Meme kanserinde hayat süresi uzadı

Meme kanserinde hayat süresi uzadı

İstatistiklere göre bayanlarda görülen tüm kanserlerin yüzde 16’sını meme kanseri oluşturuyor. Ancak sayılara bakıp umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor. Çünkü erken tanı konan meme kanseri hastaları bütün şifaya kavuşabiliyor. Acıbadem Maslak Sağlık Kurumu Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, özellikle meme kanserinin moleküler biyolojisinin yapısının analiz etilmesiyle beraber geliştirilen, maksada müteveccih rehabilitasyonlar, uslu ilaçlar ve hormon rehabilitasyonlarındaki yeni yaklaşımların rehabilitasyon zaferini ehemmiyetli oranda artırdığına dikkat sürüklüyor. Dünyada onkolojik araştırmaların en fazla yapıldığı ur gruplarından birini oluşturan meme kanserinin rehabilitasyonunda, son senelerde yaşanan ciddi büyümelerle beraber hayat süresi uzadığı gibi metastaz tehlikeyi de düşüyor.

Her2 molekülü tespit etilen hastalar için hoş büyümeler!

Her hastada pozitif olmamakla beraber tüm meme urlarının yüzde 20’sinde pozitiflik tespit etiliyor. Meme kanserinin alt gruplarından birini oluşturan Her2 veya Cerb-b2 pozitifliği olan hastaların rehabilitasyonunda yaşanan ehemmiyetli büyümeler çok büyük bir hasta grubunu etkiliyor. Aşinayı üzere meme kanseri rehabilitasyonunda bugüne kadar cerrahi, radyoterapi, kemoterapi ve hormonal rehabilitasyonlar kullanılıyordu. Bu rehabilitasyon portföyüne Her2 pozitif hastaları için uslu moleküller ve maksada müteveccih rehabilitasyonların ilave edilmesiyle son derece etkileyici neticelere erişildiğini söyleyen Prof. Dr. Gökhan Demir, “Bahsettiğimiz rehabilitasyonların ilki reelinde senelerdir kullandığımız Trastuzumab faktör maddesi olan bir molekül. İleri aşamadaki hastalarda rehabilitasyona bu molekülün ilave edilmesi galibiyeti yüzde 35-40 arasında artırıyor. Bununla beraber, erken düzeyde hastalığın yineleme tehlikesini de ehemmiyetli miktarda eksiltiyor” diyor.Son senelerde bu uslu iki yeni ilaç ilave edildi. Pertuzumab denilen ilk yeni molekülün rehabilitasyon portföyüne katılmasının, ur hücresini tesirsiz hale getirerek yok olmasını sağlayacak yeni bir taktiğin de büyümesinde tesirli olduğu belirtiliyor.

Uslu ilaçların kombine rehabilitasyonu zafer oranını artırıyor

Kemoterapinin yanında bu iki ilacın kombine biçimde kullanılmasıyla bugün ileri aşama meme kanserinin rehabilitasyonunda çok ehemmiyetli büyümelerin yaşandığını anlatan Prof. Dr. Gökhan Demir, ”Aynı zamanda operasyon evveli urun küçültülmesini temel alan neoadjuvan rehabilitasyonda da etkileyici neticeler alınıyor. Öyle ki bu ikili ilaç sentezini kullandığımız bazı hastalarda, ur operasyon evvelinde tamamıyla yok olabiliyor” diyor.

Hormonal rehabilitasyonlarda devrim kalitesinde büyüme

Meme kanserlerinin bir değişik alt grubunu ise hormon reseptörü pozitif olan Luminal A tipi meme kanseri hastaları oluşturuyor. Bu hastalarda çok uzun zamandır, kemoterapiler ile mukayese etildiğinde yan tesirleri çok daha az olan hormonal rehabilitasyonlar faal olarak kullanılıyor. Ancak bu rehabilitasyonlara belirli bir noktadan sonra bir mukavemet oluşuyor ya da bazı hastalarda istenilen faallikte yanıt alınamıyordu. Bu mevzuda da devrim kalitesinde safha kaydolunduğunu söyleyen Prof. Dr. Gökhan Demir, “Son senelerde hormonal rehabilitasyonlarla uslu moleküllerin ve amaçlı rehabilitasyonların kombine edilmesi kavramı ortaya çıktı. Bu yaklaşım, hem hormonal rehabilitasyonların faalliğini besbelli bir biçimde artırdı, hem de zaman içinde bu rehabilitasyonlara büyüyen mukavemeti ortadan kaldırdı” diye konuştu.

  

Yorum Yazın

Yorum yazmak için üye girişi girişi yapmalısınız.