muhtemel olmaz. Bu tip hastalara, penis takmayı önerilebilir.

2- Vasküler Hastalıklar

Genital bölgede kan dolaşımını yasaklayan rastgele bir hastalık, ereksiyon eforluğuna yol açabilir. Misaller arasında “penis ufak damar hastalığı” penis kan akımının doppler muayeneyi ile gösterilebilir, jeneralize obliteratif arteriyel hastalık, aortik bifurkasiyo trombozu ve aort anevrizması sayılabilir.

3- Nörolojik Hastalıklar

Spinal kordun genital inervasyonundaki rastgele bir lezyon ereksiyonu, ejakülasyonu veya her ikisini de eforlaştırabilir. Bu çok muhtelif meseleler arasında kord travmaları, kord urları, multipl skleroz, diyabetik nöropati sayılabilir.

4- Genel olarak eforsuzluğa neden olan hastalıklar

Bu tip hastalıklar arasında, karsinomatozis, kronik malnütrisyon, açlık sayılabilir.

Organik bir sebebe bağlı olarak cinsel işlev kaybına uğrayan hastaların dikkatle değerlendirilmesi gerekir. Bazı hastaların ilk yakınması seksüel disfonksiyon olmakla beraber, çoğunlukla, seksüel bozukluk organik hastalığı uzun müddettir öğrenilmekte olan bireylerde görülür. Her iki vaziyette de, uzman bir doktorun hastanın fiziksel sıhhatini tekerrür değerlendirmesi gerekir.

Farmakolojik Ereksiyon Zorlukları

İçki akut intoksikasyonu ve kronik kullanıma bağlı fiziksel zararları ve alışkanlık yapan ilaçların dışında, cinsel istek, ereksiyon, ejakülasyon ve orgazmı negatif doğrultuda etkileyen farmakolojik maddeler üç ana başlık altında bir araya gelebilir:

l- Antihipertansif ilaçlar diüretikler dahil

2- Antidepressan ve antipsikotik ilaçlar

3- Antiülser ilaçları antiasitlerin dışında

Özerk asap sistemini etkileyen veya güçlü sedatif tesirleri olan tam ilaçlar bazı bireylerde cinsel işlev farklılıklarına neden olabilir. Bu işlev farklılığı sıklıkla doza bağlı ve idiosenkratiktir özel vaziyete bağlı, bu sebeple ilacın türü veya dozu değiştirildiğinde cinsel mesele ortadan kalkabilir.

İçki kullanımının, cinsel işlev bozukluklarının sık görülen bir sebebi olduğu unutulmamalıdır. Cinsel işlev bozukluğu sebebiyle alınan hikaye, kesinlikle içki ve değişik bağımlılık yapan maddelere ait bilgiyi kapsamalıdır.

Psikojenik Ereksyjon Kaybı

40 yaşına gelmiş bir erkek, hayatında en az bir kere ereksiyon sağlamayı istediği halde asıllaştıramamıştır. Bu gidişatla karşılaşan erkekler, iki tavır biçiminden birini seçerler. Bazı erkekler vakayı bir ölçü yeis dinleyerek ve kederlenerek geçiştirirler. Öbürleri ise vaka karşısında kaygıya ve paniğe kapılırlar, bir şeylerin bozulduğunu ve bir daha hiçbir zaman daha önceki haline dönemeyeceğini düşünürler. Daha sonraki tecrübelerinde, ilk gruptaki erkekler, bir evvelki galibiyetsizliği pek uslarına dahi getirmezken, ikinci gruptakiler, kendilerini kesintisiz olarak sorgulamaya ve performanslarını denetlemeye başlarlar. Biz bu vaziyete “seyircilik etmek” diyoruz. Cinsel işlev bozukluğu olan bayan ve erkeklerin çoğu, kendi kendilerine seyircilik etmeye başlarlar ve böyle yaptıkları için, giderek kendi cinsel heyecan ve zevklerini daha fazla engellerler.

Psikojenik ereksiyon kaybı, kaybın sebebi olan performans anksiyetesinin rehabilitasyonuyla ortadan kaldırılabilir. “Seyircilik etme”ye, süreci belirleyerek, her iki eşe olan hasarlı tesirlerini anlatarak ve hakimiyet altına alınması özendirilerek, mani olunabilir. Sürecin hakimiyet edilebilmesi için, öncelikle farkına varılması koşuldur. Şahıslar dikkatlerini performanslarına değil, cinsel ilişkiden zevk almaya yönelttiklerinde, bunu muvaffak olabilecek biçimde kendilerini sorgulamayı bildiklerinde, mesele ortadan kalkacaktır. Eşler, alakalarını duyguları üzerine toplamaya, beyinlerini düşünceler yerine, bu duygularla doldurmaya özendirilmelidir. Performans anksiyetesi, eşlere geçici bir müddet için cinsel ilişkiyi “menetmek”la da giderilebilir. Eşler koitus hariç her türlü ön sevişme tecrübesine girişebilirler. Koitusun menedilmesi, ereksiyon olup olmayacağı yolunda dinlenen anksiyeteyi ortadan kaldırır. Bu vaziyette de, çoğunlukla ereksiyon reelleşir.

  

Yorum Yazın

Yorum yazmak için üye girişi girişi yapmalısınız.