Karaciğer kanserinin en sık sebebi hepatit

29 Aralık 2019 Cinsel Sağlık

0 Yorumlar

Karaciğer kanserinin en sık sebebi hepatit

Dünyada en yaygın kanser cinsleri arasında 6. sırada yer alan karaciğer kanseri, ülkemizde de her sene binlerce şahsın yaşamını tehdit ediyor. Karaciğer kanserinin en ehemmiyetli sebebini Hepatit B ve C enfeksiyonları oluşturuyor. Memorial Ataşehir Sağlık Kurumu Uzuv Nakli ve Genel Cerrahi Bvefat Başkanı Prof. Dr. K. Yalçın Polat, karaciğer kanseri ve rehabilitasyonu hakkında bilgi verdi.

Hepatit hastalarında tehlike 200 kat daha fazla

Bedenin fabrikası olan karaciğer; bedenin tüm sistemlerini etkileyen bir merkez, kan ambarı, korunma sisteminin bir parçasıdır. Karaciğer kanseri için en fazla tehlikeyi taşıyan grup ise hepatitli şahıslardır. Karaciğer kanseri erken yarıyılda bulgu vermediği için erken tanı olasılığı düşüktür. Bu kanserlerin yüzde 80’i daha çok siroz olan bireylerde büyümektedir, bu sebeple hastalar yakından takip edilmelidir. Tehlike altında olmayan fertlere göre Hepatit B ve C hastası bireylerin karaciğer kanseri olma tehlikeyi 200 kat daha fazladır. Hepatit B, aşılanma ile önlenebilir. Hepatit C için geliştirilen rehabilitasyonlar da oldukça pozitif neticeler vermektedir.

Ani kilo kaybı, halsizlik ve karın şişliğine dikkat

Karaciğer kanseri bazı hadiselerde ileri bir düzeye gelene kadar rastgele bir bulgu göstermeyebiliyor. Kanser ilerledikçe sebepsiz kilo kaybı, karnın devamlı şiş olması, akışkan birikimi, iştah kaybı ve devamlı halsizlik, sarılık gibi bulgular ortaya çıkmaya başlayabilir. Bu cins bulgular yaşayan bireyler en kısa zamanda hekime müracaat etmelidir.

Uzuv nakli en aktif rehabilitasyon usulü

Ultrasonografi ve kanda ur göstergelerine bakılarak karaciğer kanseri tanısı konulabilir. Kötü mizaçlı urların tespitinin ardından; onkolog, radyolog ve cerrahlardan oluşan bir takım ile rehabilitasyon tasarıyı oluşturulur. Karaciğer urlarının cerrahi olarak çıkarılmasının yanında, radyolojik olarak ilaçla ve radyofrekans ile rehabilitasyon sağlanabilir. Karaciğer dokusunun kendini yenileyebilmesi sebebiyle urlu kısım çıkarılabilir. Cerrahide dikkat edilmesi gereken, geriye kalacak karaciğerin hastanın hayatını sıhhatli bir biçimde sürdürmesine yetecek kalitede ve ebatta olmasıdır. Karaciğerde yer alan urun cerrahi olarak çıkarılması uygun değilse, karaciğer nakli ile rehabilitasyon sağlanabilir. Hastayı karaciğer nakline götüren bir hayli neden bulunmaktadır. Karaciğer urları da bunlardan biridir. Ur uygun kriterlere sahipse neticeleri açısından en ideal rehabilitasyon, karaciğer naklidir. Karaciğer nakli ile potansiyel olarak ur büyüme tehlikeyi olan hastalıklı karaciğer tamamen çıkarılır. Yerine sıhhatli karaciğer nakledilir. Nakil yapılan hastalarda urun yine çıkma tehlikeyi, daha azdır.

Kanser tehlikesini eksiltmek olası

Karaciğer kanserini yasaklamak için hepatit virüslerinden korunmak gerekir. Hepatit B virüsüne karşı aşılanma geç olmadan sağlanmalıdır. Siroza ve uzun yarıyılda karaciğer kanserine neden olabileceği için fazla içki tüketiminden de uzak durmak gerekir. Sıhhatli beslenme ile obezite ve diyabet tehlikeyi düşürülerek birliktesi oluşabilecek karaciğer yağlanması, siroz ve karaciğer kanseri tehlikeyi de eksiltilmiş olacaktır.

  

Yorum Yazın

Yorum yazmak için üye girişi girişi yapmalısınız.