İvedi yoruluyorsanız dikkat

İvedi yoruluyorsanız dikkat

Kalp kapak hastalıkları, kalp kapaklarının doğumsal veya sonradan kazanılmış bozuklukları neticeyi ortaya çıkan; kalp eksikliği ve kalp ritim bozukluklarına yol açabilen bir hastalıklardır. Kalbimizde ikisi karıncık ve kulakçıklar arasındaki kan geçişini sağlayan mitral ve triküspit kapaklar; öteki ikisiyse kalpten çıkan büyük damarların kalple birleştikleri yerde bulunan pulmoner ve aort kapaklar olmak üzere dört adet kalp kapağımız bulunur.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Yelda Tayyareci ve Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Özkara, kalp kapak hastalıklarının rehabilitasyonunu anlattı.

Kalp kapak hastalıklarının bulguları nelerdir?

Kalp kapak hastalıklarında en sık görülen yakınmalar, özellikle efor sırasında alana gelen soluk darlığı ve ivedi yorulmadır. Bu yakınmalara çarpıntı da eşik edebilir. Kalp kapak hastalıklarının ileri yarıyıllarında ise, bacaklarda şişlik, istirahatte ve gece uykuda alana gelen soluk darlığı ile karında şişlik görülebilir.

Kalp kapak hastalıkları tanısı nasıl konulur?

Kapak hastalıklarının tanısı, ekokardiyografi ismi verilen gelişmiş bir kalp ultrason görüntülemesi ile olası. Burada ekokardiyografik tahlili yapan kalp uzmanının kapak hastalıkları mevzusunda tecrübeli olması, rehabilitasyon yaklaşımının tanımlanması açısından oldukça ehemmiyet taşıyor. Bunun yanında günümüzde yeni gelişmiş teknolojiler olan üç ve dört ebatlı ekokardiyografi aygıtları kullanılarak, bu mevzuda tecrübeli merkezlerde kalp kapaklarını hakikatine çok yakın bir nitelikte görüntülemek ve araştırmak olası olabiliyor.

Kalp kapak hastalıkları nasıl rehabilitasyon edilir?

Kalp kapak hastalıkları; kapak darlıkları veya eksiklikleri olmak üzere iki grupta araştırılır. Yapılan ekokardiyografi analiz ve şahsın şikâyetleri göz önüne alınarak hastalığın hafif, orta veya ciddi şiddette olduğuna karar verildikten sonra, rehabilitasyon yaklaşımı tanımlanır. Günümüzde hastanın şahsi özelliklerine bağlı olarak değişebilmekle beraber hafif ve orta şiddetteki kapak hastalıklarında ilaç rehabilitasyonu ile hastalığın seyri yavaşlatmaya çalışılırken, ciddi kapak problemlerinde genellikle işlem seçim edilir.

Kalp kapak metamorfozu veya tamiri operasyonsuz yapılabilir mi?

Son senelerde tıbbi teknolojideki büyümeler ile bazı kalp kapaklarının operasyonsuz tamiri olası olabiliyor. Günümüzde artık TAVİ denilen usul ile aort kapağı kasıktan kateterler yolu ile anjiyografiye eş biçimde değiştirilebiliyor. Yeniden mitral kapağın da kateter yolu ile operasyonsuz tamiri olası. Ancak bu yaklaşımlar şimdilik operasyon olması yüksek tehlikeli olan şahıslarda seçim ediliyor.

Kalp kapağı operasyonları göğüs kafesi açılmadan yapılabiliyor

Kalp kapak hastalıkları, özellikle mitral ve aort kalp kapak hastalıklarına içeriyor. Günümüzde bu kapak hastalıkları, kapak değiştirilmeden takma konularak da rehabilitasyon edilebiliyor.

Mitral kapak operasyonları, özellikle son senelerde büyüyen teknoloji sayesinde hastanın göğüs kemiği açılmadan, koltuk altına yakın bir bölgeden minik kesilerle girilerek galibiyetli bir biçimde reelleştirilebiliyor. Hastanın kapak yapısı uygun değilse ya da daha evvelden kalp kapağına müdahale edilmişse o zaman kapağı değiştirmek gerekiyor. Bu rehabilitasyonda özellikle ileri yaştaki hastalarda hayvanlardan elde edilen biyolojik kapaklar seçim ediliyor. Çünkü kapak değiştirme operasyonları oldukça galibiyetli neticeler veriyor. Son beş yıl içerisinde süratle büyüyen kapalı usullerle kasıktan girilerek kapak yerleştirmesi de galibiyetle sonuçlanıyor. Günümüzde bu rehabilitasyon usulü de operasyon kısmeti olmayan hastalara uygulanıyor. Kapalı operasyon usulleri ile sağlık kurumunda kalış müddetleri oranla daha az olmakla beraber bu hastaların sosyal yaşama geri dönme zamanları da kısalıyor. Aort kapak cerrahisinde ise yalnızca aort kapağa müdahale edilecekse operasyon yeniden minik kesilerle yapılıyor. Bu biçimde hastalar kozmetik ve yaraların ivedi iyileşmesine bağlı olarak ayağa ivedi kalkma açısından büyük fayda görüyor.

  

Yorum Yazın

Yorum yazmak için üye girişi girişi yapmalısınız.