Stres dişeti hastalığınınnedeni olabilir

Stres dişeti hastalığınınnedeni olabilir

Günlük koşuşturmaca, iş veya mektep yaşamı derken strese girmemek pek olası değil. Stresin insan sıhhatine hasarları saymakla bitmiyor. “Muayenehane çalışmalar ve sistematik derlemelerde, günümüzün ehemmiyetli problemlerinden olan stres ve dişeti hastalığı arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit etilmiştir” diyen Okan Üniversitesi Diş Sağlık Kurumu Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Azası Prof. Dr. Gonca Mera Tezal, stres ve dişeti ilişkisine söyledi.

sigara kullanımı

Diyabet ve sigara kullanımı

Bakteriden zengin biofilm yapının birikmesini basitleştirici dişlerde çapraşıklık, geçimsiz dolgu ve takma varlığı gibi etmenler dişeti hastalığına yatkınlığı arttırır. Diyabet varlığı ve sigara kullanımı dişeti hastalıkları için tehlike etmenidir. Genetik yatkınlık da dişeti hastalıklarının yaradılışı ve gelişiminde tesirlidir. Bu etmenler dışında ergenlik ve gebelik gibi hormonal vaziyetler de dişeti hastalıkları ile ilişkilidir.

stres diş eti

Stres ve dişeti hastalığı arasındaki ilişki

Muayenehane çalışmalar ve sistematik derlemelerde günümüzün ehemmiyetli problemlerinden olan stres ve dişeti hastalığı arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit etilmiştir. Fertleri strese ve bunalıma sokan pek çok etmen bulunmaktadır. Beğenilen birinin kaybedilmesi, boşanmalar, iş kaybı, parasal problemler gibi stres oluşturan etmenler kronik olarak dişeti ve etraf dokulara hasar verebilir. Bir ferdin emin bir zaman süreci içerisinde spesifik bir hastalığa tutulma ihtimali tehlike olarak öğrenilir. Stres; dişeti hastalıkları için değiştirilemeyen bir tehlike etmenidir, başka bir deyişle tehlike tanımlayıcısıdır.

sınav dönemi

İmtihan yarıyılındaki talebeler tehlike altında

Akut bir dişeti hastalığı olan nekrotizan dişeti hastalığı ilk olarak cephede savaşan askerlerin ağzında teşhis edilmiştir. Bu hastalık stres etkeninden oldukça etkilenmekte ve stres altında olan imtihan yarıyılındaki talebelerde sıklıkla oluşmaktadır.

Stres dişeti rehabilitasyonunu da negatif tesirler

Stresli fertlerde ağız hijyeni beceriksizliği ve buna bağlı olarak dişeti hastalığına yatkınlık ortaya çıkar. Dişlerde sıkma ve gıcırdatma, daha çok sigara tüketimi de görülür. Bunlar da dişeti ve etraf dokulara hasar verebilir. Stres ayrıca bedende adrenal korteksten kortizol hormonu üretimini çoğaldırır, kortizol de bizi hastalıklardan gözeten bağışıklık sistemini baskılar. Dişeti hastalığı yaradılışına taban hazırlar. Stres ve bunalım varlığı, hastalık yaradılışı ve gelişimine yatkınlık dışında uygulanan neticesini de olumsuz doğrultuda etkilemektedir.

  

Yorum Yazın

Yorum yazmak için üye girişi girişi yapmalısınız.